HELSINGIN SHAKKIKLUBI
Maanantaiblixtit
Kilpailusysteemi

HELSINGIN  SHAKKIKLUBIN  MAANANTAIBLIXTIEN  KILPAILUJÄRJESTELMÄ
2010-01-29

Nämä säännöt koskevat parien määräämisen osalta lähinnä manuaalisia turnauksia. Tietokoneella hoidetut turnaukset noudattavat tietokoneohjelmien määräämiä käytäntöjä.

1. Alkutoimet

Maanantaipikapeliturnaukset pelataan tammi-toukokuun ja syys-joulukuun arkimaanantaisin klo 18:30--21:50. Pyhämaanantaisin ei pelata, ei myöskään jos maanantai sijoittuu paikkaan, jolloin monet pitävät lomaa, esimerkiksi uudenvuodenpäivän ja loppiaisen välinen aika.

Pelipaikkana on Svenska Maskinbefälsföreningenin huoneisto, Iso Roobertinkatu 36, sisään Fredrikinkadun puolelta teatteri Takomon oven vieressä, ovisummerin nappi numero 51.

Pelaajat sijoitetaan turnaustaulukkoon rangilistan mukaiseen järjestykseen. Mahdolliset myöhemmin saapuvat pelaajat sijoitetaan taulukon loppuun.
Jos parit määrätään tietokoneella, myöhemmin saapuvat voidaan sijoittaa esim. heidän rangilistan mukaiseen paikkaansa tai muuhun turnausjohtajan hyväksi katsomaan paikkaan.

Keväällä 2009 on tullut suosituksi sellainen järjestelmä, että aluksi pelataan 7 kierrosta käsittävät alkukilpailut, joihin pelaajat sijoitetaan HSK:n maanantaipikapelirangilistan (tai selojen, jos pelaaja ei ole rangilistalla) mukaiseen järjestykseen, alin ryhmä mielellään enintään 8-henkinen. Loppukilpailu pelataan sveitsiläissysteemillä yhdessä ryhmässä. Alku- ja loppukilpailujen pisteet lasketaan yhteen, tällöin kaikissa ryhmissä saavutetut pisteet ovat samanarvoisia.

2. Ensimmäiset 9 kierrosta

Pyritään pelaamaan sveitsiläissysteemillä, mutta se edellyttää tietokoneen paikalla oloa (2008-03-11: Viime aikoina on ollut tapana hoitaa turnaukset sveitsiläissysteemillä/tietokoneella Ilkka Mäkisen toimesta. Allan Kiviaho 2008-09-05: Syksystä 2008 alkaen turnaustaulukoiden jälkikäsittelyyn on voitu käyttää Yilong Li:n laatimaa tietokoneohjelmaa [Excel/Visual Basic]), joka helpottaa suuresti taulukoiden viimeistelytyötä. Muuten pyritään siihen että klo 21 mennessä on pelattu myös kierros ykkönen vastaan kakkonen ja sen jälkeen pelataan 2-3 kierrosta systeemillä pistetilanteessa johdossa oleva kohtaa ylimmän sellaisen pelaajan, jota hän ei ole vielä kohdannut.

Jos turnaus hoidetaan manuaalisesti, niin ... :

Jos klo 21 mennessä on ehditty pelata kaikki kierrokset, jatkossa noudatetaan periaatetta 3.1

1. kierros: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 jne.
2. kierros: 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-V jne.
3. kierros: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 jne.
4. kierros: 7-1, 6-2, 5-3, V-4 jne.
5. kierros: 1-6, 2-5, 3-4 jne.
6. kierros: 5-1, 4-2, 3-V jne.
7. kierros: 1-4, 2-3 jne.
8. kierros: 3-1, V-2 jne.
9. kierros: 1-2 jne.
5-V jne. tarkoittaa että pelaaja 5 pelaa taulukon viimeistä pelaajaa vastaan, jos pelaajia on parillinen määrä. Hän on vapaana, jos pelaajia on pariton määrä.

HUOMIO! Värit ovat päinvastaiset parillisina kuukaudenpäivinä. Lisäksi pelaajat, jotka ovat kohdanneet turnauksessa jo aikaisemmin, pelaavat edelliseen kohtaamiseensa verrattuna päinvastaisin värein.

