LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
17.3.2008

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: sauli.niinisto@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; matti.soinio@aamulehti.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi ; matti.ahde@eduskunta.fi ; esko.ahonen@eduskunta.fi ; eero.akaan-penttila@eduskunta.fi; ............................................................................................................................................ astrid.thors@eduskunta.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; mari.alakoski@yle.fi ; susanne.paivarinta@yle.fi ; jan.andersson@yle.fi ; tuomas.hyytinen@yle.fi ; hanna.juuti@yle.fi ; janne.virkkunen@hs.fi ; janne.virkkunen@sanoma.fi ; jyrki.tarkkonen@gmail.com ; Santtu ; KIRJAAMO@OKV.fi
Sent: Monday, March 17, 2008 6:47 PM
Subject: Lisäoppia höyhensarjalaisille - ministeri Wallinin idioottimaiset "sukupuolisilmälasit" - Opas lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta - "Fw: KANTELU oikeuskan - mm. 600 pysyvästi vammautuvaa lasta - joka vuosi / v ä ä r e n n e t t y ihmisoik


Antti Heiskala
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info 
et sillee.... Wallinin sokaisevat sukupuolisilmälasit.  
 
"Ministeri Katainen ja ministeri Wallin:
 Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!"
 
 
 
 
 Niin ministeri Wallin,  koska te eroattekaan?
 
- Ja kuulkaapas, "arvoisa" ministeri Brax,
 teidän se vasta onkin syytä vetää omat johtopäätöksenne
 olemattomista kyvyistänne toimia maamme oikeusministerinä.
 
- Hyssälä lähteköö samantien hänkin, niin meidän on kyllä parempi.


 
"Tiedote

--------------------------------------------------------------------------------

Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus, Stakes
Yhteiskuntatieteet / Poikkitieteellinen
2006-11-16
Viestinnästä vastaa
Pia Okamo
pia.okamo@stakes.fi
Puhelin: (09) 3967 2059
Matkapuhelin: 040 707 4068
Faksi: (09) 3967 2051


Opas lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta
Lapsen etu otettava huomioon lainsäädännössä ja hallinnossa 


 .. 
( just joo )


--------------------------------------------------------------------------------

Stakesissa on laadittu opas lapsiin kohdistuvien vaikutuksien arvioimiseksi. Se on tarkoitettu erityisesti kunnan ja valtion päättäjien ja viranomaisten apuvälineeksi lapsen edun tunnistamisessa. Mallin avulla voidaan ennakoida päätösten ja ohjelmien välittömiä ja välillisiä lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Menetelmän käyttöönotto perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä on ensisi-jaisesti otettava huomioon lapsen etu.


Mallin tavoitteena on tunnistaa jo ennakolta päätösten mahdolliset haitalliset seuraukset, niin että ne voitaisiin välttää tai tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimiin. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointiin tulisi päätöksiä valmisteltaessa varata noin yksi prosentti hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tällaista konkreettista, selkeisiin ja yksilöityihin kysymyksiin perustuvaa työkalua ei aikaisemmin ole ollut käytettävissä. Mallissa on kuusi osaa: tietojen hankinta, vaikutusten tunnistaminen, tietojen käsittely, vaikutusten ja vaihtoehtojen arviointi, raportointi ja seuranta. Malli on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Lapsiin kohdistuvia välittömiä vaikutuksia tarkastellaan seuraavilla ulottuvuuksilla: terveys, ihmissuhteet,tasa-arvo. Välillisesti lapsiin voivat vaikuttaa myös muutokset perheen taloudessa ja palveluissa, yhteisö- ja aluetason muutokset sekä sosiaalisia suhteita koskevat seikat.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi nostettiin kehittämiskohteeksi Suomen lapsiasiain toimikunnan laatimassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa Lapsille sopiva Suomi (STM 2005). Suunnitelma pohjautuu YK:n yleiskokouksen lasten eri-tyisistunnossa vuonna 2002 hyväksyttyyn loppuasiakirjaan A World Fit for Children.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 3:1 artiklan mukaan kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tämä edellyttää, että päätöksentekijöillä on ratkaisuja tehdessään tietoa niiden vaikutuksista lapsiin. YK:n Lapsen oikeuksien komitea suosittelee erillisen lapsivaikutusten arvi-oinnin tekemistä, kun laaditaan tai toimeenpannaan uusia toimintaohjelmia tai ohjeita, uutta lainsäädäntöä tai määräyksiä, vuosittaista talousarviota kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tai organisatorisia ja hallinnollisia muutoksia yhteiskunnan eri tasoilla.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen on nyt erityisen ajankohtaista toteutettaessa kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Lähde: Sirpa Taskinen, Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen, M230, Stakes 2006.


