LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 alkaen
9.3.2006Keskustelunaloitus  9.3.2006 / Profeministimies, Miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtaja, kertomansa mukaan Akateeminen Pasi Malmi

( Keskustelu on edesmenneeltä Miessakkien keskustelupalstalta / Liitän tähän ketjuun Akateemisen Pasi Malmin suorittaman sensuurin tiimellyksessä taltioituja parhaita paloja tästä Pasin "Akateeminen sukupuolentutkimus" -osiossa aloittamasta keskustelusta
Smile )
Pasi Malmi

Jätkä
Lähetetty: Tor Maa 09, 2006 11:49 am Viestin aihe:
 


Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?

--------------------------------------------------------------------------------


Olen tekemässä parhaillaan kysely- ja haastattelututkimusta siitä, esiintyykö suomalaisten naistutkijoiden ja feministien keskuudessa miesvihamielisiä tai naisten "yletöntä suosimista" ja miesten positiivista syrjintää kannattavia asenteita.

Tutkimus kohdistettiin naistutkimus@uta.fi-sähköpostilistan jäsenille. Kysymykset jakautuivat seuraaviin osioihin: 1) Naisen asema yhteiskunnassa, 2) Millaisia miehet ovat, 3) Miesten velvollisuudet, 4) Millaisia naiset ovat, 5) Naisten velvollisuudet, 6) Tasa-arvon edistämiskeinot.

Toistaiseksi kertyneiden vastausten valossa tilanne näyttää seuraavalta:

1. Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan.

2. Mieskielteisiä stereotyyppejä sekä miehiä vähättelevää tai halventavaa essentialismia ei esiinny lainkaan.

3. Naisia suosivat kaksoisstandardit eivät saa lähes ollenkaan kannatusta eikä miehiltä vaadita naisia suosivaa romantiikkaa tai herrasmiesmäisyyttä. Ainoa pienenpieni ero on se, että vastaajat kokivat naisen orgasmin hieman merkittävämmäksi onnistuneen heteroseksin tunnusmerkiksi kuin miehen orgasmin.

4. Heterokielteinen separatismi ja laittomuuksiin yllyttävät vallankumoukselliset aatteet eivät nauti kannatusta vastaajien keskuudessa.

Päin vastoin, vastaajat olivat erittäin miesmyönteisiä mm. seuraavissa kysymyksissä:

1. Miehiin kohdistuva huoltajuussyrjintä katsottiin vakavaksi asiaksi olettaen, että huoltajuusoikeudenkäynneissä ilmenee vieläkin selittämätöntä naisia suosivaa tilastollista vinoutumaa.

2. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus katsottiin yksimielisesti miehiin kohdistuvaksi syrjinnäksi.

3. Sukupuolirooleja kannatettiin lähes yksimieliesti uudistettaviksi mm. siten, että mm. puunkaato, halonhakkuu, ulkovessan tyhjennys, laiturien ja veneiden vesille lasku sekä muut kesämökin perinteiset miesten työt pitäisi jakaa tasan miesten ja naisten kesken.

4. Vastaajien mukaan naisten tulisi ymmärtää, että miehiin kohdistuva väkivalta on aina ihmisoikeusrikos.

5. Viranomaisten harjoittamaan positiiviseen syrjintään suhtauduttiin kielteisesti.

6. Vastaajat eivät olleet sitä mieltä, että miesten tulisi tuntea kollektiivista syyllistyyttä omasta etuoikeutetusta asemastaan suhteessa naisiin.

7. Miehiin kohdistuvasta syrjinnästä puhumista ei pidetty vastaajien keskuudessa nahjusmaisena valittamisena eikä antifeministisenä propagandana.

Tältä pohjalta katsoen voisi arvella, että miesaktivistien ja suomalaisten feministien välille olisi helppo muodostaa puheyhteys tai jopa suoranainen yhteistyösuhde.

Kysely paljasti kuitenkin myös muutamia kohtia, joissa feministien ajatukset eroavat miesaktivistien näkemyksistä. Näitä ei kuitenkaan ole tarkoitus tuoda julkisuuteen ennen kuin kysely valmistuu kokonaisuudessaan.
_______________________________________________________________________


Tässä yllä aloitetulla avauksella aloitetun keskustelun jatkoa ( jota Pasi Malmi siis sensuroi koko ajan omaksi edukseen. Kun huomasin tämän aloin taltioida keskustelua, ja jouduin taltioimaan sitä uudelleen ja uudelleen, ja aina oli sensuuri puhunut ja kommenteista olivat jääneet Pasin "akateemiseen keskusteluun" vain ne mitä Pasi Malmi katsoi itselleen edullisiksi )


Asosiaalinen tapaus
Skloddi

Lähetetty: Tor Maa 09, 2006 3:33 pm Viestin aihe: Naiset ja tasa-arvo
----------------------------------------------------------------------Hienoa työtä teet Pasi!

Muutama kommentti kuitenkin perään.

Uskon, että moni nainen haluaisi aidosti tasa-arvoisen yhteiskunnan mutta mielestäni keinot ovat vääriä. Aitoa tasa-arvoa ei saavuteta siten, että tasa-arvo-ongelmia lohkotaan esim. niin, että parisuhdeväkivallasta tutkitaan vain asetelmaa mies tekijä nainen uhri, vaan tulisi tutkia perhettä kokonaisuutena, jossa tekijä voi olla mies, nainen tai lapsi ja luonnollisesti uhri voi olla kuka tahansa em. ryhmistä.

Miesten perheoikeudellinen asema ei parane mikäli isyyttä ei tarkastella äitiydestä erillisenä, tasa-arvoisena ja yhtä tärkeänä vanhemmuutena Esim. hedelmöityshoitolakiesitys on oiva esimerkki siitä, ettei miehen vanhemmuutta arvosteta.

Miesten suurempi syrjäytyminen ei vähenny, mikäli sitä ei haluta nähdä yhteiskunnallisena ongelmana, vaan se nähdään yksilön ongelmana esim. avioerot, joissa miesten asema on usein paljon naisten asemaa heikompi, aiheuttaa miesten syrjäytymistä.

Median mieskuva on myös hyvin stereotypinen ja monesti miestä väheksyvä ja siinä monesti miestä pidetään jotenkin viettiensä vallassa olevana brutaalina typeryksenä. Naisista tällaista kuvaa ei todellakaan näe mediassa.

Toivoisin myös naiskriittistä keskustelua julkisuuteen, jossa naiskulttuurin nurjia puolia todella tutkittaisiin kriittisesti esim. miksi naiset ottavat suurimman osan eroista, johtuukohan tämä esim. epärealistisista odotuksista parisuhteessa vai kyvyttömyydestä nähdä omia virheitään.

Listani olisi paljon pidempikin, mutta ideani on se, että naiset monesti puheissaan kertovat haluavansa tasa-arvoa, mutta teoissa se näkyy paljon harvemmin.

Olenkin sitä mieltä, että miesten ei tulisi hyväksyä sellaista tasa-arvon edistämismallia
a) jossa asiat lohkotaan erilliskysymyksiksi
b) jossa toimitaan niin, että ensin hoidetaan naisten asiat ja sitten miesten

Yhteistyötä naisten kanssa kannatan mutta, vain siten, että kummankin sukupuolen ääni tulee aidosti kuulluksi ja myös naiset ymmärtävät, että tasa-arvo ei tarkoita vain sitä, että yksipuolisesti naisten oikeudet lisääntyvät, mutta mistään omista asioista esim. äitimyytin mukanaan tuomista eduista ei olla valmiita tinkimään.

_____________________________________________________________________Pasi Malmi
Jätkä

Lähetetty: Tor Maa 09, 2006 5:28 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------


Hei Asosiaalinen ja kiitos kommenteista

Tarkoitukseni on seuraavaksi saada sama "miesvihamielisyystesti" teetettyä tavallisilla naisilla - vaikkapa Cosmopolitanin tai Annan lukijoilla. Hypoteesini on, että siinä kohderyhmässä löytyy naisia, jotka ovat poimineet feminismistä vain naisia hyödyttävät osaset, mutta jotka eivät ole valmiita luopumaan seksistisen sukupuolijärjestelmän naisia hyödyttävistä elementeistä.

Mutta: Tähän mennessä olennaisin viestini miesaktivisteille on se, että ei kannata julistaa sotaa suomalaisia akateemisia ja aatteellisia feminismin johtohahmoja vastaan. Kaksinaismoralistit ja kaksoisstandardien kannattajat löytyvät todennäköisesti muualta.

Pasi

PS. En ihan ymmärtänyt, mitä tarkoitit sillä, että lohkokohtainen tarkastelu on vaarallista. Itse ajattelen niin, että nimen omaan kokonaisvaltainen tarkastelu on vaarallista, jos noudatetaan seuraavanlaista logiikkaa:

1) Naisia syrjitään kokonaisvaltaisesti tarkastellen enemmän kuin miehiä.

2) Tämän perusteella voidaan päätellä, että kokonaisvaltaisessa tarkastelussa sukupuolten tasa-arvo paranisi, jos miehiin kohdistuvaa syrjintää hieman lisättäisiin (eli tasa-arvon "kokonaisvaltainen kokonaissumma" paranisi tästä näkökulmasta katsoen).


____________________________________________________________________"Pianomies"!
MIES

Lähetetty: Per Maa 10, 2006 1:10 pm Viestin aihe: Ovatko suomalaiset feministit vihamielisiä?
-----------------------------------------------------Olen suorittanut empiiristä tutkimusta ja tullut siihen päätelmään, että joillakin tahoilla "mopo" on karannut käsistä, niin järjestö, kuin yksilötasollakin.
Tällä tarkoitan lähinnä väkivaltakeskustelua, josta jälleen Amnesty Finland ja Vantaan turvakoti julistivat "Kansainvälisenä naistenpäivänä" TV1:sen aamu-uutisissa.

Amnestyn mukaan edelleenkin 90.ooo naista joutuu vuosittain perheväkivallan uhriksi. Jostain syystä naisten väkivaltaisuus ja lasten pahoipitelyt ja lapsisurmat eivät tunnu liikuttavan heitä pätkääkään.
(Aiheesta on meneillään hyvin vaisu keskustelu HS:n palstalla "Amnesty esitti vetoomuksen pääministerille naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi). (HS Kotimaa keskustelu).

Näytti toisaaltaan tänä Kansanivälisenä naistenpäivänä nousseen keskusteluihin naisten syrjintä työelämässä, naisten palkkakysymys, naiskiintiöt viroissa ja yritysten hallintoneuvostoissa, yli 50 vuotiaitten ukkojen valta-asema päättävissä poliittisissa elimissä etc. Lasikatoista ei nyt ollut minkäänlaista mainintaa. Nämä aiheet sysrjäyttivät keskustelussa ja uutisoinnissa jopa seksin oston kriminalisoinnin ja hedelmöityshoito keskustelun.

Tuntuu aivan siltä, kuin nämä runsaat 60 naisjärjestöä, joihinka kuuluu runsaat puoli miljoonaa jäsentä ja lisäksi profeministimiehet tehtailisivat päätoimisesti kaikenmaailman ongelmia, joissa nainen nähdään uhrina. Myös "tilattuja tutkimuksia" syntyy ilmeisestikin liukuhihnatahtiin.

Hieman näyttää kuitenkin siltä, että jonkinlaista takapakkiakin, jarruja ja "Joku raja" näihin ilmiöihin ollaan asettamassa. Tällä viittaan Dialogilehdessä 6/ 2005 olleisiin arikkeleihin, sekä Lapsen maailma lehdessä 11/2005 olleeseen Miika Lehtosen artikkeliin "Entä kun äiti lyö"?.
Poliisiylijohtaja Rejo Salmisen? kannaotto lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lapsiurmiin viime vuoden marraskuussa, sekä velvollisuus puuttua tähän "mustaan aukkoon", jonka olemassaoloa ei ole tiedetty olevan olemassakaan. Kuten Salminen asian ilamsi eräässä TV haastettelussa

Ihmettelen tiedonkulkua viranomaistahoilla, sillä rikosylikomisaari Kari Tolvanen puuttui tähän ongelmaan jo joulukuussa 2002. Lisäksi Stakes ja Sosiaali-ja terveysminiseriö antoivat uudet ohjeet vuoden 2003 syyskuussa sosiaalitoimelle, lääkärikunnalle ja poliisiviranomaisille, koskien lapsen pahoinpitelyä ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä -Kunatiedote 9/2003.

Hannele Törrönen, Raisa Cacciatore, Ensi-ja turvakotien liitto, etc. ovat myös kyseenalaistaneet määrättyjen tahojen toiminnan ammattitaitoa ja pätevyyttä lähinnä lastensuojelukysymyksissä.
Tähän kun lisätään vielä pari kiinnijäänyttä ja pidätettyä "lapsen parhaaksi, lapsen oikeuksia puolustavia" tahoja, niin nämä tapaukset eivät anna kovin luotettavaa kuvaa, josta taasen voisi tehdä johtopäätöksen, että "Feministit ovat vihamielisiä", tai jollain muulla tavalla harhaisia.
Olenkin kiteyttänyt omat tutkimukseni päätelmään "Feminismin nousu- ja uho-. Perheiden ja lasten tuho".

Suosittelenkin, että tuohon työn alla olevaan tutkimukseesi kävisit tutustumassa Sonera Plaza Ellit keskustelupalstoilla oleviin keskusteluihin, joita löytyy kymmenittäin ja ongelmia tuhansittain. Lueskelemalla näitä naisten "Ongelma-alueita", joita naiset kohtaavat "todellisessa" elämässä ja jotka ovat suuressa ristiriidassa omaan käsitykseen naiseudesta, äitiydestä, parisuhteesta, perheestä, lasten kasvatuksesta etc.

Kun tutustuu näihin keskusteluiden "Ongelma-alueisiin", niin olettaisin, että kysymyksenasetttelun voisi tarkentaa vastaamaan heidän mielikuvamaailmaansa ja käsityksiään reaalimaailmasta ja elämästä.


_______________________________________________________________________mil
Äijä

Lähetetty: Lau Maa 11, 2006 10:21 pm Viestin aihe: Kaksinaismoraalia???
-----------------------------------------------------


Pasi Malmi kirjoitti:

Lainaus:

Mutta: Tähän mennessä olennaisin viestini miesaktivisteille on se, että ei kannata julistaa sotaa suomalaisia akateemisia ja aatteellisia feminismin johtohahmoja vastaan. Kaksinaismoralistit ja kaksoisstandardien kannattajat löytyvät todennäköisesti muualta.

Pasi


Kiitti Pasi tästä tärkeästä ja merkityksellisestä työstäsi. Olen osin kanssasi samaa mieltä. Kuitenkin, kun kokemukseni kattaa osin eturivin naistutkijoiden kanssa käytyjä keskusteluja, lähinnä perheväkivallasta, niin toteaisin myös, että kaksoisstandardien sijaan osin olen havainnut myös sitä että puheet ja kannanotot eri tilanteissa ikävällä tavalla osalla vaihtelevat. Esimerkiksi siitä riippuen puhutaanko julkisuudessa vai esim. muussa tilanteessa. Arvostan näissä kysymyksissä rehellisyyttä ja toivoisin sitä myös naistutkijoilta, vaikka Kirsti Lagerspezin tutkimukset toki heidä toimintaansa ehkä selittävätkin eräiltä osin. Minusta tasa-arvoa on myös etiikka, moraali ja rehellisyys ja kaksinaismoraalin välttäminen molempien sukupuolten osalta. Sama saisi koskea myös mm. Amnestyä ja muita järjestöjä.