"Jne." tarkoittaa että loput parit määräytyvät normaalin Schurigin turnaustaulukon mukaan (englanninkielessä "Round_Robin system", joka tarkoittaa että jokainen pelaa jokaista vastaan, erotuksena vajaakierrosturauksille - "sveitsiläissysteemille"; tosin Klubin maanantaiblixteissäkin pelataan toisinaan vajaa kierrosmäärä, mutta jokainen jokaista vastaan turnaustaulukkoa noudattaen). Mitään taulukkoa ei tarvita apuna, sillä systeemi on seuraava:

Kun kärkiparit on määrätty, siirrytään seuraavalla rivillä taulukon toiseksi oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen, jos pelaajia on parillinen määrä tai kaikkein oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen, jos pelaajia on pariton määrä. Sarakkeessa oleva pelaaja saa vastaansa viistoon (45 asteen kulmassa) alavasemmalta toiseksi alimman sarakkeen pelaajan, jos pelaajia on parillinen määrä tai alimman jos pelaajia on pariton määrä. Jos kyseisen viistorivin keskelle osuu "X", sillä rivillä oleva pelaaja saa vastaansa saman sarakkeen alimpana olevan pelaajan, jos pelaajia on parillinen määrä tai hän on vapaana, jos pelaajia on pariton määrä.

TAULUKON MUUTTUMINEN
Uusien pelajaien saapuminen ja entisten poistuminen kesken turnauksen tuottaa toisinaan ongelmia. Voi syntyä tilanteita, joissa parien määräämisen jälkeen pelaajia jää ilman vastustajaa. Tällöin menetellään manuaalisina iltoina seuraavasti:
1. Jos pelaajia on pariton määrä, vapaaksi jää pistetilanteen alin sellainen pelaaja joka ei ole vielä ollut vapaana.
2. Pistetilanteessa ylimpänä oleva kohtaa pistetilanteessa häntä lähimpänä olevan sellaisen pelaajan jota hän ei ole vielä kohdannut. Jos hän on kohdannut jokaisen, hän kohtaa pistetilanteessa häntä lähimpänä olevan.
3. Ja näin jatketaan edelleen. Pareja ei yritetä järjestellä siten että jokainen kohtaisi sellaisen pelaajan, jota hän ei ole vielä kohdannut. Se aiheuttaa liikaa sekaannusta ja pelaajien "oikeusturva heikkenee" jos pareja ei määrätä selvän säännön mukaan. Lisäksi se etu että jokainen kohtaa sellaisen pelaajan, jota vastaan hän ei ole vielä pelannut, menettää merkitystään siksi että normaali kierrosjärjestys asettaa heitä uudelleen vastakkain.

Malliksi 1. ja 2. kierros 16 pelaajan manuaalisessa turnauksessa.

1 = 1. kierroksen parit, 2 = 2. kierroksen parit.
Kaikki Schurig/Round_Robin - turnaukset noudattavat samaa systeemiä paitsi että "normaalissa" turnauksessa

1. kierros on 1-16, 2-15, 3-14 4-13 jne.,
2. kierros 1-2, 15-3, 14-4 jne.
Kun kohdalle tulee "X" (eli ero, kohdataan viimeinen, jos osanottajamäärä on parillinen ja ollaan vapaana, jos pariton).

                    1 1 1 1 1 1 1 
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 
 1. Brutalescu    X       2 1
 2. Psychopatolowsky  X     2 1 
 3. Luusersson      X   2 1 
 4. Patzer         X 2 1  
 5. Kasparov        2 X           1
 6. Petrosjan      2 1  X 
 7. Fischer      2 1    X
 8. Gligoric     2 1      X
 9. Talasterä    1        X      2
10. Kivikahju             X    2 1
11. Kivilaho               X  2 1
12. Palamaa                X 1   2
13. Bäckström              2 1 X 
14. Aaltio               2 1   X
15. Norri              2 1     X
16. Pastuhoff         1      2    X

Lopuksi vielä 6 pelaajan kierrostaulukko, josta idea käy täysin selville - mitään varsinaisia muita turnaustaulukoita ei tarvita. Metusaalemi Kiviaho on muuten koko 56 - vuotisen shakkiuransa aikana ihmetellyt, miten on mahdollista että juuri kukaan shakinpelaaja ei hallitse shakille niin tärkeätä ja kuitenkin yksinkertaista asiaa kuin Schurig/Round_Robin - järjestelmää.

   1 2 3 4 5 6 
-----------------
1. A X 2 3 4 5 1
2. B 2 X 4 5 1 3
3. C 3 4 X 1 2 5
4. D 4 5 1 X 3 2
5. E 5 1 2 3 X 4
6. F 1 3 5 2 4 X

Eli 1. kierroksen jälkeen jokaisen pelaajan vastustajan numero kasvaa yhdellä paitsi kun vastaan tulee "X", jolloin kohdataan viimeinen, jos pelaajia on parillinen määrä tai ollaan vapaana jos pelaajamäärä on pariton. Kun tullaan oikeaan reunaan eli viimeiselle parittomalle sarakkeelle, hypähdetään ykkössarakkeeseen.

