LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
9.10.2009
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
kirjaamo@okv.fi
Cc:
lapsiasiavaltuutettu@stm.fi; leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ;..........@eduskunta.fi
oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; ...... vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ....... ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ............ varanka@mappi.helsinki.fi
Sent: Friday, January 20, 2006 10:48 AM
Subject: "Hedelmöityshoitolain laatijat ovat unohtaneet lapsen edun" - Tamminen / Mannerheimin lastensuojeluliitto

Antti Heiskala
20.1.2006

Liite kanteluuni:
Tammiselta tukea
esittämälleni
kannalle


Antti Heiskala
20.1.2006 10:16
/ HS keskustelut


Hedelmöityshoitolain laatijat ovat unohtaneet lapsen edun

VIERASKYNÄ / Tuula Tamminen

/ HS / 20.1.2006

Kirjoittaja on lastenpsykiatrian professori sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja ja Pienten lasten mielenterveyden maailmanjärjestön presidentti.
"Kun keskustelussa kiistellään vain aikuisten keskinäisestä tasa-arvosta, näyttää lapsen kiistämätön perusoikeus – oikeus äitiin ja isään – tyystin unohtuvan" , kirjoittaa Tuula Tamminen.


Heiskala lisää vielä pikkuisen: - Kun kiistellään vain naisten keskinäisestä tasa-arvosta!"Kiire ja pakottava tarve eivät kuitenkaan oikeuta meitä hyväksymään laiksi huonoja kompromisseja tai eettisesti kestämättömiä periaatteita."

"Lakiesityksestä käyty julkinen keskustelu on nyt, kuten aiemminkin, ollut tyrmäävän aikuiskeskeistä. Vain harvoissa puheenvuoroissa aihetta on tarkasteltu syntyvän lapsen näkökulmasta. Niinpä lapsen oikeudet on lakiesityksessä pyyhitty pois aikuisten tarpeiden ja halujen tieltä."

- Eli tässä hyvä haltija Tuula Tamminen antaa kelpo tunnustusta!
"Polttavimpana epäkohtana lapsen kannalta pidän kuitenkin lakiesityksen kantaa sallia hoidot naispareille ja yksinäisille naisille."

- Emmekö me ole juuri tuota jankuttaneetkin!Tamminen jatkaa: "Kun keskustelussa taistellaan vain aikuisten keskinäisestä tasa-arvosta, lapsen kiistämätön, luonnollinen perusoikeus – oikeus äitiin ja isään – näyttää tyystin unohtuvan. Vai onko joku rientänyt barrikadeille, tai edes televisioon, kertomaan, miten ratkaisevalla tavalla epätasa-arvoisiksi nämä lapset joutuvat suhteessa muihin lapsiin? Miten julmasti lain voimalla synnytämme lähtökohdiltaan poikkeavia, täysin isättömiä lapsia? Onko se oikeudenmukaista?"

- Ei meitä ole päästetty! Ei. Postia on kyllä lähetetty ja kirjoitettu Suomi aivan täyteen! Täälläkin olemme kyllä huudelleet! Eräiden tätien mauttomasta ja halventavasta kommentoinnista huolimatta!
"Yksin tai lesbosuhteessa elävät naiset ovat perustelleet lapsensaantioikeuttaan omien tarpeittensa lisäksi myös sillä, ettei isättömistä kasvuoloista ole tutkimusten mukaan haittaa lapselle.

Perustelu on tieteellisesti horjuva
, sillä kyseisiä tutkimuksia on vähän ja ne on tehty karkealla tasolla."


- Tämähän on kuin omasta kynästäni!"Ennen kaikkea perustelu on eettisesti kestämätön. Lakia säädettäessä ei riitä, että jokin vaihtoehto ei aiheuta lapselle haittaa. Lapsen oikeudet on myös otettava huomioon.Eikä sekään vielä riitä, vaan meidän on etsittävä ratkaisu, joka on ennen muuta lapselle eduksi."


- Hyvä Tamminen!"Suomi on ratifioinut ja siten lainsäädäntöönsä sitonut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka velvoittaa juuri tällaisessa tilanteessa asettamaan lapsen edun ensisijaiseksi. Näin siksi, että se on ainoa eettisesti kestävä lähtökohta."

- Total Victory!"
On monenlaisia sairauksia ja vammoja, jopa traumaattisia elämäntilanteita, jotka eivät – samaten karkeiden tieteellisten tutkimusten mukaan – aiheuta psyykkistä haittaa lapselle tai hänen kehitykselleen.

Emme me kuitenkaan säädä lakeja, joilla vaaranalaisten lasten määrää lisättäisiin. On myös paljon lapsia, jotka ovat eläneet täysipainoisesti joko yksinhuoltajaäidin kanssa tai naisvaltaisen perheen jäsenenä."


