LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
16.10.2007


----- Original Message -----
From: antti heiskala
To: maj-lis.tanner@aka.fi ; juha.holma@psyka.jyu.fi ; j.....t.........@gmail.com ; helena.vanska@aka.fi
Cc: heikki.sariola@lskl.fi

Sent: Tuesday, October 16, 2007 1:46 PM
Subject: Muistutus: Edellytän Suomen Akatemialta edellisen väkivaltatiedotteensa karkeita asiavirheitä ja vääriä tietoja korjaavaa uutta tiedotetta STT:lle: Suomen Akatemian rooli ja vastuu - tapaus: lehtori Juha HolmaAntti Heiskala
16.10.2007

muistutus:


Arvoisat Suomen Akatemia ja lehtori Juha Holma,

Muistutan teitä seuraavasta:

( poimintoja edellisestä 12.10.2007 teille osoittamastani kirjeestäni ):
......Arvoisa Suomen Akatemia ja lehtori Juha Holma,


................ luonnollisestikin, edellytän Suomen Akatemian ja lehtori Juha Holman toimittavan STT:lle tämän nyt kritiikin alla olevan tiedotteensa, sen esittämiä valtavia asiavirheitä ja täysin valheellisia käsityksiä suomalaisen perheväkivallan todellisuudesta propagoineen väkivaltatiedotteensa väittämiä oikovan uuden tiedotteen.

...........


Kysyn ja totean lisäksi seuraavaa:

1 ) Mihin Suomen Akatemia ja esimerkiksi lehtori Juha Holma unohtavat "perheväkivallasta" puhuessaan aivan kokonaan: lapset ?

2 ) Millä perusteella Suomen Akatemia ja mm. lehtori Juha Holma väittävät tässä nyt esiin nostetussa tiedotteessaan seuraavaa:
"Tutkimusten perusteella lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten aiheuttamaa." ?


( kuolemaan johtanut väkivalta on myös eräs kaikkein luotettavimmista mittareista, sillä se ei voi jäädä ilmoittamatta ):


..............................


Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos:


"Ajanjaksolla surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista ( 60 % ) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän ( 36 % ) isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa." (1.6.2002 - 31.12.2005 ) ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


- 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa.vastaavasti:

"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista." ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


- kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana.Kun noita edellisiä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen antamia tarkkoja perheväkivaltaan kuolleiden aikuisten ja lasten tilastoja verrataan, niin nähdään, että perheväkivaltaan kuolleiden lasten lukumäärä on jopa hälyyttävän suuri, ottaen huomioon lapsuuden suhteellinen lyhyys ihmisen koko elämän mittaan suhteutettuna.


......................


Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos.

"Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:

lapsi ---------------------tekijä


lapsen ikä ------ äiti --------- isä --------- muu

alle 1 v --------- 73 %------- 23 %------- 4 %

1- 4 v ----------- 63 %------- 29 %------- 8 %

5-14 v ---------- 41 % ------- 53 % ----- 6 %"


.....................uusimpia tilastoja:

"Alle 15-vuotiaiden lasten surmat 2002-2006:

Äidin surmaamia 18
Isän surmaamia 10

Muut tekijät 4
Alaikäinen veli 1 "


..........Kysyn edelleen, hyvin vakavasti ja painokkaasti seuraavaa:


Mikä saa suomalaisen tiedeyhteisön, Suomen Akatemian ja sen rahoittamina toimivien tutkijoiden, kuten tässä tapauksessa lehtori Juha Holman, vääristelemään räikeästi suomalaisesta perheväkivallasta luotettavien tilastotietojen avulla saatavaa kuvaa, kaventaen sen vain muutaman ilmeisesti Könsmaktteorian hurauttaman ideologisista lähtökohdista "tutkimustaan" tekevien "tutkijoiden" halvaksi propagandaksi?

Korostan, että valheellisen tutkimuksen, sekä sen syöttämisestä julkisuuteen ja päättäjille, seurauksena mm. moni vakavan pahoinpitelyn kohteena jatkuvasti oleva lapsi jää nyt ilman suojaa ja turvaa.

Mikä on se asia, joka saa Suomen Akatemiankin valehtelemaan julkisesti, tämän valehtelun seurauksena yhteiskuntamme kaikkein puolustuskyvyttömimpien jäsenten turvallisuuden, jopa hengen, vaarantaen?.........Mittareista:

Noita yllä esitettyjä surullisia tilastoja väkivaltaan kuolleista luettaessa on myös muistettava, että väkivaltaan kuolleiden tilastot ovat eräs kaikkein luotettavimpia vakavan väkivallan mittareita, sillä kuolemaan johtanut väkivalta ei voi jäädä ilmoittamatta. Vakavalla väkivallalla lienee myös suora suhde lievempään väkivaltaan.


Muistutan teitä myös tästä Lastensuojelun keskusliiton teettämästä juuri julkaistusta kyselytutkimuksesta:


"
Naiset väkivaltaisempia kasvattajia kuin miehet

Naiset käyttävät ruumiillista väkivaltaa lasten kasvatuksessa useammin kuin miehet, käy ilmi Lastensuojelun keskusliiton teettämästä kyselytutkimuksesta."
Muutama toive tuleviin vastauksiinne liittyen:

Voisitteko antamissanne vastauksissanne sitten jo viimein antaa selityksen siihen, miksi Suomen Akatemia syytää julkisuuteen lahjomattomien tilastojen kanssa täydellisessä ristiriidassa olevia tiedotteita, miksi esimerkiksi lehtori Juha Holma saa Suomen Akatemian arvovallalla, jopa STT:n uutisissa väittää aina vain seuraavaa:"Tutkimusten perusteella lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten aiheuttamaa." ?

- Miten lapsi voi kuolla väkivaltaan joka ei ole vakavaa?


lapsenoikeusterveisin
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.