______________________________________________________________________


Jarmo
Äijä

Lähetetty: Tor Maa 16, 2006 10:52 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------Kiitos myös minulta, Pasi. Kuten "mil", myös minä kiinnittäisin huomiota siihen, että kysymyksesi ei välttämättä kykene pureutua aiheeseen kuten syvähaastattelu kykenisi. Nuo antamasi tulokset poikkeavat jossain määrin tosielämän kokemuksistani.

Tai ehkei sentään täysin poikkea, vaan juuri vahvistavat ongelman eri ulottuvuuksia - myyttiset käyttäytymismallit vastaan opitut käytöstavat näyttäytyvät usein vasta kun ihmiset joutuvat stressaaviin tilanteisiin, kuten esimerkiksi avioerouhkaan. Tällöin opittu käyttäytyminen väistyy ja sen tilalle nousee syvältä sielusta esim. naiselle äitimyytti. Ja vastaavasti mies käyttäytyy esim. herrasmiesmyytin mukaan ja antaa kaikessa periksi naiselle menettäen lapset ja kodin.

Testitilanne pitäisi saada sellaiseksi, että sillä voidaan tutkia psyykettä juuri silloin, kun rakennetut sp erot ihmisessä ilmentyvät. Taantumisena.

Muita opittuja vastauksia on niin miehillä kuin naisilla - esimerkiksi kysymykseen "kuinka monen kanssa" naiset huomaan vastaavan sen mukaan, mitä olettavat kysyjän haluavan kuulla, tai sen mukaan, mikä on vallitseva yleinen soveliaisuuden lukumäärä.

Mutta tosiaankin - kiitos Pasi tuosta. Kartoituksesi on hyvä startti ja kontaktipinta.


____________________________________________________________________


Turo
Äijä

Lähetetty: Per Maa 17, 2006 4:20 pm Viestin aihe: Sosiaalisesti suotava vastaamistyyli
---------------------------------------------------
Kiitoksia Pasille minultakin. Työsi on todella arvokasta.

Itselleni tulee myös mieleen Pasi noista alustavasti raportoimistasi tuloksista, että mitenköhän "sosiaalisesti suotava vastaustyyli" on voitu kysymyspatterissa ottaa huomioon.

Erityisesti naisiin liittyen pidän sosiaalisesti suotavaa vastaustyyliä jopa isompana ongelmana kuin miesten kohdalla, koska itselleni on syntynyt näkemys, jonka mukaan naisten on useissa tapauksissa vaikea olla rehellisiä edes itselleen. Tuntuu kuin he eivät kertakaikkiaan ymmärtäisi jonkun tietyn suuntaisen kannaottonsa seuraamuksia ja sitä miten tuollaiset kysytyt asiat ilmenevät käytännössä Tähän olen aiemmin viitannut mm. täällä http://miessakit.forum.emedia.fi/viewtopic.php?t=18

Nykyään kaikki ovat niin tavattoman fiksuja, etteivät helposti tohdi myöntää omia karkeita ajatusmallejaan, mutta toki tunnistavat ne karkeiksi niistä erikseen kysyttäessä ja vastaavat siksi ne kieltäen. Miten oma elämä sitten eletään ja minkälaisia vaikeita tunteita erilaiset sukupuolten stereotypisistä rooleista irrottautumiset aiheuttavat, on sitten asia erikseen. Ihmiset ovat harvoin omien ideaaliensa mukaisia ja erityisen harvoin niitä ovat ihmiset, joiden on vaikea kestää itseen kohdistuvaa kritiikkiä. Ja sehän toki tiedetään keiden sitä kritiikkiä on erityisen vaikea sietää


______________________________________________________________________


Pasi Malmi

Jätkä


Lähetetty: Maa Maa 27, 2006 7:05 pm Viestin aihe:
 Voiko ihminen valehdella mielipiteensä sujuvasti?
 -----------------------------------------------------Turo,

käsittääkseni psykologit ovat tutkineet ihmisten ilmi tuomien lauseiden sekä heidän sisäisten käsitystensä välistä eroa eli dissonanssia (ristiriitaa).

Tulosten mukaan normaali-ihmiset pyrkivät välttämään dissonanssia monin keinoin. Koehenkilöt, jotka olivat alun perin huumemyönteisiä, muuttuivat huumekielteisemmiksi sen jälkeen, kun heitä oli koeluontoisesti pyydetty pitämään huumekielteinen puhe. Tämä johtui siitä, että puheen ja mielipiteiden välillä oli dissonanssia ja koehenkilöt pyrkivät lievittämään tätä muuttamalla mielipidettään puheen kanssa paremmin yhteensopivaksi.

Vastaavalla tavalla huumekielteiset koehenkilöt muuttuivat hieman huumemyönteisemmiksi pidettyään koetilanteessa huumemyönteisen puheen

Tämän teorian ja empiirisen kokeen perusteella olisi siis niin, että nainen joka "valheellisesti" tai sosiaalisen paineen tuloksena esittää miesmyönteisiä lausumia, muuttuu lausumiensa myötä hieman miesmyönteisemmäksi vaikka lausuma ei olisikaan tullut aidosti "täydestä sydämestä".

Mitä mieltä olet?


_____________________________________________________________________

Markku

Valvoja


Lähetetty: Tii Maa 28, 2006 7:58 am Viestin aihe:
---------------------------------------------------------


Meielnkiintoinen näkemys, mutta ei psykologisesti kovinkaan validi, kun puhutaan kyselytutkimuksesta, joka on kenties tehty vielä anonyymisti.

Tunnen kyllä hyvin tuon kognitiivisen dissonanssin teorian. Tuo esittämäsi ilmiö saattaisi vaikuttaa mainitulla tavalla, jos ko. ihminen esittäisi myönteisen näkemyksensä julkisuudessa, vaikkapa tv-keskustelussa ja hän sitoutuisi siihen muutenkin konkreettisen toiminnan tasolla.
_________________
Markku Valtonen
09 6126 6216____________________________________________________________________

Karri
Jätkä

Lähetetty: Per Maa 31, 2006 8:41 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------------


Nyt kun on kysytty, ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä niin olisi aiheellista jatkaa kysymällä ovatko suomalaiset miehet feministivihamielisiä? Kyselyn perusteella feministit selvisivät lähes puhtain paperin. Miten on miesten laita? Täällä käytyjä, suorastaan noitavainoja muistuttavia kirjoituksia lukiessa epäilen syvästi, että vastavuoroista ymmärrystä olisi löydettävissä._____________________________________________________________________


"Pianomies"!
MIES

Lähetetty: Sun Huh 02, 2006 8:21 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------------


Voiko ihminen valehdella ja vaikuttaa mielipiteillään valtamediassa?

En tiedä löytyisikö tänään TV1:sellä esitettävästä ohjelmasta minkäänlaista vastausta näihin kysymyksiin.

TV1 sunnuntaina 2.4.2006 klo 21.15 "Naisen rajat".
"Millaista on olla "kahden kulttuurin lapsi"?
Maria Lappalaisen ohjaamssa dokumentissa venäläistaustaist teinitytöt kertovat haaveistaan, Riva Siikala, Reet Nurmi ja Kulsoom Ally pohtivat ristiriitaa ja identiteettiä".
Ohjelmasisällöstä enemmän TV1:sen ohjelmasivulla. Muistaakseni kysymyksessä on sarjan kolmas osa.

Eilen 1.4. TV1 klo 13.05 "Naisen rajat Somalisisua".
Ritva Siikala, Fabiane Laube ja Yonca Ermutlu keskustelevat naisen rooleista ja rajoista nykymaailmassa".

Katsoin eilisen ohjelman "puolihuolimattomasti". Mielestäni Somalinaiset oikoivat Siikalan käsityksiä, kuten jossain edellisessäkin ohjelmassa. Jotenkin jäi mielikuva, että Ritva Siikala yritti väkisinkin iskostaa ohjelmassa olevien naisten päähän, että heitä kohdellaan ala-arvoisesti omassa kulttuurissaan- Tälläinen mielikuva ohjelmasta jäi.

Googlen haulla >ritva siikala< löytyy useitakin linkkejä esim. otsakkeissa:

Otsakkeessa Likekustannus: Ritva Siikala tunnetaan monikulttuurisen teatterin ja naisten tekemän taiteellisen työn esilletuojana ja puolestapuhujana.
Teatteri Raivoisien Ruusujen perustajana ja johtajana (1998-2001) Kassaranda ry:n perustaja ja johtaja.

Otsakkeessa > mol.fi< löytyy linkki Työministeriön sivuille.
Lisäksi useita muita linkkejä.

Googlen haulla >reet nurmi<, tai >monika naiset ry< löytyy tietoa ja linkkejä useille eri tahoille ja sektoreille eduskunnan naisverkostosta, Stakesiin, Oikeusministeriöön jne.

Reet Nurmi on käsittääkseni yksi pääarkkitehti "Seksin oston ja ihmiskaupan" kriminalisoimisessa. Hän oli aktiivisesti mukana myös georgialaisbussin käännyttämisessä noin vuosi sitten. Hänen mukaansa nämä kotirouvat, äidit, opettajat, mummot jne olivat ihmiskaupan uhreja.
MOT käsitteli tapausta ohjelmassaan muistaakseni vuonna 2005.


_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Lähetetty: Sun Huh 02, 2006 1:18 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------------


Karri, Sukupuolet Suomessa ovat mies ja nainen, eivät suinkaan mies ja feministi, vaikka kuinka näin toivoisit. Feminismiä halveksun avoimesti, mutta naisia arvostan täsmälleen siinä kuin miehiäkin. Feminismi on ideologia siinä kuin fasismi tai stalinismi.

Feminismi on näistä opeista vahingollisin ja mm. aiheuttanut erityisesti enemmän isättömyyttä kuin nuo muut opit, vaikka Stalin tapatti 20 miljoonaa miestä._____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Lähetetty: Sun Huh 02, 2006 3:00 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------Tulipahan taas toimittua niin kuin miehet yleensä toimivat. Osallistuin ensin keskusteluun ja luin säännöt vasta jälkeenpäin. Keskustelun säännöissä lukee: "Akateemisella keskustelulla tarkoitetaan joko mies- tai naistutkimusta harjoittavien tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoituksia (keskustelunavauksia) sekä niihin annettuja rakentavia kommentteja.

Keskustelualueen moderaattori toivoo, että keskustelualueelle ei kirjoitettaisi kirjoituksia voimakkaan antifeministisestä näkökulmasta "

Ja minkähän vuoksi toivoo? Suomalaisessa keskusteluperinteessä rakentavaksi kutsutaan sitä, kun kaikki on samaa mieltä ja kehuvat toisiaan. Kuvaavaa on, että Stakesin lehden nimi on Dialogi, vaikka oikeampi nimi lehdelle olisi tietysti Monologi.

Mitä te uskotte saavanne aikaiseksi "akateemisella" hegemonialla? Akateemisessa maailmassa on kautta historian ollut noin kymmenen henkilöä, joiden työn arvo on niin suunnaton, että sen työn tuloksilla ja tuotolla voi elättää koko akateemisen tutkimuksen maailman tappiin asti.


Kääntöpuolena on se, että akateemisessa maailmassa on valtava joukko tyhjää viisastelevia ideologisista lähtökohdista tihutyötä tekeviä tutkijoita, joiden työhän pitäisi ehdottomasti puuttua tutkiuseettisestä ja jo lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Esimerkiksi naistutkimuksen parissa tehdään jatkuvasti työtä, joka täyttää jo lähtökohtaisesti syrjinnän tunnusmerkistön ja pitäisi näin olla poliisin tutkittavana.


Jos oikeasti halutaa saada yhteiskuntaa edistystä, niin tarvitaan dialogia, jossa asioista keskustellaan niiden oikeilla nimillä ja suoraan. Profemmarien kysymyksellä vastaaminen kysymykseen ja piiloutuminen sematiikan ja naurettavien kausaalisuuden ja korrelaation määritelmien typerään viidaqkkoon ei vie mitään eteenpäin.

Me elämme maassa, jossa lapselta voidaan lainsäädännöllä kieltää jo lähtökohtaisesti oikeus toiseen vanhempaansa ja tätä kieltoa perustellaan lapsen oikeudella "rakastaviin vanhempiin". Näin hullu ei ollut edes Orvell, jolta alla lainaus tyydyttämään teidän "akateemisia" sielujanne:

...asioiden harkittua toisinpäin kääntämistä. Rauhan Ministeriö hoitaa sota-asioita, Totuuden Ministeriö huolehtii valheista, Rakkauden Ministeriö kidutuksesta ja Yltäkylläisyyden Ministeriö nälkiintymisestä. Nämä ristiriitaisuudet eivät ole sattumanvaraisia, eivätkä ne ole peräisin tavanomaisesta tekopyhyydestäkään: ne ovat harkittua kaksoisajattelua. Sillä vain ristiriitaisuuksia yhdistämällä valta voidaan pitää rajattomiin aikoihin asti. Vanha rengas ei ole murrettavissa millään keinoin. Jos ihmisten tasa-arvoisuus halutaan ainaiseksi hävittää - jos yläluokan on määrä pysyä paikallaan - silloin on kontrolloidun järjettömyyden oltava vallitseva sielullinen tila


_____________________________________________________________________

feministi
Skloddi

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 12:06 am Viestin aihe:
---------------------------------------------ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.
 _____________________________________________________________________


Turo
Äijä

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 1:34 am Viestin aihe: Mikä on sinun kokemuksesi asioista "feministi"
-----------------------------------------------------


feministi kirjoitti:

Lainaus:
"---koska itselleni on syntynyt näkemys, jonka mukaan naisten on useissa tapauksissa vaikea olla rehellisiä edes itselleen. Tuntuu kuin he eivät kertakaikkiaan ymmärtäisi jonkun tietyn suuntaisen kannaottonsa seuraamuksia ja sitä miten tuollaiset kysytyt asiat ilmenevät käytännössä"


siis aivan uskomatonta "keskustelua" täällä! vai että vielä oikein akateemista! tästä täytyy raportoida eteenpäin. mutu-tunteellahan sitä tiedettä aina tehdäänkin.

karrilla ainoa hyvä pointti toistaiseksi.

ps. minä en ole kyseistä kyselyä nähnyt, vaikka uta:n naistutkimus-listalla olenkin, joten olisiko mahdollista lähettää kysymykset sinne vaikka uudelleen?


"feministi" hoi, minä tunnustaudun tuon siteeraamasi kohdan kirjoittajaksi. Myönnän, että tuo arkikokemukseni kautta tapahtunut eläytyvä tapa maalata esiin jotakin ilmiökenttää ei tyydytä kovin tiukasti tieteelliseen metodiikkaa suhtautuvaa. Toisaalta ihan sinun mieliksi voisin kutsua sitä vaikkapa arjen fenomenologiaksi

Suurin virheeni tässä varmastikin oli se, että kirjoitin tuolla tavalla miestutkimus-keskustelualueella. Olen itsekin sitä mieltä, että ihan noin ei pitäisi tällä foorumilla toimia. Tästä aiheesta keskustelu oli tosin jo ennen minun mukaan tuloa mennyt joksikin vähemmän akateemiseksi ja siksi otinkin ilmaisulleni tiettyjä vapausasteita.

Tuo muuten "feministi", miten siteeraat minua, antaa hiukan harhaan johtavan vaikutelman minun esitystavastani (mutta palvelee varmasti sinun tarkoitusperiäsi). Aloitat siteeraamisesi tuosta "koska" -sanasta ja sen perusteella tulee vaikutelma aivan kuin perustelisin jonkin kovinkin keskeisen kantani tuolla tavalla. Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan tuossa kohdassa vain maalailen ilmiömaailmaa, joka on joko enemmän tai vähemmän lukijan eläytyvän samastumisen kautta tavoitettavissa. Miten muuten on sinun kohdallasi "feministi", tavoitatko tuon kuvauksen perusteella mitään sellaista, jolla olisi jokin vaste sinun kokemusmaailmassasi? Onko sinulla jotakin näkemystä siitä, olisiko sosiaalisesti suotava vastaamistyyli tällaisista nyt käsiteltävistä asioista kysyttäessä mahdollisesti naisten kohdalla isompi ongelma kuin miesten kohdalla?