Klubin blixteissä otetaan seuraava vastustaja tosin vasemmalta, koska ykkönen pelaa ensin kymppiä vastaan, sitten yhdeksää jne.

Värisääntö on aina:

Kun pelaajien numeroiden summa on pariton, valkeilla pelaa pienempinumeroinen, jos parillinen, suurempinumeroinen. HUOMIO! Parillisina kuukaudenpäivinä värisääntö on käänteinen. (Huomattakoon myös että Schurigin systeemissä parillisen pelaajamäärän viimeinen pelaa mustilla alkupuoliskon ja valkeilla jälkipuoliskon pelaajia vastaan. Tätä sääntöä ei noudateta Klubin blixteissä, koska pelaajat on sijoitettu vahvuusjärjestykseen josta seuraisi että viimeinen pelaaja joutuisi pelaamaan mustilla koko alkupuoliskoa ja valkeilla koko jälkipuoliskoa vastaan. (Tätä Schurigin systeemin värisääntöä metusaalemi Kiviaho ei pidä muutenkaan järkevänä).

3. Loput kierrokset (10., 11. jne.)

10. kierroksesta alkaen noudatetaan seuraavaa sääntöä:

Valitaan sellainen vielä pelaamatta oleva kierros, jolloin kärjessä oleva pelaaja (pelaaja, jolla en eniten pisteitä, tasatapauksissa rangilistalla ylempänä oleva) kohtaa ylimmän sellaisen pelaajan, jota vastaan hän ei ole vielä pelannut.

Jos kärjessä oleva pelaaja on pelannut jo kaikki pelinsä, hän on vapaana (voi lähteä kotiin tai odottaa jatkokierroksia, jos sellaisia pelataan) pelataan kierros, jolla toisena oleva pelaaja kohtaa ylimpänä olevan sellaisen pelaajan, jota hän ei ole vielä kohdannut.

Jos kaikki kierrokset on pelattu ja kyseessä on jatkokierros, valitaan sellainen kierros, jolloin ylimpänä oleva pelaa ylintä sellaista pelaajaa vastaan, jonka hän on kohdannut vain kerran. Jos pelataan useita jatkokierroksia, muodostetaan uusi turnaustaulukko johon pelaajat sijoitetaan pääturnauksen lopputulosten mukaiseen vahvuusjärjestykseen. Sen jälkeen määrätään, montako kierrosta pelataan. Kierrokset valitaan siten että pelaaja 1. pelaa pelaajaa numero X+1 vastaan eli jos kierroksia pelataan esim. 5, pelataan seuraavat kierrokset: 1. kierros 1-6, 2-5, 3-4 jne. 2. kierros 5-1, 4-2 jne. 3. kierros 1-4, 2-3 jne. 4. kierros 3-1 jne. 5. kierros 1-2 Kussakin tapauksessa loput kierrokset normaalin turnaustaulukon mukaan.

3.1 Jatkokierrokset

Viime aikoina on yleistynyt tilanne että varsinaisen turnauksen jälkeen pelataan jatkokierroksia, eräänlaisia play offeja, niin että peli-ilta jatkuisi n. klo 21:30:een.

Jatkokierrokset pelataan tästä lähtien seuraavasti:

1. Pelaajat asetetaan varsinaisen turnauksen tulosten mukaiseen järjestykseen. 
2. Jos pelataan yksi jatkokierros, vastakkain pelaavat 1-2, 3-4 jne. 
3. Jos pelataan kaksi jatkokierrosta, parit ovat seuraavat:
  1. kierros: 1-3, 2-4 ja pelaajasta 5 alkaen seuraava pelaaja, jota hän ei
  ole vielä kohdannut jatkokierroksilla. Loppupareissa sallitaan pelaaminen
  uudelleen samaa pelaajaa vastaan.
  2. kierros: 1-2, 3-4 ja edelleen kuten 1. kierroksella
4. Jos pelataan kolme jatkokierrosta, parit ovat seuraavat:
  1. kierros: 1-4, 2-3 ja edelleen kuten edellä
  2. kierros: 1-3, 2-4      - " -
  3. kierros: 1-2, 3-4      - " -
5. Jos pelataan neljä jatkokierrosta, parit ovat seuraavat:
  1. kierros: 1-5, 2-4, 3-6 ja edelleen kuten edellä
  2. kierros: 1-4, 2-3, 5-6      - " -
  3. kierros: 1-3, 2-5, 4-6      - " -
  4. kierros: 1-2, 3-4, 5-7      - " -
6. Jos pelataan viisi jatkokierrosta, parit ovat seuraavat:
  1. kierros: 1-6, 2-5, 3-4 ja edelleen kuten edellä
  2. kierros: 1-5, 2-4, 3-6      - " -
  3. kierros: 1-4, 2-3, 5-6      - " -
  4. kierros: 1-3, 2-6, 4-5      - " -
  5. kierros: 1-2, 3-5, 4-6      - " -
Ja saman periaatteen mukaan jos kierroksia on 6 tai enemmän.