Lisätietoja: kehittämispäällikkö Sirpa Taskinen, Stakes, puh. (09) 3967 2148, sähköposti etuni-mi.sukunimi(at)stakes.fi"
 

..............................................


 
aina tahdikkaasti,
ja aina aurinkoisesti
isä a
antti heiskala
 


 
 
----- Original Message -----
From: KIRJAAMO@okv.fi
To: antti.heiskala@...........fi
Sent: Thursday, March 13, 2008 8:12 AM
Subject: VS: KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta - mm. 600 pysyvästi vammautunutta/ vammautuvaa lasta - joka vuosi / v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus - "EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN" by "oikeuskansleri"

Oheinen sähköpostinne on saapunut oikeuskanslerinvirastoon.
 
T: kirjaamo


 KIRJAAMO OKV
Aihe: KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta - mm. 600 pysyvästi vammautunutta/ vammautuvaa lasta - joka vuosi / v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus - "EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN" by "oikeuskansleri"

Antti Heiskala
12.3.2008
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info
 
 


KANTELU oikeuskansleriemme toiminnasta:
 

Kanteluista oikeuskanslerille
 
 
 
PELKKÄÄ  HALPAA TEATTERIA
 

Tässä maassa kantelut ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisillemme - siitä miten järjestelmässämme korkeassa asemassa olevat, tai lähellä laillisuuvalvontaviranomaisia itseään olevat viranomaiset toimivat mm. lainvalmistelun, ihmisoikeussopimusten, lakien, ynnä muiden tuollaisten pikkuasioiden suhteen - ovat pitkälti vain pelkkää täysin tyhjää teatteria, huonoa teatteria, eivät ne mihinkään johda.
Koko menettely on silloin vain tylsämielistä kafkamaista teatteria, näytelmää, jonka ilkeä juoni ja merkityksetön lattea loppu on jo valmiiksi tiedossa, jo ennen kuin näytelmä alkaa.

 

NÄYTELMÄN ILKEÄ JUONI:

Mistään oikeusvaltioperiaatteesta ei välitetä yhtään mitään, silloin kun rikkomukset joista on kanneltu ovat valtion, valtiojohdon tasolla.

Tämä tylsämielinen teatteri on kuitenkin sikäli tärkeää läpi käydä, että siitä jää jäljet aikakirjoihin, ja myös sen vuoksi, että tehdyt kantelut julkistamalla selviää, niille jotka haluavat nähdä sen millaisessa alennustilassa koko oikeusjärjestelmämme on, se miten tässä maassa sen valheellisen puhtoisen ulkokuoren takana todellisuudessa menetellään, aina korkeimpia virkamiehiämme myöden: Laittomasti, rikollisesti, läpi koko prosessin.

 

Kannattaa todellakin tutustua, ajatuksen kanssa, vaikkapa kotivuilleni heti aavituksen poleemisemman ja pisteliäämmän alun jälkeen postaamaani kanteluun oikeuskanslerille  / www.lapsenoikeus.info
 

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE:

- "YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä tämän aiheuttamista seurauksista" - 
 

100%PROOF

Vaikka tämän itse sanonkin, tuo kantelu on niin täysin 100%proof - vedenpitävä asiakirja, ettei sen esittämää räikeää ja tahallista, tarkoituksellista lapsiin kohdistuvaa ihmisoikeusloukkausta, - rikosta, kukaan ole edes yrittänyt kumota. Ei edes yrittänyt.
No mitä se kannattaisikaan. Ei sitä pysty kumoamaan. Niipä siitä vain ei välitetä.
 