-------------------------------


Tää oli huippu

feministi kirjoitti:
Lainaus:
... tästä täytyy raportoida eteenpäin.

Mä olen varma, että sä teet sen


_____________________________________________________________________

Henry
Skloddi

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 9:53 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------------feministi kirjoitti:

Lainaus:
ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.Mitä tarkoitat sanalla "sovinisti"? Tarkka selvitys kiitos.
_________________
http://ihmissuhteet.blogspot.com
_____________________________________________________________________


Henry
Skloddi

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 5:36 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------


Yhden määritelmän mukaan sovinisti on mies, joka pitää naisia miehiä alempiarvoisempina. Itse taas pidän naisia ylempiarvoisina, koska naisilla on melkein kaikkia asiat paremmin kuin miehillä. Olen tuon määritelmän mukaan anti-sovinisti._________________http://ihmissuhteet.blogspotcom

_____________________________________________________________________
Huom! Pasin Malmin täysin järjettömästä sensuurista johtuen nämä tallennukset eivät ole kaikin osin kronologisessa järjestyksessä, vaan aiemmin kirjoitettuja kommentteja yritettiin laittaa myöhemmin keskusteluun uudelleen esille, ja taas Pasi "moderoi" ne. No nämä ovat sitten tekemiäni "tietoturvatallennuksia"


______________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 509

Lähetetty: Tor Huh 13, 2006 2:05 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------


JATKAN PIAN RESTAUROIDUN KESKUSTELUN ESITTÄMISTÄ
- TÄSSÄ KOHDEN Pasin ANEEMINEN SENSUURI OLI ISKENYT KESKUSTELUUN JO MONEEN KERTAAN.

( edellisessä esittämästänikin oli jo poistettu monia tärkeitä puheenvuoroja )

mm. seuraava Jar jarin kommentti ja oma kommenttini hänelle oli saanut surkeaa pasikyytiä jo kauan sitten.

Tämä on kylläkin työlästä, mutta varmasti valaisevaa.
a

_____________________________________________________________________

Jatkuujar jar
Äijä

Lähetetty: Per Maa 31, 2006 10:34 pm Viestin aihe: Haloo
-----------------------------------------------------Nyt olet Karri mielestäni ihan pihalla tässä asiassa. Oikeampi kysymys kai voisi olla, ovatko suomalaiset "miesaktivistit" naisvihamielisiä. Eikö?


Käytännön ilmenemismuotoja tästä voisi olla mm. miesaktivistit protestoisivat sitä, että RAY kehtaakin myöntää rahaa miesten väkivaltaisuutta selvittävää hankkeeseen, miesaktivistit harjoittaisivat tutkimusta, jonka tuloksena olisi aina se, että kaikki epäkohdat johtuvat viimekädessä siitä, minkälaisia naiset ovat, miesaktivistit vaatisivat yhteisistä liikuntatiloista itselleen sellaisia liikuntavuoroja, joihin naiset eivät saisi osallistua, miesaktivistit syyttäisivät naisia siitä tavasta, jolla he katsovat miehiä, miesaktivistit esittäisivät naisille haittaveroa, miesaktivistit vaatisivat sellaisen lainsäädännön kehittämistä, joka paremmin tunnistaa naisille tyypilliset vallankäytön muodot ja että näistä vallankäytön muodoita rankaistaisiin erityisellä ankaruudella, miesaktivistit vaatisivat tasa-arvopolitiikan lähtökohdaksi miesten syrjäytymisen estämisen (ennen tämän tavoitteen toteutumista ei puhuta mistään muista aiheista), miesaktivistit esittäisivät, että naisten harjoittama väkivalta miehiä kohtaan on ihmisoikeusrikos, mutta miesten naisiin kohdistama ei ole, miesaktivistit esittäisivät loputonta kritiikkiä erilaisia feminiinisyyden ilmentymiä kohtaa, miesaktivistit syyttäisivät naisia miesten pakollisesta varusmiespalveluksesta, miesaktivistit vaatisivat poliittisilla foorumeilla täysin yksisilmäisesti miesten etujen vaalimista, miesaktivistit saisivat inhon väristyksiä ajatellessaan naista masturboimassa ("hyi helvetti"), miesaktivistit varaisivat sukupuolelleen oikeuden olla arvostelun ulkopuolella, miesaktivistit saisivat väittää olevansa tasa-arvon kannattajia, mutta vaatisivat itselleen silti jalustakohtelua naisilta, ..._____________________________________________________________________

Karri
Jätkä
Lähetetty: Lau Huh 01, 2006 4:55 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------


Jos en äsken ollut pihalla niin nyt kyllä olen.


_____________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Lau Huh 01, 2006 9:46 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------
Kuinkas muuten


Jar jar on oikeassa, hän menee suoraan asiaan, havainnoi todellista maailmaa, eikä vain sitä minkälaisen sen jotkut väittävät olevan - tietenkin omalle toiminnalleen edullisesti, kuinkas muuten.

On helppoa kieltää tekevänsä väärin, kun sitä kysytään. Itse asiassa niin ON tehtäväkin, kuinkas muuten. Eikö vain olekin, hyvät "akateemisesti keskustelevat" herrat?aaa_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Lähetetty: Sun Huh 02, 2006 1:15 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------Pasi Malmi,

Kirjoitit: "Tutkimus kohdistettiin naistutkimus@uta.fi-sähköpostilistan jäsenille. Toistaiseksi kertyneiden vastausten valossa tilanne näyttää seuraavalta: 1. Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan."

Aivan käsittämätön paskatutkimus. Sinä siis kysyt rikolliselta onko hän tehnyt rikoksen ja kieltävän vastauksen perusteella päättelet, että rikosta ei ole tapahtunut? Kysyppä esim. Espoon sosiaalitoimiston miespuolisilta asiakkailta, että esiintyykö Suomessa sukupuolifasismia ja tietoista tarkoituksellista sukupuolisyrjintää, niin uskoisin, että lähes 100 % vastaajista näkee tällaista esiintyvän._____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho

Lähetetty: Sun Huh 02, 2006 1:31 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------------Pasi,

Mitä, jos kysyisit natzilta, että syrjitkö sinä juutalaisia. Saisit vastaukseksi, en varmasti syrji, minä vain laitan heitä vain uuniin. Sinä olisit tyytyväinen ja toteaisit kaiken olevan ok. Tulisiko sinusta henkilökohtaisesti vastuullinen asiassa tuollaisen tutkimuksen myötä?_____________________________________________________________________


Eroisä
Jätkä

Lähetetty: Maa Huh 03, 2006 1:03 pm Viestin aihe: Feminismiä ei saa arvostella
---------------------------------------------------------------Minusta on tyhmyyttä rajata keskustelua, kuten tällä keskustelualueella moderaattori toivoo. Feminismiä ei saa arvostella. Kyllä on varovaista hyssyttelyä. Suututtaa.
_____________________________________________________________________

Henry
Skloddi

Lähetetty: Maa Huh 03, 2006 9:54 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------------Karri kirjoitti:

Lainaus:
Nyt kun on kysytty, ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä niin olisi aiheellista jatkaa kysymällä ovatko suomalaiset miehet feministivihamielisiä? Kyselyn perusteella feministit selvisivät lähes puhtain paperin. Miten on miesten laita? Täällä käytyjä, suorastaan noitavainoja muistuttavia kirjoituksia lukiessa epäilen syvästi, että vastavuoroista ymmärrystä olisi löydettävissä.


Myönnän, olen feministivihamielinen. Kuten jotkut muutkin.

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=559236_________________http://ihmissuhteet.blogspot.com
_____________________________________________________________________

feministi
Skloddi

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 12:02 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------------


"---koska itselleni on syntynyt näkemys, jonka mukaan naisten on useissa tapauksissa vaikea olla rehellisiä edes itselleen. Tuntuu kuin he eivät kertakaikkiaan ymmärtäisi jonkun tietyn suuntaisen kannaottonsa seuraamuksia ja sitä miten tuollaiset kysytyt asiat ilmenevät käytännössä"

siis aivan uskomatonta "keskustelua" täällä! vai että vielä oikein akateemista! tästä täytyy raportoida eteenpäin. mutu-tunteellahan sitä tiedettä aina tehdäänkin.
karrilla ainoa hyvä pointti toistaiseksi.
ps. minä en ole kyseistä kyselyä nähnyt, vaikka uta:n naistutkimus-listalla olenkin, joten olisiko mahdollista lähettää kysymykset sinne vaikka uudelleen?
_____________________________________________________________________

feministi
Skloddi

Lähetetty: Kes Huh 05, 2006 12:06 am Viestin aihe:
------------------------------------------------------------ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tor Huh 13, 2006 2:57 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------Koska tämä keskustelun restaurointi on kamalan työlästä, ja pääsiäinen painaa päälle, laitan tähän hätään vain omat aneemista pasikyytia saaneet kommenttini:ensin tämä:


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Sun Huh 09, 2006 12:21 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------Because"Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?"

jtarkkon hyvä, huudat turhaan tuuleen.

Saanko vastata? Se on eräs tapa yrittää piilottaa heikko argumentaatio, se kuinka huonosti kirjoittaja todellisuudessa on kokonaisuuden hahmottanut, ja useinkin, ikävä kyllä, joidenkin ihmisten suhteen toimiva tapa ( ilman pienintäkään syytä ) asettua niiden yläpuolelle, jotka eivät ole katsoneet tarpeelliseksi opetella "akateemisia" ilmaisuja ja käsitteitä, kieltä, joka yleensä on kuitenkin vain tyyliä "kausaalisuhde".


because

Eräskin loistavan briljantti profeministimies, epäilen että varmasti valtion palkkalistoilla oli, jaksaa keskustelusta toiseen inttää, kerta toisensa jälkeen itsensä täydellisesti häpäisten, "et varmaankaan ymmärrä mitä tarkoitetaan korrelaatiolla ja kausaalisuhteella" ( muita argumentteja ei sitten löydykään ).

:aI_____________________________________________________________________

ja sitten kun kaikki aiemmat puheenvuoroni oli tässä vaiheessa sensuroitu laitoin tämän :

Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tii Huh 11, 2006 3:10 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------


Akateeminen ajattelun, ilmaisun vapaus

- vai "akateeminen" sensuuri?
"Akateemisuuden" nimissä sensuroitu Jar jar oli oikeassa, hän havainnoi todellista maailmaa, eikä vain sitä minkälaisen sen jotkut väittävät olevan - tietenkin omalle toiminnalleen edullisesti, kuinkas muuten.

On helppoa kieltää tekevänsä väärin, kun sitä kysytään. Itse asiassa niin on tehtäväkin, kuinkas muuten. Eikö vain olekin, hyvät "akateemisesti keskustelevat" herrat?beCAUSE"Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?" jtarkkon hyvä ( kirjoitti ennen "akateemista" sensuuriamme! ), huudat turhaan tuuleen.

Saanko vastata?Kehnoa engelskaa


Monille keskustelijoille ulkomaankielisten, "hienojen", joidenkin ns. "akateemisiksi" käsittämien ilmaisujen täysin liioiteltu käyttö on vain eräs tapa yrittää piilottaa muutoin varsin heikko argumentaatio, se kuinka huonosti kirjoittaja todellisuudessa kokonaisuuden on hahmottanut.

Tämä on useinkin, ikävä kyllä, joidenkin ihmisten suhteen toimiva tapa ( ilman pienintäkään syytä ) asettua niiden yläpuolelle, jotka eivät ole katsoneet tarpeelliseksi opetella noita "hienoja" ilmaisuja ja käsitteitä, kieltä, joka yleensä on kuitenkin vain tyyliä "kausaalisuhde", eli kehnoa engelskaa.

Näin tekeydytään sivistyneiksi ”asiantuntijoiksi” ja käytetään asiantuntijavaltaa, ikävä kyllä useinkin sellaisten ihmisten toimesta, jotka sinänsä eivät asiaa hahmota, mutta osaavat tiputtaa osan ihmisistä pois kärryiltä ”oppineella” kielenkäytöllään ( silloin kun eivät suoraan , voimattomuuttaan, sensuroi :a) , ja jotkut sellaista vielä arvostavat.Heikkoa ja sääli.

Puhumme tosiasiassa hyvin helposti ymmärrettävissä olevista asioista. Ilmeisesti joillakin on tarvetta asiassa sen selkeää käsittelyä heikentää ja estää.

Eräskin "akateeminen asiantuntija" jaksaa keskustelusta toiseen inttää, kerta toisensa jälkeen itsensä täydellisesti häpäisten, että "et varmaankaan ymmärrä mitä tarkoitetaan korrelaatiolla ja kausaalisuhteella" ( muita argumentteja ei sitten löydykään ).

Ja nytkö jo oli tarvetta sensuroida tällaisen idiotismin kritiikki tältä palstalta? Jos näin on niin kehno on "akateemisen keskustelun " taso.


:aI_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tii Huh 11, 2006 3:26 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------
Säännöt, kuri, sensuuri ja ... rangaistukset?


"Tämä keskustelualue on tarkoitettu miestutkimusta ja miesten asemaa koskevaan akateemiseen keskusteluun.

Akateemisella keskustelulla tarkoitetaan joko mies- tai naistutkimusta harjoittavien tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoituksia (keskustelunavauksia) sekä niihin annettuja rakentavia kommentteja.

Keskustelualueen moderaattori toivoo, että keskustelualueelle ei kirjoitettaisi kirjoituksia "

- voimakkaan antifeministisestä näkökulmasta eikä
- voimakkaan radikaalifeministisestä tai miesvihamielisestä näkökulmasta

Tervetuloa mukaan kirjoittamaan ja kommentoimaan!"

 _____________________________________________________________________Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tii Huh 11, 2006 4:46 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------
Kymmenen syytä ihmetellä


Arvoisa Pasi Malmi,

Kirjoitat otsikolla Kymmenen syytä olla profeministi suomalaisen naistutkimuksen Minna-portaalissa vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa seuraavaa:

/ http://www.minna.fi/minna/artikkelit/malmiprofeministi.html

"Feminismin sisältä on ollut aina löydettävissä voimakkaita essentialismia vastustavia näkemyksiä. Essentialismi on ajatus siitä, että miehen ja naisen ´luontoon´ tai ´olemukseen´ kuuluu tiettyjä taipumuksia, jotka yhdistävät lähes kaikkia samaan sukupuoleen kuuluvia henkilöitä. Kriitikoiden mukaan tällainen essentialismi korostaa liiaksi sukupuolten keskinäisiä eroja ja jättää huomioimatta sukupuolten sisäisen heterogeenisuuden. Samalla essentialismi toimii jäykkää ja vanhanaikaista sukupuolijärjestelmää uusintavana ajatustapana. Antiessentialismi on tärkeä ajatussuunta miesten kannalta, koska se vastustaa miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiksi. Antiessentialismi auttaa torjumaan miehiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi avioerotilanteissa lasten huoltajuudesta päätettäessä (huoltajuussyrjintä, ks. Malmi 2005, luku 12).


Pasi Malmi hyvä, onko miehen luokitteleminen tuollaiseksi minkä olen kirjoittamastasi tekstistä vahventanut siis hyväksyttävää, mikäli mies ei suostu profeministinä kiillottamaan feministin saappaita "antiessentialistiprofeministinä"?


- Miten niin ”jäykkä ja vanhanaikainen sukupuolijärjestelmä”?