3A. Uudistus 2007-09-15
(2008-03-11: Tämä idea ei ole saavuttanut suosiota ja koskee lähinnä vain manuaalisia turnauksia).

Klubin maanantaiblixtien jatkuvana ongelmana on ollut se että rangilistan loppupäässä olevat ovat joutuneet pelaamaan keskimäärin ylivahvoja vastustajia vastaan. Siitä syystä kilpailujärjestelmä muuttuu seuraavasti alkaen 2007-09-15 päivästä alkaen:

Turnaus voidaan jakaa kahteen alkuryhmään (A ja B). B-ryhmään saavat osallistua ne, jotka haluavat, kuitenkin niin että B-ryhmä saa käsittää enintään 2/3 paikalla olevista ja siellä saa mieluimmin olla vain pelaajia, joiden MABELO on enintään 399 (III luokan yläraja). B-ryhmän ihannekoko on 6 pelaajaa, jotka pelaavat seuraavasti (pelaajat ovat Klubin MABELOjen - blixtielojen - mukaisessa järjestyksessä):


  | 1 2 3 4 5 6
---|-----------
1.A|X 2 4 1 3 5
2.B|2 X 1 3 5 4
3.C|4 1 X 5 2 3
4.D|1 3 5 X 4 2
5.E|3 5 2 4 X 1
6.F|5 4 3 2 1 X
Periaate on siis se, että ensin pelataan kierros, jossa kohtaavat viimeinen ja toiseksi viimeinen, sitten kierros, jossa kohtaavat viimeinen ja kolmanneksi viimeinen, jne.

Samaan aikaan pelataan A-ryhmässä vastaava määrä kierroksia, mutta siten, että esim. 5 kierroksen kilpailussa pelataan ensin kierros, jossa kohtaavat ykkönen ja kuutonen, sitten kierros, jossa kohtaavat ykkönen ja viitonen jne. Molempiin ryhmiin pelaajat sijoitetaan järjestykseen 1. Klubin MABELO, 2. sijainti rangilistalla.

Loppukilpailu pelataan siten että perustetaan uudet A- ja B-ryhmät (jos B-ryhmään on vielä halukkaita, on myös sallittua siirtyä A-ryhmästä B-ryhmään). Niissä pelaajat pannaan vahvuusjärjestykseen 1. pisteet, 2. MABELO, 3. sijainti rangilistalla. A-ryhmään B-ryhmästä siirtyneiden pisteet jaetaan tässä tarkoituksessa kahdella. Turnaukset pelataan näissä ohjeissa muualla esitetyllä tavalla. Toistamisen kohtaavat pelaajat pelaavat vaihtovärein (siitä syystä kannattaa loppukilpailuissa liittää pelaajan nimeen hänen järjestysnumeronsa alkukilpailussa).

Sankarikilpailussa otetaan huomioon pelkästään A-ryhmässä saavutetut tulokset. B-ryhmään voidaan kehittää erikoispalkintoja. MABELOt lasketaan joka turnauksessa.

4. Vapaavuorot

Jos pelaajia on pariton määrä, vapaana on AINA se pelaaja, jonka riville osuu "X" kyseisellä kierroksella, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

"Jos joku pelaaja uhkaa saada esim. keskeyttämisten takia toisen vapaavuoron kun jo(i)llakin ei ole vielä yhtään vapaavuoroa, siirrytään sveitsiläis-systeemiin, jossa vapaavuoron pitää alin ei vielä vapaana ollut pelaaja ja parit määrätään seuraavasti: Taulukon ylin kohtaa ylimmän sellaisen pelaajan, jota vastaan hän ei ole vielä pelannut, taulukossa seuraava kohtaa ylimmän sellaisen pelaajan, jota vastaan hän ei ole vielä pelannut, jne. Lopussa saattaa tulla pareja, jotka kohtaavat useammin kuin kerran."

