LINKKEJÄ

Amnesty International Suomen osasto
Amnesty International Online

FemAid (FemAid yhdistää naisia ympäri maailman ja toteuttaa käytännönläheisiä projekteja)
Global March Against Child Labour
Human Rights Watch
Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi
Ihmisoikeusliitto
Monika-Naiset
Naisasialiitto Unioni
NYTKIS
Suomen YK-liitto
WILPF (Women´s International League for Peace and Freedom)
WomenWatch
YK:n ihmisoikeussivut
 
Naisiin kohdistuva väkivalta:
Naisten linja - valtakunnallinen auttava linja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille
Stakesin naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke
Suomen White ribbon kampanja
Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Muita Amnestyn naisryhmien sivuja:
Belgian ranskankielinen "Akkaryhmä"
Kanadan englanninkielinen "Akkaryhmä"