LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
18.3.2008

 
----- Original Message -----
To: sauli.niinisto@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ;..................................................................................................... ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; astrid.thors@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; mari.alakoski@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tuomas.hyytinen@yle.fi ; hanna.juuti@yle.fi ; janne.virkkunen@hs.fi ; janne.virkkunen@sanoma.fi ; jyrki.tarkkonen@gmail.com ; Santtu ; KIRJAAMO@okv.fi
Sent: Wednesday, March 12, 2008 4:42 PM
Subject: KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta - mm. 600 pysyvästi vammautunutta/ vammautuvaa lasta - joka vuosi / v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus - "EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN" by "oikeuskansleri"

Antti Heiskala
12.3.2008
 KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta:
Kanteluista oikeuskanslerille
 


 
PELKKÄÄ  HALPAA TEATTERIA

Tässä maassa kantelut ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisillemme - siitä miten järjestelmässämme korkeassa asemassa olevat, tai lähellä laillisuuvalvontaviranomaisia itseään olevat viranomaiset toimivat mm. lainvalmistelun, ihmisoikeussopimusten, lakien, ynnä muiden tuollaisten pikkuasioiden suhteen - ovat pitkälti vain pelkkää täysin tyhjää teatteria, huonoa teatteria, eivät ne mihinkään johda.
Koko menettely on silloin vain tylsämielistä kafkamaista teatteria, näytelmää, jonka ilkeä juoni ja merkityksetön lattea loppu on jo valmiiksi tiedossa, jo ennen kuin näytelmä alkaa.

 

NÄYTELMÄN ILKEÄ JUONI:

Mistään oikeusvaltioperiaatteesta ei välitetä yhtään mitään, silloin kun rikkomukset joista on kanneltu ovat valtion, valtiojohdon tasolla.

Tämä tylsämielinen teatteri on kuitenkin sikäli tärkeää läpi käydä, että siitä jää jäljet aikakirjoihin, ja myös sen vuoksi, että tehdyt kantelut julkistamalla selviää, niille jotka haluavat nähdä sen millaisessa alennustilassa koko oikeusjärjestelmämme on, se miten tässä maassa sen valheellisen puhtoisen ulkokuoren takana todellisuudessa menetellään, aina korkeimpia virkamiehiämme myöden: Laittomasti, rikollisesti, läpi koko prosessin.

 

Kannattaa todellakin tutustua, ajatuksen kanssa, vaikkapa kotivuilleni heti aavituksen poleemisemman ja pisteliäämmän alun jälkeen postaamaani kanteluun oikeuskanslerille  / www.lapsenoikeus.info
 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE:

- "YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä tämän aiheuttamista seurauksista" - 
 

100%PROOF

Vaikka tämän itse sanonkin, tuo kantelu on niin täysin 100%proof - vedenpitävä asiakirja, ettei sen esittämää räikeää ja tahallista, tarkoituksellista lapsiin kohdistuvaa ihmisoikeusloukkausta, - rikosta, kukaan ole edes yrittänyt kumota. Ei edes yrittänyt.
No mitä se kannattaisikaan. Ei sitä pysty kumoamaan. Niipä siitä vain ei välitetä.
 
 

IHMISOIKEUSRIKOS VALTAVASSA MITTAKAAVASSA:
mm. 600 pysyvästi vammautunutta lasta - joka vuosi.
 

Järjestelmämme ei  halua voi tuosta kantelustani kuitenkaan välittää, sillä sen tekemällä se joutuisi myöntämään valtavan kokoisen maassamme lapsia kohtaan tapahtuneen ihmisoikeusrikoksen. Ja kun siitä välittämisellä olisi valtavat vaikutukset, aina ja erityisesti, aivan korkeinta poliittista johtoamme, etenkin "tasa-arvo- ja ihmisoikeuspresidenttiämme" Tarja Halosta myöden.
 
 
 

"EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN"
- by "oikeuskansleri"
 
 
 
tilanne ranskalaisin viivoin:
 

- Kantelu oikeuskanslerille: ei sen enempää, ei sen vähempää kuin omien, yli muiden ihmisoikeuksien käyvien, etuoikeuksien saavuttamiseksi  tahallaan suomentamisen yhteydessä v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus.
 
 

- Väärennös tehty, jotta lapsella ei olisi aikuisia rajoittavaa oikeudellista suojaa / "legal protection" jätetty kokokaan pois "käännöksestä" ( huomaa mm. "hedelmäöityshoitolaki" )

- Sopimusteksti muutoinkin selvästi tahallisesti vääristelty suomennoksessa: Väärennetty. Ihmisoikeusopimus. YK:n lapsenoikeuksien sopimus.

- Väärentäjänä, tai ainakin vastuussa mitä ilmeisimminkin nykyinen presidenttimme Tarja Halonen, jonka oikeusministeriyden aikana tuo ihmisoikeussopimuksen väärennös tehtiin.


- Kukaan ei tee asialle mitään. Asia vaietaan.


- Asia joka tapauksessa mm. Suomen Unicefin, "lapsiasiavaltuutettu" Aulan, Suomen "Amnestyn", molempien ylimpien "laillisuusvalvontaviranomaistemme" tiedossa, koko poliittisen järjestelmämme tiedossa, median sekä esim. oikeusministeriön virkamiesten tiedossa.

- Kukaan ei välitä. Kaikki vaikenevat

- Valtakunnalliset lastensuojelujärjestöt myöntävät tilanteen, yksityisesti, kiittävät tekemääni kantelua merkittäväksi, mutta eivät u s k a l l a tehdä asialle itse yhtään mitään.
 
 
 
ks. koko kantelu muutamine liitteineen: www.lapsenoikeus.info  ( skrollaa etusivua vai alaspäin )
 
 
 
 
 
et sillee...meillä.....pikkusen "laadukasta lainsäädäntötyötä":
 

600 pysyvästi vammautunutta/vammautuvaa lasta - joka vuosi
______________________________
- "Ei anna aihetta toimenpiteisiin"
-- "oikeuskansleri"
______________________________
"sitten lapsella vain oin kaksi äitiä"
--Setan entinen puheenjohtaja Tarja Halonen
 
 
 
___________________________________________
"antaa aihetta toimenpiteisiin,
ja sitten lapsella on oikeus niin isäänsä kuin äitiinsäkin,
tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti,
 kuten lakimme yksiseliotteisesti edellyttävät"

antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.