Jos lisäksi jo(i)llekin pelaaj(/i)lle ei ole vastustajaa siksi että normaali vastustaja on poistunut, kyseisten pelaajien ylimpänä oleva pelaaja kohtaa seuraavaksi ylimpänä olevan sellaisen pelaajan, jota hän ei ole kohdannut. Jos hän on kohdannut kaikki, hän pelaa uudelleen seuraavaksi ylimpänä olevaa vastaan. Jäljellä olevista seuraavaksi ylin kohtaa lähimpänä olevan pelaajan, jota vastaan hän ei ol pelannut tai ylipäätään lähimmän, jos hän on pelannut kaikkia tarjolla olevia vastaan.
HUOMIO! Jos tässä tapauksessa ilman vastustajaa olevia pelaajia on pariton määrä, vapaana on pistetilanteessä alin pelaaja siitä riippumatta, että hänen vapaana olonsa pakottaa pareihin, joissa pelaajat kohtaavat toisensa uudelleen. Kuitenkin, jos joku (tai jotkut) näistä pelaajista on ollut useammin vapaana kuin muut, vapaana on alin sellainen pelaaja, joka on ollut edellä mainittua (mainittuja) vähemmän vapaana. Jos kaikki ovat olleet vapaina yhtä monta kertaa, vapaana on pistetilanteen alin.

5. Sankaripisteet

Kussakin maanantaiturnauksessa jaetaan sankaripisteitä seuraavasti: 10-8-6-5-4-3-2-1.

Samassa pistemäärässä olevista voittaa rangilistalla ylempänä oleva.

Jos tällöin kumpikaan pelaaja ei ole vielä rangilistalla, voittaa vertailun keskinäisen pelin voittaja, tasapelissä mustilla pelannut. Jos ko. pelaajat eivät ole kohdanneet, ratkaisee vertailun tulos turnauksen korkeimmalle sijoittunutta sellaista pelaajaa vastaan, jonka ainakin toinen vertailtavista on kohdannut. Jos pelaajat ovat saavuttaneet saman tuloksen samaa korkeimmalle sijoittunutta vastaan, voittaa vertailun se joka pelasi mustilla. Täysin tasan mennessä vertailussa ratkaistaan sijoitus siten että parittomina kuukauden päivinä voittaa aakkosjärjestyksessä aikaisemmin sijaitseva, parillisina päivinä myöhemmin sijaitseva pelaaja. Jos nimetkin ovat identtiset, ratkaistaan vertailu arvalla.

Niille pelaajille, jotka ovat pelanneet vähemmän pelejä kuin eniten pelannut, annetaan kullekin yksi virtuaalipiste. Virtuaalipisteitä ei kuitenkaan oteta mukaan tilastoihin, ne vaikuttavat ainoastaan vertailun ajan.

6. Kuukausisankaruus

Kuukauden lopussa määritellään sankaruudet sinä kuukautena saavutettujen sankaripisteiden mukaan. Tasatapauksissa voittaa se, joka on ollut ylempänä viimeisimmässä turnauksessa.

Varsinaisia sankaripisteitä annetaan kuukausikilpailun kahdeksalle parhaalle:
s (sankaruus/kulta)
h (hopea)
p (pronssi)
4., 5., 6-. 7-. ja 8. sija

Rangilistalla on ylempänä pelaaja, jolla on eniten kuukausikilpailujen kultasijoja, tasatapauksissa pelaaja jolla on enemmän hopeasijoja jne. viimeisinä vertailukohteina sen vuoden sankaripistekarttuma ja vihoviimeiseksi on ylempänä se, joka oli listalla aikaisemmin ylempänä. Tämä vertailu ulotetaan kahdeksanteen sijaan saakka. Sankaripisteitä omaamattomien järjestys määräytyy sen vuoden turnauspisteiden summan mukaan. Tasapisteissä olevista ylempänä on viimeksi ylemmäksi sijoittunut.

7. Kausisankaruus (kevät- tai syyssankaruus)

Kausisankaruuden voittaa se, jolla on ko. kaudella eniten kuukausisankaruuksia. Jos niitä on yhtä monta, se jolla on eniten hopeasijoituksia jne. Täydellisissä tasatuloksissa voittaa heistä se, joka voitti kauden viimeisen sankaruuden (touko- tai joulusankaruuden), edelleen se joka oli viimeksi ylempänä, jos tilanne on vieläkin tasan, voittaa se joka voitti kauden viimeisimmän sankaruuden, sai hopeaa jne.

8. Vuosisankaruus

Vuosisankaruuden voittaa se, jolla on sekä kevät- että syyssankaruus. Jos joku pelaaja on voittanut kevät- ja toinen pelaaja syyssankaruuden, heistä voittajaksi selviytyy se, jolla on eniten kuukausisankaruuksia (kevät- ja syyskaudella yhteensä), jos niitä on yhtä monta, se jolla on eniten hopeasijoituksia jne. Täydellisissä tasatuloksissa voittaa heistä se, joka voitti vuoden viimeisen sankaruuden (joulusankaruuden), edelleen se joka oli viimeksi ylempänä, jos tilanne on vieläkin tasan, voittaa se joka voitti vuoden viimeisimmän sankaruuden, sai hopeaa jne. Viimeisenä vertailukohteena voittaa se joka oli ylempänä vuoden viimeisimmässä turnauksessa.