 

IHMISOIKEUSRIKOS VALTAVASSA MITTAKAAVASSA:
mm. 600 pysyvästi vammautunutta lasta - joka vuosi.
 

Järjestelmämme ei  halua voi tuosta kantelustani kuitenkaan välittää, sillä sen tekemällä se joutuisi myöntämään valtavan kokoisen maassamme lapsia kohtaan tapahtuneen ihmisoikeusrikoksen. Ja kun siitä välittämisellä olisi valtavat vaikutukset, aina ja erityisesti, aivan korkeinta poliittista johtoamme, etenkin "tasa-arvo- ja ihmisoikeuspresidenttiämme" Tarja Halosta myöden.
 
 
 

"EI ANNA AIHETTA TOIMENPITEISIIN"
- by "oikeuskansleri"
 
 
 
tilanne ranskalaisin viivoin:
 

- Kantelu oikeuskanslerille: ei sen enempää, ei sen vähempää kuin omien, yli muiden ihmisoikeuksien käyvien, etuoikeuksien saavuttamiseksi  tahallaan suomentamisen yhteydessä v ä ä r e n n e t t y ihmisoikeussopimus.
 
 

- Väärennös tehty, jotta lapsella ei olisi aikuisia rajoittavaa oikeudellista suojaa / "legal protection" jätetty kokokaan pois "käännöksestä" ( huomaa mm. "hedelmäöityshoitolaki" )

- Sopimusteksti muutoinkin selvästi tahallisesti vääristelty suomennoksessa: Väärennetty. Ihmisoikeusopimus. YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

- Väärentäjänä, tai ainakin vastuussa mitä ilmeisimminkin nykyinen presidenttimme Tarja Halonen, jonka oikeusministeriyden aikana tuo ihmisoikeus sopimuksen väärennös tehtiin.


- Kukaan ei tee asialle mitään. Asia vaietaan.


- Asia joka tapauksessa mm. Suomen Unicefin, "lapsiasiavaltuutettu" Aulan, Suomen "Amnestyn", molempien ylimpien "laillisuusvalvontaviranomaistemme" tiedossa, koko poliittisen järjestelmämme tiedossa, median sekä esim. oikeusministeriön virkamiesten tiedossa.
 

- Kukaan ei välitä. Kaikki vaikenevat

- Valtakunnalliset lastensuojelujärjestöt myöntävät tilanteen, yksityisesti, kiittävät tekemääni kantelua merkittäväksi, mutta eivät  u s k a l l a  tehdä asialle itse yhtään mitään.
 
 
 
ks. koko kantelu muutamine liitteineen: www.lapsenoikeus.info  ( skrollaa etusivua vain alaspäin )
 
 
 
 
 
et sillee...meillä.....pikkusen "laadukasta lainsäädäntötyötä":
 

600 pysyvästi vammautunutta/vammautuvaa lasta - joka vuosi
______________________________
- "Ei anna aihetta toimenpiteisiin"
-- "oikeuskansleri"
______________________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
--Setan entinen puheenjohtaja Tarja Halonen
 
 
 
___________________________________________
"antaa aihetta toimenpiteisiin,
ja sitten lapsella on oikeus niin isäänsä kuin äitiinsäkin,
tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti,
 kuten lakimme yksiselitteisesti edellyttävät"

antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 
 
 
 
 ..............................................................................................................
 


 
Ministeri Katainen ja ministeri Wallin: Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!

