LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE


 
----- Original Message -----
Sent: Friday, September 16, 2005 3:29 PM
Subject: Fw: 

 
----- Original Message -----
To: ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; .......................................................... oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: hannele.varsa@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; anja.tulenheimo-takki@om.fi ; riitta.suhonen@om.fi ; kari.raulos@om.fi ; gustaf.moller@om.fi ; mikko.tulokas@om.fi ; lauri.lehtimaja@om.fi ; kari.kitunen@om.fi ; pertti.valimaki@om.fi ; pauliine.koskelo@om.fi ; leif.sevon@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; matti.heikkila@stakes.fi ; juha.teperi@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; Heikki Sariola ; matti.apunen@aamulehti.fi ; kari.arola@demari.fi ; ari.valjakka@turunsanomat.fi ; max.arhippainen@hbl.fi ; barbro.teir@hbl.fi ; erkki.laatikainen@keskisuomalainen.fi ; kari.hokkanen@ilkka.fi ; sinikka.valikoski@etelapohjanmaa-lehti.fi ; jorma.hernesmaa@esaimaa.fi ; risto.uimonen@kaleva.fi ; juha.tolonen@kaleva.fi ; uutiset@savonsanomat.fi ; isto.laaksonen@satakunnankansa.fi ; juha.luotola@satakunnankansa.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; ismo.silvo@yle.fi ; paivi.karkkainen@yle.fi ; ulla.martikainen-florath@yle.fi ; ari.jarvinen@yle.fi ; heikki.seppala@yle.fi ; gunilla.ohls@yle.fi ; antti.pajamo@yle.fi ; minna.peltomaki@yle.fi ; ville.vilen@yle.fi ; heikki.vuohelainen@yle.fi ; juhani.niinisto@yle.fi ; juha.virtanen@yle.fi ; helena.hiilivirta@yle.fi ; annika.nyberg-frankenhauser@yle.fi ; kari.manty@yle.fi ; anneli.vartiainen@yle.fi ; juhani.nousuniemi@yle.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi ; heikki.piuhola@mtv3.fi ; timo.laukkio@mtv3.fi ; tero.kekki@mtv3.fi ; tapani.pohjala@mtv3.fi
Sent: Friday, September 16, 2005 1:48 PM
Subject: Lasten oikeuksia loukkaamassa - Perustuslaki § 6 , tasa-arvolaki § 7 ja lainsäätäminen


Antti Heiskala
 16.9.2005                                            
 
 

 
 
Hyvä  lainsäätäjä,

Hyvä lainsäätäjä ei säädä laittomia lakeja.

laillisin terveisin,


Antti Heiskala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla viime päivien tasa-arvoajatuksiani HS:n verkkokeskustelupalstalta, sekä muutama kirjeeni, luettavaksi sille jota tasa-arvo, ihmisoikeudet  ja  yhdenvertaisuus lain edessä kiinnostaa. 
 
 ( ei siis,  siltä pahasti näyttää, kovin monelle : (   ikävä kyllä .
 
 
 
 :


Koska ilmeisesti monikaan hedelmöityshoitolakia valmistellut taho ei  ole muistanut ottaa lukulasejaan mukaan lakikirjan ääreen, niin laitan tällä kertaa hiukan vahvemmalla ne lakipykälät joita lainsäätäjä yksinkertaisesti EI voi sivuuttaa - ensimmäiseksi  siis kertausta siitä mitä lakimme sanoo kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä:
 

 


 
Suomen perustuslaki


Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:


2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.


Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


 
 
 


Tasa-arvolaki


Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
 7 §

Syrjinnän kielto

(17.2.1995/206)


Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on
kielletty. Syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan tässä laissa:

1)
naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä; tai

3)
eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Syrjinnällä tarkoitetaan myös menettelyä, jonka vaikutuksesta henkilöt joutuvat 2 momentissa tarkoitetuista syistä keskenään tosiasiallisesti eri asemaan.
"
 
 
 
 
Edellä mainittuja lakeja ja niiden  kansalaisten yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjinnän kiellosta  kirjoitettuja lain pykäliä ei voida sivuuttaa uusia lakeja säädettäessä.  Simple as that. Ja tässä olivat vasta kansalliset sitovat lait.
 