9. Sankaritulosten periytyminen

Seuraavan vuoden ensimmäisen turnauksen alkaessa on voimassa edellisen vuoden lopun rangilista. Siihen tulee vuoden mittaan muutoksia seuraavasti:
- Vuoden ensimmäisen turnauksen sankaripisteet (10-8-6-5-4-3-2-1) vaikuttavat heti rangilistaan, so. sankaripisteitä saaneet turnauksen kahdeksan parasta siirtyvät rangilistan kärkeen riippumatta edellisen vuoden rangilistasta.
- Jatkossa rangilista määräytyy kunkin turnauksen kumuloituvien sankaripisteiden perusteella.
- Vasta kun tammikuun sankaruus on ratkennut, rangilistan määrää seuraavan kiinteästi kuukauden loppuun tammisankaruus niiden osalta jotka ovat saavuttaneet kuukausipisteitä (kuukauden kulta, hopea, pronssi, 4., 5., 6., 7. ja 8. sija). Niiden, joilla ei ole kuukausipisteitä, järjestys määräytyy vuoden kumulatiivisten sankaripisteiden perusteella, joka "elää" kesken kuukausikilpailuakin.
- Jatkossa rangilista määräytyy siihenastisten kuukausisankaripisteiden ja niitä vailla olevien vuoden kumulatiivisten sankaripisteiden perusteella.
- Muiden järjestyksen rangilistalla määrää sijoitus edellisen vuoden viimeisellä rangilistalla, edelleen toiseksi viimeisimmän vuoden viimeisen rangilistan perusteella jne. Rangilistalta, so. "kunniasalista" putoaa rivipelaajien listalle vain jos pelaaja on välillä kadonnut "luukun kautta", so. siirretty historian roskakoriin siitä syystä että pelaaja ei ole vuoden mittaan osallistunut kertaakaan Klubin maanantaiblixteihin.

10. Turnausten aikataulu

Turnaukset pelataan joka maanantaina klo 18:30--21:50, ei kuitenkaan kesä-, heinä- eikä elokuussa eikä muina erikseen ilmoitettavina päivinä (pyhien aattoina yms.).

Turnaukseen voi saapua klo 18:30 jälkeenkin ja turnauksesta saa poistua milloin haluaa.

Jos pelaajia on vähemmän kuin 11

Pelaajat voidaan sellaisessakin turnauksessa sijoittaa rangilistan mukaiseen järjestykseen ja pelata kohdan 2. tapaan eli 1. kierroksella ykkönen vastaan alin, kakkonen vastaan toiseksi alin jne.

Tai pelaajat voidaan arpoa satunnaisesti ja pelata normaalin Schurig/Round_Robin - systeemin mukaisesti. Jos pelataan kahden- tai useammankertainen täysi turnaus, voidaan edelleen noudattaa Schurig/Round_Robin - systeemiä.

Jos pelataan täysi Schurig/Round-Robin - turnaus ja sen jälkeen muutamia kierroksia lisää, parit voidaan määrätä kohdan 3. lopun mukaan.

Jos paikalla ei ole turnaustaulukkoa hallitsevaa henkilöä

Jos kukaan paikalla oleva ei ei hallitse yllä esitettyjä yksinkertaisia sääntöjä, pelattakoon millä systeemillä tahansa eli Metusaalemin ollessa poissa ohjaksiin tarttuu rouva Fortuna tai Sattuman Santtu eli systeemi on korkiammas käress.

Joku eminenssi esitti kerran että sattuma ja hasardi ei ole koskaan vähentänyt jonkin lajin suosiota.

11. MABELOt ja keisarin arvo

- MABELOt lasketaan Arpad Elo'n normaalien kaavojen mukaan (entinen MABELO-katto 1000 ei ole enää voimassa). MABELOn tasokorjaukset suoritetaan siten että MABELOissa rangilistan keski-2/3'n keskiarvo on 500, muut MABELOt korjataan sen mukaisesti.
- Muutoskerroin K on 20, so. pelaajan uusi MABELO on [odotustulos-tositulos]*20.
- Korkeimman MABELOn omaava pelaaja saa pröystäillä tittelillä KEISARI. Tämä arvo on pelkästään titulaarinen, joskin se nauttii maailmalla suurta arvostusta. Varsinainen rangilista määräytyy sankaritulosten perusteella. Sama koskee rangilistalla muilla sijoilla olevia. MABELO antaa kuitenkin osviittaa pelaajan pelivahvuudesta.
- Keisarin arvon saa se pelaaja, jolla on rangilistan korkein MABELO. Saman MABELOn omaavien välillä voittaa vertailun viimeksi osallistunut, jos molemmat ovat osallistuneet viimeksi samaan turnaukseen, voittaa vertailun siinä turnauksessa paremmin menestynyt.
- Jos keisari ei pelaa puolivuotiskauden aikana yhdessäkään maanantaiblixtissä, hänet siirretään historian roskakoriin kuten muutkin pelaamattomat. Samalla hän menettää keisarin arvonsa.

