LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
20.10.2006

 ----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: eva.biaudet@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; heta.gylling@helsinki.fi ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; Inka Hetemäki ; hs.paakirjoitus@sanoma.fi ; hs.politiikka@sanoma.fi ; hs.kotimaa@sanoma.fi ; hs.kulttuuri@sanoma.fi ; hs.sunnuntai@sanoma.fi ; hs.kuukausiliite@sanoma.fi ; nyt@sanoma.fi ; hs.tanaan@sanoma.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; vlaunis@utu.fi
Cc: liisa.hyssala@stm.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi ;.......................................................... oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; maria.guzenina@kolumbus.fi ; jouni.sarkijarvi@ymparisto.fi ; helena.creutz@fimnet.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; hannu.sepponen@luukku.com ; Tarkkonen Jyrki ; Juhaveli.Jokinen@iltalehti.fi ; tuula.tamminen@pshp.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hannele.torronen@etu.inet.fi ; hannu.savola@sanoma.fi ; kimmo.oksanen@sanoma.fi ; katriina.nikkanen@stm.fi ; terttu.savolainen@stm.fi ; marja.tallavaara@stm.fi ; ismo.kainulainen@stm.fi ; matti.heikkila@stakes.fi ; juha.teperi@stakes.fi ; john.alatalo@khperhetyo.fi ; jussit@jussitpasila.com ; miestyo@keskisuomenensijaturvakoti.fi ; jukka.ihalainen@lahdenensijaturvakoti.fi ; u.kukkonen@kehittamisyhd.inet.fi ; kari.hallikainen@viola-vakivallastavapaaksi.fi ; eero.keinanen@oulunensijaturvakoti.fi ; m.repo70@luukku.com ; esa.kangasjarvi@ensiturvary-tre.net ; max.arhippainen@hbl.fi ; barbro.teir@hbl.fi ; kari.hokkanen@ilkka.fi ; sinikka.valikoski@etelapohjanmaa-lehti.fi ; jorma.hernesmaa@esaimaa.fi ; risto.uimonen@kaleva.fi ; juha.tolonen@kaleva.fi ; isto.laaksonen@satakunnankansa.fi ; juha.luotola@satakunnankansa.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; ismo.silvo@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi ; ulla.martikainen-florath@yle.fi ; ari.jarvinen@yle.fi ; heikki.seppala@yle.fi ; gunilla.ohls@yle.fi ; minna.peltomaki@yle.fi ; ville.vilen@yle.fi ; heikki.vuohelainen@yle.fi ; helena.hiilivirta@yle.fi ; kari.manty@yle.fi ; juhani.nousuniemi@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; heikki.piuhola@mtv3.fi ; timo.laukkio@mtv3.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi ; henri.forss@hbl.fi ; markku.heiskanen@pakk.poliisi.fi ; Suvi.Ronkainen@ulapland.fi ; skeskine@abo.fi ; mikko.oranen@etu.inet.fi ; jussi.pulli@etu.inet.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; kari.kivela@iltalehti.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi ; taina.holappa@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; marja.vuento@poliisi.fi ; eric.comet@gmail.com
Sent: Friday, October 20, 2006 10:27 AM
Subject: Eva Biaudet, Ihmiskauppa ja Suomen Perustuslaki - "Tämä kaikki on onneksi kielletty kansainvälisissä sopimuksissa ja rikoslaissamme ihmiskaupan yhtenä alalajina."

Antti Heiskala
20.10.2006
 
 
 
 

Arvoisa kansanedustaja Eva Biaudet,
 
 
Eilen julkaistun ja ulkoministeri Tuomiojan vahvistaman uutisen mukaan Teidät on nimitetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ihmiskaupan vastaiseksi erityisedustajaksi. Etyj:n panostaessa  vahvasti juuri ihmiskaupan vastustamiseen, muistutan teitä siitä mitä jo kansanedustaja Susanna Rahkonen kiteytti blogissaan viime keväänä:
                               
 
kansanedustaja Susanna Rahkonen: 
 
 "Minä taas kiteytin oman kantani siihen, ettei ihmisiä voi ostaa ja myydä."...... "Kaupan on munuaisia, silmiä, jopa jo hedelmöitettyjä ihmisalkioita. Tämä kaikki on onneksi kielletty kansainvälisissä sopimuksissa ja rikoslaissamme ihmiskaupan yhtenä alalajina."
 
