LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
  31.1.2006

Antti Heiskala
31.1.2006


Antti Heiskala
...................
...................
...................
...................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi


liite kanteluuni

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE,
alkaen 14.11 ja 27.11.2005


SYRJINTÄÄ JA IHMISOIKEUSRIKKOMUKSIA,
VALTION TOIMESTAns. hedelmöityshoitolakiesityksestä ja siitä käydystä keskustelusta:
"Itselliset" naiset

Tässä keskustelussa kuulee usein esitettävän väitteitä ettei yksinäisellä naisella tai lesbolla olisi samaa oikeutta lisääntymiseen kuin muilla, että miksi vain enemmistö saa lisääntyä. Mutta miten onkaan?Miksi yhdenvertaiset oikeudet eivät riitä?

Yksinäisellä naisella on aivan yhtäläinen, tasa-arvoinen, oikeus lisääntyä kuin kenellä tahansa muullakin. Samoin lesboilla.

Mutta minkäänlaista oikeutta loukata lapsen oikeuksia heillä ei ole, eikä tule olla. Sellaista oikeutta ei tule olla kenelläkään muullakaan. Miksi tämä ei riitä näille "itsellisille" naisille? Miksi heidän pitäisi saada käydä yli lasten perusihmisoikeuksien?Ongelmia aiheuttava vuotokohta

Nais-miesparille myönnettävä vieraan luovuttajan sukusolun avulla tehty hedelmöitys on tässä suhteessa ongelmallinen. Kuten huomaamme, juuri siitä kohdasta vene on alkanut vuotamaan, niin että se pian on kokonaan uppoamassa, vieden lapsen oikeudet mukanaan:

Vieraan luovuttajan sukusolun avulla keinotekoisen hedelmöityksen tehneen heteropariskunnan puolustukseksi on kuitenkin sanoittava, että he silti antavat lapselle sekä äidin että isän, olkoonkin että jompi kumpi ei silloin ole lapsen todellinen biologinen vanhempi. Mutta jonnekinhan raja on kuitenkin vedettävä. Jos raja vedetään siihen mihin kirkon kanta sen on rajoittanut vältytään muiden ahneilta, aikuisten itsekkäiltä jälkivaatimuksilta niiltä joita olemme nyt nähneet, ja myös niiltä ongelmilta jotka liittyvät lapsen kiistämättömään, YK: n Yleissopimuksella lapsen oikeuksista turvattuun, oikeuteen tuntea vanhempansa, säilyttää sukulaisuussuhteensa.


Missä raja sitten olisi jos ei geneettisen vanhemmuuteen perustuva?

( niin kuin esim. isyyden määräytymisessä muualla lainsäädännössämme )
Mielestäni on seuraavat vaihtoehdot ( nykyisillä vaatijoilla ):


1 ) Vieraalla sukusolulla hedelmöittäminen sallitaan vain pareille jotka muodostuvat yksilöistä joille itselleenkin olisi periaatteessa mahdollista lisääntyä keskenään,
( nainen ja mies - tämä vaihtoehto tietää kuitenkin luisumista arveluttaville vesille lapsen oikeuksien suhteen, ja vene alkaa vuotaa, niin kuin nyt on käynyt, "oikeuksien" vaatijoita riittää )


2 ) Hoitojen antamisessa ajatellaan vain aikuisia, ja annetaan molemmille sukupuolille subjektiivinen oikeus lapseen, sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

eli, niin sukusolut, niiden klinikalla tehtävä yhtyminen ja istuttaminen kohtuun, kuin myös niiden kantaminen kohdussa olisi jokaisen yksilön oma asia, ja maksettujen korvausten suuruuden määräävät luovuttajat, hedelmöittämisen suorittama klinikka ja lapsen kantaja itse.

- TÄMÄ VAIHTOEHTO ON LAPSEN OIKEUKSIEN SUHTEEN LAITON


3 ) Sellainen vaihtoehto jota nyt esitetään, vain naisille subjektiivinen oikeus lapseen, on sekä lapsen oikeuksia loukkaava, kuin myös räikeästi sukupuolten tasa-arvoisuuden vastainen. ( ja sitä jo kaikkien lakiemmekin mukaan! )

- TÄMÄ VAIHTOEHTO ON LAPSEN OIKEUKSIEN SUHTEEN LAITON

- TÄMÄ VAIHTOEHTO ON NAISEN JA MIEHEN TASA-ARVON, YHDENVERTAISUUDEN SUHTEEN LAITON


Rajat aikuisille - Oikeudet lapsille


TASAVALLAN TILASTA:

Perin huolestuttavaa koko tässä keskustelussa on se sokea huolettomuus jolla lainlaatijamme ja lakia valmistelevat virkamiehemme ovat olleet jakamassa, luokittelemassa, ihmisiä tarpeettomiin ja tarpeellisiin vanhempiin, vain sukupuolen perusteella, ja että perusihmisoikeuksia ollaan oltu huoletta uudelleenjakamassa aikuisten ja lasten välillä - lasten yli kävellen tietenkin.

Vastuukysymysten suhteen katsoisin myös, jälleen kuudeksi vuodeksi valitun "arvojohtajamme", tasavallan presidentin suuntaan, presidentin joka ei näytä kunnioittavan lasten ihmisoikeuksia lainkaan.

Saimmeko siis syrjintäpresidentin arvojohtajan sijasta?
Ystävällisesti ja määrätietoisesti,
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.