LOL!


 Tervehdys kaikki hienot ja hyvät ihmiset!

Olen perustamassa Lapsen oikeuksien liittoa ( LOL! ).
Tarkoitus on sen kautta tapahtuva vaikuttaminen, lapsen ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) ihmisoikeuksien, oikeudellisen suojan ja turvallisuuden puolustamiseksi tässä maassa, pitää ääntä niiden puolesta joilla sitä ei vielä ole, meluta niiden puolesta jotka eivät voi äänestää, niiden joiden ääntä ei poliittisessa järjestelmässämme siksi lainkaan kunnioiteta.

Tarkoitus ei siis ole se, että Lasten oikeuksien liitto olisi jonkinlainen "Kyllä kyllä - ai ku kivat värit ja ilmapallo lapsille" - järjestö.  Kuten niin monet taitavat olla.

Tutustuttuani lasten oikeudelliseen asemaan jo vuosikausia, ja oltuani kirjeenvaihdossa poliittisten päättäjiemme ja viranomaistemme kanssa, on minun surukseni todettava, että järjestelmä ei kykene valvomaan edes sitä, että lapsen perusihmisoikeudet ja niitä turvaavat valtiota sitovat  ihmisoikeussopimukset otettaisiin päätöksenteossa huomioon.

Olemme ajautuneet tilanteeseen jossa lapsen oikeuksia ei enää oteta huomioon edes uutta lainsäädäntöä luotaessa. Suomen valtion toiminta on ollut luonteeltaan täysin vastakkaista, harkitusti lasta alistavaa ja lapsen ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) oikeuksia koko ajan heikentävää, vahvemman oikeudella toteutettua vääristynyttä vallankäyttöä, rehellisesti sanottuna, osin selkeän rikollista.

Tärkeää on ollut vain eräiden tahojen aivan itse itselleen keksimät yli lasten käyvät "oikeudet".

Jokainen syntynyt ihminen ( kuten sinä, rakas lukijani ) on joskus ollut lapsi, ja siis muiden armoilla. Ja jos ihmiseltä riistetään peruuttamattomasti jo ennen syntymää, jo lain voimin, hänen kaikkein perimmäisetkin  ihmisoikeutensa, oikeutensa vanhempiinsa - niin kuin armaassa "isänmaassamme" on nyt katsottu monenlaisten hyvin arvokkaiden asiantuntijoiden voimin hyvin tärkeäksi ja hyväksi tehdä - niin mistä ihmeestä hän ne myöhemmin aikuisenakaan itselleen hankkii?


YK:n lapsen oikeuksien sopimus

alkuperäisteksti :

Convention on the Rights of the Child


Introduction

Suomen valtiolta, sen poliittiselta koneistolta ja virkakunnalta on edellytettävä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden noudattamista ja lasten oikeudet turvaavien lakimme noudattamista. Lain mukaan tällainen toiminta on puhtaasti lapsiasiavaltuutetulle kuluvaa toimenkuva, mutta ainakaan nykyinen lapsiasiavaltuutettumme Maria Kaisa Aula ei kykene, uskalla tai halua asettua lasta alistavaa SETAmielistä poliittista valtaa ja harvoihin käsiin keskittyneen mediamme vastaavaa hegemoniaa vastaan.
Nykyinen lapsiasiavaltuutettumme varjonyrkkeilee, väistelee ja vaikenee, piiloutuu kokonaan, silloin kun Suomen valtio syyllistyy selkeisiin lapsen ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) ihmisoikeuksien loukkauksiin, ihmisoikeusrikoksiin. Suu jää kiinni.


Väärennetty YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Olemme nyt siinä pisteessä, että Suomen valtio on tahallisesti väärentänyt YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sen "suomentamisen" yhteydessä.
Näin tehtiin eräiden tahojen ihan ikiomia tarpeita ajatellen. Kuvaavaa maamme ihmisoikeustilanteelle onkin, että tuo ihmisoikeussopimustekstin väärentäminen sen "suomentamisen" yhteydessä tapahtui SETA:n entisen puheenjohtajan, nykyisen presidenttimme, itseään "ihmisoikeus-presidentiksi" nimittävän presidentti Tarja Halosen oikeusministeriyden aikana, samoihin aikoihin kun jo hyväksyttyä  lesbofeminististä ns.hedelmöityshoitolakia
valmisteltiin, samoihin aikoihin kun aborttioikeutta laajennettiin edelleen. ( ks. oikeuskanslerille asian johdosta tekemäni kantelu ).

