LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 9.8.2005

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: paivi.romanov@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; johannes.koskinen@om.fi Cc:
......@yle.fi
Sent: Tuesday, August 09, 2005 12:35 PM
Subject: Uusi LAUSUNTOPYYNTÖNI tasa-arvovaltuutetulle


Lausuntopyyntöni tasa-arvovaltuutetulle

9.8 - 2005


Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov,


Lähetän tämän sähköpostikirjeen teille lausuntopyyntönä, kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvänä kysymyksenä.

Tulen myöhemmin lähettämään myös printatun version, jotta ne vaatimuksenne joita lausuntopyynnölle asetetaan tulisivat täytetyiksi.

Väitän seuraavaa:


Suomessa loukataan monilla tahoilla, ja jopa valtiolliset viranomaiset loukkaavat jatkuvasti, räikeästi ja toistuvasti jo perustuslaissamme olevia säännöksiä kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta niin lain, oikeuden kuin viranomaisten edessä.


Myös tasa-arvolakia rikotaan ( ainakin moraalisesti ) ja sitä rikkovat jo jopa valtiolliset tasa-arvoelimemmekin yksipuolisia ja valheellisen kuvan todellisuudesta antavia tutkimuksia suosimalla ja ahkerasti niitä propagoimalla *.

 Mutta kuka tutkisi teidän itse tekemiä lainrikkomuksia? Te itse?Selvennys:
Tehtävänantonne:


"Tasa-arvovaltuutetun toimisto 9.5.2003

Ministeriön yhteydessä on tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa tasa-arvolain noudattamista, ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista. Tasa-arvovaltuutettu edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla."

huomautan: "edistää", EI estää!Tasa-arvoyksikkö (TASY)

"Tasa-arvoyksikön tehtävänä on hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelu ja kehittäminen yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvät tehtävät, EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät tehtävät."Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ( TANE )

" TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi.

Lisäksi neuvottelukunta edistää viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä. TANE voi perustaa jaostoja ja erilaisia työryhmiä. Nykyinen neuvottelukunta on perustanut tutkimus- ja kehittämisjaoston sekä mies- ja mediajaoston, jotka toimivat TANE:n asiantuntijaeliminä.


Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

seurata ja edistää naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamista yhteiskunnassa
 
tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi

huolehtia yhteistyön edistämisestä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken

edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä **

seurata alan kansainvälistä kehitystä. "Kuten yllä olevista tehtävänannon kuvauksista voi selkeästi päätellä, ovat antamanne väitteet siitä, että tasa-arvoelimet eivät voisi vaikuttaa jo laissa piileviin tasa-arvoon liittyviin ongelmiin, valhe.


Olen, niin suullisesti kuin kirjallisestikin, esittänyt lukuisia kansalaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä teille, ne ovat koskeneet miesten ja lasten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Mutta mitä toimistonne on tehnyt? Vaiennut kysymykset kuoliaiksi.Sen sijaan tasa-arvoelimemme ovat keskittynyt esimerkiksi sellaisiin valtaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuin miesten tukanleikkuun edullisuus - muistan teidän viimeksi lausuneen tästä huolenne - sekä miehestä huonon kuvan jo pelkästään sukupuolensa perusteella antavaan propagandan tuottamiseen. Sellaiseen teillä on riittänyt niin aikaa, resursseja kuin mielenkiintoakin. Toisin kuin esittämiini viranomaisten suorittamiin ihmisoikeusloukkauksiin.

Minusta menettelynne on selkeää tasa-arvolain ja tehtävänantonne rikkomista.** "edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä"

huomautan: "edistää" - EI estää!


* viittaus: Ainakin TANE:n pysyvien "asiantuntijajäsenten" taustajärjestöjen yritykset virallisilla julkilausumillaan estää lapsiin kohdistuvan väkivallan tutkimushankkeet maassamme, RAY:n sille myöntämä rahoitus, lapsia kohtaavan väkivallan vähättely, piilottelu ja ongelmien näkeminen niin, että vain taho joka eniten väkivaltaa lapsiin kohdistaa olisi yksin suojelun tarpeessa.

