LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
6.4.2006

POSTIA:

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ;.........................@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc:.........................;
varanka@mappi.helsinki.fi
Sent: Monday, April 03, 2006 12:35 PM
Subject: Syrjintään erikoistuneet

Antti Heiskala
3.3.2006


 


da CAPO

MIESTEN HALVEKSUMINEN VALTIOLLISESSA "TASA-ARVOYKSIKÖSSÄ"
Profeministimies

Miksi valtiollisessa naisten ja miesten tasa-arvoisuutta vaalivassa ( tai näin sen tulisi tehdä, mutta mitä se ei millään suostu tekemään ) Tasa-arvoyksikössä on yksi ainoa miespuolinen henkilö, ja suomalaiselle tasa-arvolle tyypillisesti hänkin on vain keskittynyt halveksimaan normaalia ydinperhettä ja etenkin heteromiestä, heteroisää alentamaan: "profeministimies".

Se ainoa biologisesti miespuolinen henkilökin "Tasa-arvo"yksikössä katsoo aiheelliseksi vain muistuttaa siitä, ettei miesten tasa-arvoisuutta esim. vanhempina pidä suinkaan kunnioittaa, "kun on esimerkiksi sitä väkivaltaa avioerojen yhteydessä", kuten tädit olivat käskeneet sanoa. Sama asenne näkyy tässä : "Yksi tasa-arvon miesnäkökulmista on profeministinen. Profeministisessä näkökulmassa huomion painopiste on miesten yhteiskunnallisen ylivallan vähentämisessä, yrityksissä ratkaista miesten toiminnallaan toisille ja itselleen aiheuttamia ongelmia."


Tasa-arvolainvastaista

Ei ole suinkaan liioiteltua tuntea huolta tuon valtiollisessa asemassa olevan "profeministimiehen" tekojen johdosta: Hän on osasyyllinen myös esim. siihen, ettei valtiollisista "tasa-arvo"toimistoistamme suostuta hiiskahtamaankaan siitä mitä Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sanoo, ei sitten millään, silloin kun on kyse vaikkapa heidän tukeman, täysin laittoman, tasa-arvolainvastaisen, lapsia ja miehiä alistavan ns. hedelmöityshoitolain sisällöstä.

Näin Tasa-arvoyksikkö ja myös sen ainoa miespuolinen virkamieskin, "erikoistutkija", "profeministimies", kuitenkin syyllistyy myös omalta osaltaan niin Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kuin myös Rikoslain syrjinnän kriminalisoivan pykälän rikkomiseen. Sellaisen on loputtava heti.


Jouni Varanka

Miksi tasa-arvoviranomaiset saavat jatkuvasti rikkoa Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta?
Ja miksi isien ja miesten halventamiseen erikoistunut erikoistutkija ”profeministimies” Jouni Varanka on ainoa mies tasa-arvoyksikössä? Missä nyt ovat sukupuolikiintiöt, tasa-arvosuunnittelu noissa toimistoissa - Missä vähäisinkään moraali.


- Voisiko vaikkapa arvoisa ”tasa-arvo”valtuutettu Päivi Romanov vastata tähän kysymykseen, kun muut miesten esittämät kysymykset eivät näytä häntä juuri sitten kiinnostaneen?


ystävällisesti
antti heiskala

PS. mm. alla olevan kaltaisten kirjoitusten kirjoittamiseen ja päättäjille postittamiseen tuo tasa-arvoyksikön ainoa mies, ”profeministimies”, "erikoistutkija" Jouni Varanka osallistuu:


” Hallitusohjelmassa todetaan: "Tasa-arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta."

On hyvä, että huomioidaan tasa-arvon koskettavan myös miehiä. Tällaisenaan muotoilu avaa kuitenkin ovia joillekin ongelmille:

Ei voida sanoa olevan mitään yhtä kaikille miehille yhteistä näkökulmaa. Tämän vuoksi tulee välttää sitä, että yksi tai muutama toimija pääsisi monopolisoimaan "miesnäkökulman" tasa-arvopolitiikan arvioinnissa. Miesnäkökulma ei saisi kaventua tarkoittamaan pelkästään sellaista näkökulmaa tasa-arvopolitiikkaan, jossa huomioidaan vain miesten sukupuolensa vuoksi kokemat ongelmat (esimerkiksi heikompi asema lasten huoltajuutta koskevissa kiistoissa avioerotilanteissa). Arvioinnissa käytettävän miesnäkökulman tulisi olla tietoinen myös miesten naisille, toisille miehille ja itselleen aiheuttamista ongelmista (esimerkiksi väkivalta avioerojen yhteydessä ja kuinka miehet voivat osallistua sen vähentämiseen).

Tasa-arvon miesnäkökulmaa on mahdollista käyttää perusteluna naisten aseman huonontamiseen ja toteutuneen tasa-arvokehityksen purkamiseen. Tämä tulee välttää.

Yksi tasa-arvon miesnäkökulmista on profeministinen. Profeministisessä näkökulmassa huomion painopiste on miesten yhteiskunnallisen ylivallan vähentämisessä, yrityksissä ratkaista miesten toiminnallaan toisille ja itselleen aiheuttamia ongelmia sekä hyödyissä, joita myös miehille koituu tasa-arvoisuudesta.”

www.profeministimiehet.uni.cc

/ http://www.profeministimiehet.net/
 
 
 
............................................................................................................ 


........................................................

LOL


LOL -ETUSIVULLE