 
 
 
 
          ystävällisesti,
 
 
         Antti Heiskala
 
 
 
 

Hampaat irvessä lasten oikeuksia loukkaamassa
 
 
a ) Millä oikeudella  kenelläkään voisi olla jo oletusarvoisesti oikeutta evätä lapselta toista vanhempaansa?


b ) Entä millä oikeudelle toisen sukupuolen "oikeutta" keinotekoiseen (geneettiseen) biologiseen vanhemmuuteen voidaan perustella toisen sukupuolen niin (geneettisen) biologisen vanhemmuuden kuin hänen sosiaalisenkin vanhemmuutensa merkityksen kieltämällä.


Voisiko joku jo vihdoin vastata näihin kysymyksiin, olen esittänyt niitä jo monta kuukautta? - ei vastauksia.

Haluaisin myös kuulla perustelut sille miten tätä lakia voitaisiin viedä eteenpäin täysin välittämättä siitä mitä Tasa-arvolakimme § 7 sanoo miehen ja naisen välisestä sukupuolten tasa-arvosta, tai mitä Perustuslakimme §6.

 
 
 
 
 
Eräs kirjeeni kansanedustajalle:
 
 
 
Antti Heiskala
15.09.2005
 
 
 


Arvoisa kansanedustaja Kasvi,
 
 
 
 
 
Kuulin tämänpäiväisen ns. hedelmöityshoitolakiin liittyvän esityksesi Radio Suomessa, miksi puhuit vain epäoleellisuuksia?  Et sivunnut yhdessäkään vastauksessasi itse asiakysymyksiä vaan keskityit vähättelemään kansalaisten esittämiä sellaisia,  sen sijaan latelit  yhden ihmisen mielipiteitä.
 
 Tietäen sen että olet Lainsäätäjä olisi kuitenkin odottanut sinun ymmärtävän että omista mielipiteistäsi riippumatta sinullakaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä, ja varsinkin  uusien lakien laadintaan osallistuessasi. Sinun omilla mielipiteilläsi esim. yksinäisten naisten tai lesboparien vanhemmuudesta ei ole mitään, ei pienintäkään, tekemistä sen kanssa että valmisteltava laki on yksiselitteisesti jo pelkästään tasa-arvolain vastainen.( Tasa-arvolaki § 7 )  Ja se sinun lainsäätäjänä tulisi kyllä tietää.
 
Ettekö te todellakaan välitä laeista yhtään mitään, vaan teette miltä sattuu milloinkin tuntumaan. Joskus vaan todellakin näyttää siltä, mikään ei viittaa muuhun.  Olen pahoillani tämänpäiväisen kehnosta esityksestäsi.
 
        
                    
ystävällisesti, entinen äänestäjäsi,
 Antti Heiskala
 
 
 
 
 
 
Kirjeeni ns. tasa-arvovaltuutetullemme:
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, September 15, 2005 7:57 PM
Subject: Tasa-arvolaki § 7

Antti Heiskala
15.09.2005   
 
 
 
 
 
 
Arvoisa  tasa-arvovaltuutettu Romanov,
 
 
 
 
 
 
 Mitä olette tehnyt ns. hedelmöityshoitolain valmistelun pysäyttämiseksi, tasa-arvolakia   ja   varsinkin sen § 7    räikeästi loukkaavana?
 
                             
Vai olemmeko nyt jo tilanteessa missä hylkäätte tasa-arvolainkin "tasa-arvon" vuoksi?
 
 ( sellainen on laitonta )
 
Mitä aiotte tehdä asialle?  Muistutan että olette vastuussa tasa-arvolain noudattamisen valvomisesta,  ja milloin havaitsette tasa-arvolain rikkomuksia on teidän virkanne puolesta  näistä teoista vastuussa olevia tahoja asiasta muistutettava.
 
Pitäisiköhän teidän oikeastaan muistuttaa ensimmäiseksi itseänne tasa-arvolainrikkomuksista?
 