MAKSIMIPISTEMÄÄRÄSSÄ OLEVAT PELAAJAT
Niin kauan kuin jollakin pelaajalla on maksimipisteet, hänellä ei ole MABELOa vaan MABELO-sarakkeessa on merkintä max. Kukin saa itse päättää, kumpaa hän palvoo ja kunnioittaa enemmän, lihallista keisaria vaiko maksimissa olevaa kummajaista. Maksimissa olevan pelaajan tilastoissa kuljetetaan mukana hänen siihenastisten vastustajiensa MABELOja ja hänen MABELOnsa lasketaan I-kaavalla siihen asti kunnes hän saa ensimmäisen miinuspisteensä.

12. MUITA RANGILISTOJA

Kilpailun elävöittämiseksi otetaan käyttöön uusia rangilistoja, esim. joukkuekilpailuja. Kuten:
- Nuoret vastaan vanhat
- Kaupunkiottelut (esim. Helsinki-Espoo-Vantaa)
- Kaupunginosat, etenkin Helsingissä
- Klubin kantajäsenet vastaan vieraat
- Haasteotteluja, metusaalemi Kiviaho haastaa "keisarin" ja pilkkaa vastustajaa, jos tämä ei saavu ottamaan haastetta vastaan ...
- Läänit pelaajien syntymäpaikkojen mukaan (esim. metusaalemi Kiviaho on "kotoosin meiltä ja muut on meidrän krannist")

Ideoita muiksi joukkueiksi otetaan vastaan.

Edellä esitetty idea ei ole kuitenkaan toistaiseksi saavuttanut suurta kannatusta.

13.
*********************
SUURI MABELO-REDUKTIO
*********************

Ollessaan lomalla Turkissa metusaalemi Allan Kiviaho vääntelehti vuoteessaan saamatta helteessä kunnolla unta. Ilmeisesti kuumuus höyrysti metusaalemin aivoja niin että hänelle ilmestyi HENKI! Ainakin vaimo kertoi metusaalemin karjaisseen sanan "HEUREKA ...!" niin että koko Sitelerin kaupunginosa heräsi ja rannasta lähti tsunamiaalto kohti Rodosta. HENKI MANASI SEURAAVAT VIISAUDET: Tähän saakka on lukua 1000 pidetty HSK:n blixtielojen (MABELOJEN) maksimina ja muiden MABELOt on suhtautettu siihen. Lisäksi rangilistan korkeimman MABELOn omaavan pelaajan MABELO on korotettu 1000:een, jos hän on ollut turnauksen jälkeen sen alapuolella. Ylimaallisen viisauden omaava HENKI sanoi metusaalemille: Vielä suuremman viisauden omaava henki sanoi metusaalemille 2010-01-29 että MABELOjen keskiarvokorjauksia ei enää tehdä vaan rangilista elää toistaiseksi omaa elämäänsä. 1. MABELOjen keskiarvo on pelaajien [P*2/3] (II luokan keskiarvo), jossa P on pelaajien kokonaismäärä. Kyseinen keskiarvo korjataan 500:een. Pelaajat jakautuivat seuraaviin kolmeen ryhmään:
YLÄMASSA : pelaajat 1-9
KESKIMASSA: pelaajat 10-49
ALAMASSA : pelaajat 50-58
KESKIarvo määräytyy siis KESKImassan keskiarvosta, kuten asiallista onkin.
Tällä kertaa keskiMABALOn korjausliike oli -87.

2. MABELOT korjataan joka vuodenvaihteessa poikkeuksena nyt lokakuun alussa suoritettu korjaus.

3. MABELOt muutetaan vastaavasti myös RESERVISSÄ, joka käsittää kuluvan vuoden ja kaksi edellistä vuotta, tällä hetkellä siis vuodet 2008 ja 2007. Vuoden 2010 alusta vain vuodet 2009 ja 2008. Reservistä tullaan pelaamaan reservin MABELOlla. Reservistä putoavat siirretään nostoväkeen, josta käytetään myös nimitystä HISTORIAN ROSKAKORI. Nostoväestä tulevia käsitellään kuten uusia pelaajia, mutta heidän historiatietonsa (pisteet ja pelit) seuraavat mukana.

