AMNESTY JA NAISTEN OIKEUDET                                                                                       Tulostettava versio

Naisten ihmisoikeudet nousivat näkyvästi esiin Amnestyn kampanjoinnissa 90-luvulla. Siihen asti naisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin ei ollut kiinnitetty erityishuomiota, vaan naisten oikeuksien turvaaminen oli tarkemmin määrittelemätön osa Amnestyn toimintaa. Käytännön kokemukset saivat Amnestyn kuitenkin toteamaan, että monet naisiin kohdistuvista loukkauksista johtuvat nimenomaan heidän sukupuolestaan. Vaikka kansainväliset ihmisoikeussopimukset takaavat kaikille ihmisille samat oikeudet, naisten kohdalla tämä lupaus toteutuu usein vain paperilla. Useissa maissa tavat, perinteet ja lainsäädäntö asettavat naiset miehiä heikompaan asemaan ja "oikeuttavat" jopa fyysiset perusoikeuksien loukkaukset. Osa loukkauksista on valtiollisten toimijoiden, kuten poliisin tai armeijan tekemiä, osa tapahtuu niiden sallivien tai suljettujen silmien alla. Amnestyn mielestä vastuu kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta on valtiolla, joten valtion tulisi toimia myös muiden tekemien loukkausten estämiseksi. Monilta hallituksilta kuitenkin puuttuu poliittinen tahto, ja näin naisten asema ei kohene tavalla, johon YK:n naisten oikeuksien yleissopimuskin tähtää. Amnesty uskoo, että naisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeä haaste kaikille ihmisille ja valtioille. Erityisluonteensa takia naisiin kohdistuvat loukkaukset ja niiden pois kitkeminen vaativat myös erityishuomiota. 

Naisten asema ja merkitys Amnestyn toiminnassa on moniulotteinen. Paitsi ihmisoikeusloukkausten uhreja, naiset ovat myös tärkeitä tiedonvälittäjiä ja ihmisoikeusaktivisteja. Lukuisten mielipidevankien, kidutettujen ja "kadonneiden" äidit, sisaret, puolisot ja ystävät kampanjoivat pelotta ja herkeämättä syyllisten saamiseksi oikeuden eteen. Levittämällä tietoa tapahtuneesta he edesauttavat ihmisoikeuksien parempaa toteutumista. Tätä työtä jatkaa miljoona amnestyläistä ympäri maailman. 

Amnestyn toimialan laajentuessa naisten oikeudet ovat saaneet suuremman painoarvon järjestön sisällä. Tällä hetkellä noin 40 Amnestyn maaosastoa painottaa naisiin kohdistuvia loukkauksia kampanjoinnissaan. Sukupuoleen kiinnitetään myös erityistä huomiota Amnestyn omassa tutkimustyössä. Tämän työn tuloksia ovat esimerkiksi raportit naisista Saudi-Arabiassa sekä pidätettyihin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Vuonna 1995, samoihin aikoihin YK:n Pekingissä järjestetyn naisten neljännen maailmankonferenssin kanssa, Amnesty kampanjoi maailmanlaajuisesti naisten oikeuksien puolesta. Tätä kampanjaa ovat seuranneet useat pienemmät - alueellisesti tai aiheellisesti rajatummat - kampanjat. Parhaillaan Amnestyllä on myös meneillään neljä ns. pilottiprojektia, joista kolmessa keskitytään naisiin kohdistuviin loukkauksiin. Projektien aiheita ovat naisten sukuelinten silpominen, entisen Neuvostoliiton alueelta Israeliin suuntautuva naiskauppa ja Pakistanissa tapahtuvat kunniamurhat. 
 
 

AKKARYHMÄ

Myös Suomen osasto on nostanut yhdeksi painopistealueekseen naisten ihmisoikeuksien puolesta toimimisen. Käytännön työtä tukemaan perustettiin kesäkuussa 2000 naisten oikeuksiin keskittyvä Akkaryhmä. Aivan tyhjästä ei Akkaryhmää pystyyn polkaistu. Osaston yhteydessä toimi 90-luvun puolivälissä, kansainvälisen naiskampanjan aikoihin, vastaava naisten oikeuksien puolesta kampanjoinut ryhmä. Vähitellen toiminta hiipui, mutta naisasioista tiedottamista jatkettiin akkapostilistalla. 

Akkaryhmän ryhdistäydyttyä on mukaan tullut monenlaisia ja -taustaisia naisia. Osalla on aikaisempaa kokemusta Amnestyn paikallisryhmistä, osan on nimenomaan Akkaryhmä innostanut aktiivisempaan toimintaan. Erityistä tietoa naisten ihmisoikeustilanteesta ei tarvita, kiinnostus ja innostus riittävät enemmän kuin mainiosti. 

Toiminnan lähtökohtana on ajatus, että naisten ihmisoikeudet ovat kaikkia koskettava kysymys, siispä ryhmä ei karsasta miehiäkään, vaan mukaan ovat tervetulleita kaikki Amnestyn jäsenet. 

Ja mukaan mahtuu!