Kuka tästä on vastuussa?

Tuollaiset kannanotot ovat lasten turvallisuuden, hyvinvoinnin, jopa hengen vaarantavia. Siitä huolimatta sama jatkuu teidän omien elimienne sisällä.

Tämän on loputtava heti, ja ne henkilöt jotka ovat asiaan sotkeutuneet on erotettava viroistaan, mahdollisesti myös muita toimenpiteitä on harkittava.

Jonkun on jo vihdoin kannettava vastuu. Luulen että pian myös teidän.terveisin, tasa-arvo ja ihmisoikeusaktivisti
Antti Heiskala


Tiedoksi: Tulen saattamaan tämän lausuntopyynnön julkiseksi.
liitteenä alla, yksi kirjelmäni asiaan vaikuttamaan pystyville tahoille

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
.................................................@eduskunta.fi
Cc:
presidentti@tpk.fi ; ..............@yle.fi ............@stm.fi...... om.fi ; .........@stakes.fi ; .............
Sent: Tuesday, August 09, 2005 12:02 PM
Subject: Laki ei ole kaikille sama. OUTI koski suomalaiseen tasa-arvoon

Antti Heiskala
OUTI koski suomalaiseen tasa-arvoon
PAHAT TÄDIT

9.8.2005

Viime vuosien uutisointi ja viranomaisten toimet julkisuudessa näyttävästi esiin tulleiden lapsikaappausten ympärillä on saanut ainakin minut ihmettelemään millaisessa maassa ja tasa-arvossa me Suomessa oikein elämme? Näyttää vahvasti siltä, että laki ei ole kaikille sama.Kaapparia tuettiin

Miksi lapsikaappaukseen syyllistynyt naispuolinen henkilö saa tässä maassa jatkaa toimintaansa lain ulottumattomissa, ja loputtomiin asti? Ihmeellisintä asiassa yhteiskunnallisella tasolla kuitenkin on se, että tuollaiseen laittomaan tekoon syyllistynyt nainen saa teolleen aina heti tukea hyvin monelta taholta, hyvin arvovaltaisiltakin tahoilta. Outi Koskea tuki liki koko järjestelmä. Miksi?


Kakkua tarjottiin

Myös Kerstin Campoynkin puheet upposivat kansaan, ja presidentti Ahtisaareen: Yhä edelleen taitaa olla teillä tietymättömillä liki vanhaa miljoonaa vastaava rahamäärä jolla kaapparia tuettiin. Ehkä sille löytyi parempaa käyttöä.
Näin rohkaistiin tulevia sankarikaappareita, siis naispuolisia. Miehet joutivat linnaan, kakkua tarjottiin. Outille tarjottiin toisenlaista kakkua.


Kaappaamme Lapset ry

Kaikkein oudoin yksityiskohta Outi Kosken halpahintaisessa, mutta yhteiskunnalle valtavan kalliissa, draamassa lienee ollut se että Kaapatut Lapset ry oli innolla tukemassa kaappausta.


Hirviö-Olli

Ajatellaan, että kaappari olisi ollutkin Olli Koski. Mitä olisi tapahtunut? Mitä olisi tapahtunut jos Olli olisi tehnyt Outit?


Outi rantautui Espooseen

Outi rantautui Amerikasta Espooseen – ja myi juttunsa lehdistölle, joka herkutteli lehtimyyneillään, joita sinänsä epäkiinnostava ja vain hyvin tavanomaiset puheenlahjat omaava Outi piti yllä liki nykäsmatin tyyliin, Outi oli uhri ja Outin uhrius myi, kun myyntiä edistivät mitä erilaisimmat tahot aina oikeusministeristä Kaappaamme lapset ry:hyn ja vihreisiin itkijänaisiin asti. Neonvihreitä itkijänaisia, huomasin myöhemmin, kun keinohedelmöityslakia, ja hoitoaineita himoitsivat. Luonnonsuojelijanaiset.


Huuto oli kova.

