Freunds Kennel - Arja ja Klaus Lidman

Etusivu

Esittely

Uutiset

Koirat

Pentuja

Jalostukseen

Kuvia

Yhteystiedot

 

Metsällä

Muistoissa

Rotuhistoria

Turkin hoito

Linkit

Tietoa - karvalaatujen periytymisestä

 

PENTUEET

Mäyräkoirat

Karkeakarvaiset pennut

Lyhytkarvaiset pennut

Kääpiömäyräkoirat

Karkeakarvaiset pennut

Lyhytkarvaiset pennut

Freunds kennelin valiot 
          ja voittaja koirat

Freunds kasvattajaryhmiä

 

OHJEITA:
Kynsien leikkaus ja tassujen siistiminen

Trimmausohje

 

TIETOA:
Rotuhistoriaa

Karvalaadun periytyminen

Mäyräkoirilla esiintyvistä  väreistä

 

 

Mäyräkoiran karvanlaatua määräävät kahden lokuksen geenit.Näistä ensimmäisen lokuksen geenipari määrää sen, onko koira karkeakarvainen vai ei-karkeakarvainen.

Karkean karvan tuottava S-alleeli on dominoiva ja ei-karkean karvanlaadun mahdollistava alleeli s resessiivinen. Jos koiralla on karkeakarvaisuus-alleeli, on se karkeakarvainen siitä riippumatta, mitä toisesta lokuksesta löytyy.

Jos taas ensimmäisessä lokuksessa ei ole karkeakarvaisuutta tuovaa alleelia, määrää toisen lokuksen geenipari sen, onko koira lyhyt vai pitkäkarvainen. Lyhytkarvaisuuden tuottava alleeli K on hallitseva ja pitkäkarvaisuuden tuova alleeli k resessiivinen.

PITKÄKARVAINEN mäyräkoira on siis homotsykootti kummankin karvanlaatua säätelevän lokuksen osalta eli kumpikin geenipari koostuu kahdesta resessiivisestä alleelista: sskk (ei-karkea - ei-karkea - pitkä - pitkä).

Ilmiasultaan eli fenotyypiltään pitkäkarvaiset mäyräkoirat ovat aina karvanlaatutekijöiden osalta tämän yhden genotyypin edustajia. Pitkäkarvaisten vanhempien jälkeläiset ovat myös aina pitkäkarvaisia.

LYHYTKARVAISELLA mäyräkoiralla mahdollisia karvanlaatugeenien tyyppejä on kaksi: ssKK ja ssKk. Välttääkseen karkeakarvaisuuden on koiran täytynyt saada kummaltakin vanhemmaltaan resessiivinen s-alleeli. Koska lyhytkarvaisuus on pitkäkarvaisuuteen nähden dominoivaa, riittää lyhytkarvaiseksi tulemiseen yksikin K-alleeli.

Jos lyhytkarvaisista vanhemmista ainakin toinen on KK-homotsykootti, ovat kaikki jälkeläiset lyhytkarvaisia. Kahdelle Kk-heterotsykootille lyhytkarvaiselle saattaa sen sijaan syntyä paitsi lyhyt- myös pitkäkarvaisia pentuja. Näille on sattunut tulemaan kummaltakin vanhemmalta resessiivinen k-alleeli.

KARKEAKARVAINEN on eri karvanlaaduista genotyypiltään vaihtelevin. SS-homotsykootilla karkeakarvaisella on kolme mahdollista karvanlaatugeenien tyyppiä: SSKK, SSKk ja SSkk. Näiden homotsykoottien karkeakarvaisten jälkeläiset ovat aina karkeakarvaisia, ja myös risteytyksissä lyhyt- tai pitkäkarvaisen koiran kanssa syntyy vain karkeakarvaisia pentuja.

Ss-heterotsykootilla karkeakarvaisella on samoin kolme mahdollista genotyyppiä: SsKK, SsKk ja Sskk. Toisen Ss-heterotsykootin kanssa nämä karkeakarvaiset voivat jättää paitsi karkea- myös lyhytkarvaisia jälkeläisiä. SsKk- ja Sskk-genotyypin koirille voi syntyä myös pitkäkarvaisia jälkeläisiä.

Kirj. FT Anna-Liisa Lehessaari

Web desing Pia Lappalainen / Copyrighted: Arja Lidman / s-posti: a.k.lidman(at)kolumbus.fi
Emme anna kuvamateriaalia virtuaalikenneleiden käyttöön.
© All Rights Reserved