Suomen antroposofisen liiton kotisivu on muuttanut
Uusi osoite on http/www.antropos.fi