HELSINGIN SHAKKIKLUBI * CLUB DE CHACOS DE HELSINKI
Maanantaiblixtit vuonna 2013 * Torneos de blitz lunedial in 2013
Luettavissa EXCEL-ohjelmalla 97-2003 tai ilmaisohjelmalla LibreOffice/CALC
Legibile con EXCEL 97-2003 o con le programma gratis
LibreOffice/CALC
HSK on kesälomalla. Syyskausi alkaa 2013-09-02 / Le Club de Chacos de Helsinki es al vacantias estive. Le periodo autumnal comencia le 2013-09-02
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä alimpana olevaan sähköpostiosoitteeseen --- In situationes problematic contacta le adresse ePostal in basso.
TabT.
Dec
5 4 3 2 1
Nov
5 4 3 2 1
Oct
4 3 2 1
Sep
5 4 3 2 1
Mai
4 3 2 1
Apr
4 3 2 1
Mar
4 3 2 1
Feb
4 3 2 1
Jan
4 3 2 1
Rang.
Dec
5 4 3 2 1
Nov
4 3 2 1
Oct
4 3 2 1
Sep
5 4 3 2 1
Mai
4 3 2 1
Apr
4 3 2 1
Mar
4 3 2 1
Feb
4 3 2 1
Jan
4 3 2 1
TabT = Tabulas de torneos, Rang = Listas de rango   
Yllä klikattavat tiedostot saattavat mennä ruudun vasemmasta alareunasta klikattaviksi liitteiksi
Le files cliccabile in supra pote vader a annexos cliccabile al ultime linea sinistre in basso
Sixpack - 6 kärjessä (vuosi/anno 2012: lopputilanne / stato final):
2012
2011 decembre 2011 maio
  Tilastot
      Statistica
  Pelaajien profiilit
      Profilas de chachistas
  Kronikka
      Chronica
  Kilpailusysteemi
      Systema de torneos
  Entiset shakinpelaajat (Historian roskakori)
      Ex-chachistas (Camera de chachistas antiqual)

Vuoden 2014 tammmikuu
Torneos in januario 2014

----------------------------------------------
2014 Tammikuu / Januario
Januario 1 - 2014-01-13
Januario 2 - 2014-01-20
Januario 3 - 2014-01-27

SANKARITAULU
     Tabula de heroes
     "Hall of Fame"

Turnaustaulukot ja rangilistat ovat Excel - tiedostoina (versio Microsoft Excel 97-2003), luettavissa myös ilmaisohjelmalla - le tabulas de torneos e listas de rango son filas de Excel (version 97-2003), legibile mesmo con le programma gratis
LibreOffice/CALC
Mahdollisista tiedostojen lähteitä koskevista varoituksista ei tarvitse välittää (mutta on turha tulla valittamaan, jos jotakin hassua sattuu ...) - Eventual advertimentos re fontes de filas pote esser ignorate (ma il es futile a planger si qualcosa comic va occurrer ...)
TURNAUKSET pelataan klo 18:30--21:40. Mukaan voi tulla klo 18:30:n jälkeenkin ja poistua milloin tahansa.
Le TORNEOS ha loco 18:30--21:40 horas. On pote arrivar mesmo post 18:30 horas e partir in ulle momento.
Osoite/Adresse: Iso Roobertinkatu 36 D 51 (Svenska Maskinbefälsföreningen, puhelin/telephono 050 - 3772 011), sisään Fredrikintorilta, teatteri "Takomon" vierestä, ovisummeri D51. Entrata via le Placio de Fredrik, al latere del Teatro "Takomo", buzzer portal D51. Klikkaa/clicca karttaa (le mappa).
Osanottomaksu/pagamento 2 euro(a/s) per ilta/vespere.
Tervetuloa! - Benvenite!

Huomio!
Helsingin Shakkiklubin korkeimman neuvoston politbüro'n päätöksellä 2013-12-20
vuoden 2013 viimeiset maanantaiblixtiturnaukset pelataan 2013-12-23 ja 2012-12-30!
Nota ben!
Secundo le decision del politbüro de supreme soviet del Club de Chacos de Helsinki le ultime duo torneos del blitz lunedial del anno 2013 va haber loco le
2013-12-23 e 2012-12-30!


Actualisate le 2014-01-03

Administrator de iste sito:
--------------------------
Allan Kiviaho
SILY - Suomen Interlinguayhdistys ry.
FILF - Föreningen för Interlingua i Finland
AFIL - Association Finlandese pro Interlingua
Raappavuorenkuja 1 E 54. FIN-01620 VANTAA. Finlandia
Telephono: 09 - 898 720
GSM 050 3616 759