LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
17.3.2010
HUOMAA VIHREÄ MIESLIIKE
 2 v - jubilee
 HAASTE - vaikeneva kylä
 

TASA-ARVOMUISTELOITA

TASA-ARVOVALTUUTETUSTA JA  KANTELUISTA OIKEUSKANSLERILLE
SEKÄ LAITTOMASTA VIRANOMAISTOIMINNASTA
 Viranomaisen välinpitämättömyyden ja lainrikkomusten seurauksia:
 600 vaille lain suojaa jäänyttä, pysyvästi aivovaurioitunutta ( FAS ) lasta / joka vuosi.
MUISTELOITA (TASA-ARVOSELONTEKOJA) vuodelta 2005 ja 2006

Koska tilanne on edelleen sama, ovat seuraavat postit edelleen erinomaisen ajankohtaisia, ikävä kyllä.KANTELUJA OIKEUSKANSLERILLE
ja niihin liittyvää keskustelua
2005  alkaenSankari ja konna - ystävällisin terveisin, oikeusministeri Koskiselle 20.8.2005
Hyva Rouva Tasa-arvovaltuutettu - kirje 19.4.2005
Isyyttä ei saa lopettaa - kirjoitettu alunperin HS:n painetun lehden mielipidesivuille - 5.8.2005
Millainen laki täällä Suomessa oikein on?  Lausuntopyyntö tasa-arvovaltuutetulle ( PAHAT TÄDIT )  - 9.8.2005
Postia oikeusministeriöstä - viranomainen kuurupiilosilla ( 2008 / 2005)
SEMINAARIKUTSU - Vanhemmuus sukupuoli ja väkivalta 27.10.2005
Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov, sukupuolilla tarkoitetaan naista ja miestä - 1.9.2005
Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov - tasa-arvolaki 7-pykälä - 15.9.2005
Postia Tasa-arvovaltuutetulle - lainsuojattomat - 21.9.2005
NAISJÄRJESTÖJEN KAMPANJA jolla ne yrittivät estää lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimisen ( julk.vapaa 12.2.2004 )
Arvoisa oikeusministeri Luhtanen, demokratian ydin on se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä -11.11.2005
Kantelu oikeuskanslerille  viranomaistoiminnasta hedelmöityshoitolain valmistelun yhteydessä  ( mm. puuttuva SUVA -sukupuolivaikutusten arviointi ) 14.11.2005
Kantelu oikeuskanslerille - jatkan kantelua alkaen 14.11.2005 / 26.11.2005
Jos ja kun Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta koskee myös miehiä seuraa tästä: - liite kanteluun oikeuskanslerille alkaen 26.11.2005 / 28.11.2005
Hedelmöityshoitolaki -LASTEN ja HEIDÄN isiensä oikeudet - Miessakkien keskustelupalstaltaan tuhoaman keskustelun aloitus 14.12.2005
Hedelmöityshoitolakiesityksen valmistelusta - liite kanteluun 26.11.2005  / 12.1.2006
Hedelmöityshoitolain laatijat ovat unohtaneet lapsen edun - MLL:n Tuula Tammiselta tukea näkemykselleni / HS keskustelut - liite kanteluuni / 20.1.2006
Kun ( toisten ) biologinen vanhemmuus ei ollut tärkeää - Häpeä ns. tasa-arvovaltuutettumme Päivi Romanov - 20.1.2006
Kysymyksiä lapsen oikeuksista ja laillisuudesta oikeuskanslerille  24.1.2006
Ministerin vastaus - liite kanteluun alkaen 14.11.2005 /  26.1.2006
Syrjintää ja ihmisoikeusrikkomuksia - liite kanteluun alkaen 14.11.2005 /  31.1.2006
OKV - Muistio tekemättömistä asioista hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyen 1.2.2006 ( mm. puuttuva SUVA )
Tasa-arvon valepuvussa - sukupuolisyrjintää viranomaisten toimesta - 7.2.2006 liite kanteluuni
Ensimmäinen määre - perustuslakimme ja tasa-arvo - Leena Luhtanen - Tiina Astola - Paivi Romanov - 7.2.2006
Yhdenvertaisuuslakimme säätämää - liite kanteluuni oikeuskanslerille alkaen 14.11 ja 26.11.2006  /  7.2.2006
"Sukusolun luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi, koska ei ole ollut sukupuoliyhdyntää" -Leena Luhtanen
- Tiina Astola - Päivi Romanov - Tarja Halonen  8.2.2006
"Lapset joiden ei annettu syntyä" - Tiia Aarnipuu - SETA -  9.2.2006
Kantelu oikeuskanslerille Suomen hallituksen toimista  9.2.2006
Lapsen ihmisoikeudet on unohdettu - liite kanteluuni Suomen hallituksen toiminnasta / 10.2.2006
Sukupuolitutkijat ja sukupuolipolitiikka - liite kanteluini oikeuskanslerille
 alkaen 14.11 ja 26.11.2005 sekä 9.2.2006 / 12.4.2006
SUVAOPAS ja vastuukysymykset nyt nähdyssä hedelmöityshoitolainsäädantöhankkeessa - 14.2.2006
JURISTERIA  Porsaanmentäviä reikiä etsimässä - liite kanteluihini alkaen 14.11.2005 ja 9.2.2006 / 16.5.2006
Tapaus ERIC COMET -"Vain maallikon tulkintani" oli täsmälleen sama kuin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ( EIT ) - liite kanteluihini oikeuskanslerille  17.5.2006
Tasa-arvovaltuutettu syrjii sukupuolen perusteella - LAUSUNTO LAKIVALIOKUNNALLE  25.5.2006
Tasa-arvosiskot - YHDENVERTAISUUSLAKI ja sen soveltamisala / Lisääntyminen on ehkä ainoa asia maailmassa johon todella tarvitaan kaksi eri sukupuolta - Tasa-arvosiskot - 7.9.2006
The Finnish FALSIFICATION of the Convention on the Rights of the Child - 21.9.2006 
Family background and violent offences - perhetausta ja väkivalta  -28.9.2006
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen suomennoksesta 16.10.2006
Syötti, koukku, saalis ja uhri - liite kanteluuni16.10 / 30.10.2006
Lapsen hylkääminen - liite kanteluuni 16.10 / 
2.11.2006
2007 (  työn alla, samoin kuin muutkin ovat vielä )
Lapsen ihmisoikeuksien mustat aukot Suomessa  16.10 / 31.1.2008
SUVAitsemattomuutta - virkamiesten kieltäytyminen virkatehtäviensä suorittamisesta 12.3.2008
da CAPO tasa-arvoyksikössä - 3.3.2006
All Female Jury - vastaus arvausleikkiin! - 21.4.2006
Suomalaislapsilta puuttuva "LEGAL PROTECTION" ja Suomen UNICEF - selittävä tekijä - lapsiasiavaltuutettu? -20.9.2006
Postia kansainväliselle UNICEFILLE: The Finnish FALSIFICATION of The Convention on the Rights of the Child -21.9.2006
Tasa-arvovaltuutettujen vastuuttamisesta - virkavirheestä ja erottamisesta  - 9.10.2006
Suomalainen apartheid  -14.11.2006
Tasa-arvovaltuutetun syvä huoli  - 10.3.2008
SUVAitsemattomuutta - virkamiesten kieltäytyminen virkatehtäviensä suorittamisesta - 12.3.2008
Postia valtakunnan kanslerin virastosta - Vastaus kanteluasiassanne - 26.2.2008
Valtakunnan kanslerin erhe - 27.2.2008
Sukupuolivaikutusten arvioiminen lainsäädäntöhankkeissa ( SUVA-opas )  7.3.2008
SUVAitsemattomuutta - virkamiesten kieltäytyminen virkatehtäviensä suorittamisesta 12.3.2008
KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta - v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus - EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN by oikeuskansleri  - 18.3.2008
Suomalaisen tasa-arvokoneiston työn tuloksia - ESPOO - 2.4.2009
Tasa-arvoelimet ja Syrjintä sukupuolen perusteella  - 17.4.2009
Miesten tasa-arvo ry

Pasi Malmi
2006
Tässä väliin nykyisin miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtaja ja
virhreän miesliikkeen
jäsenen,
Pasi Malmin, ajatuksia miessakkien
edesmenneeltä palstalta
samoilta ajoilta - Maa 09, 2006 11:49 am

Pasi Malmi: "Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?"

Keskustelu Malmin akateemisesta tutkimuksesta,
siitä
"Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?"

Pasi Malmi: "Kymmenen syytä olla profeministi"
( Malmin artikkeli ja muutama kommentti siihen liittyen )
ProfeministimiehetTakaisin omiin kirjoituksiini

Koitan linkittää seuraavaan ryppääseen (
ja tuonne kanteluihinkin ylemmäs ) hiukan noita jo tuolla alempanakin olleita linkkejä ja muuta mitä arkistostani saan esiin, nyt kohteiden ja asioiden mukaan ryhmiteltynä.

Älkää pahastuko vaikka lista on vajaa ja täysin keskeneräinen ja tulee varmasti elämään tässä lähiaikoina, kun sitä kenties ehdin rakentaa. Materiaalia on käsittämättömät määrät, joten päällekkäisyyttä ja siitä johtuvaa sekavuutta ei voi välttää, ainakaan tässsä vaiheessa kun noita posteja itsellenekin tarkasteltavaksi tähän tällään. Lisäksi kirjoitukseni on esitetty enimmäkseen kokonaisina dokumentteina joissa on esillä viitteet siitä kenelle ne on kulloinkin
lähetty. Myös posteissani esitetyt tilastot ja muut lainaukset viranomaisten ja lausunnoista ovat tietenkin usein samat, sillä minulla ei ole mitään tarvetta kirjoittaa esimerkiksi tilastotietoja aina uudelleen kulloiseenkin väitteeseen sopivaksi ( kuten olen saattanut havainnut joidenkin tekevän ).
Sinun, joka luet tätä, ei siis kannata tavata kaikkia posteja läpi, ne ovat vain dokumentteja joiden sisältö on usein eri tahoille lähettetyinä monelta osin saman sisältöisiä, lisäksi monet niistä on muistutuskirjeitä samoille henkilöille asioista jotka he ovat jättäneet huomiotta. Tämä on välillä minulle työpöytä jolle noita kirjoituksiani keräilen, sen kummemmin niitä tässä nyt stilisoimatta ja välillä edes lukematta
uudelleen, tai edes aina järjestämättä .

Kriittisen mielen kannattaa myös huomata, että teen
tätä hommaa yksin, palkatta ja jopa uhkailtuna, jos ei nyt sitten esimerkiksi noiden toverien Pasi Malmi, Henry Laasanen ja Hannu T Sepponen haukkuja, täydellistä vaikenemista tai sitten osan esittämistäni ajatuksista omiin nimiin p-bloggaamista ( sekä yhdessä profeministimiesten kanssa toteutettua kaikenlaista haitantekoa ) palkaksi lasketa. Tuloksia kuitenkin on vuosien aikana syntynyt aika tavalla, joten siitä on tullut hyvä mieli.

' Erikoista' muuten on, että oikeasti arvostavampaa palautetta saan kaikilta muilta tahoilta kuin tuolta yllä mainitulta porukalta, näin vaikka sitten kirjoitusteni sisällön monelta osin nimenomaan juuri heidän nimissään
myöhemmin julkisuudessa näen - silloin tietenkin valkopestyinä ja ketään vastuussa ollutta vastuuttamatta. Tyypillistä on, että nyt he ovat sensuroineet mahdollisuuteni kirjoittaa mm. Miesten tasa-arvo ry:n ylläpitämälle Keskustelua miesten tasa-arvosta
-palstalle, kun keskustelin hiukan miesten tasa-arvosta siellä ja toin esiin asioita itse kunkin toiminnasta. Tulipahan tämäkin nyt tänne kirjattua. Henry Laasanen estää minua nyt myöskin kirjoittamasta hänen uuteen blogiinsa, jossa on viimeksi kirjoitellut mm. isien ihmisoikeuksista vaikka
opasti minua viime syksynä, että "ihmisoikeussopimukset ovat aivan vääriä pointteja" "ja niiden esiin tuomisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä."  Kiva oli sekin kuulla, toiselta  naistutkimusta oppineelta mieheltä.

Kaksivuotisjubilee?

