LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
5.8.2005


Muistelo:  HS keskusteluista: Isyyden halventaminen, lasten tuotteistaminen
5.8.2005 10:34 /
Antti Heiskala

Isyyden halventaminen ja lasten tuotteistaminen


Laitan tähän yhteyteen isyyden ja lasten halventamiseen ja tuotteistamiseen liittyvän kirjoitukseni, jonka kirjoitin alunperin painetun lehden mielipidesivuille, jonne se ei kuitenkaan silloin mahtunut:


Isyyttä ei saa lopettaa

Yksilön oikeus, kenen yksilön?


Kaija Rossi (HS 14.1) ja Taina Tervonen (HS 14.2) ottivat kirjoituksissaan voimakkaasti kantaa "itsellisille" naisille ja homoseksuaalisille pariskunnille myönnettävien hedelmöityshoitojen puolesta.
Rossi määritteli hedelmöityshoitojen antamisen yksilön "oikeudeksi", jopa niin että tämä tulisi suorittaa yhteiskunnan tuella.


Ei sanallakaan

Huomiota Rossin kirjoituksessaan kuitenkin kiinnitti se, että lapsen asemaa tai oikeuksia siinä ei pohdittu lainkaan. Ei sanallakaan. Eikö hän siis katso heitä yksilöiksi joilla olisi omat oikeutensa?

Myös se kuinka tuo Rossin esittämä "oikeus" lain muotoon puettuna vaikuttaisi jo nyt kestämättömään perheoikeudelliseen asemaan laitettuun isyyteen yleensäkin loisti poissaolollaan.

Paradoksaalisesti Rossi kuitenkin perustelee vaatimiaan "oikeuksia" juuri vaatimuksella yksilöiden tasa-arvoisuudesta - tässä tapauksessa siis vain sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Hänen tekstissään kuitenkin ihmetyttää se, että samanaikaisesti sukupuolten välinen tasa-arvo ei näytä olevan hänelle ilmeisesti ei edes pohdinnan väärtti asia tässä kysymyksessä.Alisteinen asema

Toteutuessaan itsellisten naisten oikeuden hedelmöityshoitoihin turvaava laki polkisi niin lasten kuin isienkin ihmisoikeuksia, alistaen heidät vain äidin tai äitien oikeushyväksi. Tämä alentaisi niin sosiaalisen kuin biologisen isän lapsen kannalta muka vain täysin tarpeettoman statistin asemaan.
Millä perustein Rossi olisi valmis niin tekemään, ja miten tämä mitenkään voisi olla hänen peräämänsä tasa-arvoisuuden vaatimuksen mukaista?

Todellisuudessa mikään ei kuitenkaan puhu biologisen isän tarpeettomuuden puolesta, ei myöskään sosiaalisen isän, jossa - siinäkin roolissa lapsen täysin perusteettomasti halveksittu biologinen isä on tutkimusten mukaan aivan ylivoimainen pelkästään sosiaaliseen isään verrattuna.Biologisen äitiyden merkitys?


Ja edelleen: Jos väitetään, että biologinen isyys ei merkitse juuri mitään, niin eikö vastaavasti sitten myös biologinen äitiys ole yhtä merkityksetöntä?

Rossin esittämät ajatukset loukkaavat syvästi niin isien kuin lastenkin perustavinta laatua olevia ihmisoikeuksia, alentaen biologisen isyyden samalla pelkästään jonkinlaiseksi hedelmöityskoneena toimimiseksi - ja isyyden yleensäkin täysin tarpeettomaksi - ja lapsen vain tuotteeksi jonka voi halutessaan tilata, mutta joista voi katumapäälle tullessaan taas aivan yhtä helposti hankkiutua eroon. Juuri tuotahan tämä valmisteltavana oleva laki läpi mennessään tosiasiallisesti tarkoittaisi.


”Ei ole todettu”


Taina Tervonen puolestaan otti kantaa hedelmöityshoitojen puolesta väitteellä että "Isättömyyden ei ole todettu vahingoittavan lasten kehitystä".  Hänelle haluan esittää kysymyksen kuka "ei ole todennut", täysin vastakkaisia tutkimustuloksia on olemassa.Mihin unohtui?

Tervosen kirjoituksessa pisti silmääni myös se, että luetellessaan mielestään mahdollisia vanhemmuuden kombinaatioita hän muisti vain vaihtoehdot: isä ja äiti, kaksi äitiä, tai äiti.
Mihin Tervonen unohti mahdollisia vanhemmuuskombinaatiota luetellessaan mahdollisuudet: vain isä, kaksi isää?Ei mitään pieniä ja harmittomia asioita

Miettiä kannattaisi nyt myöskin sitä, että mikäli valmisteilla oleva laki hyväksyttäisiin niin todellisuudessa sillä vain vahvistettaisiin perheoikeuteen liittyvää jo nytkin räikeänä olemassa olevaa ja laajaa keskustelua herättänyttä sukupuolten epätasa-arvoisuutta.

Nämä eivät ole mitään pieniä harmittomia asioita vaan mitä perustavinta laatua olevia ihmisoikeuskysymyksiä, niin lapsen kuin lapsen isän, ja miehen yleensäkin kannalta. Koen hyvin loukkaavina isyyden mitätöimiseen tähtäävät sukupuolirasistiset asenteet, näitä asenteita voisi kuvailla jopa sukupuolifasistisiksi silloin kun niitä joidenkin järjestöjen ja värittyneiden "asiantuntijoiden" voimalla pyritään eteenpäin runnomaan.........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.