Mikäli ette aio noudattaa tasa-arvolain määräämiä velvoitteita työssänne syyllistytte virkarikokseen, varsinkin kun teitä on jo monen monta kertaa asiasta huomautettu.
 
 
 
 
 
  ystävällisin terveisin,
 
      Antti Heiskala
 
 
 
 
PS. julkaisen tämän kirjoituksen HS:n keskustelupalstalla threadissa: Seta paheksuu Kirkkohallitusta
 
liitteeksi muutamia kirjoituksiani tuosta threadista:
 
 
 
 
 
 
HS:n keskustelupalstalta:
 
 
 
 

Antti Heiskala Tasa-arvolaki
15.9.2005 18:59

 Vastaa viestiin
7 §

Syrjinnän kielto
(17.2.1995/206)


Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä; tai

3) eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Syrjinnällä tarkoitetaan myös menettelyä, jonka vaikutuksesta henkilöt joutuvat 2 momentissa tarkoitetuista syistä keskenään tosiasiallisesti eri asemaan.


Vastasit kysymykseeni: "Jos minulta kysytään, pitäisi kysymysten olla ymmärrettävästi muotoiltuja. Nuo kysymykset ovat´milloin lakkaat hakkaamasta vaimoasi?´ –tyyppisiä. Siis vääristeleviä ja oikeastaan loukkaavia "


Mikähän kysymyksessäni oli vääristelevää? Loukkaavaako oli se että esitin vaatimuksen siitä että aikuisten tulisi kunnioittaa lasten oikeuksia?

Sen sijaan siihen ettet ymmärtänyt kysymystäni tuskin voin millään lailla vaikuttaa.

Ja muuten, nytkö jo on siis tilanne missä tasa-arvolakikin on "tasa-arvon" vuoksi hylättävä.

Kerrassaan loistavaa!
 
 
 
 
Antti Heiskala Kuinka ollakaan
15.9.2005 19:27

 Vastaa viestiin
Ehkä riittäisi että lainsäätäjä ymmärtäisi uusia lakeja laatiessaan noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Vai eikö sellainen teistä ole ollenkaan tarpeen?

Oletteko todella sitä mieltä että lakeja voitaisiin laatia vain siltä pohjalta että jostain ryhmästä sattuu siltä tuntumaan?

Aikanaan natsit katsoivat oikeudekseen poistaa lakien suoman suojan juutalaisilta, millä oikeudella, miltä pohjalta, he niin tekivät? Heistä vain tuntui siltä: he tiesivät kenen syytä kaikki oli, ja sitten he tekivät "tutkimusta" joka tilauksesta ”todisti” sen mitä he olivat päättäneet todistaa.

Nyt meillä on viranomaistahoja jotka tuottavat "tutkimusta", pitkälti samoin menetelmin, kohde vain on toinen, jälleen on löydetty se joka on syypää kaikkeen, ja tämä syypää on tietenkin mahdollisimman kaukana heistä itsestään, kuinka ollakaan, tällaista toimintaa he kutsuvat tasa-arvon vaalimiseksi.Vielä muutama muu viimepäivien kirjoitukseni Hesariin:


Antti Heiskala TÄÄLLÄ SAA
14.9.2005 18:03

 Vastaa viestiin
Lainattua juttua:

Keskisuomalainen (2005, 21.8.)

Jari Sinkkonen:

"- Kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen suhde ei välttämättä anna lapselle parasta mahdollista mallia. Eräs lesbonainen kertoi, kuinka häntä ällöttää katsoa nuoria miehiä ylävartalo paljaana asvalttitöissä. Jos tällainen nainen saa poikalapsen, kuinka hän siihen suhtautuu, jos miehet näin ällöttävät, Sinkkonen kysyy mutta jatkaa, että tällaisia asioitahan ei saa ääneen missään esittää."


