LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
21.4.2006

 ----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; maija.perho@eduskunta.fi ; ........................................ ; rosa.merilainen@eduskunta.fi ; kirsi.ojansuu@eduskunta.fi ; erkki.pulliainen@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; osmo.soininvaara@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ; kimmo.oksanen@sanoma.fi ; maria.guzenina@kolumbus.fi ; jouni.sarkijarvi@ymparisto.fi ; helena.creutz@fimnet.fi ; katriina.nikkanen@stm.fi ; terttu.savolainen@stm.fi ; marja.tallavaara@stm.fi ; ismo.kainulainen@stm.fi ; jyrki.tarkkonen@garantia.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; matti.heikkila@stakes.fi ; juha.teperi@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; hannu.sepponen@luukku.com ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; max.arhippainen@hbl.fi ; barbro.teir@hbl.fi ; kari.hokkanen@ilkka.fi ; sinikka.valikoski@etelapohjanmaa-lehti.fi ; jorma.hernesmaa@esaimaa.fi ; risto.uimonen@kaleva.fi ; juha.tolonen@kaleva.fi ; isto.laaksonen@satakunnankansa.fi ; juha.luotola@satakunnankansa.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; ismo.silvo@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi ; ulla.martikainen-florath@yle.fi ; ari.jarvinen@yle.fi ; heikki.seppala@yle.fi ; gunilla.ohls@yle.fi ; minna.peltomaki@yle.fi ; ville.vilen@yle.fi ; heikki.vuohelainen@yle.fi ; helena.hiilivirta@yle.fi ; kari.manty@yle.fi ; juhani.nousuniemi@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; heikki.piuhola@mtv3.fi ; timo.laukkio@mtv3.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi ; Juhaveli.Jokinen@iltalehti.fi ; henri.forss@hbl.fi ; markku.heiskanen@pakk.poliisi.fi ; Suvi.Ronkainen@ulapland.fi ; skeskine@abo.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi
Sent: Saturday, April 22, 2006 8:39 PM
Subject: vastaus arvausleikkiin!

Antti Heiskala
21.4.2006
 

All Female Jury

 
 
Hei ystävät !
 
 
Järjestin teille viimeksi arvausleikin, varmasti mieltä on askarruttanut kovin. Kysymyshän oli seuraava:

 
"Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden varaan. Sen arvoihin kuuluvat ihmisten yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, vastuu ympäristöstä ja sukupuolten välinen tasa-arvo." *
 
- Arvatkaapa mistä tuo ote on?
 
 
Uskomatonta, ja silti totta!
 Arvausleikin vastaus: Kyse on suorasta lainauksesta hallituksemme hallitusohjelmasta!

 
 

Perustuslailla pyyhkiminen

Ongelma taitaa olla vain siinä, ettei hallituksellamme ole minkäänlaisia estoja pyyhkiä perustuslaillamme, ei sen suurempia kansainvälisillä sitovilla ihmisoikeussopimuksillamme, YK:n yleissopimuksella lapsen oikeuksista ei etenkään, ja siinä ettei kukaan tunnu asiasta mitään välittävän, oikeuskansleri Nikulakin on edelleen, hänkin, "kuin sukassa".

Ei hallituksellamme ole myöskään sen kummemmin mitään ongelmia pyyhkiä likaista ahteriaan lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Ei ehkä enää edes yllättävää, että näinhän se tekee nimenomaan tasa-arvoviranomaisten kehotuksesta ( TANE ). *


Silti ihmettelen hiukan, että hallituksemme kehtaa hallitusohjelmassaan puhua sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.


 
*
 
TANE TIEDOTTAA:


"YTL Jaana Kuusipalo:

MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE?

(Lyhennelmä alustuksesta)"

...... "Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."
  
"TASA-ARVOYKSIKKÖ"
 


All Female Jury
 
Suomalaiselle "tasa-arvolle" tyypillisesti valtiollisessa ”Tasa-arvoyksikössä” miesten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä, jopa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta tältä osin, ”vastaa” miesten oikeuksien ja aseman heikentämistä julistava profeministimies Jouni Varanka. **
 
Skitsofreenisessä suomalaisessa "tasa-arvossa" kun elämme on Jouni Varanka tietenkin myös ainoa miespuolinen henkilö "Tasa-arvoyksikössä".
 
