HELSINGIN SHAKKIKLUBI * CLUB DE CHACOS DE HELSINKI
Maanantaiblixtit vuonna 2015 * Torneos de blitz lunedial in 2015
Luettavissa EXCEL-ohjelmalla 97-2003 tai ilmaisohjelmalla LibreOffice/CALC
Legibile con EXCEL 97-2003 o con le programma gratis
LibreOffice/CALC
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä alimpana olevaan sähköpostiosoitteeseen --- In situationes problematic contacta le adresse ePostal in basso.
TabT.
Dec
Nov
Oct
Sep
1
Mai
4 3 2 1
Apr
3 2 1
Mar
5 4 3 2 1
Feb
4 3 2 1
Jan
4 3 2 1
Rang.
Dec
Nov
Oct
Sep
1
Mai
4 3 2 1
Apr
3 2 1
Mar
5 4 3 2 1
Feb
4 3 2 1
Jan
4 3 2 1
TabT = Tabulas de torneos, Rang = Listas de rango   
Sixpack - 6 kärjessä (vuosi/anno 2012: lopputilanne / stato final):
2013
2012
2011 decembre 2011 maio
  Tilastot
      Statistica
  Pelaajien profiilit
      Profilas de chachistas
  Kronikka
      Chronica
  Kilpailusysteemi
      Systema de torneos
  Entiset shakinpelaajat (Historian roskakori)
      Ex-chachistas (Camera de chachistas antiqual)

Vuoden 2015 syyskuu
Torneos in septembre 2015
----------------------------------------------

2015 syyskuu / septembre

Septembre 1 - 2015-09-07 Septembre 2 - 2015-09-14 Septembre 3 - 2015-09-21 Septembre 4 - 2015-09-28

SANKARITAULU
     Tabula de heroes
     "Hall of Fame"

Turnaustaulukot ja rangilistat ovat Excel - tiedostoina (versio Microsoft Excel 97-2003), luettavissa myös ilmaisohjelmalla - le tabulas de torneos e listas de rango son filas de Excel (version 97-2003), legibile mesmo con le programma gratis
LibreOffice/CALC
Mahdollisista tiedostojen lähteitä koskevista varoituksista ei tarvitse välittää (mutta on turha tulla valittamaan, jos jotakin hassua sattuu ...) - Eventual advertimentos re fontes de filas pote esser ignorate (ma il es futile a planger si qualcosa comic va occurrer ...)
TURNAUKSET pelataan klo 18:30--21:40. Mukaan voi tulla klo 18:30:n jälkeenkin ja poistua milloin tahansa.
Le TORNEOS ha loco 18:30--21:40 horas. On pote arrivar mesmo post 18:30 horas e partir in ulle momento.
Osoite/Adresse: Iso Roobertinkatu 36 D 51 (Svenska Maskinbefälsföreningen, puhelin/telephono 050 - 3772 011), sisään Fredrikintorilta, teatteri "Takomon" vierestä, ovisummeri D51. Entrata via le Placio de Fredrik, al latere del Teatro "Takomo", buzzer portal D51. Klikkaa/clicca karttaa (le mappa).
Osanottomaksu/pagamento 2 euro(a/s) per ilta/vespere.
Tervetuloa! - Benvenite!


Actualisate le 2015-09-14

Administrator de iste sito:
--------------------------
Allan Kiviaho
SILY - Suomen Interlinguayhdistys ry.
FILF - Föreningen för Interlingua i Finland
AFIL - Association Finlandese pro Interlingua
Raappavuorenkuja 1 E 54. FIN-01620 VANTAA. Finlandia
Telephono: 09 - 898 720
GSM 050 3616 759