Takspikstege


Med takspikstegen får du ett säkert grepp på plåttak och andra mjuka underlag.

I vardera änden av takspikstegen är två härdade stålspikar monterade. De fyra stålspikarna slås in i taket med en handslägga, varefter man tryggt kan klättra upp på stegen.

Vid transport placeras takspikstegen i hållare på maskinstegen, varifrån den enkelt kan tas ned.

Dykarstege


Dykarstegen är en 2- eller 3-delad stege för bekväm åtkomlighet där vattenlinjen har hög nivåskillnad t exvid en kajkant. Totalvikten är 23 resp 24 kg och utfälld längd 4100 resp 4200 mm.

Dykarstegen består av en horisontell förankringsdel och en vertikal stegprofil. Stegprofilen är uppdelad i 2 x 2350 mm alternativt 3 x 1700 mm.

De runda stegpinnarna på ömse sidor om den vertikala profilen är 150 mm långa och antihalkbehandlade för säker klättring.

Den övre förankringsramen, med dubbar i framkant, har måtten 550 x 500 mm. De båda nedre stöden håller stegen från kajkanten och har måtten 450 x 400 mm.

De nedre stöden kan även användas som avlastnings- och lyftplan för tynga föremål som ska lyftas upp och bärgas.