Tomppelille suomen kansalle ja kaikenkarvaisilla lapsiasiantuntijoille asia oli kuitenkin selvä: Outi oli uhri jota paha kaljupäinen amerikansetä ahdisti ja terrorisoi. Outi ei antanut poikien soittaa terroristille. Olen varma että häntä oli niin Espoossa asiaa tuntevat psykotädit neuvoneet.


Olli on Hirviö.

Tässä vaiheessa Olli on jo odottelemassa raastuvan odotushuoneen penkillä vastaamassa hirviöntekosiensa pohjalta. Myöhemmin tulisivat tiilenpäiden runsaus ja monimuotoisuus ja kauneus Ollille hyvin tutuksi. Olli Koski on hirviömies.

Mutta Outi oli toista maata, prinsessallemme ei ollut rajoittavia lakeja maassa, ja asiantuntijoita riitti häntä liehakoimaan ja julkisesti ylistämään.

Hirviö-Ollia, ”miehen vallankäyttöä” törkeästi harrastavaa hirviökaapparia, ei yksikään viranomainen tai järjestö asettunut puolustamaan. Ei nyt sentään.Taas hetkeksi Asialinjoille:

On selvää, että tapauksista Outi Koski ja Kerstin Campoy on tullut uusi ennakkotapauksia lapsikaappauksissa. Kaikki keinot ovat luvallisia, naisille, ei rangaistuksia, naisille. Kenttä on vapaa kaikille lasten suhteen oikeuden omiin käsiinsä ottaville, naisille. Rangaistukset eivät pelota.

Mutta sukupuolten tasa-arvoisuuden periaatteen mukaan tilanteen tulisi tietenkin olla sama myös miehille, lasten isille. Miten on?


Tasa-arvosuu

Kun kenttä on jo nyt täysin sekaisin niin saa vaan odottaa milloin joku isä tekee nuo samat temput ja vaatii viranomaisilta samanlaista kohtelua kuin mitä kaappauksen suorittanut nainen on saanut. Mitenkäs yhteiskunnan yhteinen tasa-arvosuu sitten pannaan? Tasa-arvoisestiko?


Tukisiko oikeusministeri

Jos tuo kuvitteellinen tapahtuma realisoituisi, niin mitä sitten tapahtuisi? Tukisiko oikeusministeri häntäkin lausunnoissaan, ohi Korkeimman oikeuden? Miksei tukisi jos perusteet olisivat samat kuin nyt meneillään olevassa tapauksessa?

Mutta tietenkin pitää kysyä miksi hän nyt ainakin näytti asettuneen tukemaan Outi Kosken suorittamaa laitonta lapsikaappausta? Senkin minä haluaisin häneltä kuulla. Saisinko?


ei ollut motiivi

Entä miten silloin toimisi eduskunnan varapuhemies Markku Koski? Hänhän antoi ymmärtää, että sukulaisuussuhde ei ollut hänen motiivinsa lapsikaappaajan puolustamiseksi.

Tällaisia, isien tekemiä, täsmälleen samanlaisia, uusia kaappauksiako tämä meidän näissä asioissa mielestäni oikeudellisesti ja moraalisesti hyvin hyvin kyseenalainen järjestelmämme nyt odottaa?


emme voi väittää

Lain tulee olla kaikille sama, vai eikö sittenkään? Mutta jos laki ei ole kaikille sama emme kai millään voi väittää elävämme tasa-arvoisessa tai edes tasa-arvoisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa.


ikävämpi näkökulma

Toinen, ikävämpi, näkökulma, jota harvoin uskalletaan ääneen sanoa, on että elämmekin todellisuudessa sukupuolifasistisessa järjestelmässä, jossa toisilla ihmisillä on, sukupuolestaan johtuen, aivan eriluokan ihmisoikeudet kuin toisilla.


Pelkkiä parahduksia

Tässä kyseisessä tapauksessa siis myös näille kaapatuille amerikkalaispojille oli Suomella tarjota vain B-luokan sukupuolen ihmisoikeudet: B-luokan oikeudet heidän ja heidän mahdollisten tulevien lastensa välille.


Älkää naurattako

Kuka näitä poikia ja heidän mahdollisia jälkeläisiään kaappaukselta olisi Suomessa suojannut, jos he olisivat joutuneet jäämään Suomeen?