Lapselta 
( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) otettiin kokonaan pois ihmisoikeussopimuksen hänelle takaama "legal protection, before as well as after birth". Tällainen täysin turha "lapsen oikeudellinen suoja / suojelu, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin"  jätettiin "suomennoksesta" vain tylysti pois. Sellainen "ihmisoikeus- ja tasa-arvopresidentti" meillä on. Oudosti näyttävät nuo oikeudet koskevan vain häntä ja hänen kaltaisiaan.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kannanotto hedelmöityshoitolakiesitykseen ja "Halosen lastensuojeluliitto"Who's Your Daddy?
My Father Was an Anonymous Sperm Donor      

Lapset, nuoret ja suomalainen "tasa-arvo"

Meillä on eräs suuri täysin äänivallattomien ja siis vallattomien ryhmä - kaikki alle 18-vuotiaat. Kuka heidän puoltaan pitäisi? Poliitikotko, kun ei ole niitä ihania arvokkaita ääniä heiltä saaliina?  Dream on.
 ( ks. Varmasti toimiva ehdotus lasten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi )Kun lapsiperheet ovat taloudellisesti tiukoilla, ne ovat silloin helposti myös henkisesti tiukoilla. Lasten ja lapsiperheiden tukeminen olisi kaikkein hyödyllisintä ja edullisinta rahankäyttöä. Nyt maassamme sen sijaan on valtava määrä ahdinkoa ja huostaanotettuja lapsia. Ja heidän lukumääränsä vain kasvaa koko ajan. Tämä palvelee ilmeisesti joidenkin ideologisia päämääriä. "Patriarkaalinen" perhe on feministien ideologisten oppien mukaan ainakin saatu hajalle. Hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo kauan sitten.

Lasten oikeudet ja heidän asemansa ei ole hallitustamme huolettanut, ei eduskuntaa. Sen sijaan nuo tahot katsoivat nyt välttämättömäksi säätää sitovien ihmisoikeussopimusten ja omien lakiemmekin vastaisen lain, lain jolla yksinkertaisesti alistetaan jo lapsen
( josta siis kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) perustavintakin laatua olevat ihmisoikeudet eräiden aikuisen ihan itse itselleen keksimille täysin keinotekoisille "oikeuksille" ; lapsi vain klinikalla tehtailtavaksi tuotteeksi, vailla häntä suojaavia omia ihmisoikeuksia.

Tuote - Lapsi


Isänkieltolaki


Suomen valtio kielsi jo lailla - lapselta ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) lähtökohtaisenkin oikeuden omaan isäänsä, tai edes minkäänlaiseen isään ( tällainen on tietenkin täysin laitonta lainsäädäntöä ) .
Nyt ei lapsi ( josta siis kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) siis tarvinnut sen paremmin "biologista isää" kuin myöskään tuota muualla - tätien juhlavissa ja maireissa puheissa - niin kehuttua, suosittua  ja  tärkeää "sosiaalista isää".

Tasa-arvoasioista aina aivan tinkimättömän tarkkojen "tasa-arvo"- viranomaistemme mukaan lapsi ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) nyt ei mitään isään tarvitse. - Ei tietenkään - tasa-arvossa.  Isä voidaankin aivan hyvin lapselta ( kuten  sinultakin, rakas lukijani, olethan sinäkin kerran ollut lapsi ) lailla kieltää. Tämä on sitä hyvin tärkeää Suomessa yhteisillä verorahoillamme toteutettua "tasa-arvon valtavirtaistamista".
 
"Tasa-arvon asiantuntijoiden" ja "tasa-arvovalmentajien" tarkoin harkittujen vaatimusten mukaisesti lapsella ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani )  ei siis ole minkäänlaista oikeutta omaan isäänsä, ei minkäänlaiseen isään, niin tärkeitä olivat tarkkaan syynätyt tasa-arvon vaatimukset, kuten esimeksiksi ns. tasa-arvovaltuutettujamme vuodesta toiseen kiihottavat "miesten liian edulliset parturimaksut", joilla miehiä on koitettu edes joskus ulkoasuaan siistimään houkutella.