HAASTE SUOMEN TASA-ARVOKENTÄLLE
( yksikään taho ei ole kyennyt haasteeseeni
 tähän päivään mennessä vastaamaan )
19.3.2008

HAASTE - vaikeneva kylä

ESIMERKKI
VAIETUSTA TODELLISUUDESTA
2005
 
Valkoisten liljojen maassa nälkälakossa
SUOMEN AMNESTY

Suomen Amnesty, Joku Raja! - Vetoomus pääministerille! - 2005
Tarja Halonen puhui YK:ssa ihmisoikeuksista - valtiojohtomme väärentämä ihmisoikeussopimuksen suomennos
Surkeat miehet ja Suomen Amnesty - Stefan Wallin ja Jussi Aaltonen sekä Sukupuolistunut tutkimus - 10.12.2007
Suomen Amnesty, TANE ja Jeff Hearn kärajille ihmisoikeusrikkomuksista
Natsi-Saksa ja Punainen risti - Suomen Amnesty ja Suomen Unicef
Yleisradion ohjelmapolitiikasta sekä tutkintapyynto Suomen Amnesty internationalin toiminnasta - 30.9.2009
TIEDEMAAILMAN IHMEITÄ

Sukupuolitohtori Sari Näre ja naisviha - murhaoikeudenkäynnissä
Oppeja sukupuolten määristä
Tiedettä Rahkosen Repen häkistä - Veikko Launis - Heta Gylling - jäätetään kaveri : ISÄNMAASARJASTA
Lääketieteellisen etiikan asiantuntija professori Veikko Launis - HS-pääkirjoitus 5.2.2009 vs legal protection of the child before as well as after birth
Poliittinen lesbolaisuus - Lesbofeminismi Suomessa - kytköksiä poliitikkoihimme - Sheila Jeffreys
Suomen Akatemia - Pornoakatemia
Lehtori Juha Holman siirtyminen henkiseen väkivaltaan
Den Nya Könsmaktteorin - Sukupuolistunut tutkimus
Suomen Akatemian rooli ja vastuu - Tapaus lehtori Juha Holma
Muistutus: Edellytän Suomen Akatemialta väkivaltatiedotteensa karkeita asiavirheitä ja vääriä tietoja korjaavaa uutta tiedotetta STT:lle - 16.10.2007
Suomen Akatemian vastaus - Maj-Lis Tanner - 17.10.2007
Kyselylomake -  Tapaus Juha Holma - 18.10.2007
Onko juutalainen häirinnyt tai uhkaillut sinua
Kevät Nousiainen - Syksy Laskiainen Lakisääteinen feminismi
Suomalaisesta sukupuolifasismista - leikkauksia väkivallasta
Oikein huono tutkimus, Ruotsista
"Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa" - OPTULA - vääristelty tulos
HAASTE - vaikeneva kylä
Anna Kontula, ylen älyköt ja väittämiä raiskauksesta
Naisjärjestöjen KAMPANJA, jolla ne yrittivät yrittivät estää lapseen kohdistuvan väkivallan tutkimisen
SEMINAARIKUTSU - Vanhemmuus sukupuoli ja väkivalta


Jeesus jossa ei ole tippaakaan miestä
Paha isä -kirja - Kaappaamme lapset ja Jeesus jossa ei ole tippaakaan miestäPOLIITTINEN ULOTTUVUUS

Kansanedustajat julistautuivat feministeiksi ja vihreiden "oikeaa tietoa seksuaalisuudesta".... eli että "heteronormatiivisyydestä on luovuttava" ... etenkin lisääntymisessä - näin se käy teinipoika Vanhanen
Näin se käy teinipoika Vanhanen
Lääketieteellisen etiikan asiantuntija professori Veikko Launis - HS-pääkirjoitus 5.2.2009 vs legal protection of the child before as well as after birth
Tiedettä Rahkosen Repen häkistä - Veikko Launis - Heta Gylling - jäätetään kaveri - ISÄNMAASARJASTA
Arvoisa presidentti Tarja Halonen, montako senttiä on lapsen isä?
Rasvanahka ja SDP
SDP - Vastuu ja sen kantaminen - mitä se on? - Lelu presidentille
"Eihä se noin voi mennä" - SDP:n uusi vaalimainos
EU - vaalituloksesta - Tikulla silmään:  Rasvanahka ja SDP - Out goes poor politician...
Poliittinen lesbolaisuus - lesbofeminismi Suomessa - kytköksiä poliitikkoihimme - Sheila Jeffreys
IHMINEN LIHATISKILLÄ - Tanen Juhlaseminaari : Sheila Jeffreys ja siskot
RKP ja SDP - homopolitiikka ja hoitoaineet
Suomi ei puutu pedofiilipuolueenperustamiseen
Tasa-arvoministerimme jakoi Vuoden isä -palkinnon isänsä surmaavasta pojasta kirjan kirjoittaneelle miehelle
Vuoden Lyyti ja Society For Cutting Up Men - mittaamattoman arvokas tasa-arvoteko 
Asiaton kysymys puoluejohtajien tasa-arvopanelissa
Välinpitämättömyys ja vaikeneminen - YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista TANE:n TASA-ARVOPANELI ja lapsen ihmisoikeudet ( siis jokaisen syntyvän ihmisen ihmisoikeudet)
The Finnish FALSIFICATION of the Convention on the Rights of the Child / 21.9.2006
The Equality Policy of Finland under the rule of Tarja Halonen
The mother can also be the father - Finnish lawmaking at its very best  - The President of Finland Tarja Halonen Gaytoday
The Official Gender Equality Policy from Sweden ( and Finland )
Oikeusjärjestelmämme tilasta - maltillinen ja rakentava kysymys
Eräs hallitukselle kovin ikävä asia
Sankari-Outi ja Roistoisä Suomesta
SUOMEN VALTIO ulosmittasi ERIC COMETIN ihmisoikeuskorvaukset - Päivi Hirvelän valinta
Suomalaispostia The Washington Postiin - Tuomiopäivä
Lasten oikeuksien sopimuksen Juhlavuosi 2009 - suojelijana Tarja Halonen
Kuuro ja sokea, vai vain mykkä oikeuskansleri? - mykkä ja kuuro media? - Suomen Unicef?
Transparency International : suomalaisten luottamus oikeuslaitokseen heikkoa
Suomen valtion tasa-arvopolitiikka - Feministinen hegemonia -kaaviokuva
SEMINAARIKUTSU - Vanhemmuus sukupuoli ja väkivalta
Kataisen ja Wallinin sokeuttavat "sukupuolisilmälasit"!
Opas lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta ja ministeri Wallinin idioottimaiset "sukupuolisilmälasit"
LASTEN YSTÄVÄ ja lapsiasiavaltuutettu
Viisas hallituksemme
Tarja Cronberg ja "järjen ääni"
Susanna Rahkosen IHMISKAUPPAA - "Kaupan on ...jopa jo hedelmöitettyjä ihmisalkioita"
Seksinmyyjiä ja Spermanostajia
Eva Biaudet, Ihmiskauppa ja Suomen Perustuslaki
Ulkoministeri Alexander Stubbin PUHUTTELU - Suomen valtio ja lapsikaappaukset
Suomen valtion lapsi takakonttiin-menetelmä - Anton Salonen ja lapsikaappaus - syyttäjä Mika Mäkinen
Vastaukseni - Hallituksen oikeusPOLIITTINEN selonteko - oikeusministeri Tuija Brax
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE presidentti Tarja Halosen sekä Suomen Yleisradion toiminnan lainmukaisuudesta
Suomen valtion Tulta munille! -feminismi

Naisjärjestöjen antamia tiedotteita väkivaltatutkimukseen liittyen
SEMINAARIKUTSU vanhemmuus sukupuoli ja väkivalta
Rikos ja rangaistus - A Tribute to Professor Jeff Hearn - Kunnianosoitus professori Jeff Hearnille
TASA-ARVOTESTI! Tasa-arvotesti kaikille ( myös ja etenkin presidentti Tarja Haloselle )
Arvoisat kansanedustajat, ketkä teistä kannattavat sukupuolten välistä tasa-arvoa?
Vastauksia: Sukupuolten välisen tasa-arvon kannattajiksi ilmoittautuneet kansanedustajat!
Tarja Halonen ja Rikokset ihmisyyttä vastaansekä Väärentäminen - mahdollinen Valtiopetos

PUOLIyleinen asevelvollisuus - SARJASSAMME SUOMALAISIA VALHEITAFor Sale
Tarja Rap - kirje
Päätoimittaja Janne Virkkunen häiritsi
Kallion perhonen - kohta jo ilmeisesti palkittu käsikirjoitukseni!
Lesbensborn
Der Männerfrage - miehet menneisyydestä

SELVITYSPYYNTÖJÄ POLIISILLE
JA MUITA ASIAAN LIITTYVIÄ KIRJEITÄ

IHMISOIKEUSSOPIMUKSEN SUOMENNOKSEN VÄÄRENTÄMINEN

Selvityspyyntö poliisille, kuka kantaa vastuun - 2007
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE presidentti Tarja Halosen sekä Suomen Yleisradion toiminnan lainmukaisuudesta
The Finnish FALSIFICATION of the Convention on the Rights of the Child
Lapsiasiavaltuutetun kieltäytyminen virkavelvollisuuksiensa hoitamisesta
Miessakkien "Isyyden tueksi"-projekti, Mikko Kivinen ja SUOMEN TASAVALLAN lasten PRESIDENTTI
Heikki Sariola ja mieserityinen Miestyön Osaamiskeskus miessakit
Sukupuolet ovat: nainen ja mies - eivät: heteronainen ja lesbonainen - oppia parhaille asiantuntijoillemmeYLEISRADION TOIMINNASTA

Selvityspyynto poliisille - Yleisradio ja toimittaja Anne Moilanen
liite selvityspyyntöön poliisille - fw linkit korjattuna ja kuvan kanssa
Vastineeni  - "Tulta munille" Moilasen väkivaltamanifestit
VASTINEENI-viite-8010_R_124395_09-tulta-munille-kampanja-ja-uhkailu
Kuolema heterokulttuurille - Yleisradion-ohjelmapolitiikka ( verorahat pois YLE:ltä )
Yleisradion toiminnasta - ihmisoikeusrikoksista ja niiden tukemisesta
Yleisradion ohjelmapolitiikka - Tulta munille! ja SUOMALAINEN PERHEVAKIVALTA
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE presidentti Tarja Halosen sekä Suomen Yleisradion toiminnan lainmukaisuudesta
Suomineidon morsian - Akuliina Saarikoski
Nimittäin Akuliina Saarikosken hassu hattu - heteroseksuaalisuus on nimittäin maailman epävakain konstruktio - Kerettiläisen vinkki pääministeri Matti Vanhaselle
Akuliina Saarikoski ja Hitlerin otteet - selektiivinen abortti ja lisää kasvissyöntiä
Tappajan nauru ja miten se hiljennetään ...Heiskalan tyyliin
Älkää osallistuko ihmisoikeusrikosten lietsomiseen ( Yleisradiosta )
Kuule YLE, kuka tästä jokavuotisesta isien ilahduttamisesta YLE:ssä oikein vastaa?
Feminismi - Yleisradion, Naisasialiitto Unionin ja Anne Moilasen & kumppanien vuodesta toiseen propagoiman tulta-munille -miesvihan tuloksia
Anna Kontula, ylen älyköt ja väittämiä raiskauksesta
MEDIAN TOIMINNASTA


SENSUURIN SANOMAT - Helsingin sensuroidut Sanomat
HAASTE  - vaikeneva kylä

Feministinen huumori ja journalistin etiikka
Helsingin Totuus ja suomalaisia järjen jättiläisiä
The Finnish FALSIFICATION of the Convention on the Rights of the Child
Hys hys, Tarja Halosen rikkoma, väärennetty ihmisoikeussopimus - kaikki teeskentevät nukkuvansa
Operaatio BARBARIA : Likainen näytelmä
Valkoisten liljojen maassa nälkälakossa
Suomen valtion tasa-arvopolitiikka - Feministinen hegemonia -kaaviokuva
Lääketieteellisen etiikan asiantuntija professori Veikko Launis - HS-pääkirjoitus 5.2.2009 vs legal protection of the child before as well as after birth
Johanna Korhonen ja ihmisoikeudet - Kauhistus johannakorhosia päätoimittajina
Johanna Korhonen päätoimittajana ja feminismin MOTTO: "Henkilökohtainen on poliittista"
Johanna Korhonen ja fasismi - ääri/lesbofeministien suorittamat ihmisoikeusloukkaukset
Eikö vika ollutkaan juutalaisten, tällä kertaa? - HS:n viisas kolumnisti löysi syylliset lamaan: "Mi€$asiaa" ...ja YLE kaikkeen
Boikotoi ja buuaa, sekä poliitikko Lotta Backlund
Median annamarisipilät ja Kokoomuksen push-up poliitikko!
Jartsan pullea lompakko - Hah! - jopas jotain, itse Jari Sarasvuokin se sitten avasi Suuren Trainerin suunsa
Viherfemifasismia läjäpäin Jussi Halla-aho ja Jeff Hern