[STM TIEDOTTAA]

07.03.2008

sv
en

Tiedote 65/2008

Ministeri Katainen ja ministeri Wallin: Nyt otamme sukupuolisilmälasit käyttöön!
Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa kaikkien ministeriöiden virkamiehille Sukupuolisilmälasit käyttöön! -esitteen perjantaina 7. maaliskuuta. Esite on yksi pala siinä palapelissä, jolla ministeriö toteuttaa hanketta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Esite antaa virkamiehille eväitä sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseen omassa työssä.
Sukupuolisilmälasien avulla valtion vuoden 2009 talousarviosta valmistellaan ensimmäinen tasa-arvobudjetti. Tämä edellyttää, että budjettivirkamiehet käyttävät sukupuolisilmälaseja työssään. Valtiovarainministeriö varmistaa, että ministeriöiden virkamiehillä on riittävät edellytykset tähän työhön. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan tukee virkamiesten osaamista silmälasien käytössä.

Vuoden 2009 talousarvioehdotusten sukupuolinäkökulma tarkistetaan

Se, miten yhteiset varat jaetaan, vaikuttaa naisten ja miesten arkeen. Tämän vuoksi sukupuolinäkökulma on tärkeä, kun talousarvioita laaditaan. Sukupuolinäkökulman tulisi näkyä talousarviossa osana hallinnonalan pääluokkaperusteluja. VM toimittaa STM:n tarkistettavaksi, onko ministeriöiden talousarvioehdotuksissa otettu huomioon sukupuolivaikutusten arviointia koskevat määräykset, totesi valtiovarainministeri Jyrki Katainen uutta esitettä tutkiessaan. Ministeriöt ottavat STM:n arvion huomioon talousarvioehdotusta laatiessaan.

Miksi sukupuolisilmälaseja tarvitaan?

Kunnon silmälaseissa on kaksi linssiä, toinen miesnäkökulmaa ja toinen naisnäkökulmaa varten. Molempia tarvitaan, jotta kokonaiskuvasta tulee oikeanlainen, sanoi tasa-arvoministeri Stefan Wallin, kun hän sai käteensä sosiaali- ja terveysministeriön uuden esitteen.
Jotta vuoden 2009 talousarviosta tulee todellinen tasa-arvobudjetti, on oikea hetki ottaa sukupuolisilmälasit käyttöön. Kun sukupuolinäkökulma on mukana kaikessa valmistelussa, voidaan taloudelliset ja muut voimavarat kohdentaa oikein ja oikeudenmukaisesti. Tämä on myös hyvää taloushallintoa, koska varat kohdennetaan järkevästi. Tästä hyötyy koko Suomi ja samalla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Suomesta ensimmäinen maa, joka arvioi talousarvion sukupuolivaikutukset

EU:n Progress-ohjelman tukema Sukupuolisilmälasit käyttöön! -hankkeen myötä toteutetaan vuoden 2008 aikana valtavirtaistamisen koulutuskampanjan kaikissa kahdessatoista ministeriössä. Jokaisessa ministeriössä järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, yksi ministeriöiden johdolle ja yksi virkamieskunnalle. Koulutustilaisuuksissa annetaan perustiedot sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Lisäksi hanke tuottaa verkkoon tukimateriaalia. Kun valtion vuoden 2008 talousarviota laadittiin, siinä oli mukana tasa-arvotarkasteluja. Toisin http://stm2.teamwareplaza.com/Resource.phx/publishing/documents/14298/index.htx#topsanoen harjoittelukierros on jo tehty. Hallitusohjelman ja keväällä valmistuvan hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteet etenevät suurin askelin, kun kaikki ministeriöt ryhtyvät tositoimiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi.

Lisätietoja projektisuunnittelija Reetta Siukola, puh. (09) 160 74003.
Sukupuolisilmälasit käyttöön Esitteitä 2008:2
Taustamuistio : STM tasa-arvoyksikkö

Tulostettava versio Tulostettava versio Sivun alkuun Sivun alkuun Takaisin tiedotevalikkoon
Sosiaali- ja terveysministeriö | PL 33. 00023 Valtioneuvosto | Vaihde (09) 16001 | Faksi (09) 160 74126 | mailto:kirjaamo.stm@stm.fi Valikko | | Takaisin | Sivun alkuun |

........................................................


   LOL


LOL -ETUSIVULLE


.