Mielestäni kirjoituksessasi esitetyt argumentit olivat kuin heikon, itsensä ja minuutensa kanssa sekaisin olevan ja identiteetistään epävarman ihmisen armon anelua: "Jos sanon näin, niin ette kai enää lyö".

:aI
_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tii Huh 11, 2006 5:38 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------
ARVIOLTA


Pasi Malmi hyvä, tässä pikkuisen lisää kritiikkiä "akateemisesta keskustelusta".

Luin väitöskirjasi beta-versiota, ja sieltä havaitsin, että siellä "estimoitiin" kovin usein, niinpä kysymykseni kuuluukin, että onko estimoiminen jotenkin akateemisempaa kuin arvioiminen? Kuulisin mielelläni vastauksen, ja toivoisin ettei vastaus olisi vain tympeä sensuuri, kuten aiemmin on ollut.


a

_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 12:56 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------Jarmo,


Kirjoitit: "akateemisuus sinäänsä halutaan leimata pahaksi"

- kuka niin tekee?

Kukaan ei varmaankaan ole kritisoimassa akateemista luotettavaan tutkimukseen pohjaavaa keskustelua, saati sitten leimaamassa sitä pahaksi. Ainakin minä kritisoin vain ja ainoastaan huonolla engelskalla briljeeraavaa ylimielistä "akateemista" keskustelua, joka ottaa oikeudekseen itselleen haalimallaan sensuurilla poistaa ne argumentit joihin ei ilmeisesti mitenkään muuten pysty vastaamaan .

Mitä on akateeminen ajattelemisen ja ilmaisun, keskustelun vapaus? Sitäkö mitä näimme tässä keskustelussa heti sen alkumetreillä "akateemisen" sensuroijamme toimissa?


aaa_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Tor Huh 13, 2006 3:04 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------

Eräs puheenvuoro:


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi
Sent: Wednesday, April 12, 2006 1:42 PM
Subject: Liite kanteluihini alkaen 9.22006 ja 14.11.2005 - Suomalaista valtapolitiikkaa

Antti Heiskala
12.4.2006

Antti Heiskala
..................
...................
...................
..................

OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi

liite kanteluihini /
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 9.2.2006


Kantelu Suomen hallituksen toimista
ns. hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyen


sekä

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE , alkaen 14.11.2005 , jatkettu 27.11.2005


Kantelu oikeusministeri Johannes Koskisen, oikeusministeri Leena Luhtasen, sekä tasa- arvovaltuutettu Päivi Romanovin toiminnasta ns. hedelmöityshoitolakiesitykseen liittyen.

( tiedoksi: tämä sama kirje on toimitettu niin kansanedustajille, mediaan, kuin myös joukolle muita vaikuttajia ja tutkijoita )

Suomen valtion ja joidenkin ”tutkijoiden” vastuuttomuudesta


LOBBARITUTKIJAT ja LOBBARIVIRKAMIEHET


Mikä saa niin monen suomalaisen tutkijan toimimaan täysin värittynyttä sukupuolipoliittista näkökulmaa ensiarvoisena pitäen, monasti todellisen elämän tapahtumat, tai ainakin toisen puolen siitä kokonaan unohtaen, ja siten lasten turvallisuuden vaarantaen?

Miksi erikoisesti "tasa-arvotyöhön" keskittyneet "tutkijat" ovat keskittyneet vain halpahintaisen propagandan tuottamiseen ja välittämiseen?

Mitä ilmeisimmin kyseessä on vain valtakuviot, he katsovat tämän välttämättömäksi oman valtansa ja valtapyrkimystensä, hegemoniansa lujittamiseksi; kirjoitetaan "tutkimusta" ja annetaan lausuntoja pelkässä puhtaassa likaisessa propagandatarkoituksessa, luultavasti itsekin tietäen niiden heppoisuus, jopa valheellisuus. Kenties se pieni urakin etenee tuolla lailla yli käyvissä poliittisissa pyörteissä paremmin.

Todellakin, oletan että usein kyllä vallan hyvin tiedetään ja tunnetaan maailmalla tehty hyvin luotettava tutkimus joka sotii täysin esitettyjä, ja jatkuvasti mediaan työnnettyjä väitteitä vastaan.

Rikoksia lapsia kohtaan

vain suomalaista VALTAPOLITIIKKAA
Esimerkkejä:

Otetaanpa esimerkeiksi vaikkapa nuo Hedelmöityshoitolakiesitystä kritisoidessani esiin ottamani laajat tutkimukset:

The Lancetissa julkaistu hyvin laaja ruotsalaistutkimus ( noin miljoona tutkittua, joita tutkittu yhdeksän vuotta ) yksinhuoltajien lasten huomattavasti suuremmista riskeistä ajautua rikollisuuteen ja muihin hankaluuksiin elämässä, kuolla ennenaikaisesti väKivaltaan, huumeisiin, alkoholiin, ym.

Liisa Kemppaisen analogiseen tulokseen tullut laaja suomalaistutkimus, ja vaikkapa vielä Australian hallituksen julkaisema tutkimus, jossa yksiselitteisesti todetaan mm. että: "It has been found that de facto or stepparents kill children in their care at a much greater rate than biological parents" ; luotettavaa tutkimusta, joka sotii yksiselitteisesti meillä ( täysin laittomien ) uusien lakien läpi saamiseksi viranomaisten esittämiä, itse asiassa rikollisia väitteitä vastaan, rikollisia siitä syystä, että noiden väitteiden johdosta – esim. siitä, siitä "ettei isän puuttumisesta koidu lapselle haittaa" - koituu tuhansille ja tuhansille lapsille vakavaa haittaa, jopa kuolemaa.

Tuollaiset väitteet eivät ole ainoastaan sukupuolifasistisia, vaan ne ovat myös lasten turvallisuuden vaarantavia. Niissä kehotetaan vain välinpitämättömyyteen lasten turvallisuuden suhteen.

Miksi näin tehdään jopa Suomen valtion toimesta, itse asiassa rikoksia lapsia kohtaan?


Vaadin näihin väärintekoihin syyllistyneitä viranomaisia, ja etenkin sylttypesää TANEa ja tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovia kantamaan vastuunsa asiassa ja eroamaan.


ystävällisesti
antti heiskala


PS. Lisää mielenkiintoisia havaintoja taustayhteyksistä ja vääristyneestä vallankäytöstä löytyy osoitteesta: http://miessakit.forum.emedia.fi/index.php ( alla muutamia kirjoituksiani noilta sivuilta )


------------------------------------------------------


Sukupuolistunut tutkimus ja vääristynyt vallankäyttö:
RAKENTEELLINEN VÄKIVALTA:

TARJAN ANSIOITAHalosen nettisivuilta:

"Vaalien loppusuoralla tempaisivat naiset. Kun julkisuudessa oli julistettu, ettei sukupuolella ole väliä ja etteivät tasa-arvoasiat nouse vaalien puheenaiheeksi, saivat muutamat erilaisia ajatuskantoja edustavat naiset tarpeekseen. Muutamassa päivässä ponkaistiin maasta ilta nimeltä Naiset Tarjan takana - puhelimet ja sähköpostit kuumina herätettiin iso joukko Suomen vaikuttajanaisia mukaan iloiseen vaalitorstai-iltaan Helsingin Kaapelitehtaalle.

Naisillan osallistujia

Mahtava joukko naisia oli noudattanut kutsua – isohko ravintola Hima&Sali Kaapelitehtaalla täyttyi ääriään myöten, tuoleista tuli pula ja loput joutuivat seuraamaan ohjelmaa seisaaltaan. Ilta oli pitkä ja monipuolinen. Menossa mukana edustava joukko Tarjansa valinneita naisia yhteiskuntaelämän eri puolilta. Emma ja Anna Paju lauloivat juhlan alkuun ”minun kultani kaunis on…” ja tunnelma alkoi nousta heti ensi minuuteilta. Päivi Istalan nopeisiin haastattelutuokioihin oli ryhmitelty akateemisia tutkijanaisia, taiteilijoita, toimittajia, kansanedustajia, yrittäjänaisia, kirjailijoita, ay-naisia – ja nimivalikoima oli upea.

Oli hienoa, että eturivissä oli mm. Suomen ainoa naisakateemikko, prof. Pirjo Mäkelä, joka antoi tukensa Tarja Haloselle, samaa mieltä hänen kanssaan olivat RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ja Vasemmmistoliiton Outi Ojala. Vihreän Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Cronberg edusti niitä monia vihreitä, jotka ovat ilmoittaneet tukensa Tarjalle – heistä mukana Kaapelin illassa kansanedustaja Irina Krohn ja arkkitehti Maija Könkkölä. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi, ettei hänellä ensi kierroksen jälkeen ollut mitään vaikeuksia asettua Tarja Halosen taakse.

Naisjärjestöjen hiljaisuutta vaalien tiimoilla ihmetteli Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Leena Ruusuvuori, joka itse oli tehnyt päätöksensä Tarjan puolesta vaikuttuneena ehdokkaansa monivuotisesta toiminnasta tasa-arvon ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä. Sanoipa Leena Ruusuvuori leikillisesti, että Tarja Halosen toimia hänen on kiittäminen yhdestä työpaikastaan – pitkälti Tarjan ansiota on se, että aikanaan perustettiin erillinen viisi vuotta kestänyt projekti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyötä tekemään...

Tutkijanaisista olivat Tarjan valinneet ehdokkaakseen mm. Kaisa Kauppinen, Liisa Husu sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Aili Nenola. Kulttuuripuolella saman valinnan olivat tehneet teatteriohjaaja Ritva Siikala, taiteilija Kiba Lumberg, kirjailija Anja Snellman ja kotoa flunssaisena terveiset lähettänyt Leena Lehtolainen. Journalisteja Tarjan puolesta edusti mm. Ydin-lehden päätoimittaja Sirpa Puhakka, hengessä mukana oli Umayya Abu-Hanna.

Ja olihan siellä monta, monta eri aloilla kyntensä näyttänyttä naista: äskettäin väitellyt lisensiaatti Päivi Lipponen, kaupunginvaltuutettu Tiia Aarnipuu, PAM:n kv.sihteeri Tarja Kantola, projektipäällikkö Assi Liikanen.

Yrittäjänaisia edusti Anne Linnonmaa, jota asiantuntevasti haastatteli toinen naisyrittäjä, Tertta Saarikko.

Varsinaisia juhlapuheita oli vain kaksi – mutta niiden pitäjät parasta laatua. Akatemiaprofessori Kevät Nousiainen juristina sanoi seuranneensa vuosikausia ammattisisarensa Tarjan toimia ja oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien esitaistelijana. Tarja on loistava esikuva hänelle. Ja sopii samaan tehtävään kyllä muillekin. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen muisteli tietään Tarjan jälkeentulijana - mm. sitä, miten hän nuorena valtuutettuna sai tukea, kannustusta ja vanhemman ohjeita Tarjalta Helsingin kaupunginvaltuustoaikanaan.

Illassa kohotettiin Tarjan malja ja kiitettiin sen sponsoreina toimineita miehiä. Yhteistervehdyksenä kohosi kohti kattoa huuto ”Hyvä Tarja!”, kun muistettiin että ehdokas oli samaan aikaan TV1:n viimeisessä vaalitentissä – ehkäpä naisenergiaa siirtyi studion paahteeseen.

Pitkän illan kruunasivat sen esiintyvät taiteilijat, joita Kaj Chydenius ansiokkaasti säesti. Laulaen toivat tukensa illan antiin mm. Monna Kamu, Ritva Sorvali, Sara Holopainen ja Taru Nyman. nauruhermoja kutkutti näyttelijä Heidi Herala esittämällä ”ei tehrä tästä nyt numeroo”-Sinikka Nopolan mainioita tekstejä.

Ilo oli olla mukana! "

"SITTEN LAPSELLA VAIN ON KAKSI ÄITIÄ"


Jos jokin asia on jonkin henkilön ansiota, silloin hän on siitä myös vastuussa, eli, näin ollen presidentti Tarja Halonen on vastuussa todellisuutta vääristelevästä, sukupuolet täysin eri asemaan asettavasta, syrjivästä ja täysin valheellisen kuvan todellisuudesta antavasta ja siten lasten turvallisuuden vakavasti vaarantavasta tutkimuksesta, ilmeisesti päämääränään oman viiteryhmänsä etuoikeuksien ajaminen lainsäädäntöön, Halonen: "sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
LEIKKAUS

IHMETTELY


Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa


Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta.

Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.

Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU).

LEIKKAUS

LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTAKuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos.


"Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:

lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä------ äiti------- isä--------muu

alle 1 v-------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v --------- 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v --------- 41 % -------53 % ------6 %"

LEIKKAUS


POLIISITILASTOT

Poliisitilastojen mukaan törkeän puolisoväkivallan tekijä on viimevuosina ollut 40,3% tapauksista nainen

LEIKKAUS


"SEMINAARIKUTSU

SUKUPUOLI JA VÄKIVALTA

Pohjoismainen tutkimusohjelma 2000—2004
Helsingin tiedotusseminaari

Yliopiston päärakennuksen pieni juhlasali 27.10.2005

Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama viisivuotinen tutkimusohjelma Sukupuoli ja väkivalta (Kön och Våld, Gender and violence) on päättynyt.

Ohjelman aikana on kehitetty pohjoismaista yhteistyötä sukupuolittuneen väkivallan tutkimuksessa ja sen puitteissa on toteutettu kansallista ja kansainvälistä tutkimusta lähinnä neljän pääteeman alueelta:

- Valta, väkivalta, seksuaalisuus ja uhriutuminen sukupuolierityisenä prosessina
- Vanhemmuus, sukupuoli ja väkivalta: vanhemmuus sukupuoliperustaisena yhteiskunnan instituutiona

- Maskuliinisuus ja väkivalta toisiaan konstituoivina ja seksuaalisuuden kulttuuriset määritelmät, jotka tekevät miesten seksuaalisuudesta hallitsevan ja naisten seksuaalisuudesta alisteisen -

”Kulttuurin” ja ”kulttuurien” merkitys sukupuolen ja väkivallan yhdistämisessä

Tutkimusohjelmakomitean aloitteesta Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti järjestää ohjelmasta ja sen tuloksista tiedotusseminaarin

27.10.05. Puhujina on pohjoismaisten verkostojen suomalaisia vetäjiä ja jäseniä.
ALUSTAVA OHJELMA
27.10.2005 klo 13—17


Ohjelmakomitean Suomen edustaja prof. Aili Nenola (Kristiina-instituutti, Humanistinen tiedekunta, HY) avaa seminaarin ja esittelee Sukupuoli ja väkivalta – tutkimusohjelman teemoja ja tuloksia

Kasvatustiet. tri, lehtori Vappu Sunnari (Oulun yliopisto):
Sukupuolittunut väkivalta kouluissa ja opettajankoulutuksessa Barentsin alueella

Vappu Sunnarin koordinoima kansainvälinen verkosto on tutkinut väkivaltaa kouluissa ja opettajankoulutuksessa Barentsin alueella erityisesti vallan, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden representaatioiden sekä seksuaalisuuden näkökulmista.

Valt. tri, vanh. tutkija Aino Saarinen (Aleksanteri-instituutti, HY): Barentsin alueen naisten kriisikeskusten tutkimusverkosto

Aino Saarisen koordinoiman verkoston tutkimushankkeiden tavoitteena on ollut lähestyä sukupuolen ja väkivallan ongelmakohtia, prostituutiota ja ihmiskauppaa sekä reproduktioon liittyviä valintoja erityisesti naisten toimijuuden näkökulmasta ja avartaa niistä käytyä kansainvälistä keskustelua. Puheenvuorossaan Saarinen käsittelee näitä teemoja myös
maahanmuuttajanäkökulmasta.

