Skarvstegar


Skarvstegssats Nor-BAS består av en bottenstege med stödben och mekanisk nivåutjämnare, två mellanstegar och en ledad toppstege. Dessutom medföjer en toppkonsol med snabblås och lyftögla monterad i centrum för 260 kg belastning.


Skarvstycken och snabblås möjliggör en mängd kombinationer t ex:

  • - Bottenstege och två mellanstegar som 7.5m lång anliggande stege.
  • - Mellanstegar med toppkonsol, som takstege.
  • - Mellanstegar använd som bro, tål en maxbelastning av 170 kg över en spännvidd på 4,5 meter.
  • - Skarvstege som enkel anliggande stege.
  • - Mellanstegar med toppkonsol använd vertikalt vid kajkant.
  • - Botten-, mellanstege och toppkonsol med lyftögla för fäste av talja eller räddningsblock för max 260 kg belastning.
  • - Automatiskt takstativ för nedtagning av önskad stege.
  • Takstativet kan erhållas inbyggt med övre kåpa samt nedfällbar lucka baktill.