Vihreästä langasta sensuroitu keskustelu:
Akuliina Saarikoski on seuraava Anne Moilanen 
LAUSUNTOPYYNTÖ TASA-ARVOVALTUUTETULLE

ja siihen liittyvää materiaalia
(TOISTOA / KANTELU OIKEUSKANSLERILLE
koitan keräillä tähän nimenomaan "Tasa-arvovaltuutetulle" osoittamiani kirjeitä )


2005 -

Hyvä Rouva Tasa-arvovaltuutettu - Kysymyksiä kansalaisten yhdenvertaisuudesta  - kirje 19.4.2005
Millainen laki täällä Suomessa oikein on?  Lausuntopyyntö tasa-arvovaltuutetulle ( PAHAT TÄDIT )  - 9.8.2005
Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov, sukupuolilla tarkoitetaan naista ja miestä - 1.9.2005
Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov - tasa-arvolaki 7-pykälä - 15.9.2005
Postia Tasa-arvovaltuutetulle - lainsuojattomat - 21.9.2005
Tasa-arvovaltuutettu syrjii sukupuolen perusteella - LAUSUNTO LAKIVALIOKUNNALLE  25.5.2006
Kun ( toisten ) biologinen vanhemmuus ei ollut tärkeää - Häpeä ns. tasa-arvovaltuutettumme Päivi Romanov - 20.1.2006
SUVAitsemattomuutta - virkamiesten kieltäytyminen virkatehtäviensä suorittamisesta 12.3.2008
Tasa-arvosiskot - YHDENVERTAISUUSLAKI ja sen soveltamisala / Lisääntyminen on ehkä ainoa asia maailmassa johon todella tarvitaan kaksi eri sukupuolta - Tasa-arvosiskot - 7.9.2006
Tasa-arvovaltuutettujen vastuuttamisesta - virkavirheestä ja erottamisesta 9.10.2006
Suomalaisen tasa-arvokoneiston työn tuloksia - ESPOO 2.4.2009
Tasa-arvovaltuutetun syvä huoli 10.3.2008
Postia kansainväliselle UNICEFILLE: The Finnish FALSIFICATION of The Convention on the Rights of the Child -21.9.2006
Suomalaislapsilta puuttuva "LEGAL PROTECTION" ja Suomen UNICEF - selittävä tekijä - lapsiasiavaltuutettu? -
20.9.2006
Suomalainen apartheid  -14.11.2006
All Female Jury - vastaus arvausleikkiin!  - 21.4.2006
da CAPO tasa-arvoyksikössä - 3.3.2006
Profeministimiehet
NAISJÄRJESTÖJEN KAMPANJA - Julkaisuvapaa 12.2.2004
Tasa-arvoelimet ja Syrjintä sukupuolen perusteella 17.4.2009

2006
The Missing Link - STM:n Tasa-arvovalmentajia ja Tasa-arvovaikuttajia - 22.4.2006
Suomalaista rakenteellista väkivaltaa: STM / TANE
( 17.3.2009 Hyvää "ystävänpäivää" taas - lisää kirjeitä tasa-arvovaltuutetulle
 coming soon -piru vieköön jos löydän, osa sähköposteistani on vähän solmussa
 joten saatatte joutua odottamaan näitä nautinnollisia pläjäyksiäni vielä.)KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

2009
Vaatimus tasa-arvoviranomaisten tasa-arvoisiksi saattamiseksi - Kantelu oikeuskanslerille
ja lausuntopyynto tasa-arvovaltuutetulle - Jaakko Jonkka, Pirkko Mäkinen
Tasa-arvoelimien sukupuolijakauma - liite kanteluun oikeuskanslerille

Tähän aion linkittää uudempaa postiani kunhan ehdin.
Tuolta alempaa kyllä löytyy sieltäkin kaikenlaisia uudempia posteja kanteluihin liittyen.........................................................

LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
 2006


TASA-ARVO JA YHTÄLÄISET IHMISOIKEUDET
 POLIITTINEN ULOTTUVUUS GRAAFISESTI ESITETTYNÄ

 2006

Näin eduskunta äänesti hedelmoityshoitolaista


HUOMAA VIHREÄT JA VIHREÄ MIESLIIKE


"Sitten lapsella vain on kaksi äitiä" tai ei sitäkään, mahdollisesti vain yksi raskauden jälkeiseen masennukseen vaipuva, mutta onhan yhteiskunnalla keinonsa auttaa.
 Huostaanotto. "missään ei sanota, että lapsella olisi oikeus biologisiin vanhempiinsa", "missään ei sanota, että lapsella olisi oikeus isäänsä", "sitten lapsella vain on kaksi äitiä" ja "äitikin voi olla isä" ja "riippumatta lasten äidin seksuaalisesta suuntautumisesta, lasten ja äidin suhde oli lämpimämpi, jos perheessä ei ollut isää",
 luonnollisestikin  "on turha pelätä isättömyyden vaikutuksia".  Ja mehän uskomme, oikein asiantuntijat tuon kaiken meille Hesarissa kertoo,  ylen feministinen toimittaja on samaa mieltä. Asia selvä. muut vaietkoon tai vaiennettakoon.

Syntyessään lapsella, siis jokaisella syntyvällä, syntyneellä ihmisellä ( kuten sinä rakas lukijani ) joko on häntä suojaavat ihmisoikeudet tai ei hänellä ei niitä ole. Suomessa näitä oikeuksia syntyvällä ihmisellä ei enää ole. Kiitos tästä kuuluu etenkin "tasa-arvo- ja ihmisoikeuspresidentillemme" ja pienille vihreille miehille ja naisille.


........................................................

LOL

 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
Huomaa vihreä miesliike

VIHREIDEN AGENDA
vs.
"konservatiivinen näkemys"Vertailua puoluepolitiikkaan ja miesten ja naisten yhtäläisiin ihmisoikeuksiin ( = tasa-arvo ) liittyen:

Hedelmöityshoitolakiäänestyksessä Maija Rask oli ainoa nainen akselilla Vasemmistoliitto - Vihreät- SDP joka äänesti itsellisten naisten ja lesboparien hedelmöitys”hoitoa” vastaan, eli oli naisten, miesten ja lasten yhtäläisten ihmisoikeuksien puolella.

Kristillisissä ja perussuomalaisissa
kaikki kansanedustajat äänestivät tuollaista nyt jo lapsiin kohdistettua ihmisoikeusloukkausta vastaan.

Vihreän liiton kansanedustajat puolestaan äänestivät
kaikki lapsen ja miehen ihmisoikeuksien loukkaamisen puolestamyös nyt vihreästä miesliikkeestään jeesustelevat miespuolisetkin kansanedustajat. He äänestivät kaikki sellaisen lain puolesta, joka lain voimin vei lapselta oikeuden minkäänlaiseen isään, saati sitten omaan isäänsä. Siinä meillä on vihreiden agenda ja "vihreä miesliike" on vain huono karu pila.Profeminism

Alla lainaus profeministimiesten nettisivuilta, kohdasta jossa käsitellään liikkeen ideologiaa 
http://www.profeministimiehet.net/


“Regressive movements"

"Others, however, are regressive movements, such as fathers’ rights, men’s rights groups and other anti-feminist movements. Thus the term ‘men’s movement’ remains ambiguous and can potentially be politically dangerous.“

“we also want to look at ourselves as men, and redefine and reduce our and other men’s power position in society.”Pasi Malmi:"Kymmenen syytä olla profeministi"........................................................

LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
9.3.2006
ks. myös
"Kymmenen syytä
olla profeministi"


Pasi Malmi
Maa 09, 2006
 Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?

--------------------------------------------------------------------------------


Olen tekemässä parhaillaan kysely- ja haastattelututkimusta siitä, esiintyykö suomalaisten naistutkijoiden ja feministien keskuudessa miesvihamielisiä tai naisten "yletöntä suosimista" ja miesten positiivista syrjintää kannattavia asenteita.

Tutkimus kohdistettiin naistutkimus@uta.fi-sähköpostilistan jäsenille. Kysymykset jakautuivat seuraaviin osioihin: 1) Naisen asema yhteiskunnassa, 2) Millaisia miehet ovat, 3) Miesten velvollisuudet, 4) Millaisia naiset ovat, 5) Naisten velvollisuudet, 6) Tasa-arvon edistämiskeinot.

Toistaiseksi kertyneiden vastausten valossa tilanne näyttää seuraavalta:

1. Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan.

2. Mieskielteisiä stereotyyppejä sekä miehiä vähättelevää tai halventavaa essentialismia ei esiinny lainkaan.

3. Naisia suosivat kaksoisstandardit eivät saa lähes ollenkaan kannatusta eikä miehiltä vaadita naisia suosivaa romantiikkaa tai herrasmiesmäisyyttä. Ainoa pienenpieni ero on se, että vastaajat kokivat naisen orgasmin hieman merkittävämmäksi onnistuneen heteroseksin tunnusmerkiksi kuin miehen orgasmin.

4. Heterokielteinen separatismi ja laittomuuksiin yllyttävät vallankumoukselliset aatteet eivät nauti kannatusta vastaajien keskuudessa.

Päin vastoin, vastaajat olivat erittäin miesmyönteisiä mm. seuraavissa kysymyksissä:

1. Miehiin kohdistuva huoltajuussyrjintä katsottiin vakavaksi asiaksi olettaen, että huoltajuusoikeudenkäynneissä ilmenee vieläkin selittämätöntä naisia suosivaa tilastollista vinoutumaa.

2. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus katsottiin yksimielisesti miehiin kohdistuvaksi syrjinnäksi.

3. Sukupuolirooleja kannatettiin lähes yksimieliesti uudistettaviksi mm. siten, että mm. puunkaato, halonhakkuu, ulkovessan tyhjennys, laiturien ja veneiden vesille lasku sekä muut kesämökin perinteiset miesten työt pitäisi jakaa tasan miesten ja naisten kesken.

4. Vastaajien mukaan naisten tulisi ymmärtää, että miehiin kohdistuva väkivalta on aina ihmisoikeusrikos.

5. Viranomaisten harjoittamaan positiiviseen syrjintään suhtauduttiin kielteisesti.

6. Vastaajat eivät olleet sitä mieltä, että miesten tulisi tuntea kollektiivista syyllistyyttä omasta etuoikeutetusta asemastaan suhteessa naisiin.

7. Miehiin kohdistuvasta syrjinnästä puhumista ei pidetty vastaajien keskuudessa nahjusmaisena valittamisena eikä antifeministisenä propagandana.

Tältä pohjalta katsoen voisi arvella, että miesaktivistien ja suomalaisten feministien välille olisi helppo muodostaa puheyhteys tai jopa suoranainen yhteistyösuhde.

Kysely paljasti kuitenkin myös muutamia kohtia, joissa feministien ajatukset eroavat miesaktivistien näkemyksistä. Näitä ei kuitenkaan ole tarkoitus tuoda julkisuuteen ennen kuin kysely valmistuu kokonaisuudessaan._______________________________________________________________________________

Pasi Malmi:  "Kymmenen syytä olla profeministi"
( muutama kommentti Pasille ja Miesten tasa-arvo ry:lle mukana)

Pasi Malmi: "Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?" - sekä_keskustelu artikkelista
Kertomansa mukaan Akateeminen Pasi Malmi "ei usko huru-ukkoihin" ( Malmi SK 2009 )


 Pasi Malmi: ”Miesliikkeeseen kuuluu
kohta enemmän naisia kuin naisjärjestöihin”.

........................................................

LOL
 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
2006


 
 


"Alan paras asiantuntija"

Johanna Niemi-Kiesiläinen:
Vakava kysymys:
 Onko nyt tarkoitus estää Suomen kansalaisilta viimeinenkin mahdollisuus puolustaa ihmisoikeuksiaan tuomioistuimessa ? *


"Alan paras asiantuntija" EIT-tuomariksi valitun Päivi Hirvelän* mukaan:
 
Valtionsyyttäjä Päivi Hirvelän väitöskirjan  ( Väitöstilaisuus 24.11.2004 ) alkusanoista poimittu huomio: ”Työni esitarkastajina ovat toimineet alan parhaat tuntijat professori Dan Frände ja professori Johanna Niemi-Kiesiläinen. Heidän oivaltavat havaintonsa ja korjausehdotuksensa olen ottanut kiitollisuudella vastaan. Dan Frände on lisäksi lupautunut vastaväittäjäkseni.”
.......................................................................................................................
 