YTM Teija Hautanen ( Naistutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto ):

Isyys ja väkivalta huoltoriidoissa

Teija Hautanen esittelee puheenvuorossaan työn alla olevaa väitöskirjaansa, joka käsittelee isyyttä ja väkivaltaa huoltoriidoissa. Väkivaltaan syyllistyneen miehen isyyteen ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota suomalaisessa tutkimuksessa. Hautasen tutkimus kohdentuu avio- ja avoeroihin. Hän kysyy mm. miten perhepiirissä väkivaltaisesti käyttäytyneen miehen isyyden oletetaan jatkuvan avio- tai avoeron jälkeen? Millaisia ratkaisuja tehdään lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta?

Millaisia perusteluja käytetään näitä huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusratkaisuja tehtäessä? Työn alustavat tulokset kertovat, että Suomen tuomioistuimissa ei ole yhtenäisiä käytäntöjä väkivallan merkityksen arvioimiseksi silloin, kun päätetään lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Näin on myös sosiaalitoimien kohdalla: väkivallan arviointi ja sille annettu painoarvo vaihtelevat sosiaalitoimien tuomioistuimille antamissa lausunnoissa.


Prof. Suvi Ronkainen ( Menetelmätieteiden laitos, Lapin yliopisto):

Väkivalta, yhteiskunnalliset käytännöt ja sosiaalinen muutos

Ronkaisen koordinoima tutkimusverkosto on tutkinut seksualisoitunutta väkivaltaa pohjoismaisessa kontekstissa. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut väkivallan sukupuolittunut luonne sekä erilaiset sukupuoleen liittyvät vallan ulottuvuudet. Tutkimuskohteina ovat olleet mm. väkivaltatyöhön liittyvät yhteiskunnalliset käytännöt, väkivalta läheisissä ihmissuhteissa, lapset ja perheet, uhriutumisprosessi, miesten väkivaltaisuus ja sukupuolirakenteiden sosiaalinen muutos, prostituutio ja pornografia sekä väkivaltaan liittyvät oikeudelliset rakenteet ja prosessit.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme lähettämään ennakkoilmoittautumiset 30.9. mennessä osoitteeseen kati.nieminen@helsinki.fi.

Osoitetietonsa antaneille ilmoittautuneille lähetämme ennakkomateriaalina tutkimusohjelman eri pohjoismaisia kieliä
käyttävän loppuraportin, jossa esitellään ohjelman verkostoja ja
tutkimushankkeita. Seminaarissa on saatavana ohjelmasta, tematiikasta ja tuloksista kertova laajahko yhteenveto suomen kielellä ja muuta materiaalia.

Kutsua saa mielellään välittää eteenpäin.

Tervetuloa!"


Tasa-arvo on kaapattu

TASA-ARVOKONE JA TARJA HALONEN


Naisjärjestöjen keskusliitolla on edustaja toisena pysyvänä "asiantuntijajäsenenä" valtiollisessa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa ( TANE ) . Suomalaisessa sukupuolisyrjivässä tasa-arvossa kun eletään on luonnollista että myös se toinen on samankaltaisesta naisjärjestöstä.

Yllä esitetyt kirjoitukset yhdistäen, ei ole vaikea nähdä mikä on todellisuus Suomessa.

Näyttää siltä että Tarja Halonen käyttää häikäilemätöntä valtaa niin Naisjärjestöjen keskusliiton kuin sitä kautta myös valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kautta, ja tietenkin, vain oman viiteryhmänsä etuoikeuksia ajaakseen. Muiden kustannuksella. Nyt lasten ja HEIDÄN isiensä.

TASA-ARVOTYYPITYS:

Tasa-arvotyypitetty syyllinen :

TANE toteaa


"Asia
Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto
Hyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."

".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.

2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "

- Tuokaa siis esiin tasa-arvotyypitetty syyllinen!

eräs, sukupuolensa perusteella syyllinen
isä A----------------------------------------------------------------------


TANE TIEDOTTAA:


"YTL Jaana Kuusipalo:

MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE?

(Lyhennelmä alustuksesta)"

.....

"Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."


- niinpä niin: "kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä." ( lapsista ei niin väliä, juu? )


"Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."

- niinpä niin, kuten tämä ( täysin laiton ) ns. hedelmöityshoitolakikin.

Kysynpä vaan, että milloin saamme kuulla ensimmäisen miesten tasa-arvo-ongelmia koskevan julkisen kannanoton "tasa-arvo"viranomaisiltamme?


Ah-47----------------------------------------------------------------

Sexviolence


STAKESIN sivuilla esiintyy sana ”sexviolence”, tarkoittaakohan se sitä kun Stakesin naisparisuhteessa asuva "tutkija" Tytti Solantaus vääristelee ja halventaa isän merkitystä lapsen kehitykselle tutkimuskatsauksessaan.


Paksuimmillaanhan tutkimuskatsauksesta selviää sellaista, että "äidin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, lasten ja äitien suhde oli lämpimämpi, mikäli perheessä ei ollut isää".


Kanssasisariensa iloksi katsauksessa todetaan myös, että ”lesbojen tyttäret olivat feminiinisempiä kuin heteroäitien”!

- Minusta tuo täyttää hyvinkin organisoidun sexviolencen tunnusmerkistön.

a_____________________________________________________________________

( Pasin Malmin jatkuvasti omaksi edukseen suorittaman "moderoinnin" johdosta seuraavassa tulee aluksi aika paljon päällekkäisyyttä edellisten kommenttien kanssa, sillä moderointi oli täysin mielivaltaista ja Pasi "moderoi" keskustelu milloin mitenkin, joten se oli joka tallennuskerralla erilainen )

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Per Huh 14, 2006 9:59 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------


No niin, tässä siis keskustelun loppuosa ennen armasta aneteemista sensuuriamme. Tämän loppuosan yritin järjestää kutakuinkin kronologiseen järjestykseen, alkuosassa on heittoja, koska tallensin keskustelua sensuuriin tiimellyksessä ja näin ollen tallennetuista keskusteluista tuli keskenään erilaisia. Nyt näin hiukan vaivaa ja pyri järjestämään loppuosan kommentit oikeaan järjestykseen.

_____________________________________________________________________


Neonomide
Jätkä

Kes Huh 05, 2006 12:38 am Viestin aihe:
-------------------------------------------feministi kirjoitti:
Lainaus:
siis aivan uskomatonta "keskustelua" täällä! vai että vielä oikein akateemista! tästä täytyy raportoida eteenpäin. mutu-tunteellahan sitä tiedettä aina tehdäänkin.
karrilla ainoa hyvä pointti toistaiseksi.


Älä muuta virka.

feministi kirjoitti:
Lainaus:
ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.


Sama täällä. Jos täällä ei ole suoranaista sovinismia, niin ainakin aika radikaalia "kriittistä naistutkimusta".

feministi kirjoitti:
Lainaus:
ps. minä en ole kyseistä kyselyä nähnyt, vaikka uta:n naistutkimus-listalla olenkin, joten olisiko mahdollista lähettää kysymykset sinne vaikka uudelleen?


Itse olen aika tuore listalainen (liityin muutama päivä sitten), joten minuakin kiinnostaisi osallistua

_____________________________________________________________________

Turo
Äijä

Kes Huh 05, 2006 1:34 am Viestin aihe: Mikä on sinun kokemuksesi asioista "feministi"
------------------------------------------------feministi kirjoitti:
Lainaus:

"---koska itselleni on syntynyt näkemys, jonka mukaan naisten on useissa tapauksissa vaikea olla rehellisiä edes itselleen. Tuntuu kuin he eivät kertakaikkiaan ymmärtäisi jonkun tietyn suuntaisen kannaottonsa seuraamuksia ja sitä miten tuollaiset kysytyt asiat ilmenevät käytännössä" siis aivan uskomatonta "keskustelua" täällä! vai että vielä oikein akateemista! tästä täytyy raportoida eteenpäin. mutu-tunteellahan sitä tiedettä aina tehdäänkin.

karrilla ainoa hyvä pointti toistaiseksi.

ps. minä en ole kyseistä kyselyä nähnyt, vaikka uta:n naistutkimus-listalla olenkin, joten olisiko mahdollista lähettää kysymykset sinne vaikka uudelleen? "


"feministi" hoi, minä tunnustaudun tuon siteeraamasi kohdan kirjoittajaksi. Myönnän, että tuo arkikokemukseni kautta tapahtunut eläytyvä tapa maalata esiin jotakin ilmiökenttää ei tyydytä kovin tiukasti tieteelliseen metodiikkaa suhtautuvaa. Toisaalta ihan sinun mieliksi voisin kutsua sitä vaikkapa arjen fenomenologiaksi

Suurin virheeni tässä varmastikin oli se, että kirjoitin tuolla tavalla miestutkimus-keskustelualueella. Olen itsekin sitä mieltä, että ihan noin ei pitäisi tällä foorumilla toimia. Tästä aiheesta keskustelu oli tosin jo ennen minun mukaan tuloa mennyt joksikin vähemmän akateemiseksi ja siksi otinkin ilmaisulleni tiettyjä vapausasteita.

Tuo muuten "feministi", miten siteeraat minua, antaa hiukan harhaan johtavan vaikutelman minun esitystavastani (mutta palvelee varmasti sinun tarkoitusperiäsi). Aloitat siteeraamisesi tuosta "koska" -sanasta ja sen perusteella tulee vaikutelma aivan kuin perustelisin jonkin kovinkin keskeisen kantani tuolla tavalla. Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan tuossa kohdassa vain maalailen ilmiömaailmaa, joka on joko enemmän tai vähemmän lukijan eläytyvän samastumisen kautta tavoitettavissa. Miten muuten on sinun kohdallasi "feministi", tavoitatko tuon kuvauksen perusteella mitään sellaista, jolla olisi jokin vaste sinun kokemusmaailmassasi? Onko sinulla jotakin näkemystä siitä, olisiko sosiaalisesti suotava vastaamistyyli tällaisista nyt käsiteltävistä asioista kysyttäessä mahdollisesti naisten kohdalla isompi ongelma kuin miesten kohdalla?

---------------------


Tää oli huippu

feministi kirjoitti:
Lainaus:

... tästä täytyy raportoida eteenpäin.

Mä olen varma, että sä teet sen _____________________________________________________________________


Turo
Äijä

Kes Huh 05, 2006 1:47 am Viestin aihe: Kuten MAN-listan profeministit
------------------------------------------feministi kirjoitti:
Lainaus:

karrilla ainoa hyvä pointti toistaiseksi.


Siis ainoa hyvä pointti tähän asti on "feministin" mielestä ollut ehdotus vaihtaa puheenaihetta (ei puhuta siitä ovatko feministit miesvihamielisiä). Tämänhän menee sitten aivan samalla tavalla tämä feministin ajatuksenjuoksu, kuin MAN-keskustelulistalla profeministeillä konsanaan: aina kun aihe käy jotenkin tukalaksi, niin silloin on aika vaihtaa puheenaihetta.

(muut vaihtoehdot ovat: syvä hiljaisuus, syytökset sovinismista tai vitsin murjaisu)
_____________________________________________________________________

Henry
Skloddi

Kes Huh 05, 2006 9:53 am Viestin aihe
-------------------------------------------feministi kirjoitti:
Lainaus:
ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.Mitä tarkoitat sanalla "sovinisti"? Tarkka selvitys kiitos.
_________________
http://ihmissuhteet.blogspot.com
_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho

Kes Huh 05, 2006 2:39 pm Viestin aihe
----------------------------------------


Henry,

Käsittääkseni sovinisteja ovat kaikki muut miehet poislukien profeministimiehet. Femmarien periaate on, jos et ole meidän puolella, niin olet meitä vastaan. Lapsen ei-geneettinen miespuoleinen vanhempi syyllistyy lähes 50 kertaa todennäköisemmin lapsen hyväksikäyttöön kuin geneettinen isä. Tekisi mieli kysyä, että ovatko femmarit miesvihassaan juosseet pedofiilien syliin?
_____________________________________________________________________


Henry
Skloddi

Kes Huh 05, 2006 5:36 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------


Yhden määritelmän mukaan sovinisti on mies, joka pitää naisia miehiä alempiarvoisempina. Itse taas pidän naisia ylempiarvoisina, koska naisilla on melkein kaikkia asiat paremmin kuin miehillä. Olen tuon määritelmän mukaan anti-sovinisti.
_________________
http://ihmissuhteet.blogspot.com_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Sun Huh 09, 2006 10:19 am Viestin aihe
-----------------------------------------Pasi Malmi voisitko jo vastata esitettyyn kysymykseen?

Kirjoitit: "Tutkimus kohdistettiin naistutkimus@uta.fi-sähköpostilistan jäsenille. Toistaiseksi kertyneiden vastausten valossa tilanne näyttää seuraavalta: 1. Tietoista miesvihamielisyyttä tai miehiin kohdistuvaa demonisointia ei esiinny lainkaan."

Aivan käsittämätön paskatutkimus. Sinä siis kysyt rikolliselta onko hän tehnyt rikoksen ja kieltävän vastauksen perusteella päättelet, että rikosta ei ole tapahtunut? Kysyppä esim. Espoon sosiaalitoimiston miespuolisilta asiakkailta, että esiintyykö Suomessa sukupuolifasismia ja tietoista tarkoituksellista sukupuolisyrjintää, niin uskoisin, että lähes 100 % vastaajista näkee tällaista esiintyvän.

Miksi muuten käytät sivistyssanoja, kuten dissonanssi, vaikka sinulla on jopa suomenkielinen vastinen tiedossasi? Haluatko korostaa akateemisuutta? Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?

Lisäksi kysyn. Oletko profeministi? Miksi profeministinen liike on heterokielteinen? Kuinka läheinen on profeminismin ja pedofilian välinen yhteys? Oletko homo? Mikä pitäisi mielestäsi olla seksin suojaikäraja?
_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Sun Huh 09, 2006 12:21 pm Viestin aihe:
------------------------------------------
Because


"Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?"
jtarkkon hyvä, huudat turhaan tuuleen.

Saanko vastata? Se on eräs tapa yrittää piilottaa heikko argumentaatio, se kuinka huonosti kirjoittaja todellisuudessa on kokonaisuuden hahmottanut, ja useinkin, ikävä kyllä, joidenkin ihmisten suhteen toimiva tapa ( ilman pienintäkään syytä ) asettua niiden yläpuolelle, jotka eivät ole katsoneet tarpeelliseksi opetella "akateemisia" ilmaisuja ja käsitteitä, kieltä, joka yleensä on kuitenkin vain tyyliä "kausaalisuhde".


because

Eräskin loistavan briljantti profeministimies, epäilen että varmasti valtion palkkalistoilla oli, jaksaa keskustelusta toiseen inttää, kerta toisensa jälkeen itsensä täydellisesti häpäisten, "et varmaankaan ymmärrä mitä tarkoitetaan korrelaatiolla ja kausaalisuhteella" ( muita argumentteja ei sitten löydykään ).


:aI

_____________________________________________________________________Jälleen Sensuurin jälkeen lisätty:


Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 3:10 pm Viestin aihe:
----------------------------------------


Akateeminen ajattelun, ilmaisun vapaus
- vai "akateeminen" sensuuri?
"Akateemisuuden" nimissä sensuroitu Jar jar oli oikeassa, hän havainnoi todellista maailmaa, eikä vain sitä minkälaisen sen jotkut väittävät olevan - tietenkin omalle toiminnalleen edullisesti, kuinkas muuten.

