LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
24.1.2006


----- Original Message -----
From:
KIRJAAMO@okv.fi
To:
antti.heiskala@kolumbus.fi
Sent: Tuesday, January 24, 2006 4:11 PM
Subject: VS: Kysymyksiä lapsen oikeuksista - laillisuudesta


Oheinen sähköpostinne on saapunut oikeuskanslerinvirastoon.

T. Kirjaamo-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Antti Heiskala
Lähetetty: 24. tammikuuta 2006 15:57
Vastaanottaja:
lapsiasiavaltuutettu@stm.fi; leena.luhtanen@om.fi; tuula.haatainen@stm.fi; liisa.hyssala@stm.fi; paivi.romanov@stm.fi; hannele.varsa@stm.fi;presidentti@tpk.fi; ...........................@eduskunta.fi; oras.tynkkynen@eduskunta.fi; KIRJAAMO OKV
Kopio:
vappu.taipale@stakes.fi; tytti.solantaus@stakes.fi; niina.laajapuro@amnesty.fi; .........................; varanka@mappi.helsinki.fi
Aihe: Kysymyksiä lapsen oikeuksista - laillisuudestaAntti Heiskala

24.1.2006


Arvoisat postini vastaanottajat, kysymys teille:


Mikä saa presidentin, ministerit, lainsäätäjät, lainlaatijat, oikeuskanslerin, tasa-arvoviranomaiset, lapsiasiavaltuutetun, ja monet muut viranomaiset ilmeisesti olettamaan, uskomaan, että lapsen oikeuksien kaventaminen ja YK :n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen rikkominen olisi hyväksyttävää?


Mikä saa heidät uskomaan että se olisi edes laillista?

Mikä saa heidät uskomaan että se olisi eettisesti oikein?

Mikä saa heidät uskomaan että niin olisi tehtävä, "näin nykyaikana" ?


Onko edes lapsiasiavaltuutettu kiinnostunut siitä mitä lasten oikeuksille nyt tehdään?

- Ei mitä ilmeisimminkään ole.

Presidentti? - Ei mitä ilmeisimminkään ole.

Oikeusministeri? - Ei mitä ilmeisimminkään ole

Oikeuskansleri? - Ei mitä ilmeisimminkään ole.

Tasa-arvovaltuutettu ja muut tasa-arvoviranomaiset? - Eivät mitä ilmeisimminkään ole.


Vastauksia presidentiltä, ministereiltä, lainsäätäjiltä, lainlaatijoilta, oikeuskanslerilta, tasa-arvoviranomaisilta, lapsiasiavaltuutetulta, ja muilta asiaan liittyviltä ns. hedelmöityshoitolakiesityksen siunanneilta tai hiljaisesti hyväksyneiltä tahoilta yllä esitettyihin kysymyksiin vaatien,

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon lakiemme nojalla oikeutettu isä,
jolla on yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon lakiemme nojalla oikeutettu poika,
jolla ON YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen takaama suoja,
suoja jonka kunnioittamisesta tulen pitämään huolen.ystävällisesti ja määrätietoisesti,
Antti Heiskala........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.