LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 19.4.2005

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: paivi.romanov@stm.fi  ;
hannele.varsa@stm.fi ; vappu.taipale@stakes.fi
Sent: Tuesday, April 19, 2005 9:59 AM
Subject: Fw: TV! / Ajan henki keskustelut/ tasa-arvoviranomaisten toiminta


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:...........................................@eduskunta.fi
Sent: Tuesday, April 19, 2005 10:51 AM
Subject: TV! / Ajan henki keskustelut/ tasa-arvoviranomaisten toimintaHyvä Rouva tasa-arvovaltuutettu,


Toivon ja odotan teidän jo vastaavan seuraaviin kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyviin kysymyksiin. ( mikäli suun aukeamiseksi on välttämätöntä voin tietenkin lähettää jo tässä vaiheessa myös uuden virallisen lausuntopyynnön havaitsemistani vakavista kansalaisten tasa-arvoisuuden loukkauksista - jopa sellaisista missä valtiollinen tasa-arvoisuutta vaaliva viranomainen on itse ollut tasa-arvoisuuden räikeä loukkaaja. )


Muutamia esimerkkejä:

Yksinäisen naisen tai naisparien oikeus lapseen / hedelmöitys”hoitoon” ( siis keinotekoiseen hedelmöitykseen, niin kuin nyt lakiehdotus ehdottaa, puolustaen lapsen oikeuksia? lapsen etua? huomaa taas: "lapsen etu" )

MUTTA

Miten yllä oleva suhteutuu siihen, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä sukupuolesta ym. seikoista riippumatta ja siihen, että samaan aikaan virallinenkin valtiollinen propaganda toitottaa "lapsen edun" nimissä seuraavaa:

Isällä ei ole oikeutta lapseen, vaan vain lapsella on oikeus isään,  ( missä tämäkään oikeus on )

tietäen varsin hyvin isien ala-arvoisen ja kestämättömän kohtelun perheoikeudellisissa asioissa tässä maassa. Tyypillisesti ”tasa-arvo”viranomainen ei ole kuulevinaankaan, ja kulkee tässäkin nimenomaan miehiä, isiä ja lapsia koskevassa asiassa huopatossut jalassa, ”kuin sukassa”, keskittyen esimerkiksi sellaisiin jaloihin hankkeisiin kuin lapseen kohdistuvan väkivallan tutkimisen estäminen, koska tietää, että todellisuus antaa hänen sukupuolipoliittisten tavoitteidensa ja propagandansa suhteen vääränlaista informaatiota, niinpä tasa-arvoviranomainen yrittää vaientaa todellisuuden.

JA

Entä miten voi olla mahdollista, että virallinen "tasa-arvo" hyväksyy myös rikolliset lapsikaappaukset, ja jopa tukee niitä silloin kun sukupuoli on sille sopiva?

Mielestäni kaikki tuollainen toiminta lähestyy rikollista menettelyä, ja siihen syyllistyvät tulee asettaa vastuuseen.ystävällisin terveisin, tasa-arvo ja ihmisoikeusaktivisti
Antti Heiskala


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.