Jariii! ptrui ptruiii! TÄÄLLÄ SAA!Antti Heiskala vastaisin Sinkkosen puheenvuoroon seuraavalla ajatuksella
14.9.2005 18:30

 Vastaa viestiin
Mitäpä ajattelisi vaikkapa 13 vuotta vanha lesboparin poikalapsi jonka kaksi äitiä menee Naisasialiitto unioinin tiloihin lisäemänsipoitumaan. Jääkö poika kadulle maleksimaan, Unionin tiloihinhan hän ei ole tervetullut.
Antti Heiskala Jari Sinkkoselle: Kaksi kotia, vai vain yksi vanhempi?
14.9.2005 19:30

 Vastaa viestiin
Toisena ajatuksena jota toivoisin lasetenpsykiatri Jari Sinkkosen miettivän laittaisin nyt tähän yhteyteen yksinkertaisen ja helposti muistettavan teesini erovanhemmuudesta:

Kaksi kotia on parempi kuin vain yksi vanhempi
Antti Heiskala Niin kuin sinne huutaa
14.9.2005 11:42

 Vastaa viestiin
Ehkä sinunkin olisi syytä uhrata vielä hetki miettiäksesi vielä lasten asemaa.

Isyydestä kirjoitat seuraavasti:

"Eikö isyydellä ole aivan oma erityisluonteensa, joka olisi syytä myös huomioida - ei muiden vanhemmuuksien edellä vaan rinnalla. Isät olkoot isiä (ja pitäkööt huolta että pysyvät mukana perheen arjessa), siittäjät siittäjiä, puolisot puolisoita ja tärkeät aikuiset tärkeitä aikuisi"


metsä vastaa

Ja metsä vastaa niin kuin sinne huutaa:

"Eikö äitiydellä ole aivan oma erityisluonteensa, joka olisi syytä myös huomioida - ei muiden vanhemmuuksien edellä vaan rinnalla. Äidit olkoot äitejä (ja pitäkööt huolta että pysyvät mukana perheen arjessa), sikiäjät sikiäjiä, puolisot puolisoita ja tärkeät aikuiset tärkeitä aikuisia"?

Onko hölmömpää kuultu?


eihän

"mutta eihän suomalainen reilu heteromies voi olla niin ämmämäinen, eihän?

"metsä vastaa: "mutta eihän suomalainen reilu heteronainen voi olla niin ämmämäinen, eihän?"

- "ämmämäinen" ? ;)


Antti Heiskala Tuokaa esiin totuttu syyllinen
14.9.2005 11:29

 Vastaa viestiin

On suorastaan huvittavaa millä varmuudella, sellaisestakin tuloksesta jossa tutkimustulos kertoo ilman isää elävien poikalasten syyllistyvän 8 kertaa todennäköisemmin väkivaltarikoksiin, saman syyn olevan merkittävin aikuisten naisten rikollisuutta ennustava tekijä, saadaan kuitenkin aina se sama "todennäköisin" syyllinen. Tuokaa esiin totuttu syyllinen!

kirjoitti eräs varma syyllinen, syntymästään syyllinen nykyisin tympeässä ”isän”maassaan.


 
 
Antti Heiskala Nuorimmat henkiin jäävät keskoset ovat vain 5 kk vanhoja
13.9.2005 13:15

 Vastaa viestiin

"Ja mitä tulee KUUKAUSIA ennenaikaisesti syntyneisiin, niin tällaiset eivät edes selviydy hengissä."

Eräs pahimmista yhdistelmistä on ignorant + arrogant.

Nuorimmat keskoset syntyvät 24.-28. raskausviikolla, vasta 5 kuukautta vanhoja keskosiakin jää henkiin.
 
 
 
 
 

Antti Heiskala Eläinoppia.
13.9.2005 13:25

 Vastaa viestiin

"Juuri ne emansipoituneet naiset yleensä parhaiten kunnioittavatkin miehensä tasavertaista vanhemmuutta, jo ihan oman mukavuutensa ja omien oikeuksiensa takia. Pikkulasten hoitohan on tylsää ja raskasta hommaa."

ruumis ja tärkeät tasa-arvotyöt

Tämä kertookin kaiken asenteestasi eläimiin nimeltä lapsi tai mies, vatsassasikin kannat omia sanojasi siteeraten eläimeen oikeuksiltaan rinnastettavissa olevaa "ruumiinosaasi" ( jonka elämän ruumiiksi saatat vaivattomasti muuttaakin , kun sille päälle satut ) ja sitten saatat  tuon ”eläimeen oikeuksiltaan rinnastettavan” rasitteesi lapsen isälle, miessialle, hoidettavaksi antaa kun sinä lähdet tasa-arvotöihisi.