  - "sitten lapsella vain on kaksi äitiä" -- SETA:n entinen puheenjohtaja, Tarja Halonen,
setavallan presidenttinä -   ja  Tasa-arvovaltuutettumme Päivi Romanov ja Pirkko Mäkinen nyökyttelevät pieniä tasa-arvopäitään, verorahoillamme. 


The Nordic Run - realistinen kuvaus pohjoismaisesta arkitodellisuudesta


Lapset ( joista kasvaa myöhemmin aikuisia, kuten sinä, rakas lukijani ) saivat armaassa isänmaassamme oikeudekseen, jo lakiin kirjatuksi, vain "isän jota ei ole", isän joka pyritään pöyhkeiden asiantuntijoiden pätevin a' siantuntijalausunnoin täysin turhaksi todistamana, mieluiten vain kokonaan unohtamaan, isän jonka inhojen tätien tasa-arvoinen ja peljästyttävä mahtikäsky lailla häneltä kieltää ; siis todellisuudessa jo räikeisiin ihmisoikeusrikoksiin luisuneen Suomen valtion ja sen "arvostetun" ja "arvoisan" päämiehen lasta ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) kohtaan asenteeltaan selkeän rikollinen mahtikäsky.
   
Outo yksityiskohta muuten kaikessa tässä on sekin, että etenkin juuri viherfasistipuolue -Neon- Vihreä liitto tuntuu olevan aivan erityisen innostunut tällaiseen lapsen alistamiseen keinotekoisesti tuotetuksi hyödykkeeksi ja keinotekoiseen lisääntymiseen - "luonnonsuojeluun", ilmeisesti -  johonkin sellaiseen mitä nuo samaiset älypäät eivät koskaan antaisi tehdä vaikkapa oravalle  -  sekä  lapseen kohdistuvaan "rakastavuuteen",  joka taas ilmenee heti ensimmäiseksi sillä tavalla, että lapselta viedään ihmisoikeudet jo ennen hänen syntymäänsä.
Pikku muistutus lienee nyt paikallaan asiantuntijoille:

Joka ainoalla lapsella ( kuten sinulla, rakas lukijani ) on isä, kerrottiin se hänelle tai ei, estettiin lasta isäänsä tuntemasta tai ei, isä on jossain. Joka ainoalla lapsella.
Tämä on muuten siitä harvinainen asia, ettei tästä ei ole olemassa yhtä ainuttakaan poikkeusta koko ihmiskunnan historian ajalta.   :a]


Suomen valtio vain ajatteli, suunnattoman viisaan ja oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavan päämiehensä, ihmisoikeus- ja tasa-arvopresidenttinsä Tarja Halosen johdolla niin, että ei kerrota lapselle ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) kuka hänen isänsä on.  Ei kerrota lapselle kuka isänsä on!  - Eihän kerrota -  Joo, estetään se!

- Estetään lasta tietämästä, tapaamasta ja  tuntemasta isäänsä - kielletään lapselta ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) isä oikein lailla! -  eikö ollutkin hyvä tasa-arvoidea.


Ei lapsi isää tarvitse, vaan yksinäinen nainen, lesbo, keinotekoisesti tuotetun, lain voimin "isättömäksi" tehtävän lapsen.


Näin ajaa lasten asiaa Suomen valtio, "hallituksen tasa-arvopolitiikkaa" valmistelevine All Female Jury- "tasa-arvo"- viranomaisineen, käytännössä :


 All Female Jury

"Tasa-arvoministerimme" Isänpäivälahja Suomen isille:

Tasa-arvoministerimme jakoi Vuoden Isä - palkinnon isänsä surmaavasta pojasta kirjan kirjoittaneelle miehelle ! - ja tämä siis vain hiukan sen jälkeen kun samat tahot kielsivät lapselta ( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) oikeuden isäänsä, tai edes minkäänlaiseen isään, nyt jo lain voimin.