Naisia yksikössä on yhdeksän. *


Tasa-arvoyksikön "erikoistutkija" Jouni Varanka kuuluu "profeministimiehet"-ryhmään, ryhmään jonka virallisestikin julkilausuttuun ajatusmaailmaan kuuluu miesten oikeuksien ja aseman heikentäminen yhteiskunnassa, ja muiden miesten halveksiminen, varsinkin heteroseksuaalisten miesten, etenkin lasten ja isien välisten oikeuksien halveksuminen.**
Niinpä valtiollisen "Tasa-arvoyksikön" ainoa geneettiseltä sukupuoleltaan miespuolinen henkilö, Jouni Varanka, käyttääkin koko työpanoksensa täysin vastakkaisen toimintaan kuin mitä hänen tehtävänantonsa edellyttäisi.  Kuvailin häntä sanoilla "geneettiseltä sukupuoleltaan miespuolinen henkilö", koska hän edustaa sellaista maailmankuvaa jossa asiat halutaan nähdä tuolla tavalla  ja näin ollen se lienee hänelle varmaankin enemmänkin kohteliaisuus.

Niin innokas valtiollinen tasa-arvomies Jouni Varanka kuitenkin isien ja heteromiesten halveksumisessaan on, pyrkimyksessään heikentää näiden perheoikeudellista asemaa yhä edelleen, että hän harrastaa samaa miehen asemaan heikentämiseen tähtäävää toimintaansa myös työajan ulkopuolella "profeministimiehet"-ryhmässä.   
 
Ja sitten juuri tämä kaveri on ainoa ”mies” hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja jopa lainsäädäntöä valmistelevassa valtiollisessa Tasa-arvoyksikössä !   (  sen kyllä huomaa nyt käynnissä olevista lakihankkeista )
 
Tämä asetelma ja toiminta on selkeästi lainvastaista * *

 

Vaatimus

Edellä kuvailemani perustella vaadin viranomaisia perusteellisesti tutkimaan Jouni Varangan toiminnan lainmukaisuuden, samoin kuin myös ns. tasa-arvoelimiemme toiminnan laillisuuden yleensäkin.liitteeksi:


Profeministimiehet ja heidän ideologiansaPari makupalaa miesten tasa-arvokysymyksistä ”vastaavan” Jouni Varangan ajatusmaailmasta:
/
http://www.profeministimiehet.net/

Profeminism

“Regressive movements” **

Others, however, are regressive movements, such as fathers’ rights, men’s rights groups  and other anti-feminist movements. Thus the term ‘men’s movement’ remains ambiguous and can potentially be politically dangerous. “  
.............

we also want to look at ourselves as men, and redefine and reduce our and other men’s power position in society
.”


 
 
 


Toiminta on rikollista  * *

Rikoslaki

 

11 luku (21.4.1995/578)

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

8 § (21.4.1995/578)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578)
Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 
 

Liturgia
 

Pasi Malmi: Kymmenen syytä olla profeministi   *

Lainaus: 
"10. 

Pohjoismaisessa feminismissä ilmenee vahva legalistinen perussävy , joka näkyy mm. siinä, että myös miehiin kohdistuvat positiiviset erityistoimet voidaan katsoa tietyissä tilanteissa hyväksyttäviksi (vrt. Ahtela 2004 sekä Anttila 2005). Pohjoismaiseen feminismiin on myös sisältynyt runsaasti miehiin kohdistuvaa syrjintää kritisoineita sekä miehille myönteisiä uudistuksia ajaneita kannanottoja. Näitä ovat mm. Tuija Braxin (vihr.) aloite huoltajuusriidoissa ilmenevän miesten syrjinnän poistamiseksi sekä Rosa Meriläisen (vihr.) ja Naisasialiitto Unionin esittämät aloitteet vain miehiä koskevan asevelvollisuuden poistamiseksi. Nämä aloitteet ovat miesten kannalta erittäin tärkeitä, koska ne luovat miehille uskoa miesmyönteisen feminismin olemassaolon mahdollisuuteen sekä ehkäisevät ”sukupuolten välisen sodan” rantautumista Suomeen. Poimimalla itselleen edellä kuvatut feminismin parhaat palat paatunutkin ”antifeministi” saattaa löytää oman sisäisen profeministinsa. Hedelmätön feminismin ja antifeminismin vastainen taistelu lienee tällöin mahdollista muuttaa analyyttiseksi sisäiseksi keskusteluksi. "  *OPPIA IKÄ KAIKKI
 