Muuten, minusta pikkulasten hoito on kaikkea muuta kuin tylsää, ja raskastakin se on vain fyysisesti, ajoittain. Henkisesti lasten hoitaminen on kyllä eräs palkitsevimmista jutuista mitä ainakaan minä olen elämässäni tehnyt.
 
 
 
Antti Heiskala Aikuiset ovat menneet aivan liian pitkälle lasten oikeuksia kaventaessaan
13.9.2005 14:17

 Vastaa viestiin

"On oikeastaan ihan sama, miten joku kokee sikiön tai alkion. Kokeeko hän sen lapsena, potentiaalisena lapsena vai sitten äidin ruumiin osana."

Ei tietenkään ole


Jos lapsen äiti ei kunnioita raskauden aikana kantamaansa lasta, on oletettavaa että hän suhtautuu välinpitämättömämmin esim. päihteiden ja tupakan käyttöön raskauden aikana, kuin myös sekin ettei hän kunnioita tulevaa lasta myöhemminkään, vaan suhtautuu lapseen hänen omia ”oikeuksiaan ” kaventava rasitteena: ” Pikkulasten hoitohan on tylsää ja raskasta hommaa. "!

Jälkiä tuollaisesta asenteestahan varsinkin lääkärit ja lastensuojeluihmiset sitten joutuvatkin todistamaan.

"Tärkeää on se seikka, että laein määritellään se, milloin ihmisyys ja ihmisoikeudet alkavat. Kuten nimimerkki - sanoi, kyllä sikiöstä pitää silti huolehtia, mutta sen vuoksi ei voida vähentää kenenkään muun (lähinnä äidin) oikeuksia"


aina

Onko esim. päihteiden käyttö, tai tupakointi raskauden aikana sellainen "oikeus"? Oletko sitä mieltä että tuota asiaa ei voitaisi kriminalisoida? Entä miksi sitten autolla ei saa ajaa päihteiden vaikutuksen alaisena,? Miten sellainen voidaan kriminalisoida, vaikka se ei aina tuota uhreja, kun taas holtiton päihteiden käyttö raskauden aikana tuottaa aina uhrin?
 
 
 
 
Antti Heiskala Tasa-arvolaki § 7 ja ns. tasa-arvoelimet
13.9.2005 13:00

 Vastaa viestiin

Petunia kulta ;)


Arvostan suuresti sellaisia naisia jotka kykenevät oikeasti tasa-arvoiseen suhtautumiseen suhteessa miehiin, eivätkä ole vain propagoimassa omia etujaan, omia sukupuolipoliittisia tavoitteitaan, rusinoita pullasta poimien.


valtiolliset ns. tasa-arvoelimet

Kuten olen jo aiemmin monasti sanonut, kohdistan kritiikkini kärjen voimakkaimmin meidän täysin värittynyttä ns. "tasa-arvoa" ajaviin elimiin, niistä vaarallisimpina, yhteiskunnan kannalta tuhoisimpina, valtiolliset ns. tasa-arvoelimet jotka ovat, räikeästi vastoin Tasa-arvolakia ( § 7 ), käytännössä ovat muuttaneet sukupuolten välisen tasa-arvon tarkoittamaan toisen sukupuolen kategorista syrjintää.

Tuo laiton viranomaisen suorittama syrjintä on asia josta olen ajatellut tehdä lopun, ja mielellään oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ajattelevien naistenkin tuella. Raskauttavinta asiassa on se että nämä meidän valtiolliset ns. tasa-arvoelimemme kaikkein räikeimmin itse rikkovat juuri sitä lakia minkä valvominen on heidän tehtäväkseen annettu
 
 
 
 
Antti Heiskala Aivan kohtuuton vaatimus emansipoituneelle naiselle?
12.9.2005 16:33

 Vastaa viestiin
"Nainen ei ole vuokrakohtu"

- Eikä mies spermavarasto

Joten miten olisi jos alkaisimme kunniottaa toisiamme tasa-vertaisina vanhempina. Olisiko se aivan liikaa emansipoituneelta naiselta vaadittu?
 