Sama linja, täysin sukupuolifasistisine asenteineen, on jo kauan ollut tuttu ja voimissaan myös huoltajuuskiistoissa, sekä virallisessa poliittisen päätöksenteon pohjaksi tehdyssä ns. "sukupuoli - ja  tasa-arvotutkimuksessa" - all female jury.

Tuota aivan tinkimätöntä ja hurjan objektiivista "sukupuoli- ja tasa-arvo"- tutkimusta meille tuottavat Naistutkimuksen laitokset !!! , sekä niiden alistamana toimiva kriittinen miestutkimus poliittisine yhteistyökumppaneineen mm. eduskunnassa ja mediassa, ja kas kummaa, voitteko uskoakaan - kritiikin aihetta miehistä löytyi kuin löytyikin!

Montako senttiä on lapsen isä?

Montako senttiä on isän lapsi?Lapsen ja isän oikeus toisiinsa on erottamattomasti yhteen liittynyt:
Ei ole lasta ilman isää, ei isää ilman lasta 

Nyt hyvin hyvin arveluttavin ( lakiemme mukaan: rikollisin ) keinoin väkisin läpi puskettu hedelmöitys"hoito"laki on kaikkein selvin, räikein ja vakavin osoitus siitä kuinka lasten ( joista kasvaa myöhemmin aikuisia, kuten sinä, rakas lukijani ) ja heidän isiensä suhteesta ei välitetä tässä maassa tipan tippaa.

Ennen lasten ja isien syrjiminen ei sentään perustunut lakiin, laittomiin viranomaiskäytäntöihin vain, nyt lasten ja isien syrjiminen perustuu sen sijaan jo lakiin. Kiitos "oikeusministerit" Leena Luhtanen, Tuija Brax, Tarja Halonen. Niin mistä? Kiitos tihutyöstä. Sellaista se on se teidän omistama kuuluisa "pohjoismainen tasa-arvo".  

Tarja Halonen - IGLA Member

Nyt ei enää välitetä edes lasten perustuslakiimmekin kirjatuista laillisista perusoikeuksista, ei rikoslain Syrjinnän kieltävästä pykälästä, ei Laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ( kuinka ollakaan, tätäkin lakia noudatetaan vain silloin kun tätejä sattuu hutsittaa )
 - ei Ihmisoikeussopimuksista, ei Lastensuojelulaista.
Lasta suojelevat ihmisoikeussopimukset väärennetään "oikeusministeriön" johdolla, valtakunnan korkeimman johdon, "ihmisoikeus- ja tasa-arvopresidenttimme" tuella, tai peräti johdolla

... et sil viissii...
aika karua on meno armaassa isänmaassamme,  Paavo Lipposen kuolemattomin sanoin: "Finland number one". Nahkurin orsilla tavataan.Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, ja sen piilottelusta


Suomessa lapsiin kohdistuva väkivalta on virallisessa järjestelmässämme pyritty kokonaan vaikenemaan, sen todellisuus kun ei vastaa valtiomme ylläpitämää ja tukemaa ääri-(lesbo-)feminististä, itsekehuista, auvoista maailmankuvaa, hyvästä naisesta ja pahasta miehestä - aina hyvästä äidistä ja liki poikkeuksetta pahaan taipuvasta, alati naista ahdistavasta, väkivalta - alkoholi - insesti - raiskaaja - makkaransyöjä - isästä / miehestä.
Tämä on ollut erityisen tärkeää mm. nyt toteutetun laittoman
lainsäädännön propagoimiseksi.

Lapsiin
( josta kasvaa myöhemmin aikuisia, kuten sinä, rakas lukijani ) kohdistuva väkivallan todellisuus päätettiin, poliittisesti epäkorrektina ja "aivan asiattomana" - vaieta. Päätettiin esittää se täysin väärän kuvan todellisuudesta antavalla tavalla.