4. Uusien pelaajien ja nostomiesten (ja -naisten) MABELOt lasketaan ELO:n I-kaavalla (prosenttikaavalla). Metusaalemi epäilee että I-kaavaa ei olla viime aikoina käytetty, joka on aiheuttanut ylimääräistä vinoutumaa MABELOihin.
Mahdollisesti käytettyyn tietokoneohjelmaan ei sisälly I-kaavaa lainkaan. Ja vaikka sisältäisikin, I-kaavan alussa uuden pelaajan MABELOhan syntyy vasta turnauksen lopussa. Voisi harkita sellaista menettelyä, että uudelle pelaajalle annetaan aluksi MABELOksi 500 ja metusaalemi laskee korjaukset jälkeenpäin.
Sinänsä ei pidä suhtautua MABELOvirheisiin tai -epätäsmällisyyksiin turhan pikkumaisesti. MABELOthan korjautuvat jatkossa pelaamalla. Tuntuu kylläkin siltä että MABELO-keskiarvomme huomattava nousu johtuu ainakin osittain siltä, että uusille pelaajille on annettu liian korkeita lähtöMABELOja. Esiintyy siis MABELOjen INFLAATIOTA, mutta toisaalta ELO-järjestelmän tunnettu ongelma on se, että peliyhteisössä varsinkin nuorten pelaajien taito voi nousta huomattavasti ilman että ulkoa tulee systeemiin lisää MABELOja, tapahtuu siis DEFLAATIOTA.
Yksi ongelma on vielä se, miten suhtaudutaan uuden pelaajan maksimi- tai nollatuloksiin. Hänen MABELOnsa tilalla voidaan raahata arvoja M/P (M = vastustajien MABELOjen summa ja P pelien kokonaismäärä). Maksimistia voidaan pitää ylivahvana koepelaajana rangilistan alussa ja nollistia koepelaajana listan hännillä. Joku Topalov voi ehkä pysyä maksimissa pitkään, jolloin hänen tapaiselleen voitaisiin antaa väliaikaiseksi MABELOksi vaikkapa 500+735. Vaan koskaan ei HSK:n historiassa liene sattunut, että tulokas saavuttaisi maksimivoiton.

5. KEISARIN arvo annetaan kulloinkin sille pelaajalle, jolla on korkein MABELO ja joka on pelannut nykyisen tai edellisen vuosineljänneksen aikana. Vuosineljännekset ovat: I VVVV-01-01--03-15
II VVVV-03-16--05-31
III VVVV-09-01--10-31
IV VVVV-11-01--12-31
Niinpä marraskuun alussa Pasi Pollari menettäisi keisarinarvonsa, jos hän ei osallistu ennen sitä ja tilalle nousisi nykyhetken MABELOilla Ville Mäkinen.
Huomattakoon että KEISARIN arvo on pelkkä kunniatitteli (vaikka tuokin kosolti kunniaa). Ratkaiseva on kuitenkin asema rangilistalla, joka muodostuu summasta NEROUS+AHKERUUS.
Silloin kun Suomessa vallitsi vielä sotien ja puutteen takia korkea moraali, metusaalemikin lauloi kurkku suorana laulua
"EIPÄ RIENNÄ RIEMUKSEMME, MABELOT BLIXTARIEN MAATESSA ...!" Liian moni muinaisuudessa niin kuuluisa klubilainen on nykyisin epäpelaaja, josta osoituksena mm. blixti-rangilistan niukka mestarien määrä (Pollari ainoana).

Nyt kun Klubilla ei ole enää luonnotonta 1000 MABELOn kattoa, vaikkapa VESELIN TOPALOV voisi nousta jonnekin 1200-1300 MABELOn tasolle, mutta ei sitä ylemmäs - siitä pitäisi huolta KESKIMASSAMME riippakivi ...!

Alimpana MABELOna voidaan pitää nollaa (0), koska aikaisemmin käytetty huurteisten luokka pakkaspisteineen voi masentaa alokkaita.

14. Pelaamattomien pelaajien likvidointi

Kunkin puolivuotiskauden päätyttyä rangilistalta siirretään historian roskakoriin http://www.kolumbus.fi/allkiv/hskmb09/hskliq.htm ne pelaajat, jotka eivät ole osallistuneet ainoaankaan turnaukseen edellisenä puolivuotiskautena ja joilla ei ole yhtään sankaruuspistettä.

Shakkimaisin terveisin

Allan Kiviaho
Lyhyiden ja helppotajuisten sääntöjen mestari

Actualisate le 2010-04-06

Administrator de iste sito:
--------------------------
Allan Kiviaho
Kivimäentie 16 E
FI-01620 VANTAA
Puh: (09) 898 720
GSM: 050 3616 759
SILY - Suomen Interlinguayhdistys ry.
FILF - Föreningen för Interlingua i Finland
AFIL - Association Finlandese pro Interlingua