Muistutankin kansanedustaja Eva Biaudetia nyt siitä, että juuri hyvin pitkälti tuon kaltainen lapsia tuotteena pitävä, esineellistävä ja heitä halukkaille kauppaava laki on pian astumassa voimaan Suomessa - hallituksemme esityksestä ja eduskunnan hyväksymänä - ns. "hedelmöityshoitolaki"  - nyt sisällöltään todellisuudessa joiltain osin ennemmänkin vain Lapsensyrjintä- ja lapsikauppalaki.
 
Arvoisa kansanedustaja Eva Biaudet, muistutan Teitä siitä, että tekin annoitte äänenne tuollaisen Lapsikauppalain  hyväksymisen puolesta. Eikö tämä ole aikamoisessa ristiriidassa tulevan uuden virkanne kanssa?  
 
 
 
Lapsensyrjintä- ja lapsikauppalaki.
 
 
Eduskunnan nyt hyväksymässä, mutta  niin perustuslakimme kuin muidenkin lapsen ihmisoikeuksia määrittelevien lakien ja YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista valossa  täysin laittomassa,  ns.hedelmöityshoitolaissa myydään lapsia ja heidän poisluovuttamattomia perusihmisoikeuksiaan, kaupaten lapsia  - kaikille halukkaille naisille  -  asia, jota pimitettiin lain hyväksymiseksi ja läpi viemiseksi mm. oikeusministeri Leena Luhtasen jatkuvilla julkisuuteen antamilla täysin valheellisilla puheenvuoroilla "vain muutamista naispareista"  ja "vain pienestä vähämerkityksellisestä asiasta " - lasten perusihmisoikeuksien heille antamasta turvasta yhtään mitään enää edes lakien valmistelun aikana välittämättä.
 
Tämän maa henkisestä tilasta, suhtautumisesta lapsen oikeuksiin, nyt siis aina todellisen lapsikaupan - ihmiskaupan - hyväksyvään lakiin saakka, osoittaa erinomaisesti  mm.  lakia myös lobannut "Ranneliike" - niminen järjestö,  joka myönsi "Vuoden kunniarotta" -palkinnon Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtajalle Tuula Tammiselle, tämä kun uskaltautui puolustamaan lasten perusihmisoikeuksia juuri tämän uuden hallituksemme todelliselta sisällöltään nyt Lastensyrjintä- ja lapsikauppalain valmistelun yhteydessä....aivan tavaton asia tällainen lapsen oikeuksien puolustaminen, Suomessa, eikö vain, oikeusministeri Leena Luhtasen sanoin, "näin nykyaikana".
 
 
Arvoisa kansanedustaja Eva Biaudet, muistutan teitä myös siitä, että Te tulette tulevassa uudessa virassanne todennäköisesti kohtaaman tämän uuden suomalaisen lapsikauppalain ja oman vastuunne sen voimaan tulosta - tekin äänestitte sen puolesta - sen tullessa vahvistetuksi osaksi lainsäänädäntöämme, mahdollisesti ihmisoikeustuomioistuimen kautta.
 
 
lapsenoikeusterveisin,
lasten perusihmioikeuksia polkevassa, 
alennustilassa olevassa maassa 
antti heiskala

 
           liitteitä, lapsen asemaa ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöämme:

 
 

Rikoslaki


 

25 luku (21.4.1995/578)

Vapauteen kohdistuvista rikoksista


 

3 § (9.7.2004/650)
Ihmiskauppa


Joka

1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa,

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,

3) maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai

4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen

ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty.

Yritys on rangaistava.

3 a § (9.7.2004/650)
Törkeä ihmiskauppaJos ihmiskaupassa

1) käytetään 3 §:ssä tarkoitettujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,

2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,

3) rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt, tai   (  ks. alla: perustuslaki ja lapsen oikeudet ) *

4) rikos on tehty osana 17 luvun 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ihmiskaupasta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä.


Yritys on rangaistava."

 

* Suomen Perustuslaki 6 § :  " Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."
 
 


 
 

 

Suomen «perustuslaki» 11.6.1999/731

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

 

1 luku

Valtiojärjestyksen perusteet

 
1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

 
 
 
 

2 luku

Perusoikeudet

 
 
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 
 
 
 
 

«Lastensuojelulaki» 5.8.1983/683

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 LUKU

Yleiset säännökset

1 §
Lapsen oikeus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

2 §
Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen 1 §:ssä mainitut oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua.

Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) on säädetty.

 
 

 
 


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE