LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
1.9.2005


( julkaisin tämän kirjeeni myös Hesarin keskustelupalstalla
alla nähtävän muotoisena )
Kirjeeni tasa-arvovaltuutettu Romanoville
-------------------------------------------------------------------
Antti Heiskala | 1.9.2005 22:43


Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov,


Mikäli ette ole tietoinen sukupuolilla tarkoitetaan miestä ja naista - ei heteronaista ja lesbonaista.

Olen vain huomannut, että niin kutsutun hedelmöityshoitolain yhteydessä on monilla tahoilla kokonaan sekoitettu mitä tasa-arvolain § 7 tarkoitetaan, ja varsinkin se mitä sukupuolilla tarkoitetaan siinä yhteydessä.

Pahoin pelkään, että nimenomaan te olette sekoittanut nämä asiat koska olette ollut niin vaitonainen tasa-arvottoman lain valmistelusta, ja muutenkin tasa-arvosta. Siksi muistutin asiasta.

Rehellinen ollakseni, myös siksi että virkanne velvoittamana puuttuisitte viipymättä tuon tasa-arvolakia rikkovan lain valmisteluun. Mitä muutakaan te voisitte tehdä, syyllistymättä virkavirheeseen?
Kertauksen vuoksi:
 
ja tämä tulee teille ehkä yllätyksenä: -tasa-arvo ei tarkoita miesten syrjintää.


Muistatteko nyt nuo asiat?

Vai ovatko asiat jo kunnossa, ja olette jo ryhtyneet asian mukaisiin toimiin miehen ja naisen tasa-arvon vastaisen ns. hedelmöityshoitolain suhteen. Mikäli ette, niin odotan teidän ryhtyvän niihin pikimmiten, sillä täytyyhän teidän noudattaa tehtävänantoanne, valvoa tasa-arvolain noudattamista edes lainsäädännön valmisteluun liittyvissä asioissa, jos nyt en ole sitä juuri muualla teidän nähnytkään tekevän.

Mikäli kuitenkin kieltäydytte toimimasta tehtävänantonne mukaan naisten ja miesten tasa-arvon vaalimisesta, minulla ei liene muuta vaihtoehtoa kuin prosessoida asiaa eteenpäin, sillä niin ikävää kuin se varmaan onkin, ei virkamiehellä, ei edes tasa-arvovaltuutetulla! ole muuta vaihtoehtoa kuin lain noudattaminen.


ystävällisin terveisin,
Antti Heiskala
Täysin riippumatta siitä mitä mieltä me olemme asiasta tasa-arvolaki sanoo seuraavaa ( poimin tiedot internetsivuiltanne) :Tasa-arvolaki

 
§ 7

Syrjinnän kielto

(17.2.1995/206)


Syrjintä välittömästi tai välillisesti
sukupuolen (!) perusteella on kielletty.
Syrjinnällä
sukupuolen perusteella (!) tarkoitetaan tässä laissa :


1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen (! ) perusteella;

2 ) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä; tai *HUOM.

3) eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen (! ) liittyvän syyn perusteella.
HUOM *.HUOM *  "Syrjinnällä tarkoitetaan myös menettelyä, jonka vaikutuksesta henkilöt joutuvat 2 momentissa tarkoitetuista syistä keskenään tosiasiallisesti eri asemaan."
 
 
____________________

ystävällisin terveisin,
Antti Heiskala
 
........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.