Tavoitteena on tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä luoda uusia työllistymismahdollisuuksia. Tätä varten järjestetään kierrätystoimintaa ja sen yhteyteen tavaroiden kunnostusta. Lisäksi valmistetaan kompostoreita käytöstä poistetuista pakastinarkuista ja levitetään tietoa Uusiotori-hankkeesta ja kierrätyksestä kotitalouksille ja yhteisöille.  

Työllistämällä tarjotaan erityisesti pitkään työttöminä olleille  mahdollisuus liittyä työyhteisöön, mikä kannustaa oma -aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen oman uran ja elämän suunnittelussa.  

Hanketta viedään eteenpäin kiinteässä yhteistyössä mm. työvoimaviranomaisten ja järjestöjen  kanssa. Toiminta ei pyri liikevoittoon.  
 

 
 

 

Kierrätyskeskus Penttilä
 
 
 
 
Uusiotori  
Jokikatu 6
 
 
 
 
Ympäristöauto Kaarna
 
 
 
Lisää linkkejä: Uusiotorin historia
Uusiotori-projektin yleistavoitteet