- Right on!"Samalla meillä on kuitenkin runsaasti sekä tieteellistä tietoa että kokemuksellista näyttöä isättömyyden haitallisista vaikutuksista lapsen hyvinvoinnille. Ainoa varma johtopäätös, jonka mielestäni voimme tällä hetkellä tehdä, on se, ettei isättömyys ole lapsen edun mukaista."

- Kuinka monta kertaa olemmekaan tätä viimeisen vuoden aikana jankuttaneet !"Jopa moderni geeni- ja aivotutkimus painottaa äidin ja isän tarpeellisuutta lapsen kehitykselle. Ihmisaivot ja -mieli kypsyvät pitkälti samanlaisuuden ja erilaisuuden jatkuvan havainnoinnin ja arkisen kokemisen kautta.

Suurin ihmislajin sisäinen erilaisuus perustuu sukupuolisuuteen. Lapsi todellakin hyötyy siitä, että hän saa kasvaa äidin ja isän – naisen ja miehen – läheisyydessä. On toki hienoa, että inhimillinen kehitys on niin joustavaa, että muissakin tilanteissa yksilö selviää, mutta lakisääteisesti ei tule luoda tällaisia tilanteita."


- Se on täysin Laitontakin! ( Huomio, oikeuskansleri Nikula! )"Toinen hedelmöityshoitoihin liittyvä hankala kysymys koskee hoidon tuloksena syntyneen yksilön oikeutta saada täysi-ikäisenä tietää sukusolun luovuttajan eli biologisen vanhempansa henkilöllisyys.

Vaikka tiedon tärkeys yksilölle ja hänen identiteettikehitykselleen ymmärrettäisiinkin, koetaan silti vaikeaksi paljastaa sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. Luovuttajan nimettömyyttä on perusteltu sillä, että henkilötietojen ilmitulo vähentää luovuttajia.

Vaikka lääkärinä itsekin arvelen, että niin saattaa käydä, on perustelu silti arveluttava. Miksi henkilötietojen ilmitulo vähentäisi luovutushalukkuutta, vaikka lainsäädännöllisesti voidaan varmistaa, ettei tiedonsaanti aiheuta oikeudellisia tai sosiaalisia rasitteita luovuttajalle?

Syyt ovat suurelta osin psykologisia ja johtuvat siitä, että henkilötietojen myötä myös luovuttajalle – ei vain hoidolla syntyneelle – käy selkeästi ilmi, mistä sukusolujen luovutuksessa todella on kyse."


- Kylläpä on järkevä nainen!"Sukusolujen luovuttamista ei pidä eikä voi verrata muiden elinten luovuttamiseen. Sukusolunsa antaja siirtää omat ja lähisukulaistensa ominaisuudet – nykytiedon valossa perintötekijöiden luennan kautta jopa sukunsa kokemuksia – toiseen ihmiseen, omalle biologiselle jälkeläiselleen. "


- Kirjoittaa aivan kuin minä! "Ei ole eettisesti hyväksyttävää, jos sukusolujen luovutusta pidetään yllä sillä, etteivät luovuttajat tiedosta, mitä ovat tekemässä. Kun päät pidetään pensaassa, siirtyvät ongelmat seuraavalle sukupolvelle. "

- Onpa onni ettei nyt kirjoittanut "lääketieteen etiikan" tuntija!"Sekä lääketieteessä että yleisemminkin yhteiskunnassa on huolestuttavia, jopa vaarallisia merkkejä siitä, että hoitoja kehitetään yhä selvemmin bioteknologian ehdoilla. Samalla humaanisten arvojen puolestapuhujia pidetään vanhoillisina ja kehitystä jarruttavina moralisteina. "

- Onpa onni ettei nyt kirjoittanut "lääketieteen etiikan" tuntija!
"Vastakkainasettelun sijaan meidän tulee kaikkien yhdessä kehittää myös hedelmöityshoitoja ja niitä sääteleviä yhteisiä sääntöjä.

On arvokas asia, että aikuiset haluavat lapsia. Arvokasta on myös se, että on ihmisiä, jotka sukusolujaan luovuttamalla haluavat auttaa muita. Myös lapsen perusoikeudet ja niiden suojeleminen on arvokasta. Juuri silloin, kun arvokkaiden asioiden välille syntyy vaikeita ristiriitoja, meidän ihmisyytemme punnitaan.

Sen sijaan, että olemme sokean itsekkäitä ja ajamme omia etujamme, voimme tavoitella laajempaa oikeudenmukaisuutta asettamalla etusijalle niiden oikeudet, jotka ovat meistä ja päätöksistämme täysin riippuvaisia.

Siten säädettävässä hedelmöityslaissa on lapsen ja syntymättömän yksilön oikeudet varmistettava. "- Tämähän sanoo jo perustuslakimmekin ( Enkö ole sitäkin moneen otteeseen kerrannut! ): "Perusoikeudet": "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti." / Perustuslaki 2 luku 6 §.

( Huomio, oikeuskansleri Nikula! )

aina vaan yhtä ystävällisesti ja määrätietoisesti,
Antti Heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.