Johanna Niemi-Kiesiläinen
28.2.2006

Lausunto lakivaliokunnalle HE 221/2005

Seksin oston kriminalisointi


Lain taustaa

............"Seksin ostokieltoa vastustetaan usein sillä, että jotkut miehet jäisivät silloin ilman seksiä. Mitään erityistä perus- tai ihmisoikeutta seksiin ei kuitenkaan ole olemassa. Perus- ja ihmisoikeudet sisältävät oikeuden yksityiselämään. Euroopassa yksityiselämän piiriin katsotaan kuuluvan mm. oikeuden seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Mitään oikeutta seksiin ei ole. Seksuaalisessa kanssakäymisessä olemme mitä suurimmassa määrin riippuvaisia muista ihmisistä. Toisten ihmisten oikeutta seksiin ei voida toteuttaa riistämällä joiltakin muilta ihmisiltä - kuten prostituoiduilta - oikeus seksuaaliseen itsemääräämiseen."
......................................................................................................................?


Heiskala:  Mitä mieltä mahtaa Niemi-Kiesiläinen olla yksinäisen naisen "oikeudesta" keinotekoisesti tuotettuun lapseen, jolta tuon "oikeuden" haltija katsoo oikeudekseen kieltää heti ensimmäiseksi oikeus isään?

Muistutankin ,myös "alan parasta asiantuntijaa", Niemi-Kiesiläistä, siitä että mitään erityistä perus- tai ihmisoikeutta isättömäksi tehtävään keinotekoisesti tuotettuun lapseen ei ole olemassakaan.  ( koska tämä asia tässä maassa oikein tunnustetaan?)Niemi-Kiesiläinen:"Seksuaalisessa kanssakäymisessä olemme mitä suurimmassa määrin riippuvaisia muista ihmisistä"

Heiskala: Mutta eikö juuri näin ole myös lapsen syntymisen ja lapsen kohdalla?Niemi-Kiesiläinen:"Haluammeko yhteiskunnan, jossa kasvaville pojille kerrotaan, että seksuaalisuuden tulee perustua keskinäiseen kunnioitukseen? Vai haluammeko yhteiskunnan, jossa joidenkin ihmisten seksuaalisuus perustuu toisen ihmisen hyväksikäyttöön ja alistamiseen? "


Heiskala: Haluammeko yhteiskunnan, jossa kasvaville tytöille kerrotaan, että lapsen hankkimisen tulee perustua keskinäiseen kunnioitukseen? Vai haluammeko yhteiskunnan, jossa joidenkin ihmisten mahdollisuudet perustuu toisen ihmisen hyväksikäyttöön ja alistamiseen?antti heiskala
 
........................................................


LOL

 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
12.6.2009

Antti Heiskala

Keskusteluja ja Gendertutkimusta

Varmasti joka ainoa edes kohtuullisissa järjen voimissa oleva ihminen ymmärtää, että esim. vain miehille määrätty asevelvollisuus asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan ( sukupuolet, joita ei sitten joidenkin mielestä ole .. *haukotus* ... naistutkimusta - jota tuskin voi riittävästi palstoilla parjata :a)

Henry, keskustelisimmeko siis maltillisesti, miljoonannen kerran, siitä asettaako asevelvollisuus sukupuolet ( joita ei sitten joiden mielestä ole *haukotus* ) eriarvoisen asemaan?
Toki voimme heittää tuon järjettömän maltillisen keskustelun lomaan vähän fiksua gendertutkimuskieltä, niin että se minkä joka ainoa ihminen ymmärtää hämärtyisi edes vähän?

Joskus miehenkin täytyy kasvaa aikuiseksi, ja ymmärtää että joskus on aika myös lopettaa pelkkä keskinäinen turhanaikainen lässytys ja ymmärtää alkaa myös vaatia. Vaatia muutosta asioihin joissa ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti jo laeissa. Kuten asevelvollisuuslaki, isyyslaki ja hedelmöityshoitolaki.

Se, kenelle vielä on epäselvää asetetaanko esim. noissa edellä mainituissa laeissa sukupuolet täysin eriarvoiseen asemaan, lukekoon ne ja keskustelkoon sitten, jos on vielä tarve, vaikka maailman tappiin saakka. Muiden on syytä toimia. Joskus on osattava myös vaatia, jopa miehen on tähän kyettävä.


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&postID=7979378926605288084&isPopup=truehetero: "Mielestäni Heiskala kirjoitti sivuillaan aika osuvasti maan tilanteesta ja miesaktivismista, kun kuvaili tilanetta jotenkin siihen tapaan, että Suomessa jo pelkästään lapsen ihmisoikeussopimuksin turvattujen ihmisoikeuksien ja omien lakiemme kunnioittamisen vaatiminen saa "maltilliset" ja "asialliset" miesasiamiehet aivan pois tolaltaan, ja vaatimaan että hänen on vaiettava asiattomuutensa, tai että hänet on vaiennettava."

Henry: "Ei se saa tolaltaan. Tuollaisen pointin korostaminen on vain turhaa ja tekee enemmän haittaa kuin hyötyä."

Heiskala: "Henry Laasanen hyvä, ihmisoikeussopimusten noudattamisen vaatimisesta on siis mielestäsi enemmän haittaa kuin hyötyä? Kenelle?"

Henry: "Myös esille nostetut pointit, kuten Malmin kirjoitukset ja ihmisoikeussopimukset ovat aivan vääriä."

Heiskala: "Henry Laasanen hyvä, Pasi Malmi on yhdistyksenne varapuheenjohtaja ja - olivat ne sitten mielestäsi vääriä tai ei - niin ihmisoikeussopimukset ovat edelleen Suomen valtiota juridisesti sitovia asiakirjoja joiden sisältö menee yli kaiken kotimaisen lainsäädännön. Käytännössä tästä ei juuri kukaan tässä maassa välitä ( ette tekään, vähäänkään, kuten kirjoituksistasi on helppo taas huomata ) ja niinpä Suomen valtio saakin mm. EIT:stä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) jatkuvasti langettavia tuomiota.

Miesten tasa-arvo ry:n kanta ihmisoikeussopimuksiin?"antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
........................................................


LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
VIHREÄ  MIESLIIKEJulkilausumaton
Feministipuolue
= eduskunnan naisverkosto
 Julkilausumattoman Feministipuolueen välinpitämättömyyden ja lainrikkomusten seurauksia:Tuhansia isättömiä lapsia sekä 600 vaille lain suojaa jäänyttä, pysyvästi aivovaurioitunutta ( FAS ) lasta / joka vuosi. 


Julkilausumaton
Feministipuolue
= eduskunnan naisverkosto

Yksipuoluejärjestelmä, tasa-arvossa
Antti Heiskala | 25.11.2009 17:11


"Eiköhän tuosta miesten väkivaltaisuudesta päivälehdet paasaa vähän väliä ilman aihettakin ja sen ajan kun niillä ei ole mitään kirjoitettavaa feministit muistavat syyllistää kaikkia suomalaisia miehiä kollektiivisesti, jopa ennen isänpäivää ettei varmasti pääse tulemaan sellaista kuvaa että suomalainen mies voisi olla hyvä isänä ja miehenä."


Pitää muistaa feminismin motto: Henkilökohtainen on poliittista

Eli tässä kaikessa "feminismissä" on kyse vain samanlaisesta ahneesta ja usein lyhytnäköisestä poliittisesta oman edun tavoittelusta kuin missä tahansa etujärjestöpolitiikassa. On valtava virhe suomalaiselta mieheltä, että hän on niellyt feministien puheet siitä kuinka juuri feministit edustavat tasa-arvoa. Eivät edusta. Tilanne olisi aivan sama kuin jos me hyväksyisimme yksipuoluejärjestelmän demokratiamme perustaksi.

Nyt meillä on "hallituksen tasa-arvopolitiikkaa" valmistelevassa "Tasa-arvoyksikössä" 15 äärifeministiä, ei ainuttakaan miestä.

 ( kirjoitettu alunperin Hesarin keskusteluun )Sokaisevat Sukupuolisilmälasit
femmojen jakamat


Feminismi on feministien etua ajavaa politiikkaa

On selvää, että feminismi on feministien etua ajavaa politiikkaa, ja tuossa politiikassa oman edun tavoittelu -toisen kustannuksella- on keskiössä. Käytännön tasolla tätä politiikkaa on toteutettu siten, että perättömät väitteet, puolitettu tutkimus, harhaiset käsitykset, selittelyt ja koukerot ja huutoitku mediassa seuraavat toisiaan.

On ihmeellistä miten sokeita miehet ovat olleet tämän yli puoluerajojen levittäytyneen epävirallisen feministipuolueen toiminnan suhteen. Hölmöimmät miehistä ovat ryhtyneet käyttämään jopa feministien heille värkkäämiä, käytännössä täysin sokeiksi tekeviä "sukupuolisilmälaseja", näin  mm. "tasa-arvoministeri" Stefan Wallin ja Jyrki Katainen.
........................................................

LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
22.11.2009


"Vihreä miesliike"Kevennykseksi tähän väliin, kun Relanderin Jukka on puuhailemassa "vihreää miesliikettä", niin mitä arvelisitte tuolla liikkeellä tarkoitettavan? Itse epäilen sen tarkoittavan pienen vihreän miehen käden liikettä klinikan vessassa naista alistavaa pornoa katsellen.

vihreä miesliike


     oh!
Miesten tasa-arvo ry:n  varapuheenjohtaja, vihreät miehet ry:n edustaja Pasi Malmi:


"Kymmenen syytä olla profeministi"
Pasi Malmi: "Kymmenen syytä olla profeministi"

(  Muutama oma kommenttini, asiaan liittyen, "Keskustelua miesten tasa-arvosta Foorumille",
 entiselle
Miesten tasa-arvo -yhdistyksen Miesten tasa-arvo Foorumille - Ovat näes nyt
nuo tasa-arvoa ajavat kaverit jo estäneet minua edes avaamasta tuota palstaa :a )

HAASTE
........................................................


LOL

 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
24.11.2009
Sofi Oksanen saunapuhtaanaHyvää Ystävänpäivää!


Naistutkimuksen Studia Generalia 201014.2.2010 Naistutkimuksen Studia Generalia 2010

 22.1.2010 Akuliina, vallankumous ja 13-vuotiaat tytöt

20.1.2010 Anja 0 kävi täällä


        HUOMAA vihreä miesliike Naistutkimuksen Studia Generaliassa
     Huomaa
  myös naistutkimusta harrastelleen Pasi Malmin ajatukset
     
Pasi Malmi: "Kymmenen syytä olla profeministi"

19.1.2010 Patriarkaatti alistaa - Feministisika Initiativ!

 
Sohvi-täti osoittaa estyneitä tunteitaan

Arvoisa Sofi Oksanen ei kyennyt ilmaisemaan tunteitaan,ja löi sen vuoksi mieskansanedustajaa, kun tämä osoitti Oksaselle lämpimiä tunteitaan.
3.12.2009   Sohvi-tädin estyneet tunteet

27.11.2009  Sofi, heikko itsetunto ja natsi

24.11.2009
Sofi Oksanen saunapuhtaana

Perheväkivalta Suomessa - tilastoja

Sukupuolitohtori Sari Nare ja naisviha - murhaoikeudenkäynnissä


uHHUH.

........................................................

LOL LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
20.11.2009Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
ja mahtava joukko

Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Tarja Halonen
Pentti Arajärvi
Tasa-arvovaltuutettuLapsen oikeuksien liitto
(LOL) juhlii


Tarja Halosen
toiminnan seurauksia:
600 vaille lain suojaa jäänyttä,
ja sen vuoksi pysyvästi
aivovaurioitunutta ( FAS ) lasta / joka vuosi.NAISJÄRJESTÖJEN KAMPANJA, jolla ne yrittivät ESTÄÄ LAPSIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN TUTKIMISEN
 


 

 
 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
20.11.2009


 
 


Tarja Halonen
lapsia suojelemassa 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuosi huipentuu tänään 20. marraskuuta 2009, Lapsen oikeuksien päivänä!
 
Juhlavuoden suojelijana on Suomessa toki sama henkilö joka oli oikeusministerinä silloin, kun tuon valtiotamme juridisesti sitovan lapsen ihmisoikeuksia suojaavan  ihmisoikeussopimuksen sisältö sen "suomennokseen" väärennettiin.
 
 
 
 
 

lainaus:
 

"Juhlavuoden pääteemana on kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.
 
Osallistumisen merkitystä korostaa käynnissä oleva Lapsilla on omat oikeudet -vaikuttamiskampanja. Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni aikuinen tuntee lapsen oikeudet ja kokee ne omaksi velvollisuudekseen.
 
Kampanjan toteuttavat yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma, lapsiasiavaltuutettu, kansalaisjärjestöt sekä evankelisluterilainen kirkko.
 
Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen."

... (-)....


 "Tilaa uutiskirje!  Lastensuojelun Keskusliiton toimittama tiedotuskampanjan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa."
"Lastensuojelun" Keskusliiton puheenjohtaja on sitten Pentti Arajärvi.
........................................................


LOL


.