 
 

Lyhyt oppimäärä kritiikittömässä naistutkimuksessa ja
sen alaisuudessa toimivassa "kriittisessä" miestutkimuksessa
 
 
 eli  TIEDOKSI YLENNETYT ENNAKKOLUULOT:

 
 

 
( Horrorskope )
 

.... ja koska "Tasa-arvo"-"tutkijat" tietävät jo summaltakin miten asiat ovat ( ilmeisesti horrorskopeihinsa katsomalla ), tiedottavat ja propagoivat ennakkoluulojaan sumeilematta, häpeämättä ( TANE TIEDOTTAA )* , tilanne säilyy ennallaan:  Tasa-arvoviranomainen ei kunnioita edes valvomaansa lakia, vaan keskittyy suoltamaan propagandaa, jossa kehotetaan siihen, että lakia ei tulisi kunnioittaa!  Ei edes Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.Lyhyt oppimäärä kritiikittömässä tutkimuksessa
Tuosta yllä kertomastani on  valtava määrä kiistatonta todistusaineistoa, jo monasti itsekin esitettämieni dokumenttien muodossa, myös ns. hedelmöityshoitolain taustavaikuttamisen päivänvaloa kestämättömiä kiemuroita olen maltillisesti sivunnut  hieman. 
Sen havaitsemiseen miten epätasa-arvoisia ja epätasa-arvoisesti käyttäytyviä meidän ns. tasa-arvoviranomaisemme, "tasa-arvovaikuttajat", sekä "tasa-arvovalmentajat " ovat, ei tarvita lyhyttä oppimäärää kritiikittömässä naistutkimuksessa ja sen alaisuudessa toimivassa "kriittisessä" miestutkimuksessa - asian huomaaminen ei ole edes vaikeaa, vaan helppoa, vaikeaa sen sijaan on olla sitä huomaamatta, tai ymmärtämättä mitä se tarkoittaa - juuri siihen tarvitaan tuota lyhyttä oppimäärää kritiikittömässä nais-ja miestutkimuksessa - ja sieltä me sitten saamme " tasa-arvoasiantuntijamme" - tunnetuin tuloksin.
 
 
Heikko eduskunta

Uskaltaako yksikään kansanedustaja ( tai sen paremmin kumpikaan ns. laillisuusvalvontaviranomaisistamme ) välittää laeistamme naisjärjestöjen aggressioiden edessä yhtään mitään?
 
Pahalta näyttää,  ja heikoilta Suomen lait. 
 
LISÄÄ LAILLISUUTTA:
 
 
 
Ylämummo
 

Ehkä saamme pian Tarja Halosen, Leena Luhtasen ja Tuula Haataisen ajamana vielä yhden uuden nykyaikaisen ja edistyksellisen pohjoismaista tasa-arvoa  ilmentävän Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan  ( TANE ) * uskomattoman pätevien asiantuntijoiden hahmotteleman lakiehdotuksen:Katseenkieltolakiesitys:

"Tässä pohjoismaista tasa-arvoa ilmentävässä ja vähemmistöt huomioivassa sukupuolisensitiivisessä ja nykyajan haasteisiin vastaavassa laissa kriminalisoidaan ne perverssit, ahdistusta ja mielipahaa monille naisille aiheuttavat miehet, jotka katsovat nuoria kauniita naisia seksuaalista kiinnostusta osoittavalla miehisellä katseella.

Lakiin lisättävää ohjeistusta: Terveen miehen on aina osoitettava seksuaalinen kiinnostuksensa vain ----------------  kaltaisiin mummoihin tai TANEn suosittelemiin miehiin, muu on laitonta ja sairasta seksismiä.

Ehdotetut toimenpiteet lainrikkomuksesta: Ehdottomasti vankeutta tai mielisairaalahoito, perversille. "

- Oliko hyvä näin, kulta?
 


:a)
 
 
hyvää viikonloppua armaat päättäjämme!
 
antti heiskala
 
 
............................................................................................................ 


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.