LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
27.10.2007

SEMINAARIKUTSU


SUKUPUOLI JA VÄKIVALTA
Pohjoismainen tutkimusohjelma 2000—2004
Helsingin tiedotusseminaari

Yliopiston päärakennuksen pieni juhlasali 27.10.2005

Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama viisivuotinen tutkimusohjelma Sukupuoli ja väkivalta (Kön och Våld, Gender and violence) on päättynyt.

Ohjelman aikana on kehitetty pohjoismaista yhteistyötä sukupuolittuneen väkivallan tutkimuksessa ja sen puitteissa on toteutettu kansallista ja kansainvälistä tutkimusta lähinnä neljän pääteeman alueelta:

- Valta, väkivalta, seksuaalisuus ja uhriutuminen sukupuolierityisenä prosessina

- Vanhemmuus, sukupuoli ja väkivalta: vanhemmuus sukupuoliperustaisena yhteiskunnan instituutiona

- Maskuliinisuus ja väkivalta toisiaan konstituoivina ja seksuaalisuuden kulttuuriset määritelmät, jotka tekevät miesten seksuaalisuudesta hallitsevan ja naisten seksuaalisuudesta alisteisen

- ”Kulttuurin” ja ”kulttuurien” merkitys sukupuolen ja väkivallan yhdistämisessä

Tutkimusohjelmakomitean aloitteesta Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti järjestää ohjelmasta ja sen tuloksista tiedotusseminaarin

27.10.05. Puhujina on pohjoismaisten verkostojen suomalaisia vetäjiä ja jäseniä.


ALUSTAVA OHJELMA
27.10.2005 klo 13—17


Ohjelmakomitean Suomen edustaja prof. Aili Nenola (Kristiina-instituutti,Humanistinen tiedekunta, HY) avaa seminaarin ja esittelee Sukupuoli ja väkivalta – tutkimusohjelman teemoja ja tuloksia


Kasvatustiet. tri, lehtori Vappu Sunnari (Oulun yliopisto):
Sukupuolittunut väkivalta kouluissa ja opettajankoulutuksessa Barentsin alueella

Vappu Sunnarin koordinoima kansainvälinen verkosto on tutkinut väkivaltaa kouluissa ja opettajankoulutuksessa Barentsin alueella erityisesti vallan, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden representaatioiden sekä seksuaalisuuden näkökulmista.


Valt. tri, vanh. tutkija Aino Saarinen (Aleksanteri-instituutti, HY): Barentsin alueen naisten kriisikeskusten tutkimusverkosto

Aino Saarisen koordinoiman verkoston tutkimushankkeiden tavoitteena on ollut lähestyä sukupuolen ja väkivallan ongelmakohtia, prostituutiota ja ihmiskauppaa sekä reproduktioon liittyviä valintoja erityisesti naisten toimijuuden näkökulmasta ja avartaa niistä käytyä kansainvälistä keskustelua. Puheenvuorossaan Saarinen käsittelee näitä teemoja myös
maahanmuuttajanäkökulmasta.


YTM Teija Hautanen ( Naistutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto ):

Isyys ja väkivalta huoltoriidoissa

Teija Hautanen esittelee puheenvuorossaan työn alla olevaa väitöskirjaansa, joka käsittelee isyyttä ja väkivaltaa huoltoriidoissa. Väkivaltaan syyllistyneen miehen isyyteen ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota suomalaisessa tutkimuksessa. Hautasen tutkimus kohdentuu avio- ja avoeroihin. Hän kysyy mm. miten perhepiirissä väkivaltaisesti käyttäytyneen miehen isyyden oletetaan jatkuvan avio- tai avoeron jälkeen? Millaisia ratkaisuja tehdään lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta?

Millaisia perusteluja käytetään näitä huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusratkaisuja tehtäessä? Työn alustavat tulokset kertovat, että Suomen tuomioistuimissa ei ole yhtenäisiä käytäntöjä väkivallanlapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Näin on myös sosiaalitoimien kohdalla: väkivallan arviointi ja sille annettu painoarvo vaihtelevat sosiaalitoimien tuomioistuimille antamissa lausunnoissa.


Prof. Suvi Ronkainen ( Menetelmätieteiden laitos, Lapin yliopisto):

Väkivalta, yhteiskunnalliset käytännöt ja sosiaalinen muutos

Ronkaisen koordinoima tutkimusverkosto on tutkinut seksualisoitunutta väkivaltaa pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut väkivallan sukupuolittunut luonne sekä erilaiset sukupuoleen liittyvät vallan ulottuvuudet. Tutkimuskohteina ovat olleet mm. väkivaltatyöhön
liittyvät yhteiskunnalliset käytännöt, väkivalta läheisissä ihmissuhteissa, lapset ja perheet, uhriutumisprosessi, miesten väkivaltaisuus ja sukupuolirakenteiden sosiaalinen muutos, prostituutio ja pornografia sekä väkivaltaan liittyvät oikeudelliset rakenteet ja prosessit.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme lähettämään ennakkoilmoittautumiset 30.9. mennessä osoitteeseen kati.nieminen@helsinki.fi.

Osoitetietonsa antaneille ilmoittautuneille lähetämme ennakkomateriaalina tutkimusohjelman eri pohjoismaisia kieliä
käyttävän loppuraportin, jossa esitellään ohjelman verkostoja ja
tutkimushankkeita. Seminaarissa on saatavana ohjelmasta, tematiikasta ja tuloksista kertova laajahko yhteenveto suomen kielellä ja muuta materiaalia.

Kutsua saa mielellään välittää eteenpäin.

Tervetuloa!"


........................................................
.
 


.