 LOL   ------------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ---------------------------------------------------  
20.11.2009

20.11.2009
KANTELU JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE
Helsingin Sanomien perheväkivalta
koskeva uutisointi 4.11.2009 / kaksi juttua

22.11.2009
ADRESSIT:
Lapsen oikeus molempiin vanhempiin ja
Biologisen isän oikeudet
22.11.2009
ADRESSIT
tasa-arvon kannattajille:
Lapsen oikeus molempiin vanhempiin

http://www.adressit.com/allekirjoitukset/lapsenoikeusmolempiinvanhempiin/start/100
Biologisen isän oikeudet

http://www.adressit.com/mikael77
Nimi alle vaan, jokainen joka kannattaa tasa-arvoa ;
 

Odotan näkeväni näissä molemmissa adresseissa mm.
lapsiasiavaltuutetun nimen: Maria Kaisa Aula
ja tasa-arvovaltuutetun nimen: Pirkko Mäkinen
oikeusministerimme nimen: Tuija Brax ja
presidenttimme nimen: Tarja Halonen.
 

Myös Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtajan
Pentti Arajärven allekirjoitukset odotan näkeväni
adresseissa.

........................................................


LOL

 LOL   ------------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ---------------------------------------------------  
12.11.2009
Kirje Päivi Kaartamolle / STM
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
annetun lain muuttamisesta
Tarja Halonen lastensuojelijana

ks.lisää Juhlavuoden asiaa


Tämä ei satu ollenkaan.

Kiltti tohtorisetä Mengele testaa vain nyt vähän.

Dr. Mengele

Helsingin Sanomat :
10.11.2009

"Ministeriö päästäisi lapset lääketutkimuksiin vanhempiensa tietämättä" 

"Alaikäiset saavat osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin vanhempiensa tietämättä, jos sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema lakiuudistus menee läpi. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Lapset saavat itse päättää osallistumisestaan, ja vanhempien lupa tarvittaisiin vain, jos lapsi ei ole kypsä päättämään asiasta. Kypsyys jäisi tutkijoiden arvioitavaksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Se on parhaillaan lausuntokierroksella."


Lapsen oikeuksien liiton edustajana lausun seuraavaa  ( /  HS - keskustelu  ) :

.

Tämä ei satu ollenkaan
Antti Heiskala  |  11.11.2009

Kiltti tohtorisetä Mengele testaa vain nyt vähän.Lääketieteellisen etiikan asiantuntija:

Luottakaa aina
todellisiin "asiantuntijoihin"


.
.


Dr. Mengele


.

11.10.2009  LAUSUNTO

Lapsen oikeuksien liiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle


.

Luottakaa aina
todellisiin "asiantuntijoihin"


.

Feminism is the Radical Notion that Children are Not People -- Antti Heiskala

Luottakaa aina
todellisiin "asiantuntijoihin"........................................................


LOL

 LOL   ------------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ---------------------------------------------------  
6.11.2009Patriarkaalisen
isän päivä lähestyy!

jyrki goes Blind
Jyrki Katainen, käytettyään Stefan Wallinin
hänelle antamia "sukupuolisilmälaseja"

(klikkaathan jyrkiä)


Ollos olo huoleton – Femmas valveill’ on!
Media herää taas:


Miesten viikolla, paljon on tarjontaa, On miespäivää ja muuta!
KIRJE 6.11.2009
Patriarkaalisen päivä lähestyy4.11.2009 ----- Original Messages -----
HELSINGIN SANOMAT- MEDIASTA ja täysin tarkoituksellisesta
 harhaanjohtamisesta väkivaltatutkimukseen liittyen

--------------------------------------

LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
2.11.2009


Tampereen miespäivät


Pikku huomio taas surkeista todelliset tekijät kaikessa vaikenevista

COPYCATEISTA:


katsopa tätä:

copycat-tampereen-miespaivatja vertaa tuota sitten:
 
MUISTUTTAISIKOHAN idea taas 'PIKKUSEN' kuvaa / Kantelu oikeuskanslerille:

http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE
-lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.htmlNäyttää todellakin siltä, että nämä "miespäivät" on varastanut sen suojan (suojatien) mitä olen pyrkinyt myös niin miehille kuin lapsillekin ajamaan.

Tuossa kuvassa ilmeisesti joko Hannu Sepponen tai Arto Jokinen on viemässä pois sen suojatien mitä muuten voisi turvallisesti kulkea.
Vitun sepponen!


2.11.2009 KIRJE:
Tampereen Miespäivät 2009


"miehen voimat"


ja niin olivat sepposen selällään Tampereen "miespäivät"Antti Heiskala
Lähetetty: Tor Lok 22, 2009 11:58  
 Viestin aihe: Tampereen "miespäivät" ja Sepponen ja professori
.......................................................................................................

"Mieluummin ihminen kuin mies"

( oikein oikean professorin viisaus tuokin, "miespäiviltä" )

Tampereen Miespäivät 2009

"Miehen voimat"
Ohjelman alustava rakenne

Perjantai 6.11.

12.00 Päivien avaus

12.30 Suomalaisen miehen henkisyys
Kati Niemelä, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus


13.30 Lounastauko

14.30 Mitä on henki?
Eero Ojanen, filosofi, kirjailija
"miehen voimat"
15.45 Perhe voimavarana
Mika Lehtonen, psykoterapeutti, Väestöliitto / Miehen Aika

17.00 Miesten välinen ystävyys
Kirsi Kinnarinen, FM, Helsingin yliopisto


Lauantai 7.11.

11.00 Toisen päivän avaus
Heikki Mäntymaa: ”Miehen viisi vuodenaikaa”

11.30 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston tervehdys
Arto Jokinen, miesjaoston sihteeri

11.45 Isän tyttö
Kaarina Hazard, toimittaja

13.00 Kahvitauko

13.30 Mieluummin ihminen kuin mies
Antti Eskola, emeritusprofessori, tietokirjailija

15.00 Miehen voimat -paneeli:
Keskustelun juontaa Matti Saari, rehtori, Tampereen työväenopisto. Panelisteina Petri Karisma, puheenjohtaja, Tampereen vapaa-ajattelijat, Mikko Lehtonen, mediakulttuurin professori, Tampereen yliopisto, Juha Pihkala, emerituspiispa, Kauko Tuovinen, työttömyyseläkeläinen.

17.00 Tilaisuuden päätösYhteystiedot
Hannu T. Sepponen
044 275 1190
sepponen (at) tamperelainen.org

Ilkka Hjerppe
050 368 4413
ilkka.hjerppe (at) tampere-evlsrk.fi


....................................................................
Professori Antti Eskola ja IhmisyysEmeritusprofessori Antti Eskola tulee siis kertomaan Hannu Sepposen järjestämillä tämän vuoden Tampereen "miespäivillä" kuinka hän on "Mieluummin ihminen kuin mies",

- Joo, siltähän tuo näyttää jo vuodesta 1969 asti:Professori Antti Eskola / Tampereen yliopisto / 1969:

"Eikö myös Neuvostoliitossa ja muissa sosialistimaissa kaiken edelle aseteta rakkaus: sosialistien toveruus tovereita, omaa maata ja vaikeuksissa olevaa toista sosialistimaata kohtaan ? Eikö ilman rakkautta, ilman tuota, tarvittaessa vaikka panssarivaunuin avuksi tulevaa sosialistista solidaarisuutta, myös ylistämäni vapaus ole vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen".

Eiköhän sentään.


katso lisää

Kaiken Edelle Asetettavasta Rakkaudesta ja Ihmisyydestä ja Rakkaasta Neuvostoliitosta:

http://www.foorumi.info/miestentasaarvo/viewtopic.php?t=266helisevä vaski, kilisevä kulkunen
mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info.....................................................................

Antti Heiskala
Lähetetty: Lau Lok 24, 2009 3:28 
 Viestin aihe: PETTÄJÄN TIE, KÄY HARHAAN


( reason number one: the biggest reason )FOLLOW THE MONEY"Sen lauluja laulat kenen leipää syöt"

Pari huomiota tuolta Henry Laasasen blogin puolelta,
Hannu Sepposen järjestelyistä, liittyen Tampereen mIESPÄIVIIN :


Nimimerkki Arto: "Sen lauluja laulat kenen leipää syöt"

Anonyymi: "Tampereen "miespäiviä" rahoittaa Tane, joten ei sitä tälläkään kertaa tarvitse kaukaa syitä vallitsevaan onnettomaan asiantilaan etsiä."

Nimimerkki Arto:

"Rahoittajista:

# Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

# Miessakit ry

# Väestöliitto

# SAK:n Pirkanmaan aluepalvelukeskus

# Tampereen ensi- ja turvakoti ry

# Tampereen ev.lut.seurakuntien yhteiskunnallinen työ


Hyvin ikävä fiilis tuosta kyllä tulee: "Sen lauluja laulat kenen leipää syöt."

Arto"Amerikkalaiset ilmaiset itsensä usein selkeästi ja tarkasti: FOLLOW THE MONEY
Mutta miten ihmeessä sinä pikku-Seppo kehtaat?helisevä vaski, kilisevä kulkunen,
mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.infoMaltillisia huomioita ystäville:
http://www.lapsenoikeus.info/tampereen-miespaivat-2009.html

........................................................................................................................näin Siittiönpäivän Kunniaksi!


Pari sanaa Tampereen ”homososiaalisista” Miespäivistä,


Lainaan nimimerkin O Tempora O Mores kirjoittaman sukupuolisensitiivisen ( gender sensitive ) kuvailun Pasi Malmin yhdistystoverin, Hannu T. Sepposen, järjestämistä tämän vuoden Tampereen ”Miespäivistä”:


Nimimerkki O Tempora O Mores kirjoitti :

”No - meillä oli eilen ”tsemppaava” luento Tampereella aiheenaan - Perhe miehen voimavarana.

En tiedä kuinka moni huomasi mikä oli puheen aihe, sillä sen logiikka meni niin, että ensin meitä toruttiin jonkin aikaa siitä miten porno ei ole ollenkaan mitään
seksiä, vaan muistakaa – inhottavaa, inhottavaa ja miten taas mm vain naisen kädestä kiinni pitokin on hienoa naista huomioivaa rakastelua. Tärkeää oli myös muistutella homojen ja lesbojen oikeuksista miehille, hieman niin kuin sivusävyyn, että ottakaa heiltä suomen junttimiehet mallia… Tämän aloituksen jälkeen sitten alkoikin puheen hieman pidempi pääosio, joka keskittyi siihen kuinka hirveän väkivaltainen peli jääkiekko on, puhumattakaan hirveistä väkivaltaisista elokuvista ja tietokonepeleistä… Ja sitä painotettiin useasti, että aina, aina miehen pitää juosta karkuun itsepuolustustilanteessa kadulla, jota minun Defendon ynm muiden kamppailulajien harrastajana oli hieman erikoista kuunnella, koska suurimmassa osassa tilanteista ei tutkitusti pääse karkuun ; ) … Eli pääaihe oli siis neitimäisen sokerisesti, vähän toruen puhua vain ja ainoastaan koko ajan miesten väkivaltaisuudesta ja haukkua normaali seksiä. Itsekin jotenkin menin vilpittömästi niin sekaisin, että vasta lopussa tajusin katsoa paperista, että ei tämä ollutkaan miessakkien lyömätön linja, vaan aiheena on ”perhe miehen voimavarana”…


Onneksi aiempi päivän ”miehen henkisyys” luento oli valmistanut jo tähän kaikkeen, sillä olin saanut kuulla Kati Niemelältä, että Kristityt miehet ovat pääsääntöisesti feminiini miehiä ja homoseksuaaleja. Joku kyllä yrittikin kysyä, että niin kuin mitä – että jotkut Texasin Raamattu vyöhykkeen ja Katolisen maailman mafioso tyyppiset miehet (viimeiset kirkossa ja srk käyvät miehet) … ja yleensäkin koti, uskonto, isänmaa patriarkaalinen kirkko onkin feministimiesten ja homojen kohtauspaikka? … sain myös maistiaiset tulevastakin samalla, kun Antti Eskola ei meinannut pysyä penkissään katsomossa, vaan hänen täytyi jo etukäteen alkaa julistamaan sieltäkin aika sanatarkasti, että miten hieno feministinen sosialismin henki tuli Suomeen -70 luvulla … Mutta, mutta … onneksi viimeisessä puheessa täysin sinisilmäinen Hki:n yliopiston feministitutkija oltiin hölmötetty oikein kunnolla HD jätkien parista tulemaan pitämään meille mainospuhetta järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tämä oli päivän kohokohtani, ja nautin tätä suunnattomasti ja minun oli vaikea pidätellä nauruani koko ajan. Siinä vaiheessa en enää pystynytkään pidättelemään, kun Hki:n feministitutkija ja joku yleisön sipsuttava kireä virkamiesnörttityyppi aivan tosissaan, todella vakavanoloisena alkoivat ”virallisesti pohtimaan” että paljonko HD klubilaisista oli miespareja ; ) myös Aamulehden toimittaja nauroi vielä makeammin tälle muiden vakavalle pohdinnalle… mielenkiintoista oli myös vähän tarkkasilmäisemmälle huomata kuin iloinen hieman sipsuttava veitikka oli Ilkka Hjerpe ja miten auliisti hän silmäili Arto Jokisen kanssa …

Eli terveisiä Tampereen miespäiviltä, ”Miehen voimara päiviltä” Suomesta, tämän päivän Kaarina Harakirin ja Arto Jokisen puheen jätän jo ihan suosiolla sitten suoraan väliin… täytyy katsoa jos menisi pidättelemään nauruaan iltapäivällä … ; )”


:a]!