On helppoa kieltää tekevänsä väärin, kun sitä kysytään. Itse asiassa niin on tehtäväkin, kuinkas muuten. Eikö vain olekin, hyvät "akateemisesti keskustelevat" herrat?beCAUSE"Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?" jtarkkon hyvä ( kirjoitti ennen "akateemista" sensuuriamme! ) , huudat turhaan tuuleen.

Saanko vastata?Kehnoa engelskaa


Monille keskustelijoille ulkomaankielisten, "hienojen", joidenkin ns. "akateemisiksi" käsittämien ilmaisujen täysin liioiteltu käyttö on vain eräs tapa yrittää piilottaa muutoin varsin heikko argumentaatio, se kuinka huonosti kirjoittaja todellisuudessa kokonaisuuden on hahmottanut.

Tämä on useinkin, ikävä kyllä, joidenkin ihmisten suhteen toimiva tapa ( ilman pienintäkään syytä ) asettua niiden yläpuolelle, jotka eivät ole katsoneet tarpeelliseksi opetella noita "hienoja" ilmaisuja ja käsitteitä, kieltä, joka yleensä on kuitenkin vain tyyliä "kausaalisuhde", eli kehnoa engelskaa.

Näin tekeydytään sivistyneiksi ”asiantuntijoiksi” ja käytetään asiantuntijavaltaa, ikävä kyllä useinkin sellaisten ihmisten toimesta, jotka sinänsä eivät asiaa hahmota, mutta osaavat tiputtaa osan ihmisistä pois kärryiltä ”oppineella” kielenkäytöllään ( silloin kun eivät suoraan , voimattomuuttaan, sensuroi :a) , ja jotkut sellaista vielä arvostavat.Heikkoa ja sääli.

Puhumme tosiasiassa hyvin helposti ymmärrettävissä olevista asioista. Ilmeisesti joillakin on tarvetta asiassa sen selkeää käsittelyä heikentää ja estää.

Eräskin "akateeminen asiantuntija" jaksaa keskustelusta toiseen inttää, kerta toisensa jälkeen itsensä täydellisesti häpäisten, että "et varmaankaan ymmärrä mitä tarkoitetaan korrelaatiolla ja kausaalisuhteella" ( muita argumentteja ei sitten löydykään ).

Ja nytkö jo oli tarvetta sensuroida tällaisen idiotismin kritiikki tältä palstalta? Jos näin on niin kehno on "akateemisen keskustelun " taso.

:aI_____________________________________________________________________
Antti Heiskala

MIES

Lähetetty: Per Huh 14, 2006 10:24 am Viestin aihe:
-------------------------------------------------------

Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 3:26 pm Viestin aihe:
---------------------------------------

Säännöt, kuri, sensuuri ja ... rangaistukset?"Tämä keskustelualue on tarkoitettu miestutkimusta ja miesten asemaa koskevaan akateemiseen keskusteluun.

Akateemisella keskustelulla tarkoitetaan joko mies- tai naistutkimusta harjoittavien tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoituksia (keskustelunavauksia) sekä niihin annettuja rakentavia kommentteja.

Keskustelualueen moderaattori toivoo, että keskustelualueelle ei kirjoitettaisi kirjoituksia "

- voimakkaan antifeministisestä näkökulmasta eikä
- voimakkaan radikaalifeministisestä tai miesvihamielisestä näkökulmasta

Tervetuloa mukaan kirjoittamaan ja kommentoimaan!"

_____________________________________________________________________jtarkkon
Urho

Tii Huh 11, 2006 4:40 pm Viestin aihe:
---------------------------------------Pasi Malmi,

Esitin sinulle täysin asiallisia tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä? Miten sinä vastasit? Sensuroimalla kysymykseni. Tuollainen sensuuri on todella alhaista.

Eikö sinun olisi syytä hakeutua vähemmän vaativiin tehtäviin, kun et kykene vastaamaan ja osallistumaan oman alasi keskusteluun, jos näkökulma ei ole sinulle mieluisa?

Sensuroimasi threadi on kyllä kokonaisuudessaan tallessa älä huoli. Laitamme sen kyllä näkyviin aikanaan paikkaan, mistä sinä et sitä kykene sensuroimaan. Kerrytät kieroilla tempuillasi vain lisää vastuute teidän profemmarien kapeille harteille. _____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 4:46 pm Viestin aihe:
---------------------------------------

Kymmenen syytä ihmetelläArvoisa Pasi Malmi,

Kirjoitat otsikolla Kymmenen syytä olla profeministi suomalaisen naistutkimuksen Minna-portaalissa vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa seuraavaa:

/ http://www.minna.fi/minna/artikkelit/malmiprofeministi.html

"Feminismin sisältä on ollut aina löydettävissä voimakkaita essentialismia vastustavia näkemyksiä. Essentialismi on ajatus siitä, että miehen ja naisen ´luontoon´ tai ´olemukseen´ kuuluu tiettyjä taipumuksia, jotka yhdistävät lähes kaikkia samaan sukupuoleen kuuluvia henkilöitä. Kriitikoiden mukaan tällainen essentialismi korostaa liiaksi sukupuolten keskinäisiä eroja ja jättää huomioimatta sukupuolten sisäisen heterogeenisuuden. Samalla essentialismi toimii jäykkää ja vanhanaikaista sukupuolijärjestelmää uusintavana ajatustapana. Antiessentialismi on tärkeä ajatussuunta miesten kannalta, koska se vastustaa miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiksi. Antiessentialismi auttaa torjumaan miehiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi avioerotilanteissa lasten huoltajuudesta päätettäessä (huoltajuussyrjintä, ks. Malmi 2005, luku 12).


Pasi Malmi hyvä, onko miehen luokitteleminen tuollaiseksi minkä olen kirjoittamastasi tekstistä vahventanut siis hyväksyttävää, mikäli mies ei suostu profeministinä kiillottamaan feministin saappaita "antiessentialistiprofeministinä"?

- Miten niin ”jäykkä ja vanhanaikainen sukupuolijärjestelmä”?

Mielestäni kirjoituksessasi esitetyt argumentit olivat kuin heikon, itsensä ja minuutensa kanssa sekaisin olevan ja identiteetistään epävarman ihmisen armon anelua: "Jos sanon näin, niin ette kai enää lyö".

:aI
_____________________________________________________________________
Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 5:38 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------

ARVIOLTA


Pasi Malmi hyvä, tässä pikkuisen lisää kritiikkiä "akateemisesta keskustelusta".

Luin väitöskirjasi beta-versiota, ja sieltä havaitsin, että siellä "estimoitiin" kovin usein, niinpä kysymykseni kuuluukin, että onko estimoiminen jotenkin akateemisempaa kuin arvioiminen? Kuulisin mielelläni vastauksen, ja toivoisin ettei vastaus olisi vain tympeä sensuuri, kuten aiemmin on ollut.

a
_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Tii Huh 11, 2006 6:16 pm Viestin aihe:
----------------------------------------
Pasi Malmi,

Sensuuri on yhteiskunnassa vastenmielinen ilmiö. Sensuuri on vääristynyttä vallankäyttöä ja vähintäänkin saman tason väkivaltaa kuin UTH:ssa kyselty.

Miten miessakkien rahoittajat, kuten RAY suhtautuu siihen, että miessakit päästää moderaattorin asemaan sivistyssanoilla keikaroivan profemmarin, jonka aatteen perimmäinen tarkoitus on tuhota ydinperhe instituutiona ja halveksua heteromiestä?

Voisitko Pasi nyt vastata yksinkertaisiin kysymyksiin? Oletko homo? Miksi profemmarit halveksuvat heteromiestä, mutta antavat hiljaisen hyväksyntänsä pedofiileille? En ole koskaan havainnut profemmarien sanovan pahaa sanaa pedofiileista.

On niin helppo tuhota kysymykset ja jättää vastaamatta. Tuhottaisiinko profemmarien ihannevaltiossa myös kiusalliset kysyjät?_____________________________________________________________________Jarmo
Äijä

Tii Huh 11, 2006 8:10 pm Viestin aihe:
----------------------------------------jtarkkon kirjoitti:
Lainaus:
Miten miessakkien rahoittajat, kuten RAY suhtautuu siihen, että miessakit päästää moderaattorin asemaan sivistyssanoilla keikaroivan profemmarin, jonka aatteen perimmäinen tarkoitus on tuhota ydinperhe instituutiona ja halveksua heteromiestä?


Onko Pasi Malmi liittynyt profeministeihin? Aiempien keskustelujen perusteella en ole pitänyt profeministinä.

jtarkkon - ovatko syytöksesi mielestäsi tarpeellisia?

_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 9:09 pm Viestin aihe:
----------------------------------------"Akateeminen" sensuuri tuskin oli ainakaan tarpeellista?


_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Tii Huh 11, 2006 9:23 pm Viestin aihe:
---------------------------------------

Pasi Malmi,

Vielä yksi kysymys johon odotan sinun vastaavan, asiallisesti:
Miksi sensuroit kaikki aiemmat kirjoitukseni tästä keskustelusta? Mitkä olivatkaan perusteesi sellaiseen.

a_____________________________________________________________________jtarkkon
Urho

Kes Huh 12, 2006 7:21 am Viestin aihe:
----------------------------------------Jarmo,

Pasi Malmi on kirjoittanut artikkelin "kymmenen syytä olla profeministi"

Minä esitän aika kovia kysymyksiä ja pyrin saamaan aikaan dialogia. Profemmarien touhut ovat olleet niin heteromiestä sekä lapsen etua halveksuvia, että ei kai kukaan odota, että kohtelisin heitä keskustelussa jotenkin silkkihansikkain?
_____________________________________________________________________


Jarmo
Äijä

Kes Huh 12, 2006 11:24 am Viestin aihe:
-------------------------------------------jtarkkon kirjoitti:
Lainaus:
Jarmo,

Pasi Malmi on kirjoittanut artikkelin "kymmenen syytä olla profeministi"


Koin kyseisen artikkelin sarkasmiksi, tai ironiaksi. Mielestäni siinä Pasi luettelee kymmenen syytä sille, että profeminismiä voidaan pitää jopa ideologisena väkivaltana miehiä kohtaan.
_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho

Kes Huh 12, 2006 11:35 am Viestin aihe:
-----------------------------------------Jarmo,

Jos näin on, niin miksi arvon tutkija ei voi liittyä keskusteluun ja selvittää mahdollisia väärinkäsityksiä?

Klassinen selitys on aikapula. Nyt on kysymys siitä, että näihin kysymyksiin yhtä seikkaperäisesti perehtyneitä henkilöitä kuin täällä kirjoittavat ei ole Suomessa tai jos olisi, niin miksi nämä henkilöt sitten olisivat pitäneet kynttiläänsä vakan alla ja loistaneet poissaolollaan kaikilta julkisilta foorumeilta?

Summa summarun. Mikä voi selittää sen, että tutkija ei ole valmis julkiseen keskusteluun omasta aihepiiristään? Minulle tulee mieleen ainoastaan yksi selitys ja se on sama, joka koskee myös naistutkimusta.

Jos oma työ on tehty voimakkaan asenteellisista lähtökohdista, eikä kestä kriittistä arvostelua, niin on parempi tekeytyä "akateemiseksi" asiantuntijaksi. Tällaiselle asiantuntijalle Helsingin Sanomat antaa aina silloin tällöin mahdollisuuden huutaa norsunluutornista oma mihinkään perustumaton tosiasiansa, asettua tämän jälkeen muiden yläpuolelle ja olla osallistumatta millään tasolla vuorovaikutteiseen kansalaiskeskusteluun. Tämä on nähty mm. Sunnuntai-debatin puheenvuoroista. Mitä helvetin debattia se on, kun "asiantuntija" ei jää sanallakaan kantamaan vastuuta "totuudestaan" eikä vastaa mihinkään kommentteihin millään foorumilla?
_____________________________________________________________________


Jarmo
Äijä

Kes Huh 12, 2006 11:56 am Viestin aihe:
--------------------------------------------


jtarkkon kirjoitti:
Lainaus:
Jarmo,

Jos näin on, niin miksi arvon tutkija ei voi liittyä keskusteluun ja selvittää mahdollisia väärinkäsityksiä?


En tiedä Pasi Malmin syitä olla vastaamatta. Mielestäni tämä keskusteluketju provosoi turhan kärkkäästi keskustelua. Vaikuttaa siltä, että akateemisuus sinäänsä halutaan leimata pahaksi. Tämä keskustelutapa sopii parmmin tuonne yleiselle puolelle ja syytävä sormikin voisi osua paremmin hehtaaripyssyn sijaan.

Ise pidän profeministejä akateemispoliittisina keikkujina, joiden teoria on käsittämätön - monet heistä väittävät, ettei mies voi olla feministi, perustelu - koska feminismi on elämänkokemusta. Se on tietysti väärä väite. Kaikki kirjoitettu tai kieleen perustuva on jaettavissa yli sukupuolen rajojen. Profeministit rakentava sp eroja sinne, missä niitä ei voi esiintyä. Kieli on yhteinen. _____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Kes Huh 12, 2006 12:28 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------


Jarmo,

Olen kanssasi monissa asioissa samoilla linjoilla, mutta en tässä maltti-asiassa. Käy lukemassa tuosta toisesta threadista Antin kirjoitus otsikolla "Maltillista joukkoa", niin ehkä ymmärrät, mitä tarkoitan.

Näen asian siten, että merkittävä osa esim. naistutkimuksen parissa toimivista ihmisistä aivan oikeasti ymmärtää, että toiminta on rikollista. Ihmisten asettaminen sukupuolensa perusteella eriarvoiseen asemaan tavalla, jota he useasti käyttävät täyttää suoraan rikoslain syrjinnän tunnusmerkistön. Yksikään viranomainen ei Suomessa näihin rikoksiin puutu. Maltillisesti voit keskustella asiasta vaikka tuhat vuotta, eikä asia johda mihinkään. Itsekin yritin pari vuotta.

En usko, että näitä "akateemisia" rikollisia saa kuriin millään muulla kuin oikeustoimilla ja haastamalla heitä mahdollisimman suoraan, ilman minkäänlaista peittelyä tai turhaa koreilua.

Jos valtio väittää olevansa oikeusvaltio, niin kai se nyt pitäisi pystyä jotenkin myös osoittamaan? Ensisijaisesti henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen asiassa tulisi nähdäkseni saattaa valtion ylin johto, presidentti ja valtioneuvoston jäsenet. He tietävät varmasti mikä on asioiden tila, eivätkä tee elettäkään korjatakseen tässä ympäristössä yhtään mitään.

Suomen lapset ansaitsevat parempaa, kuin maltillisen joukon, joka diskreetisti ja akateemisen sivistyneesti kääntää katseensa, kun on uhka, että äiti polttaa elävältä lapsensa._____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Kes Huh 12, 2006 12:56 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------


Jarmo,

Kirjoitit: "akateemisuus sinäänsä halutaan leimata pahaksi"

- kuka niin tekee?

Kukaan ei varmaankaan ole kritisoimassa akateemista luotettavaan tutkimukseen pohjaavaa keskustelua, saati sitten leimaamassa sitä pahaksi. Ainakin minä kritisoin vain ja ainoastaan huonolla engelskalla briljeeraavaa ylimielistä "akateemista" keskustelua, joka ottaa oikeudekseen itselleen haalimallaan sensuurilla poistaa ne argumentit joihin ei ilmeisesti mitenkään muuten pysty vastaamaan .