Ihmisille on valehdeltu vuosikaudet aivan suoraan päin naamaa, joka tuutissa, toimittajat ja Naistutkimuksen laitokset siinä saivat tärkeää poliittista työtä itselleen. Feminismin motto:  "Henkilökohtainen on poliittista"

(  pari dokumenttia  liittyen päätöksentekoon, lapseen kohdistuvasta väkivallasta valehteluun ja piilotteluun, eduskuntaryhmien käyttäytymiseen asiassa. LEIKKAUKSIA väkivallasta - suomalaisesta sukupuolifasismista )
Sukupuolifasistinen SuomiValtiollisesti johdettuun järjestelmälliseen sukupuolifasismiin liittyen, tässä yksi mielenkiintoinen kysymys:

Kertoisiko joku armas virallinen sukupuoliasiantuntijatohtorimme nyt jo viimein myös sen, miten se hyvyys ja pahuus osaakin
aina niin hyvin livahtaa nyt kerrottuihin selkeän sukupuolitettuihin osoitteisiin, kuinka ollakaan,  yllätys, yllätys : "biologisen sukupuolen" mukaan! -  tällä kertaa ...kun toisaalla taas aivan samat suunnattoman viisaat sukupuolitutkimuksen asiantuntijatohtöörimme kertovatkin sitten jo pian, sellaisen tarpeen vaatiessa, että "sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio"?  

Kuinkas tämä nyt oikein on arvon tohtöörit? Mitä mieltä on arvoisa sukupuolitietäjä, sukupuolitohtori Sari Näre?

sukupuoliasiantuntijoita Tampereelta

Ylevä tavoite: Isättömät lapsetLukuisat laajat ja luotettavat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset kertovat, että ilman isää elävä lapsi syyllistyy myöhemmällä iällä jopa kahdeksan ( 8 ) kertaa todennäköisemmin vankeustuomioon johtavaan väkivaltarikokseen kuin ydinperheessä yhdessä isän kanssa lapsuutensa elävä lapsi.  Tällaisista pikkuseikoissta nyt ei tietenkään mitään välitetty, kun piti eräiden itse itselleen keksimiä keinotekoisia oikeuksia lisätä. 
Tuollaiseen tulokseen tulleet tutkimukset on tietenkin tässä maassa kokonaan vaiettu  - pari dokumenttia  - monille lapsille sanamukaisesti kuoliaaksi, poliittisesti hyvin epäkorrekteina ( "henkilökohtainen on poliittista " )  ja ennen kaikkea "aivan asiattomana" ja haitallisena, kiihkoiluna. Mutta miten sitten sen alati otsikoissa olevan "miesten väkivaltaisuuden" kanssa nyt oikein olikaan? Tasa-arvotyypitetysti

Lapsen myöhemmän iän väkivaltaongelmiin on syyksi väitetty vanhempien eroa. Tämähän on selvä asia. Syyllinen on - aina yhtä tarkoille asiantuntijoillemme, tasa-arvoviranomaisillemme ja aivan tinkimättömän objektiivisesti tutkimustaan tekeville Naistutkimuksen laitosten "sukupuolitutkijoille" - tasa-arvotyypitetysti , hyvin selvä. Selvä asiahan tämä on. Syyllinen on perheesssä majaileva turha tunteita huomioimaton vihtori, "väkivaltainen isä"- eron yhteydessä - lapsille haitallinen epäihminen, josta on syytä kokonaan päästä eroon. All Female Jury kyllä tietää kertoa kuka on syyllinen. Se vaan, että isiltä ja lapsilta ei taidettu kysyä missään vaiheessa, yhtään mitään.

Tuota samaa itsestään selvää näkemystä ovat ansiokkaasti tuoneet esiin myös muut valtiolliset viranomaisemme, pätevän ja arvokkaan, tarkoituksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sukupuolitetun tutkimuksen valistamana ja valaisemana. Kuinkas muuten, hehän sellaisia tutkimuksia olivat tilanneetkin, omaan häikäilemättömään poliittiseen käyttöönsä.

Mitä väliä sillä olisi että todellisuus on aivan toisenlainen.