 
 
Antti Heiskala Tulevaisuuden Osaajat
9.9.2005 11:58

 Vastaa viestiin
Haaveilkaamme lottovoitosta, samalla kun tiedämme että Suomessa on EU-alueen korkeimmat avioeroluvut, maailman korkeimpiin kuuluvat itsemurhaluvut, samalla kun yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin syy on masennus. Mutta onhan meillä maailman lihavimpiin kuuluva huippuosaajien joukko!
 
 
 
 
 

Antti Heiskala syntyä syylliseksi tai uhriksi - sukupuolen mukaan
9.9.2005 13:38

 Vastaa viestiin
Naisille Valtaa

Omituinen oli myös tuossa toisessa keskustelussa nimimerkin Naisille Valtaa tulkintakin, että ellei yksinäiset naiset ja lesboparit saa keinohedelmöitystä on heiltä otettu pois jo syntynyt lapsi!

Kirjoitin jo mainitsemassani keskustelussa, että niin vaan

a ) tarpeen mukaan, edes alulle panematon lapsi onkin mielessä ja puheissa jo syntynyt lapsi joka evätään.

b) mutta toisen tarpeen mukaan taas, elävä, alulle laitettu lapsi, päivä päivältä valmiimpi tänne ulos maailmaan syntymään oleva lapsi ei ole muuta kuin kasvaimeen rinnastettava möykky vatsassa: Naisella on oikeus omaan ruumiiseen?
 
 
 
 
Antti Heiskala Näyttää monilta aivan kokonaan unohtuneen
10.9.2005 12:55

 Vastaa viestiin
"Haluavatko palstalla kirjoittavat säilyttää roolinsa perheen voimalla jyräävänä päänä?"

Eivät, vaan isät haluavat olla tasa-arvoisia vanhempia - antaa lapsilleen sen isyyden minkä lapset tarvitsevat kasvaakseen tasa-painoisiksi aikuisiksi. Eikö olekin vallan "sovinistinen" vaatimus! Ja muuten, lakien ja sopimusten mukaan heillä on siihen myös LAILLINEN OIKEUS, se vain näyttää monilta aivan kokonaan unohtuneen. Sukupuolten asettamista eri arvoiseen asemaan ei tässä asiassa puolla yksikään laki tai sopimus.
 
 
 
 
Antti Heiskala Saisit kuulla ihanat naista, äitiä, "arvostavat" perustelut
12.9.2005 16:23

 Vastaa viestiin
"En vain ymmärrä huolta isien oikeuksista, kun naispareja ja yksineläjiä on vain murto-osa väestöstä"

Ehkäpä ymmärtäisit jos nyt oltaisiin luomassa yksinäisille miehille ja miespareille oikeutta keinotekoiseen geneettiseen vanhemmuuteen, naisten muutamista satasista luovuttamin munasoluin. Ja sinä saisit kuulla ihanat naista, äitiä "arvostavat" perustelut. Onko todellakin niin vaikeaa kääntää asetelma?
 
 
Antti Heiskala Mitä muut me lopultakaan olemme kuin geneettisiä olentoja?
12.9.2005 16:29

 Vastaa viestiin
Tuli vaan mieleeni näistä luontoa ja itseämme halventavista teksteistä, yhtenä esimerkkinä vaikkapa tämä sinun lauseesi: "Ja kyllä siittiöt ovat vain siittiöitä ja munasolut munasoluja".

vain

Todellakin - vain! - niitä ilman kun ihmistä ei olisi olemassakaan :(

elämä

Jotain pitäisi edes kunnioittaa: mielestäni paras kunnioituksen kohde on elämä.
 
 
 
 
 LOL -ETUSIVULLE


LOL