LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
5.10.2009

Antti Heiskala
...................
...................
...................
...................
 
OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi 
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 
 
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE:
 
Hallituksen esittämä
"Mediamaksu"
on täysin laitonPerustuslakimme edellyttää, että  "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."


Eli on täysin mahdoton ajatus, että ihmiset voitaisiin asettaa eriarvoiseen asemaan pakollisen "mediamaksun" suhteen, sen perusteella asuvatko he yksinään tai vaikka kommuunissa.

Lakiesitys on täysin laiton.


m.o.t.Pyydän oikeuskansleria puuttumaan valtioneuvoston kaavaileman "mediamaksun" sisältöön, sen ollessa perustuslakimme vastainen.antti heiskala
www.lapsenoikeus.info


 
 
 


Muutama sana vielä "Mediamaksun" sisällöstä

Mikäli tällainen "mediamaksu" kansalaisten maksuvelvollisuudeksi sälyttäisiin, siis mikäli tämä hallituksemme perustuslainvastainen esitys vielä
eduskunnassa hyväksyttäisiin, tarkoittaisi se sitä, että hallituksemme ja eduskunta määräisi ylivoimaisesti suurimman maksukuorman kaikkein syrjäytyneimmille, syrjäytyneille yksin asuville ihmisille, joilla on vieläpä kaikkein heikoimmat mahdollisuudet YLE:n palveluja edes halutessaan käyttää.

Entäpä jos ihminen ei ylipäänsä halua katsoa televisiota eikä kuunnella Yleisradion radiokanavia? Millä perusteella hänet voitaisiin siis lain nojalla pakottaa maksamaan hänelle täysin vastikkeeton lasku?  Ja mikä on peruste sille että näin toimittaisiin?

Ihminen saattaa olla kuurosokea tai lestadiolainen, ja siten estynyt Yleisradion palveluita käyttämästä.
Saattaa olla niinkin, että ihminen ei muutoin hyväksy Yleisradion tuottamien ohjelmien
usein hyvin puolueellista ja ideologian värittämää näkökulmaa, esimerkiksi moniin tärkeisiin ihmisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviin asioihin liittyen, näitä asioita sivuten joskus jopa Yleisradion esittämiin vääristelevinä tai jopa rikollisina pitämiinsä väitteisiin liittyen * - tai eräistä tärkeistä yhteiskunnallisista asioista täydelliseen vaikenemiseen liittyen.
Ihminen ei kenties halua olla mukana rahoittamassa jopa ihmisoikeusloukkauksiin yllyttämisenä pitämäänsä toimintaa, jollaisena hän osan Yleisradion ohjelmatuotannosta perustellusti saattaa kokea. 

*  vrt. "Tulta munille!"- Anne Moilanen ja "Kuolema heterokulttuurille" - Akuliina Saarikoski ja heidän viikottaiset liki parituntiset avointa miesvihaa ja miehiin kohdistuvia  ihmisoikeusloukkauksia propagoivat ohjelmansa Yleisradiossa  ja Yleisradion ylläpitämillä internetsivuilla jne.   - Tai vertaa näkökulmaa Jussi Förbomin Yleisradiossa parhaillaan toimittamaan ohjelmaan jossa lietsotaan ihmisiä jo siihen, että vakavista rikoksista syytetyllä 
( miehellä ) ei saisi olla oikeutta edes kertoa omaa näkökulmaansa siihen mistä häntä syytetään. 


 
"Kaikki joutuvat maksamaan Yle-maksun" 

"Yritysten maksuihin tulee liikevaihtoon perustuva porrastus noin 250 eurosta 630 euroon."


Ajatellaanpa että olet yksin asuva pienyrittäjä, vaikkapa nakkikioskin pitäjä. Tulet siis maksamaan "mediamaksua", eli täysin mielivaltaisesti määrättyä veroa  n. 175e + 250e = 425 euroa / vuosi -  ja näin siis vaikka et hyväksyisi Yleisradion toimintaa etkä haluaisi vastaanottaa ja rahoittaa sen tuottamaa mielestäsi yksisilmäistä ja monissa kysymyksissä hyvin puolueellista jopa suoraan sinua vastaan suunnattua ohjelmatuotantoa. Ja näin siis vaikka yrityksesi ei edes tuottaisi mitään.
Nokia-konsernin omistaja ( perheineen ) maksaisi myös oman "asuntokuntansa" 175 euroa ja pienenpienen osuutensa Nokia Oyj:lle sälytettävästä 630 euron maksusta. Näinkö?Vastikkeeton olemassaolovero vai suojeluraha?

Hallituksemme haluaa laittaa ihmisen verolle pelkästään hänen olemassaolonsa vuoksi ja kutsuu sitä "mediamaksuksi".

Tämä "mediamaksu" olisi ensimmäinen laki jossa ihminen laitetaan verolle pelkästään olemassaolonsa vuoksi, ilman että tätä olisi sidottu mihinkään mitä hän tekee tai ilman että hän voisi siihen mitenkään vaikuttaa. Pääministeri Matti Vanhasen sanoin: "Yle on kuin Stalinin Neuvostoliitosta" - samoin kuin hallituksemmekin näyttää olevan.
Ainoa toinen vähän vastaava laki joka muistuu mieleen, on se osuus kirkollisveroa joka
on hyvin oudosti yhteisöille pakolliseksi määrätty. 

Yksittäisille ihmisille toista vastaavaa lakia ei ole. Sukupuolten tasa-arvoisuuden vastaisesti vain kaikille miespuolisille henkilöille linnan uhalla määrätty "yleinen" asevelvollisuus perustuu pakkotyövelvollisuuteen, joka olisi toki rahassa mitattavissa sekin, mutta ei mitata, kumma juttu eikö vaan, kun aina unohtuu tuo niistä "Naisen euro"- laskelmista mitä Yleisradiokin ohjelmiinsa tekee.
 
Jos ihmisiltä kiristää rahaa, heitä jatkotoimenpiteillä uhkaillen, on sitä kutsuttava kiristykseksi, ei maksuksi tai veroksi. Asia ei siitä muutu toimi kiristäjänä sitten YleisradioMafia, Tallinan mafia, Viestintävirasto tai Verovirasto. Kutsuttakoon tätä työn alla olevaa "Yle-maksua" - "mediamaksua" täst' edes siis reilusti vain YleisradioMafian suojelurahaksi.


Ja vielä yksi perustelu:

"Hän voi kuitenkin katsoa Yleisradion ohjelmia internetistä."

Voihan joku, vaikkapa Intiassa asuva rääsyläinen, katsoa Ylen lähetyksiä internetin välityksellä. Niin että eiköhän Suomen viisas hallitus järjestäisi niin, että lähetetään laskut kaikille maailman ihmisille, onhan heillä aina jossain mahdollisuus katsoa Ylen fantastista journalismia ainakin netistä?

Hallituksen kaavailema "Mediamaksu" on kaikin puolin perustuslainvastainen,
laiton, huonosti laadittu ja kestämättömästi perusteltu esitys.
...........................


LOL
LOL -ETUSIVULLE