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5337895&
postID=827102582627251997&page=1&isPopup=true
Nimimerkki O Tempora O Mores ( en ole minä ) jatkoi mainiota kirjoitustaan Sepposen Hanskin järjestämistä Tampereen "miespäivistä" seuraavasti:"Mainittakoon vielä, että II päivä jatkoi I päivän rajua profeminismiä.

En edes jaksa kirjoittaa tänne turhaan mitään yksityiskohtia. Se on todella turhaa. Todettakoon vaan, että Antti Eskolankin pitkä puhe sisälsi kaikki ne eri aihe kategoriat ja niiden torppaamisen - mitä USA:n miesliikkeet pitävät voimavaroinaan ja minkä kautta ne toimivat. Niiden aiheiden vastustamisen mitä feministitkin pitävät itselleen takaiskunaan.

Kyse oli voimakkaasta profeministisestä puheesta höystettynä kriittisellä miestutkimuksella ja taistolaisuudella - asioita oikeasti seuraavalle katsojalle.

"Puheen alussa heti tuli ... vaikka aikamme suosii uskomattomia narsisteja perheen isinä, liikemiehinä, lainvalvojina..."

"... olin vapauttamassa naisia 70 luvulla ..."

"Ydinperheen määritelmänkin Eskola sanoi rehellisesti olevan vielä vasurifeministisempi mitä yleensä sosialisti tutkijoilla - hänen julkisuuteenkin ajamansa ydinperhe määritelmän mukaan siihen voi kuulua miehiä ja naisia pelkästään ja juuri useitakin vain toisen sukupuolen edustajia - isällä ei ole mitään virkaa tuli näin sivujuonteena selväksi "sukupuolettomalle Eskolalle."

"Mies ja nainen, varsinkin biologian fakat, ja uros ja naaras ovat hänelle hirveitä käsitteitä..."

"En ole koskaan ajatellut että olisi hieno olla mies..."

"Miehisyydellä ei saa vaatia ..Olen vain huonompi ihminen kuin vaimoni .. on turha väittää että miesten terveyshaitat johtuisivat muusta kuin itsestään.. turha puhua miesten lyhemmästä eliniästä"

Kaarina Harakirit ja Arto Jokiset olivat aamupäivällä - Harakiri oli kyllä kritiikkimme takia joutunut muuuttamaan "miespäivien urpot" puheen aihettaan ...

Nooo "joku" lobbasi onneksi Aamulehteen aivan eri sävyisen jutun asioista ; ) Taisi siitä syystä olla peräti 50 katsojaa ; )
"


..................................................................................................................................................................."miesasiaa" ja femman toiveet


Olen täysin kyllästynyt siihen, että aina kun mediassa on esillä "miesasiaa" paistattelevat siellä sellaiset henkilöt kuten Arto Jokinen, Jouni Varanka, Pasi Malmi ja Jeff Hearn, "Nyt puhuu Mies" .. "Miehet asialla" - He tekevät aivan varmasti enemmän haittaa kuin hyötyä monellakin tavalla, mutta myös siten että he estävät tämän kentän asioiden oikeasti hallitsevien näkymisen mediassa. Toki tällainen palvelee heidän ja 'erään' tahon toiveita erinomaisesti. Nostetaan esiin surkeita marionetteja, maksettuja miehiä, vaara ohi. Eikö olekin sitten aika outoa, että erilaiset naistutkimuksen harrastelijat sitten keekoilevat "miesasiallaan" ja vaikenevat asian oikeasti osaavat tahot kaikessa, mutta ottavat heiltä ajatuksia varovaisesti, vain omaksi edukseen valikoiden, omiin nimiinsä? Ei ole. Tuollaisia tahoja on tapana kutsua opportunisteiksi, juuri niin kuin teenkin.


Tampereen miespäivät - Häpeäksi miehelle

--------------------------------------


LOL


 LOL -------------------------------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  --------------------------------------------  LOL-etusivulle
30.10.2009Nobel Suomeen?
Vuoden tieteentekijä


30.10.2009
Kirje ystävältäni

Nobel Suomeen!- Johanna Kantola vuoden tieteentekijäksi
Valitus Julkisen sanan neuvostolle
 - HS uutisointi


4.11.2009
VALITUS JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE - HS uutisointi väkivaltatutkimuksiin liittyen


5.11.2009 LIITE/ VALITUS JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE - HS uutisointi
Fiksua postiani myös Hesarin idioottimaiselle "viisaiden raadille":
 ----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:  ISO JAKELU
Sent: Friday, November 06, 2009 1:28 PM
Subject: Kysymys Helsingin Sanomien "viisaiden raadille": 2+2 = ? / LIITE/ VALITUS JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE - HS 4.11.2009 / Tahallisesta harhaanjohtamisesta, väkivaltatutkimuksen uutisointiin liittyen   /  LIITE/ VALITUS JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE - HS uutisointi

Lapsikaappaukset
ja suomen "oikeuslaitos"21.10.2009
Kirje isoon jakeluun

Syyttäjät Syrjivät, sukupuolen perusteella- LAPSIKAAPPAUKSET ja suomen "oikeuslaitos"

--------------------------------------

LOLTarja Halonen


16.10.2009
Kenen puutavaraa?
- vinkki Yleisradiomafialle


 14.10.2009

Välinpitämättömyys
ja vaikeneminen

9.10.2009
LAUTAKASA8.9.2009

HEI-3 ja HEI-4

5.10.2009

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE:
Hallituksen esittämä "MEDIAMAKSU"on laiton

3.10.2009
"mediamaksu
" laiton
2.10.2009
YLE kuin Stalinin Neuvostoliitosta,
mutta Mikko Alatalo
1.10.2009
Yleisradion ohjelmapolitiikasta,
sekä TUTKINTAPYYNTÖ
Suomen Amnesty Internationalin toiminnasta

30.9.2009
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE
presidentti Tarja Halosen sekä
Suomen Yleisradion toiminnan lainmukaisuudesta


 LOL    -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------ 

29.9. 2009


 


Tarja Halonen
ja

Rikokset ihmisyyttä vastaan,
sekä Väärentäminen, Valtiopetos.
Hienoa YLE,

( ja muu roskamedia )

Oikeusministerin ominaisuudessa toimiessaan nykyinen presidenttimme väärentää lapsia suojaavan ihmisoikeussopimuksen sitä "suomennettaessa" - oman viiteryhmänsä yli lasten ihmisoikeuksien käyviä etuoikeuksia ajaakseen -  itse itselleen keksimiä ja lapset vain tilaustuotteiksi alistavan lainsäädännön maan lainsäädäntöön ajaakseen - tällä laittomalla toimellaan samalla, sen sivutuotteena, maahan tuhansia lapsiuhreja vuosittain aiheuttaen.
 Mutta tämä ei voisi vähempää kiinnostaa maassa ylintä valtaa käyttäviä "Kuolema heterokulttuurille"
 Yleisradiota, sen virka-asemaansa väärinkäyttäviä pikku pomoja, ja Helsingin Sanomia.
Pääministeri Matti Vanhasen ja muidekaan poliitikkojen tekemisiä sen enempää puolustelematta, sellaiseen ei ole mitään syytä, on kuitenkin sanottava, että presidentti Tarja Halosen toimissa on medialle tutkittavaa aivan toisen kokoluokan rikoksista.

Mutta kun niin hegemonisen ideologiansa vääristämälle medialle kuin "oikeuslaitoksellemmekin" näyttää olevan aivan ylivoimaista ymmärtää mitä seurauksia tällä mitä todennäköisimmin nimenomaan nykyisen presidenttimme vastuulla olevan ihmisoikeussopimuksen väärennöksellä on ollut, ja minkä kokoluokan rikoksesta asiassa on kyse, niin on kai sitten esimerkin vuoksi yksilöitävä muutama asiaan sisältyvä osa-alue /  Ihmisoikeussopimuksen "suomennoksesta" tahallaan - omaa etua tavoitellen - poistettu käsite : "LEGAL PROTECTION", before as well as after birth" - lapselle ihmioikeussopimuksella taattu oikeus LAKIIN PERUSTUVAAN OIKEUDELLISEEN
SUOJAAN / SUOJELUUN, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin. Kyllä minä sen ymmärrän, että teitä näissä suoraan lapsia vastaan tehdyissä rikoksissa joko tekijöinä, avunantajina, niiden hiljaisina hyväksyjinä ja niiden hyödyntäjinä on tuhansia ja tuhansia ihmisiä tässä maassa, joten on todennäköisintä että te jatkatte edelleen siten kuin tähänkin asti olette toimineet, eli rikoksen vaikenijoina, hyväksyjinä, avunantajina, hyödyntäjinä ja tekijöinä.Selvyyden vuoksi lainaan muutaman pätkän Rikoslaistamme  
/ FINLEX :

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?
search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki


... jne  .. ks.

29.9.2009 RIKOLLISET PUUHISSAAN:
Tarja Halonen ja Rikokset ihmisyyttä vastaan
sekä Väärentäminen - mahdollinen Valtiopetos30.9.2009
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE:TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE
presidentti Tarja Halosen sekä
Suomen Yleisradion toiminnan lainmukaisuudesta


Tarja Halonen
ja

Rikokset ihmisyyttä vastaan,
sekä Väärentäminen, Valtiopetos.

Tarja Halosen toiminnan seurauksia:

600 vaille lain suojaa jäänyttä, ja sen vuoksi pysyvästi aivovaurioitunutta ( FAS ) lasta  /  joka vuosi.Lisää:

Tarja Halosen toiminnan suorista seurauksista ihmisille:................................................................

LOL
 LOL   ----------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  
KIRJE 27.9.2009
RIKOLLISET PUUHISSAAN:

"Aivan liian usein annetaan tekijän
kertoa, mitä muka on tapahtunut"
 -- Suomen "Amnesty"


Antti Heiskala
26.9.2009
LIITE edelliseen postiini:kaksi kaverusta:


 Suomen Amnesty: 
"Aivan liian usein annetaan tekijän kertoa, mitä muka on tapahtunut"
 
.....


"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta" ( TANE ) toteaa:"Asia

Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto


Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."


".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.

2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "


...................
Suomen Amnestyn puheenjohtaja Jussi Förbom: "Aivan liian usein annetaan tekijän kertoa, mitä muka on tapahtunut"   

Hyvä olisi varmaankin tuomita Jussi Förbom ilman oikeudenkäytiä, tai edes mahdollisuutta kertoa omaa näkökulmaansa, Suomen "Amnestyn" mielestä. Ja mitä todennäköisimmin näin myös Suomen setavallan mielestä.Maansa viranomaisten ja median toimintaa avoimesti halveksien,

antti heiskala
www.lapsenoikeus.info....................................

RIKOLLISET PUUHISSAAN:
Suomen Yleisradio (valtio)
ja
Suomen 'Amnestyn' "asiantuntija"
Lainaus:
Etusivu


Väkivallan sietäminen tappaa!

Julkaistu To, 24/09/2009 - 10:44 satuku Oikeutta ihmisille!

Rakkaat lähimmäiseni, Suomessa vallitsee väkivallan kulttuuri! Täällä puukotetaan epäröimättä, kidutetaan henkisellä painostuksella, raiskataan kuka tahansa ja vähät välitetään toisen ihmisarvosta. Täällä surmataan, tapetaan ja murhataan, kännissä ja selvin päin. Täällä myös kuvitellaan, että väkivalta on meihin jo geeneissä istutettu, että silmitön kajoaminen toiseen on väistämätön kohtalo. Mutta ei se ole niin, sillä mitään ei ole ennalta määrätty.

Suomessa tavallinen mies saattaa olla despootti, joka törkeästi alistaa puolisonsa valtansa alle. Hän voi tehdä sen niin, ettei kukaan näe tai edes aavista, ettei yhtäkään mustelmaa nouse iholle. Hän vaatii ehdotonta kuuliaisuutta, ja kaikki, mitä vaimo tekee, voi olla tekosyy kiristää otetta. Ja vaikka yhtäkään iskua ei lävähtäisi, on kyse hirvittävästä väkivallasta.