Valtion "perhepolitiikkaan" - isättömien lasten tehtailuun nyt jo lain voimin -  ja valtion taholta syydettyyn häikäilemättömään propagandaan liittyen vielä eräs huomio: esimerkiksi vanhempien ero ei korreloi lapsen myöhemmän iän väkivaltarikollisuuden kanssa lähimainkaan samalla tavalla kuin lapsen lähtökohtainen isättömyys:

Erotapauksissa riski lapsen väkivaltarikollisuuteen myöhemmällä iällä suurenee keskimäärin  kaksinkertaiseksi ( 2 ) ydinperheessä lapsuutensa eläneeseen lapseen verrattuna, kun taas nuo jo maitsemani lukuisat laajat ja luotettavat, mutta viranomaistemme ja median toimesta poliittisesti epäkorrektit, siis vaitetut, kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset kertovat, että ilman isää elävä lapsi syyllistyy myöhemmällä iällä jopa kahdeksan ( 8 ) kertaa todennäköisemmin vankeustuomioon johtavaan väkivaltarikokseen kuin ydinperheessä yhdessä isän kanssa lapsuutensa elävä lapsi.
Isän kuolema lapsen lapsuudessa ei puolestaan merkittävästi suurenna riskiä lapsen myöhemmän iän väkivaltakäyttäytymiseen. Eli, henkisellä tasolla lapsella on isä vielä silloinkin kun tämä oli kuollut, lapsen omaa isää oli kunnioitettu; lasta oli kunnioitettu, lapsella oli isä, hänen isänsä on hänen isänsä, ei tuo surullisen kuuluisa "miehen malli", kuten Rambo, Bandidos, Marilyn Manson tai Boy-George ja Michael Jackson.
Minunkin isäni on jo kuollut, olenko nyt siis kokonaan isätön, niin kuin jotkut haluavat asian väkisin ymmärtää?
Erityisen tärkeää on koko ajan tasa-arvomuistaa  ja korostaa sitä, että "jokainen mies on potentiaalinen väkivaltarikollinen", ja raiskaaja.

Asiattomaan tulokseen päätyneitä tutkimuksia:


Who abuses children?

Mortality among lone mothers in Sweden: a population study

LANCET: "What puts children of lone parents at a health disadvantage?"

LANCET: Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population-based study

Väitöskirjatutkimus lapsuuden perheen vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyshäiriöihin ja rikollisuuteen

Family predictors of severe mental disorders and criminality in the Northern Finland 1966 Birth Cohort- PDF

The association between single-parent family background and physical morbidity, mortality, and criminal behaviour in adulthood

The association between single-parent family background and physical morbidity, mortality, and criminal behaviour in adulthood - PDF

Dads DO matter: Why children brought up by BOTH parents are happier and more successful

Lasten pahoinpitely ja biologiset siteet

Missään tapauksessa tässä ´maltillisten´ kahdella kielellä vaikenevien tai sitten valehtelevien mänttien maassa  ei tule - jälleen aivan "asiattomana puheena" - mainita sanaakaan siitä, että ei-biologiset vanhemmat syyllistyvät lasten pahoinpitelyihin hyvin paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin Suomessa päivänvaloa kestämättömistä ideologisista, sukupuolipoliittisista, sukupuolifasistisista syistä niin väheksytyt lapsen omat biologiset vanhemmat. 

Etenkään siitä ei saa puhua, että pedofiileistä on täysin suhteettoman suuri osuus homoseksuaalisesti orientoituneita.

Tuollaisia asioita on taas "aivan asiatonta" mainita, silloin kun jalona päämääränä on hajoittaa "patriarkaalinen" "perinteinen ydinperhe" uuden uljaan "rakastavan" tilalta pois kuleksimasta.  Aivan kuten feministien Suomessa kumartamat ideologit olivat suunnitelleet.
 - Vrt. valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan  ( TANE )  juhlapuhuja Sheila Jeffreys.

Eräille on todellakin hyvin tärkeä ideologinen tavoite hajottaa perinteinen "menneen maailman arvoihin takertunut" perhe -"patriarkaalisena" - laittaa lapset
( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) ahtaan ja kapeakatseisen ideologiansa maksumiehiksi.

 
Väkivallasta, pedofiileistä ei siis nyt tällä kertaa ollutkaan niin väliä, "elämmehän me sentään jo 2000-lukua".


Lasten Presidentti Tarjan harrastuksista ja yhteyksistä


Myös monet muut lapsen pahoinvoinnista kertovat mittarit, päihteiden käyttö, itsemurhat ym. kertovat samaa kieltä lapsen oman luonnollisen perheen olennaisesta suojelevasta merkityksestä lapselle. Niistä vaan ei haluta mitään välittää, niistä ei välitetä. Sellainen vaietaan, sellaisesta puhujat vaiennetaan. Kaikki keinot näyttävät olevan luvallisia. Lapsen oma perhe, ydinperhe on täysin "asiaton", kun on tämä hieno valtion suojiin "valtavirtaan" purjehtinut Olennaisia maailmoja syleilevä yli kaiken menevä femifasistinen ideologia.
LOL !


