Välkommen

Metod

Varför skratta?

Skratt på fullt allvar

Praktisk livsglädje

Skrattinstruktörer

Mediaexponering

Färgernas signaler

Kroppsspråk

Källor och länkar

Kontakta oss

Föreläsningsteman

Naurujooga

 


Mitt företag, Optimist Plus AB är lagt i vila.

Välkommen till Maria Andilas hemsida!

Optimistkonsulten Maria Andila är Finlands första certifierade skrattkonsult. Skratterapin bygger på Dr. Madan Katarias Indiska skrattyoga.
Dr. Kataria arbetar som läkare i Bombay.

Vem är Maria Andila?

Ekonom (marknadsföring, handelsrätt)
Auskultering i Helsingfors
Pedagogie magister(PeM) (pedagogik, psykologi)
Skrattkonsult

Övrigt:

Humor på jobbet 2002
Arrangör: Svenskt Näringsliv, LO distriktet i Stockholm och Grönköpings Veckoblad

Färgpsykologi
Psykologi cum laude

Bakgrund:

Maria har undervisat vid Vasa handelsläroverk, senare Vasa institut för företagsekonomi och hotellverksamhet, som läroinrättningen hette en tid.

Som lektor undervisade hon i ämnen såsom textbehandling, dokumentproduktion, handelskorrespondens, kontorsteknik, etik, psykologi (självkännedom, affärspsykologi, kommunikationspsykologi och arbetsplatspsykologi).

Maria arbetar som föreläsare och hon har förutom skratterapin specialiserat sig på föreläsningar om kroppsspråk, färgpsykologi och utbrändhet. Manligt och kvinnligt är också ett intressant föreläsningstema.

Numera inriktar hon sig främst på allt som främjar friskvård. Framsynta chefer satsar på friskvård. Skrattyogan lämpar sig även som "bensträckare" på konferenser eller inslag på seminarier eller andra kurser.

Vi kan rekommendera t ex

TRE POSITIVA TIMMAR
  • kroppsspråkets betydelse
  • indisk skrattyoga
  • färgernas signaler
  • motivation

SKRATT öR LIVSGLöGJE I PRAKTIKEN

Upp