Suomessa tavallinen mies saattaa olla myös hirviö, joka lyö naiselta hampaat sisään, iskee silmän umpeen ja riuhtoo jäsenet sijoiltaan. Ja lapset katsovat vieressä, piiloutuvat ääneti sängyn alle ja pelkäävät liikaa kertoakseen kenellekään.

Väkivalta on sietämätöntä, epäinhimillistä ja tappavaa. 20 naista, 20 naista armaat lähimmäiseni, kuolee joka vuosi siksi, että entinen tai nykyinen puoliso lyö, hakkaa, paiskoo ja puukottaa. Eikä yhteiskunta reagoi juuri mitenkään.

Vaan nyt, nyt tämän on muututtava! Viranomaisten, terveyden ammattilaisten ja julkisten vastuunkantajien asennevammat on murrettava! Aivan liian usein nostetaan vielä kädet pystyyn tai tuijotetaan lyöjän promilleja. Aivan liian usein annetaan tekijän kertoa, mitä muka on tapahtunut. On niin vaivatonta unohtaa, ettei ihminen henkihieverissään pysty puolustamaan itseään.

Kyvyttömyys auttaa on aivan yhtä raukkamaista kuin kyvyttömyys olla lyömättä. Jos yhteiskunta ei auta, se syyllistyy itse henkiseen väkivaltaan ja pelon laillistamiseen. Mutta pelolle me emme saa antaa valtaa.

» kommentoi (Huom. Kirjautumatta jätetyt kommentit päätyvät ensin hyväksymisjonoon)


Lainaus:


Suoraa puhetta ihmisoikeusasioista. Jussi Förbom väittää, että Suomi loukkaa ihmisoikeuksia!

YLE Radio 1 lauantaisin klo 12.15 - 13.57.

Osallistu keskusteluun tällä sivulla tai soita suoraan lähetykseen
p. 09 - 144 800.Suomen 'Amnesty' käräjille ihmisoikeusrikoksista?  

"Suoraa puhetta ihmisoikeusasioista. Jussi Förbom väittää, että Suomi loukkaa ihmisoikeuksia!"
Lukijalleni on varmaan
jo selvinnyt että minä väitän juuri samaa, ja väitän juuri samaa myös  niin Suomen "Amnestystä" kuin sen puheejohtajasta Jussi Förbomistakin. He ovat silkkoja ihmisoikeusrikollisia, tietoisesti valehtelevia roistoja jotka toimivat Suomen valtion suojeluksessa.

Seuraavassa linkissä eräs niistä äärimmäisen vakavista ihmisoikeusrikoksista joihin Suomen "Amnesty" ja Jussi Förbom on osaltaan syyllinen.
http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE-lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.html
( linkistä ilmenevä, seurauksineen, on selvästi vakavin ihmisoikeusloukkaus itsenäisen Suomen valtion historiassa.
Tarja Halosen tuotoksia. )

Suomen valtio ja Suomen 'Amnesty'
( rikollisesti toimiva )

Jeff Hearnia ja hänen "Miehen työ-palkintoaan koskeva, Vihreästä langasta sensuroitu keskustelu:
http://www.lapsenoikeus.info/jeff-hearn-teki-miehen-tyon-vihreasta-langasta-sensuroitu-keskustelu.html


Natsi-Saksa ja Punainen Risti

http://www.lapsenoikeus.info/natsisaksa-ja-punainen-risti-suomen-amnesty-ja-suomen-unicef.html
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info ( alla olevat linkit nopeasti tähän liitettyjä / niiden järjestys  ym. vielä sen kummemmin selkiyttämättä )


suomen-amnesty-joku-raja-vetoomus.html

selvityspyynto-poliisille-yleisradio-ja-toimittaja-anne-moilanen.html

liite-selvityspyynto-poliisille-fw-linkit-korjattuna-ja-kuvan-kanssa.html

selvityspyynto-poliisille-kuka-kantaa-vastuun.html

vastineeni-tulta-munille!-moilasen-vakivalta-manifestit.html

VASTINEENI-viite-8010_R_124395_09-tulta-munille-kampanja-ja-uhkailu.html

yleisradion-toiminnasta-ihmisoikeusrikoksista-ja-niiden-tukemisesta.html

valinpitamattomyys-ja-vaikeneminen-YKn-yleissopimus-lapsen-oikeuksista-TASA-ARVOPANELI-ja-lapsen-oikeudet.html

http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE-lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.html

kantelu-viranomaistoiminnasta-hedelmoityshoitolain-valmistelun-yhteydessa.html

valkoisten-liljojen-maassa-nalkalakossa.html

tiedetta-rahkosen-repen-hakista-jatetaan-kaveri-isanmaasarjasta.html

the-equality-policy-of-finland-under-the-rule-of-tarja-halonen.html

oikeusjarjestelmamme-tilasta-maltillinen-ja-rakentava-kysymys.html

nain-se-kay-teinipoika-vanhanen..html


yleisradion-ohjelmapolitiikka-tulta-munille!-ja-SUOMALAINEN-PERHEVAKIVALTA.html


naisjarjestojen-antamia-tiedotteita-vakivaltatutkimukseen-liittyen.html


SEMINAARIKUTSU-vanhemmuus-sukupuoli-ja-vakivalta.html

natsisaksa-ja-punainen-risti-suomen-amnesty-ja-suomen-unicef.html

suomen-amnesty-tane-ja-jeff-hearn-karajille-ihmisoikeusrikkomuksista.html

suomen-valtion-lapsi-takakonttiin-menetelma-anton-salonen-ja-lapsikaappaus-syyttaja-mika-makinen.html

suomen-valtion-tasa-arvopolitiikka-feministinen-hegemonia-kaaviokuva.html

suomen-valtion-tulta-munille-feminismi-'SUKUPUOLTEN-SOTA'.html

SENSUURIN-SANOMAT-Helsingin-sensuroidut-Sanomat.html  ( tämä linkki lisätty jälkeenpäin )

suomi-ei-puutu-pedofiilipuolueen-perustamiseen.html

tarja-halonen-puhui-yk-ssa-ihmisoikeuksista-valtiojohtomme-vaarentama-ihmisoikeussopimus
-juhlavuosi-2009-suojelijana-tarja-halonen.html

ministeri-katainen-ja-ministeri-wallin-nyt-otamme-sukupuolisilmalasit-kayttoon.html

johanna-korhonen-ja-ihmisoikeudet-kauhistus-johannakorhosia-paatoimittajina.html

Oppeja-sukupuolten-maarista.html

missaan-ei-sanota-etta-lapsella-olisi-oikeus-isaansa-sitten-lapsella-vain-on-kaksi-aitia-presidentti-tarja-talonen.html

lapsiasiavaltuutetun-kieltaytyminen-virkavelvollisuudet.html

feministinen-huumori-ja-journalistin-etiikka.html

nimittain-akuliina-saarikosken-hassu-hattu
-heteroseksuaalisuus-on-nimittain-maailman-epavakain-konstruktio-
kerettilaisen-vinkki-paaministeri-matti-vanhanen.html

Vastaukseni-hallituksen-oikeusPOLIITTINEN-selonteko-oikeusministeri-tuija-brax.html

vaatimus-tasa-arvoviranomaisten-tasa-arvoisiksi-saattaminen-kantelu-oikeuskanslerille-
ja-lausuntopyynto-tasa-arvovaltuutetulle-jaakko-jonkka-pirkko-makinen.html

HAASTE-mediapaivat-vaikeneva-kyla.html

kuule-YLE-kuka-tasta-jokavuotisesta-isien-ilahduttamisesta-YLEssa-oikein-vastaa.html

hys-hys-tarja-halosen-rikkoma-vaarennetty-ihmisoikeussopimus-kaikki-teeskentevat-nukkuvansa.html

tasa-arvoministerimme-jakoi-vuoden-isa-palkinnon-isansa-surmaavasta-pojasta-kirjan-kirjoittaneelle-miehelle.html

the-finnish-FALSIFICATION-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child.html

the-mother-can-also-be-the-father-finnish-lawmaking-at-its-very-best-the-president-of-finland-tarja-halonen-gaytoday.html

valtakunnallinen-isan-kieltamisprojekti-ei-laillisuusvalvontaa.html

rkp-sdp-homopolitiikka-ja-hoitoaineet.html

Suomalaisesta-sukupuolifasismista-LEIKKAUKSIA-vakivallasta.html

kyselylomake-tapaus-juha-holma.html

onko-juutalainen-hairinnyt-tai-uhkaillut-sinua.html


laaketieteellisen-etiikan-asiantuntija-professori-veikko-launis-HS-paakirjoitus-5.2.2009
-vs-legal-protection-of-the-child-before-as-well-as-after-birth.html

feminismi-yleisradion-naisasialiitto-unionin-ja-anne-moilasen-&-kumppanien-
vuodesta-toiseen-propagoiman-tulta-munille-miesvihan-tuloksia.html

rikos-ja-rangaistus-a-tribute-to-professor-jeff-hearn-kunnianosoitus-professori-jeff-hearnille.html


( pari double-linkkiä poistettu jälkeenpäin )
...................................

LOL


"Amnesty" ei ole yksin:

Sukupuolitohtori Sari Nare ja naisviha- murhaoikeudenkäynnissä


29.9.2009 RIKOLLISET PUUHISSAAN:
Tarja Halonen ja Rikokset ihmisyyttä vastaan
sekä Väärentäminen - mahdollinen Valtiopetos


......

luonnostelua:  26.9.2009
Suomen valtio ja sen yhteistyökumppanit käräjille?
liite:
"Aivan liian usein annetaan tekijän kertoa, mitä muka on tapahtunut" -- Suomen "Amnesty"

ja sitten tuli valmista::

Ihmisoikeusjärjestö käräjille, ihmisoikeusrikoksista!

30.9.2009
TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE:
Yleisradion ohjelmapolitiikasta sekä tutkintapyynto Suomen Amnesty internationalin toiminnasta LOL   ----------------------  www.lapsenoikeus.info  ------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  
KIRJEITÄ:

LAUSUNTONI 18.9.2009
Suomen valtio:
"Lapsi takakonttiin"- menetelmä

KIRJE 15.9.2009

Vallan vaikeneva vahtikoira  
- suomalaista rotua:
SENSUURIN SANOMAT
SENSUURIN SANOMAT

Helsingin Sensuroidut Sanomat

- vallan vaikeneva vahtikoira - suomalaista rotua
Outo hiljaisuus 

- Die Neue Finnlandisierung
Helsingin Sanomat sensuroi. Helsingin Sanomat kieltäytyy tuomasta esiin asioita, jotka eivät sovi sen ahdasmieliseen propagandistiseen linjaan. Tai sitten se pyrkii tekemään ne naurunalaisiksi.

Helsingin Sanomat on maailmaa hyvin ahtaasti katsova, yksikulttuurinen, feminismin nimeen vannova ja kaiken alkeellisimmankin journalistisen etiikkansa sen edestä syövä reliikki, ilkeiden eläämäänsä kyllästyneiden keski-ikäisten tanttojen, kalapuikko-Saarikoskien ja kalapuikko-Virkkusten hallitsema muumio. Eräänlainen hirviö, tämänkokoisessa maassa.

Helsingin Sensuroidut Sanomat

Tänään Helsingin Sanomat sensuroi käytännössä kaikki kirjoitukseni aborttia koskevasta Sunnuntai"debatistaan". Tuon keskustelun avaajaksi oli otettu joku uskonnollinen kirjoittaja, näin tehtiin jotta saataisin näyttämään siltä, että kaikki Feminististen Sanomien vastustus olisi vain jotain uskonnollista hihhulointia – aivan samankaltaisesti kuin Nina Mikkonen raahattiin televisioon pilaamaan se näkökulma josta hän asioita katsoo. Tosin typerä Tohtori Tontti ei pärjännyt edes hänelle.

Toin tuossa sittemmin täysin sensuroidussa, debatin irvikuvaksi muuttuneessa keskustelussa selkeästi esiin Tarja Halosen tärkeän roolin ylimmän mahdollisen lapsen ihmisoikeuksia turvaavan ihmisoikeussopimuksen “suomentamiseen”, eli väärentämiseen, liittyen.

Ensin vain yksi kirjoitukseni läpäisi Helsingin Sensuroitujen Sanomien "moderoinnin", mutta sitten seuraavana päivänä ne menivät kaikki läpi, vain odottaakseen pikaista sensuroitia taas muutaman tunnin kuluttua, kirjoitusteni ollessa feministipoliittisesti täysin sopimattomia, ihmisoikeusrikoksiakin auliisti jopa pääkirjoituksissaan propagoivalle Helsingin Feministisille Sanomille, Tiedonpimittäjän toimitukselle. Kirjoitin keskusteluun painavaa ja aukottomasti perusteltua asiaa Suomen ihmisoikeustilanteesta ja siitä ketkä ovat siitä vastuussa. Sellaista ei saa tehdä.