Kuitenkaan ei ole Suomen valtion valittavissa suostuuko se noudattamaan allekirjoittamiaan ja sitä juridisesti sitovia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Ihmisoikeussopimukset eivät ole joitain lappusia joita noudatetaan sitten jos tätejä sattuu hutsittaa.

Toisaalta odottaisi sitäkin, että Suomen valtio noudattaisi edes omaa lainsäädäntöään, perustuslakiaan ja sen ihmisten yhdenvertaisuudesta määräämää. Nyt näitä noudatetaan, kun tätejä sattuu hutsittaa.This is Finland, the Land of Thousand, well - Lies.


YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan "lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoivattavanaan", "as far as possible" ja tätä tuo ihmisoikeussopimus siis täysin kiistatta ja yksiselitteisesti edellyttää.

 Siinä siis ei lukenut "mikäli mahdollista" - kuten Suomen valtio sen "suomensi" - josta niin viisas hallituksemme kuin eduskuntamme enemmistökin sitten, mediassa tapahtuneen räikeän järeän ulkoparlamentaarisen lobbaamisen tuloksena, taas päätteli että "as far as possible" = "ei ole mahdollista
" .
"As far as possible"  =  Not possible?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää valtioltamme täysin yksiselitteisesti myös sitä, että lapsella on:"asianmukainen oikeudellinen suoja ( "legal protection" ), niin ennen syntymäänsä kuin sen jälkeenkin".
 
Mutta nyt vain on niin että tuokin on sellainen osa lapsen ihmisoikeuksia turvaavaa ylintä sopimustekstiä jonka tuon sopimustekstin "suomentaja", Suomen valtio, vain kylmästi jätti lapselta pois, kun
 oli niin paljon tärkeämpää mielessä .(  ilmeisesti se oli tässä maassa vain lapsen oikeus ) 
  ks. oikeuskanslerille asian johdosta tekemäni kantelu, johon mitään järkevää vastausta
vain ei ole miltään taholta kuulunut.

 
Entäs sitten tämä: virallista liturgiaa: "Lapsille sopiva Suomi" - STM 2005 ...(eräs huomautus päättäjille )
- ja  tämä: 
eduskunnan äänestyskäyttäytyminen hedelmöityshoitolaissa
 / klikkaa pieni suorakaide sivun keskellä / eduskunnan istumajärjestys
.
POSSIBLE !


Lasten ( joista kasvaa myöhemmin aikuisia, kuten sinä, rakas lukijani ) ihmisoikeuksista ja Suomen valtiota juridisesti sitovasta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ei poliittisessa koneistossamme ja virkakunnassamme ole oikeastaan kukaan välittänyt vähääkään -  EVVK - tai no onhan, sen verran että sitä on, ilmeisesti vaarallisena, piiloteltu.

Yksikään puolue ei ole tuonut poliittisessa ohjelmassaan selkeästi esiin tuon ihmisoikeussopimuksen edellyttämää näkökulmaa ja vaatinut sitä noudatettavaksi. Päin vastoin
, monet puolueet ovat suorastaan halveksineet tuota lapsen
( josta kasvaa myöhemmin aikuinen, kuten sinä, rakas lukijani ) ihmisoikeudet turvaavaa sopimusta ja pyrkineet vain keksimään mitä ihmeellisimipiä keinoja, jolla tuo sopimus kiertää - kieltää. Näistä pahimpia ovat olleet -  fasistipuolue Neon-Vihreät, sekä Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, nokkamiehensä setavallan presidentin Tarja Halosen johdolla. - Nahkurin orsilla tavataan.

En ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen, eikä politiikkaan sekaantuminen kyllä juuri minkään muun asian vuoksi tulisikaan mieleeni. Nyt sen kuitenkin teen, ja takaan että tämä ei tule jäämään tähän. hiukan taustatietoa itsestäni
LOL!
 Lapsen oikeuksien liitto
Antti Heiskala

www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info.