Kuka silloin olisi asettunut puolustamaan näitä poikia?
Espoon sosiaalitoimi. Älkää naurattako.

Oikeusministeri? Eduskunnan varapuhemies? Sosiaalipolitiikan professori? Sosiaaliviranomaiset? Oikeuskansleri? Tasa-arvo-valtuutettu? Olisiko kukaan asettunut kukaan?

Ehkä Jyrki, Sosiaalimies ja minä?  Muutama muu, pelkkiä parahduksia.

Olisiko yksikään suomalainen viranomainen asettunut puolustamaan näiden poikien ja heidän mahdollisten lapsiensa välisiä oikeuksia? On perusteltu syy epäillä, että näin ei varmasti olisi käynyt. Mikä oikeuden takapajula.Totaalinen tasa-arvovalhe

ei kanna huolta


Väitän että Suomessa on tapahtunut, ja tapahtuu, jatkuvasti oikeusmurhia näiden lastenhuoltajuus / kaappausjuttujen yhteydessä, mutta siltä näyttää että siitä ei yksikään viranomainen kanna huolta.

Valvooko tai tutkiiko näitä tapauksia edes kukaan? Herää kysymys, elämmekö todellisuudessa totaalisessa tasa-arvovalheessa?


Who cares.


Voidaan perustellusti väittää, että Suomi on tällä hetkellä ihmisoikeuksien yhdenvertaisuuden periaatteen suhteen selvästi laittomuuden tiellä. Mutta kuka tai ketkä tästä ovat vastuussa? Ja ketkä tai kuka sen vastuun sitten kantaa?


Aiheen tiimoilta nostalgista lisätunnelmaa Ilta-Sanomien keskusteluista tuo seuraava pätkä:
nimimerkki WC Fields kertoilee:Millainen laki täällä Suomessa oikein on?


Pahat tädit


Alexander ja Jacob, mikäli joudutte jäämään Suomeen, ymmärtänette jossain vaiheessa että olette tulleet kaapatuiksi maahan jossa teille ei tulla koskaan tarjoamaan samoja oikeuksia, niitä joita kyselitte kirjeessänne, kuin tytöille.

Ikävä todeta, mutta Suomi on maa jossa viimeistään kun teillä on omia lapsia, voitte saman tien nostaa kätenne ylös siinä vaiheessa kun kumppaninne kyllästyy teihin ; voitte vain laittaa silmänne kiinni ja toivoa että teitä kohdeltaisiin edes kohtuullisesti, niitä kyselemiänne "oikeuksia" teillä ei silloin ole käytännössä ollenkaan, ainakaan mikäli ajat eivät näistä päivistä muutu, silloin teiltä viedään pahimmassa tapauksessa lapsenne kokonaan, eikä se ole oikein.

Isät ovat pienille pojille aivan yhtä tärkeitä kuin äiditkin, vaikka jotkut tädit muuta väittävätkin. Pojat, älkää uskoko heitä, sillä jonain päivänä nuo samat pahat tädit sanovat etteivät teidän omat lapset ole teidän lapsianne, ja ettei biologinen isyys, jos nyt isyys yleensäkään, merkitse mitään, saattaapa joku sanoa ettei teitä tarvita lastenne elämään, kuin siittäjiksi. Tuollainen harmittaa minua tavattomasti, ja yritän kyllä parhaani sellaista vastustaa. Mutta varmemmin teette jos ette laske sen varaan.

Alexander ja Jacob, kysyitte kirjeessänne millainen laki täällä Suomessa oikein on, tuon tapainen on käytännön "laki" Suomessa, se ei ole laki mutta itse lakia ei täällä juuri kunnioiteta, joten painelkaa pojat jo pian Atlantin yli jos vain suinkin pääsette, täältä teidän on päästävä pois jos haluatte sellaisia oikeuksia joiden perään kyselitte, täällä niitä ei pojille ole tarjolla, eikä isille.
ystävällisin, mutta varsin huolestunein tasa-arvo- ja ihmisoikeusterveisin
Antti Heiskala( pari typovirhettä korjattu jälkeenpäin )........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.