Oletan, että myös Tasavallan presidentin kansliasta ollaan oltu yhteydessä tuohon vallan vaikenevaan vahtikoiraan, yhdistetäänhän istuva presidenttimme kirjoituksissani perustellusti suoraan sellaiseen valtavan kokoluokan ihmisoikeusrikokseen, jolla on satoja lapsiuhreja joka ainoa vuosi.  
Miten vain, mutta nykyinen presidenttimmme on ilman muuta vastuussa siitä todellisuudesta jonka esiin tuominen nyt Helsingin Feministisistä Sanomista sensuroitiin
. Tätä vastuuta häntä ei ole kukaan kuitenkaan vielä laittanut kantamaan. Minä kyllä parhaani teen, mutta siitä voitte olla varmoja, että minut yritetään vastaisuudessakin kaikilla mahdollisilla tavoilla edelleenkin vaieta,  vaientaan.

.


The Washington Post

Jos Helsingin Sanomat olisi laatulehti, ei presidenttimme enää istuisi samassa linnassa.
 
 
Nykyinen Helsingin Sanomat ei ole yksinomaan kyvytön itse tekemään vallanpitäjien toimiin kohdistuvaa puolueetonta tutkivaa journalismia, vaan se on niin kyvytön, että se ei kykene edes valmiita valtavan kokoluokan yhteiskunnallisista väärinkäytöksistä aivan vallan huipulla kertovia juttuja julkaisemaan, edes silloin kun joku tekee kaiken heidän puolestaan.
Tässä on kyse vuosikymmenten jutusta, mutta ahdas yksiarvoinen feministinen agenda painaa vaakakupissa paljon enemmän.
 Ikävä kyllä, olemme tulleet pisteeseen jossa entinen kunnianarvoisa maan johtava sanomalehti on muuttunut poliittiseksi julkaisuksi, halvaksi eettisesti arveluttavaksi propagandaläpyskäksi.
Tarjan palatsikoira

.
Helsingin Sanomat, jonka tulisi olla vallanpitäjiämme tarkkaileva valpas vahtikoira, on vain heidän surkea nuoleva puudelinsa, vallan vaikeneva vahtikoira - suomalaista rotua: Tarjan palatsikoira.

Alla sensuroidut kirjoitukseni. Lukijaystävällisyyden vuoksi, muutan kommenttieni kronologista järjestystä jonkin verran, sillä opponenttieni kommentteja ei ole, ja koska osa kommenteistani sisältää lukijoilleni tutumpia sanakäänteitä ja asioita, sekä enemmänkin kritiikkiä Helsingin Sanomien tavasta sallia aivan suoraa ja tarkoituksellista keskustelun häirintää feminismin ylentämien opponenttieni puolelta.
Erkki Tuomioja - Leena Luhtanen - Tuula Haatainen ja Tarja-pressa mieron tiellä (SDP).  Ö- mappiin meni siis jälleen koko paperi, ettei vain Tarja-pressalle tulisi paha mieli. Suomen Unicef ja väärennös, välinpitämättömyys, Maria Kaisa Aula. Tarjan palatsikoira.mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

.

.

Motiivina valmistelussa ollut Isänkieltolaki

Antti Heiskala  |  14.9.2009 15:20

V
äitän, että tämän valtion tasolla suoritetun roiston työn - lapsen ihmisoikeuksia turvaavan ylimmän mahdollisen ihmisoikeussopimuksen väärentäminen, väärän tiedon levittäminen, omaa etua tavoitellen - taustalla oli vain pieneltä osin samoihin aikoihin väljennettävänä ollut aborttilaki, eikä se ei suinkaan ollut ratkaiseva motiivi.

Todellinen motiivi oli se, että lapselle ei haluttu antaa minkäänlaista oikeudellista suojaa mm. jo silloin valmistelussa olleen, tulevan ns. hedelmöityshoitolain vuoksi. Jos kansakunnalla ja kansanedustajilla olisi ollut tiedossa, että lapselle kuuluu valtiota sitovalla ihmisoikeussopimuksella taattu, lakiin perustuva oikeus oikeudelliseen suojaan/ suojeluun, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin, ei maahan olisi kyetty säätämään lakia joka kieltää lapselta oikeuden isään jo ennen syntymää, eli lex lesboa.

.

Motiivit löytyy

Antti Heiskala  |  14.9.2009 14:34

Tarja Halonen toimi oikeusministerinä vuosina 1990–1991. Sitä aiemmin hän oli toiminut mm. Seta ry:n puheenjohtajana vuosina 1980–1981. Hannele Pokka saattoi allekirjoituksen ihmisoikeussopimukseen kirjoittaa, mutta Tarja Halonen toimi oikeusministerinä silloin kun sopimusta hiukan "suomennettiin", kuinkas muuten.

On selvää, että tuon lapselle kuuluvan, mutta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennoksesta" pois jätetyn oikeuden - lapsen oikeus lakiin perustuvaan "oikeudellisen suojeluun/ suojaan, niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin" - pois jättäminen on ollut täysin harkittua ja tietoista. Ei ihmisoikeussopimuksen suomennoksesta noin vain tipahda pois käsite - legal protection - lakiin perustuva oikeudellinen suojelu/ suoja - keskeltä kolmen lauseen virkettä, ja vieläpä niin että muu osa kyllä jää paikoilleen.

Joku taho on hakenut tällä teolla itselleen etua. Jokainen voi itse harkita millä taholla tällainen motiivi olisi voinut olla, sen lisäksi että on ollut siihen myös mahdollisuus. Jokainen voi itse päätellä myös sen, mitkä tahot ovat itse hyötyneet siitä, että kansakunnalle on saatu syötettyä sellainen käsitys ettei lapsella ole oikeudellista suojaa ennen ns. syntymäänsä. Onko vaikeaa?

.


Suomen Unicef ja väärennös

Antti Heiskala  |  14.9.2009 15:04

Sopimus on ilmiselvästi väärin suomennettu, ei "väärin" suomennettu.


Sain pakotettua jopa Suomen Unicefin lähettämään tuon "suomennoksen" ulkoministeriöön uudelleen suomennettavaksi, olivat lopulta kanssani aivan yhtä mieltä siitä, että suomennos ei vastannut alkuperäistä ( sen jälkeen kun huomasivat, että olin kääntynyt asiassa jo kansainvälisen Unicefin puoleen, sitä ennen ei asia olisi voinut heitä vähempää kiinnostaa ).

No mitä sitten tapahtui? Sen voitte arvata kun kerron teille, että ulkoministerinämme toimi tuolloin itse "Tarjan kamu"  Erkki Tuomioja ( SDP), ja oikeusministerinä "Lapsen ihmisoikeudet ovat vain pieni asia" Leena Luhtanen ( SDP), sosiaali- ja terveysministerinä "asiantuntijana Sheila Jeffreys" Tuula Haatainen ( SDP). Ö- mappiin meni siis jälleen koko paperi, ettei vain Tarja-pressalle tulisi paha mieli.
 

.
.
outo hiljaisuus - Die Neue Finnlandisierung

Antti Heiskala  |  14.9.2009 16:04

Sopimus on ilmiselvästi väärin suomennettu, ei "väärin" suomennettu.

Sain pakotettua jopa Suomen Unicefin lähettämään tuon "suomennoksen" ulkoministeriöön uudelleen suomennettavaksi, olivat lopulta kanssani aivan yhtä mieltä siitä, että suomennos ei vastannut alkuperäistä ( sen jälkeen kun huomasivat, että olin kääntynyt asiassa jo kansainvälisen Unicefin puoleen, sitä ennen ei asia olisi voinut heitä vähempää kiinnostaa. )

No mitä sitten tapahtui? Sen voitte arvata kun kerron teille, että ulkoministerinämme toimi tuolloin itse "Tarjan kamu" Erkki Tuomioja (SDP), ja oikeusministerinä "Lapsen ihmisoikeudet ovat vain pieni asia" Leena Luhtanen (SDP), sosiaali- ja terveysministerinä "asiantuntijana Sheila Jeffreys" Tuula Haatainen (SDP). Ö- mappiin meni siis jälleen koko pareri, ettei vain Tarja-pressalle tulisi paha mieli.

No, nyt kun suomennos on riittävässä laajuudessa lainattu täällä, voidaan kai jo todeta että melkein lapsikin - muttei sentään sikiö - näkee, että A. Heiskala & co ovat oikeassa: suomennoksessa ko. kohdan sisältö on muuttunut eikä myöhemmissäkään artikloissa puhuta laillisesta suojasta samassa mielessä kuin johdannossa. Laillinen suoja on muuttunut hoivaksi, mikä on eri asia.

Kuinka suuren salaliittoteoriamaisen selityksen tällee antaa, on sitten jo toinen asia.

Kun jokin tämän kokoluokan laiton teko, jolla on jo tuhansia lapsiuhreja, nousee esiin, ja kun motiivitkin teolle löytyvät helposti, kun teko on pitävästi todistettu, niin yleensä siitä alkaa poliisitutkinta ja media seuraa tapausta suurin otsikoin, tiiviisti päivä päivältä, haastatteluja asiasta vastuuhenkilöiltä jatkuvasti tivanten ja heitä ahdistaen. Vaan nyt on ollut vuosikaudet kolkon hiljaista, vaikka käytännössä kaikki tietävät mitä on tapahtunut.

.

 
Lapsiasiavaltuutettu Aulan vastuu

Antti Heiskala  |  13.9.2009 17:19
 
"kysehän on vain solurykelmästä"

Nimimerkki jmit vastasikin jo hienosti, että eikö näin ole sinunkin kohdallasi?

Lisäisin vielä, että jos ja kun tuohon "solurykelmään" suhtaudutaan sinun ( ja Suomen valtion ) osoittamalla täysin välinpitämättömällä, jopa halveksimalla tavalla niin sen seurauksena saamme mm. pysyvästi aivovaurioituneina syntyviä lapsia ( solurykelmiä ) , eli pysyvästi aivovaurioituneina syntyviä ihmisiä ( solurykelmiä ). Vuosittain tällaisia ihmisiä syntyy Suomessa noin 600.

Kenen vastuulla tällainen on? Valtioneuvoston jäsenten henkilökohtaisella vastuulla. Lisäksi tämän jatkuminen, vuodesta toiseen, on ilmiselvästi myös "lapsiasiavaltuutettu" Maria Kaisa Aulan vastuulla, joka ei ole hoitanut työtään niin kuin hänen olisi tullut..

"suomennos" ja alkuperäinen

Antti Heiskala  |  13.9.2009 20:53
 
Nimimerkki "Realisti" hyvä, uskottavuuden vie kylläkin se jos sotkee ja lainailee vääriä asioita ja syyttelee toisia vielä sitten väärien luulojensa pohjalta.

Kiistelty kohta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen virallisesta suomennoksesta kuuluu näin:

"lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"

/
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060

Tässä puolestaan sitaatti samasta kohdasta, alkuperäisestä Suomen valtiota juridisesti sitovasta ihmisoikeusopimuksesta/ -Convention on the Rights of the Child;

"Bearing in mind that
, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, ´the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth"

/
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

"Suomennoksesta" on siis, selvästikin tarkoituksellisesti, jätetty kokonaan pois alkuperäisen ihmisoikeussopimuksen lapselle takaama "legal protection" - "oikeudellinen suojelu/ suoja", niin ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin. Niinpä sitä ei sitten olekaan ja saamme edelleen ne mm. 600 aivovaurioitunutta syntyvää lasta / joka vuosi ( vain solurykelmäksikin täällä kutsuttua ).

Mitä halpamaisinta keskustelun häirintää

Antti Heiskala  |  14.9.2009 14:20

Nimimerkki Realisti kirjoitti otsikolla "Lisää valehtelua", ja sitä me todella häneltä saimmekin!

jmit kirjoitti: "Suomea juridisesti sitova YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrää, että lapsella tulee olla lakiin perustuva suoja niin ennen lapsen syntymää kuin sen jälkeenkin. Sopimus allekirjoitettiin ja suomennettiin Tarja Halosen ollessa oikeusministerinä. Suomennoksesta tuo kohta on oudosti jäänyt pois."

 Nimimerkki Realisti vastasi: " Ilmeisesti tarkoitus pyhittää sinulle kaikki keinot. Sen lisäksi että mainitsemasi "ennen syntymää kuin sen jälkeenkin" -kohta on Suomen 31.5.1991 ratifioimassa YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, syytät sen "oudosta poisjättämisestä" aiheetta Tarja Halosta. Sopimuksen ratifioimisen aikaan Suomen oikeusministerinä oli näet Hannele Pokka."