Mitä on akateeminen ajattelemisen ja ilmaisun, keskustelun vapaus? Sitäkö mitä näimme tässä keskustelussa heti sen alkumetreillä "akateemisen" sensuroijamme toimissa?

aaa_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Kes Huh 12, 2006 2:53 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------


Alkuperäinen Akademeia (aikaisemmin Hekademeia) oli puistomainen urheilupaikka, joka oli saanut nimensä Hekademos-nimisen kreikkalaisen sankarin mukaan. Se sijaitsi hivenen Ateenan ulkopuolella. Myöhemmin sinne perustettiin opiskelun pyhättö. Platon, jolla oli itsellään maita lähistöllä, valitsi sen opetuspaikakseen. Niin tekivät sitten myöskin hänen seuraajansa joita sitten ruvettiin kutsumaan nimellä akademiki, "akatemialaiset". Akatemiassa opetettiin ideaoppia ja muita platonistisia ajatuksia.

Itse tykkään lukea platonin teoksia ja Sokrateen ajatuksia. Sokrates oli oikeasti akateeminen ihminen, eikä mikään sivistyssanoilla keikaroiva pelle. Sokrates oli aina valmis älylliseen dialogiin. Erityisesti arvostan hänen kyselytekniikkaansa, jolla hän sai väitteen esittäjän yleensä niin solmuun, että tämä usein lopulta myönsi väitteensä paikkaansa pitämättömäksi.

Sensuurille ja pakkovallalle Sokrateskaan ei voinut yhtään mitään. Sokrates kuoli, koska hänen aikansa "akateemiset" antoivat hänelle kuolemantuomion._____________________________________________________________________jtarkkon
Urho


Liittynyt: 09 Jou 2005
Viestejä: 192

Lähetetty: Per Huh 14, 2006 1:08 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------Akateemikko Pasi Malmi,

Laiton nämä viestit myös tänne, kun sensuroit nämä sieltä akateemisesta thresadista. Ryhdyin omasta puolestani huolestumaan, että en kai minäkin ole "akateeminen". Tässä hieman henkilöhistoriaani.

Isoisän isä syntyi Kiteellä suuren talon vanhimpana poikana Poika oli luonteeltaan vilkas ja musikaalisesti lahjakas. Muiden tehdessä peltotöitä isoisän isä soitti pellon pientareella viulua. Isoisäni isoisä potkaisi pojan pihalle ja teki perinnöttömäksi.

Isoisäni isä meni naimisiin isoisäni äidin kanssa. He saivat neljä lasta, jonka jälkeen maailma kutsui isoisäni isää ja hän hylkäsi perheensä. Isoisäni äiti piti kultasepänliikettä Porvoossa ja koulutti yksinhuoltajana kaikki neljä lasta akateemisiin ammatteihin, joka noista lähtökohdista lienee jonkinlainen sensaatio.

Nykyinen lähisukuni käsittäen vanhempani, sisarukseni, vaimona ja tämän vastaavan suvun on kokonaisuudessaan akateemisissa ammateissa. Kaikki.

Minua jotenkin kyllä vituttaa, kun joku pelle tulee keikaroimaan akateemisuudellaan.

Uhrifeminismi muuten on minun luoma termi on hauskaa, että olet sille keksinyt englanninkielisen vastineen. Mitä se voisi olla latinaksi?_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 2:06 am Viestin aihe:
---------------------------------------------------------


Aapinen


( pelleydestä )Nyt haluaisinkin vuorostaan kuulla Pasi Malmin henkilöhistorian. Hän kun on niin kovin akateeminen.

Muuta en viitsi tähän nyt laittaa, kuin että tunnen minäkin jonkun akateemisen ihmisen. Vanhempieni, sisarusteni ja sisarusteni lasten säteellä on tällä hetkellä esimerkiksi kahdeksan lääkäriä, joista kolme on jo väitelleitä ja ainakin kaksi tekemässä väitöskirjaa, kaksi lastenlääkäriä, muutama tutkija, serkuistani myös kaksi, tädeistäni kaksi, en silti ole koskaan joutunut heidän taholtaan kestämän mokomaa idioottimaista viisastelua lääketieteellisistä asioista keskutellessamme, he ovat sivistyneitä ihmisiä.

Ja entä sitten kun on muutama muukin ammatti jonka eteen piti ainakin aapinen tavata.


a

( laitoin tämän myöskin tuonne pasin malmin terrorisoimaan keskusteluun, mutta paremmassa tallessa on täällä )_____________________________________________________________________
Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 2:15 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------

( lex )

pelleydestä IIPasi Malmi, kirjoitit:"Sommersin käsitys tasa-arvosta on luonteeltaan konservatiivinen eli se korostaa tasa-arvoa lain edessä."

Jos tuo ei mielestäsi ole tärkeää, niin sovitaanko sitten niin, ettemme ole tasa-arvoisia lain edessä, että sinulla ei ole mahdollisuutta puolustaa itseäsi ja oikeuksiasi jos teen väärin sinua kohtaan. Onko sinulla, Pasi Malmi, edes mitään kuvaa siitä ovatko ihmiset tasa-arvoisia tässä maassa lain edessä, sukupuolesta riippumatta.

Onko, mahdollisesti "dissonoivilla", "antiessentilistiprofeministi-enemmänkin vain geneettiseltä sukupuoleltaan -miehillä" edes pyrkimystä sellaiseen. Mikään ei viittaa että olisi. Mutta jos ja kun ei ole, niin toimintanne on luokiteltava laittomuuteen tähtääväksi toiminnaksi.


aaa


_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 2:43 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------
 

( toiselta palstalta ) - Lähetetty: Per Huh 14, 2006 12:18 pm Viestin aihe:

Homogeeninen ryhmä


Pasi Malmi,

Kirjoitit:
Lainaus:
"Jotta stereo- tai arkkityyppeihin perustuva profeminismin analyysi rikastuisi, olisi hyvä, jos voisit löytää monia erilaisia stereotyyppejä tai ryhmiä profeministisen "liikkeen" sisältä. Voisit kuvailla meille vaikkapa

- virkamiesprofeministin
- White-Ribbon-profeminstin
- Gay-profeministin
- vasemmistoprofeministin "Vai niin. Mutta miten profeministimies-ryhmä näyttää minusta kyllä kovin homogeeniselta?

Entäpä yksittäiset suomalaiset profeministimiehet sitten? Otetaan esimerkiksi valtiollisen ”tasa-arvoyksikön” ainoa geneettiseltä sukupuoleltaan miespuolinen henkilö, ”erikoistutkija” Jouni Varanka, eiköhän hän sovi aika moneen noista ”erilaisista” profeministimiesjoukoista?


Suomalaiselle "tasa-arvolle" tyypillisesti Jouni Varanka kuuluu ryhmään jonka virallisestikin julkilausuttuun ajatusmaailmaan kuuluu miesten oikeuksien ja aseman heikentäminen yhteiskunnassa, ja muiden miesten halveksiminen, varsinkin heteroseksuaalisten miesten, etenkin lasten ja isien välisten oikeuksien halveksuminen - ja sitten tämä kaveri on ainoa ”mies” valtiollisessa ”tasa-arvoyksikössä” ja ”vastaa” miesten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä, jopa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta tältä osin. Toiminta on rikollista. *Pari makupalaa miesten tasa-arvokysymyksistä ”vastaavan” Jouni Varangan ajatusmaailmasta:

/ http://www.profeministimiehet.net/
Profeminism


“Regressive movements”

Others, however, are regressive movements, such as fathers’ rights, men’s rights groups and other anti-feminist movements. Thus the term ‘men’s movement’ remains ambiguous and can potentially be politically dangerous. “

......

“we also want to look at ourselves as men, and redefine and reduce our and other men’s power position in society.”
Toiminta on rikollista*
Rikoslaki

11 luku (21.4.1995/578)
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

8 § (21.4.1995/578)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


9 § (21.4.1995/578)
Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.isä a

_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 12:40 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------Practicum

( pelleydestä III )Pasi Malmilla on oma keinonsa käydä "akateemista" miestutkimus"keskustelua": hänen itse ylläpitämänsä SENSUURI

näin hänen näkemyksensä voittaa! samaa tasoa kuin naistutkimuksen alistamana suoritettu "kriittinen" miestutkimuskin on.:a{


_____________________________________________________________________
www.miessakit.fi
Miessakkien keskustelufoorumi

Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?


_____________________________________________________________________


jtarkkon

Urho

Liittynyt: 09 Jou 2005
Viestejä: 192

Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 1:30 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------


Positiiviset erityistoimet on yksi fasistinen termi, jolla pyritään saattamaan sukupuolisyrjintä lailliseksi.

Miksi ihmeessä miehiä pitäisi suosia huoltajuusratkaisuissa? Tutkimuksen valossa on täysin yksikäsitteistä, että lapsen edun mukaista on säilyttää vahvat arjen kiintymyssuhteet kumpaankin vanhempaansa. Esimerkiksi elatusmaksuista pitäisi luopua tilanteissa, joissa kumpikin vanhemmista on valmis kantamaan arjen vastuuta. Nykyisin miehiä syrjitään huoltajuusratkaisuissa, ja se on rikollista jo nykyisenkin lain puitteissa ja tasa-arvo lain edessä riittäisi, mitään positiivisia erityistoimia ei tarvita.

Johtajaksi pitää valita pätevin tarjolla olevista, ja jos tämä on mies, niin hänet tulee valita, vaikka alalla 100 % johtajista olisi miehiä.

Pasi Malmi minä pidän sinua sukupuolirasistina ja ideologiasi vaikuttaa asettavan ihmiset sukupuolensa perusteella eriarvoiseen asemaan rikoslaissa määritellyllä tavalla.

Voiko olla niin, että akateemisena hienona tutkijana ja itsensä moraalisesti muiden yläpuolelle asettava henkilö onkin pelkkä ideologinen pikkurikollinen?
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 1:55 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------

"positiiviset erityistoimet"


Ihmiset tarvitsevat nimenomaan tasa-arvoa lain edessä ( ja tätä lakimmekin edellyttää! ) niin miehet kuin naisetkin, siitä kaikki tasa-arvoisuus yhteiskunnassa lähtee, tai, jos sitä ei ole, siihen se loppuu.

Esimerkiksi se, että isiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti lain edessä, ei todellakaan olisi mikään "positiivinen erityistoimi", sen tulisi olla itsestäänselvyys. Mutta kun ei ole, sukupuolifasistisessa Suomessamme, jota koko asia ei edes kiinnosta, ei tipan tippaa, virallisia "tasa-arvovalmentajia" ei etenkään ( kuinka ollakaan ), kun on niitä suuria vääryyksiäkin yhteiskunnassa, kuten tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovin ansiokkaasti esiin nostamat satunnaiset, miesten siististä ulkoasustaan huolehtiman houkuttelemiseksi kohtuuhintaisiksi alennetut parturialvelut.

On tämä, pellejen maa.

a_____________________________________________________________________


jtarkkon
UrhoLähetetty: Lau Huh 15, 2006 2:12 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------
Antti,

Eikös juutalaisiin kohdistettu juuri positiivisia erityistoimia? Noiden positiivisten erityistoimien jälkeen ei ollut huono-osaisia juutalaisia enään lainkaan jäljellä.
_____________________________________________________________________

jtarkkon
UrhoLähetetty: Lau Huh 15, 2006 2:51 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------"positiiviset erityistoimet"

Huoltajuusratkaisujen suhteen ongelma on siinä, että valtio ei kunnioita olemassa olevia lakeja. Pasi Malmi ratkaisisi asian säätämällä uusia lakeja, jotka sisältävät "positiivisia erityistoimia".

Mitä hyötyä voisi olla uusista laeista, kun ongelma muodostuu siitä, että nykyisiä ei noudateta?

Tilanne on vähintäänkin "akateeminen". Valtio ei noudata tasa-arvoista lakia, joten tarvitaan ihmiset sukupuolensa perusteella eriarvoiseen asemaan asettava laki, jotta lopputuloksena valtio kunnioittaisi ihmisiä tasapuolisesti.

Tämähän on täysin pimeää. Vain akateemikko voi keksiä jotain noin hullua.

Eikö rikollisesti toimiva valtio ja sen yksittäiset virkamiehet pitäisi saattaa henkilökohtaiseen vastuuseen rikollisista toimistaan? Siinäpä olisi varsinainen todellinen positiivinen erityistoimi.
_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho


Liittynyt: 09 Jou 2005
Viestejä: 192

Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 7:20 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------Akateemikko Pasi Malmi,

Vastaan paremmalla ajalla perusteellisemmin, mutta tässä nyt pari huomiota. Akateeminen pellemme näköjään sensuroi edelleen mielivaltaisesti keskustelua.

Kirjoitin aikanaan pitkästä matikasta 56 pistettä/60. Vaimo, silloinen tyttöystävä kirjoitti täydet 60/60 pistettä. Minun matemaattiset opinnot kyllä olivat tuohon aikaan vasta aluillaan. Nyt sitten, joku täydellinen humanistinen pelle tulee kertomaan minulle estimoinnin käsitteen matemaattisesta eksaktista luonteesta.

Kirjoitit: ”Jos olet suorittanut akateemisen tutkinnon, uskon, että kykenisit käymään tieteellisen argumentaation kriteerit täyttävää akateemista keskustelua.”

Jos sinä taas olisit ymmärtänyt edes tyydyttävästi peruskoulun ala-asteen oppimäärän, niin et muotoilisi tuollaisia lauserakenteita, joissa sekoilet konditionaalin käytössä täysin.

Minä nyt vain olen suorittanut akateemisen tutkinnon, se on yksikäsitteinen fakta. Sinä tunnut arvostavan kovasti tutkintoja. Minusta Suomessa on tutkinnon suorittaneita liiaksikin, mutta osaamista ja ammattitaitoa puuttuu. 
_____________________________________________________________________Antti Heiskala
MIES

Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 509

Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 9:14 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------


"Estimointi"

Mitähän englanninkielisellä kielialueella sitten tehdään? Siellä aivan kaikkein fiksuimmat akateemikot varmaan "arrvioi".


aaa


_____________________________________________________________________Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 9:21 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------
"Arrviointi"

.... ja sitten jos ei muista arrvioida, vaan oppimaton englantia puhuva tieteilijäparka tekeekin hätäpäissäään vahingossa estimaten, niin silloin käy pyövelin ankara mutta oikeudenmukainen käsi - Out goes poor estimoija! Eihän sitä nyt miten vaan sentään! No way!


aaa


_____________________________________________________________________

"Pianomies"!
MIES


Liittynyt: 09 Jou 2005
Viestejä: 224

Lähetetty: Lau Huh 15, 2006 10:53 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------
PALAPELI.

Olen yrittänyt käytännön ihmisenä, (en akateemisesnä) hahmottaa kokonaisutta ja miksi yleensäkin tälläinen vastakkainasettelu on päässyt syntymään. Ehkäpä Dialogi 6/2005 Riitta Viialaisen pääkirjoituksessa "Sukupuolten sota", piilee ja saattaa löytyä vastaus tähän kysymykseen.

Hän totesi pääkirjoituksessaan mm ""Kun jonkun asian puolesta kampanjoidaan kiihekästi, keskustelun logiikka johtaa helposti siihen, että asetelmasta tulee mustavalkoinen; siinä missä miehstä tulee perusolemukseltaan raakalainen, naisesta tulee pyhimys. On feministisiä tutkijoita, joiden mielestä kaiken väkivallan, myös naisten tekemän, syy on miehissä. Ei ihme jos myös miesaktivismi nostaa päätään".

Tähän jatkoksi siteeraan Pasi Malmin "Kymmenen syytä olla feministi" kirjoituksen kohtaa 5. "Feminismin piirissä on esitetty laajamittaista kritiikkiä patriaarkaattiteoriaa vastaan. Patriarkaattiteorian mukaan naiset ovat miehiin nähden olleet tuhansia vuosia alisteisessa asemassa ja tämä alistuneisuus on institutionalisoitunut keikille kielen, kulttuurin ja ihmiselämän sektoreilla siten, että alistaminen saa jatkuvasti kaikissa yhteiskuntaluokissa vakavia materiaalisia seurauksia".

Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa milloinka tämä "emansipaatiovaihe", eli naisen vapautuminen miehen orjuudesta ja alistamisesta, sekä oikeudesta päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan alkoi?
Mistä tämä "aalto" sai alkunsa? Kuka määritteli mitä on alistaminsen ja mitä on oikeus omaan kehoon ja seksuaalisuuteen?

Liittyykö "vapautumiseen ja itsemääräämisoikeuteen" myös siihen liittyvät vakamammat seuraamukset ja ongelmat". Aviolittojen hajoaminen, noin 70% avioliitoista päättyy naisen aloitteesta? Perättömät insesti- ja väkivaltasyytökset? Turvakotien väärinkäyttö- äiti pakenee "väkivaltaista miestä" lapsineen turvakotiin? PA syndooma?

Kuinka sidoksissa tähän "boomiin" on hederlmöityshoitokeskustelu- seksin oston kriminalisointi, perheen sisäinen lähestymiskielto ja muut viime vuosina esiteyt vaatimukset naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, joka kuuluu hallitusohjelmaan 2004-2007.
Ymmärtääkseni Lipposen hallitus sitoutui tähä, kuten myös Matti Vanhanen on sitoutunut naisiin kohdistuvaan väkivaltaisen käyttäytymisen kitkemiseksi tällä hallituskaudella.

Mikinkä perustuu Sirkka Pertun väkivataa kuvaavat luvut, jotka ovat suuressa ristiriidassa jopa vuonns 1998 esitettyihin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen lukuihin?
Miksi Stakes ja Etelä Suomen läänihallitus on siivonnut sivuiltaan pois "sexviolens" kampanjaan liittyvät sivut- "etsimääsi sivua ei löydy- not found".

Ihmetten miksi "Suomalainen Naisliitto ry:n Minna Chant seminaarissa 16.4.2005 oli "Lasten seksuaalinen hyäksikäyttö" osiossa luennoitsijana varatuomari Helena Molander? Hänen lapsiasiamiehen virkansa lakkautettin Mll:ssä vuoden 2004 alussa joka oli paljon lööpeissä Eeva Kuuskosken kanssa.
Käsittääkseni hänen läheisiä yhteiskuppaneitaan olivat myös LM ja RS, joista toinen on ollut pakkohoidossa ja toinen on pidätettynä.
Alibi lehden mukaan LM olisi kirjoittanut todistukesn "insestin tapahtuneen" 2000 euron hinnasta.
LM ja R" olivat vuoden 2002 MOT ohjelmassa "Epäilys ja rangaistus" toddistamassa lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuneen.

Miksi Stakes "Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksen" Tiedote nro 31/5.3.1999 "Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeesa. Tiedote nro: 35/18.3.1999. ja Tiedote nro 40/6.4. 1999 infotilaisuuksissa käsitykseni mukaan oli vain naskansanedustajien ja naisjärjestöjen edustajat kutsuttuina?

PALAPELIN koostaminen ilman akateemista koulutusta ja kaikkien sivistys-sanojen ja ammatillisten hienouksien ymmärtämistä ja käsittämistä vie maallikolta turhan paljon energiaa ja aikaa, mutta oletan, että vielä jonain päivänä- mikäli luoja suo- kykenen keräämään palapelin osaset yhteen ja käsittämään mistä itseasiassa on kysymys.

Rusinat pullasta?
Jossakin keskustelussa siteerasin Timo T.A Mikkosen kirjoitusta "Kuohitut miehet" ja hänen vaimonsa Kannaottoa "Naiset haluvat vain rusinat pullasta. Ehkäpä heidän ajatuksissan oli myös syvällisempi näkemys tähän nykyiseen tilanteeseen.

Toisaaltaan määrättyjen viranomaistahojen kannaotot, sekä vasta tutkimustasolla olevat "totuudet" ovat paljastumassa. jonkinlaiseksi "kuplaksi".

Toisaaltaa herää kysymys mitä niin pahaa miehet ovat teheneet, että määrttytjen tahojen mielestä "tuhannen vuoden alistaminen kostetaan nyt seuraavat tuhat vuotta". Tämänsuuntaisia kannaottoja on eri tahoilla uhmakkaasti esitetty ja joka heijastuu monilla eri osa-alueilla.
Surullisinta on se, että nämä "kostonenkelit" eivät ymmärrä, että lapsikin on ihminen, eikä hän ole mikään valtpapelin pelinappula.

En osaa sanoa voisiko tästä ilmiöstä käyttää ilmaisua "Suvi Anne Siimes ilmiö". Ota tai jätä- Jätä, tai ota. Jos ettte tee niinkuin minä tahdon, haluan, käsken, komennan ja määrään niin minä otan nukkeni, ämpärini, lapioni pois, enkä koskaan enään leiki sinun kanssasi Meillä on parempi auto, kuin teillä ja meidän isä on vahvempi, kiuin teidän"

Tästä ilmiöstä kirjoitin aikaisemmin otsakkeella "Naisen kolmenkympin kriisi", jonka näkemyksen esitti eräs psykologi- parisuhdterapeutti ja joka hänen näkemyksen mukaan oli eräs keskinen syy perheiden hajoamiseen.
"Rakkausprofessori" Kaarina Määttä ilmaisi asian seuraavasti "Nainen lupuu mieluimmin suhteestaan, kuin unelmstaan". On kokonaan toinen kysymys ovat unelmat sopusoinnussa todellisuuden ja elämän realiteettien kanssa?_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho


Lähetetty: Sun Huh 16, 2006 11:23 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------Pasi Malmi,

Meistä kahdesta sinä olet se, joka ei kykene käymään akateemista keskustelua. Sensurointipolitiikkasi on täysin mielivaltaista ja ohjaat keskustelua jopa kajoamalla toisten kirjoittajien viestin sisältöön.

Eihän tuollaisen ihmisen kanssa mitään asiallista keskustelua voi käydä. Puhumattakaan siitä, että käytäisiin oikeasti akateemista keskustelua. Sinä olet sivistyssanoilla keikaroiva pelle, joka ei kykenä hallitsemaan ajatuksissaan kokonaisuuksia Tarkoitukseni ei ole loukata, asian nyt vain on näin.

Teidän profemmarien akateemisuutta teeskentelevä ja kansanryhmänä heteromiehiä halventava toimintanne on minulle niin vastenmielistä seurattavaa, että haluan tuoda kaikissa käänteissä esiin avoimen halveksuntani aatettanne ja toimianne kohtaan.

Suomen lapsiväestö ansaitsee parempaa kuin vahingollisen aatteenne.
____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho


Lähetetty: Sun Huh 16, 2006 3:22 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------Pienomies,

Parturissa selailin vanhoja Seura-lehtiä ja yhdessä oli juttua kuuluisasti lastenpsykiatrista Esko Varilosta. Varilohan antoi Kosken poikien tapauksessa äidin kantaa tukevia lausuntoja. Hän on myös antanut lausuntoja oikeudelle, että lasten isä pitää täysin sivuuttaa lasten elämästä, koska äidin uusi miesystävä on lasten "isä".

Norjassa Varilo sai aikaiseksi lähes Ranskan kuuluisan pedofiilijupakan kaltaisen oikeusmurhan, kun hän oli sitä mieltä, että lääkärin intuitio on riittävä näyttä insestistä ja tällä perusteella ihminen voidaan tuomita jopa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Norjan valtio kielsi Varilon suosimien menetelmien käytön pysyvästi Norjassa. Suomessa kyseinen vuonna 1932 syntynyt inkvisiittori on edellen kova sana huoltajuusoikeudenkäynneissä isyyttä halveksumassa.

Ranskan jupakassahan rikottiin kymmenen perhettä, syyttömät ihmiset vangittiin vuosiksi ja osa teki itsemurhan.

On syytä lopettaa taas tuttuihin sanoihin. Suomi on huoltajuuskysymysten käsittelyn suhteen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta tarkasteltuna yksikäsitteisen rikollinen valtio. Rikoksista tulee saattaa henkilökohtaiseen vastuuseen yksittäiset virkamiehet. Muutaman asiassa kunnostautuneen kunnan sosiaalitoimen johtajan tuomitseminen rikoksistaan ehdottomaan vankeuteen olisi varmuudella lapsimyönteinen teko suomalaisessa yhteiskunnassa.
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Sun Huh 16, 2006 11:35 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------


( Kommentti Pasi Malmin mielivaltaisesti sensuroimaan miestutkimus-keskusteluosioon, kommenttini siitä miten ns. tasa-arvoviranomaisemme suhtautuvat yhdenvertaisuuttamme ja tasa-arvoisuuttamme turvaaviin lakeihimme ja yhdenvertaisuuteemme lakiemme edessä, edes yhdenvertaisuuteemme Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edessä )

”TANE TIEDOTTAA:YTL Jaana Kuusipalo:

MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE?

(Lyhennelmä alustuksesta)"
......

"Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."


Koska tuohon ylle tällä kertaa postaamassani varsin valaisevassa puheenvuorossani ei ole tällä kertaa sanaakaan omaa tekstiäni, niin olisin varsin yllättyneen ilahtunut jos kykenisit ymmärtämään tekstistä vahvennuttujen vahvennosten merkityksen kommentilleni. Eli, arvoisa Pasi Malmi, mitäpä jos pitäisit edes tällä kertaa, viimein, näppisi erossa kommenttini muotoilusta, olisitko niin ystävällinen.

kiitos.


aaa


_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Maa Huh 17, 2006 10:20 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------

( varmuuskopio / toisesta keskustelusta )

Valtiolliset tasa-arvoviranomaiset


Oleellista tuossa TANEN tiedotuksessa oli se, että tiedottajana on valtiollinen Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE ). Ja se että tuo tiedonanto on täysin linjassa kaiken TANEn muun toiminnan ja tiedottamisen kanssa.

Tuon kommenttini ydin oli siinä miten ns tasa-arvoviranomaisemme suhtautuvat yhdenvertaisuuttamme ja tasa-arvoisuuttamme turvaaviin lakeihimme ja yhdenvertaisuuteemme lakiemme edessä, yhdenvertaisuuteemme Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edessä.

Elegantin ja todistusvoimaisen tuosta kommentistani kuitenkin tekee se, että siinä ei ole sanaakaan omaa tekstiäni ja silti se todistaa juuri sen mitä halusin, vaikka itse kirjoittajan pyrkimys oli vastakkainen.

a_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Maa Huh 17, 2006 12:35 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------

Horrorskope

ja tiedoksi ylennetyt ennakkoluulot....ja koska "tasa-arvo"-"tutkijat" tietävät jo summaltakin miten asiat ovat ( ilmeisesti horrorskopeihinsa katsommalla ), tiedottavat ja propagoivat ennakkoluulojaan sumeilematta, häpeämättä, ( TANE TIEDOTTAA ) , tilanne säilyy ennallaan. Tasa-arvoviranomainen ei kunnioita edes valvomaansa lakia, vaan keskittyy suoltamaan propagandaa, jossa kehotetaan siihen että lakia ei tulisi kunnioittaa (!)

Arvoisa miestutkija Pasi Malmi, tuosta yllä kertomastani on näilläkin sivuilla valtava määrä kiistatonta todistusaineistoa, dokumenttien muodossa, sen havaitsemiseen ei tarvita sinun lyhyttä oppimäärääsi kritiikittömässä naistutkimuksessa, eikä sen huomaaminen ole edes vaikeaa, vaikeaa sen sijaan on olla sitä huomaamatta, tai ymmärtämättä mitä se tarkoittaa - siihen tarvitaan tuota sinun lyhyttä oppimäärää kritiikittömässä nais-ja miestutkimuksessa.aaa

_____________________________________________________________________

"Pianomies"!
MIES


Liittynyt: 09 Jou 2005
Viestejä: 224

Lähetetty: Maa Huh 17, 2006 11:17 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------
"Da Vinci-koodi".

Katsoin tänään TV4:sen ohjelman "Da Vinci-koodi", joka oli mielenkiintoinen katsaus hirstoriaan. Vaikka ohjelman sisällössä oli paljon asioita ja "totuuksia", jotka lopulta kyettiin todistamaan valheeksi, huijauksiksi ja fiktioiksi. Keskeisiksi tekijöiksi ohjelmassa nousi ihmisten raadollisuus, häikäilemättömyys, röyhkeys, kylmyys, viha, kosto, raivo, riisto, alistaminen, valehtelu, juonittelu, kieroilu, huijaus, manipulointi, salailu, väärennökset, tappaminen, kidutus, ihmisroviot, slaliitot, jne, jne.

Ohjelman jälkeen minulle syntyi ajatus, että elämme ilmsisesti tällähetkellä juuri samanlaisessa "Da Vinci- koodissa", jossa nämä samaiset elementiti ja ilmiöt toistuvat, mutta hieman erilaisten "valtapelien viidakossa". Toimintatavat ja keinot eivät juurikaan poikkea tuosta aikakaudesta. Syö, tai tulet syödyksi- raatele, tai tulet raadelluksi.

Ne jotka ovat "avainpaikoilla" toimivat ilmeisestikin myös samojen "sisäänrakennettujen ja ohjelmoitujen " Da Vinci-koodien mukaisesti. Häikäilemättömästi, keinoja kaihtamatta, tilastoja väärentämällä, valehtelemalla, kieroilemalla, vetoomuksilla, virka-, tai yhteiskunnallista asemaa väärinkäyttämällä jne pyritään kiinnittämään huomio pois olennaisesta. Erityisesti nämä ilmiöt nousevat esiin tässä "vastakkainasettelu" keskustelussa, jossa voittajien sijaan on unohdettu ketjun heikoin lenkki, eli lapset. Se näkyy tilastoissa, mutta ketään tämä ei näytä kiinnostavan. Taistelussahan aina syntyy uhreja ja se on heidän kohtalonsa.

Eikö meillä ole yhteiskunnassa laadittu lakeja, määräyksiä, asetuksia, säädöksiä ja rangaistuksia niitä rikkoville? Eikö olisi tarkoituksenmukaista noudattaa niitä, että yhteiskunta pysyisi edes jonkinlaisessa järjestyksessä? Tarkoitus ei kait ole, että lakeja sovelletaan ja sävvelletään tapauskohtaisesti? Eivätkö nämä koske tasa-arvoisesti kaikkia kansalaisia rodusta, tai sukupuolesta riippumatta?

Keskeisemmäksi tuossa ohjelmassa nousi vian ja syylisen etsiminen muista ja ulkopuolisista tekijöistä. Harvapa kai itse tiedostaa ja tunnistaa olevansa syypää vallitsevaan tilanteeseen.
_____________________________________________________________________www.miessakit.fi

Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?
Siirry sivulle Edellinen 1, 2, 3, 4 Seuraava_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho
 

Lähetetty: Tii Huh 18, 2006 6:22 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------Pienomies,

Koko ongelma olisi ratkaistavissa kertaheitolla järjestämällä kansainvälinen rikosoikeudenkäynti valtioneuvoston jäseniä vastaan. He johtavat tätä maata ja vastaavat henkilökohtaisesti toimistaan.

Rikosoikeudenkäynnissä voitaisiin käsitellä asioita yleisen tason lisäksi yksittäistapauksina. Esimerkiksi Karkkilan tapaus on selvästi maan hallituksen vastuulla. Kuka muu voisi vastata järjestelmästä, jossa äidistä käytännössä sokea reettakin näkee, että lapset ovat välittömässä hengenvaarassa, mutta äitiä vaan tuetaan vanhemmuudessaan?
_____________________________________________________________________

"Pianomies"!
MIES


Lähetetty: Tii Huh 18, 2006 11:23 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------
 


"Naamiona terve mieli"! on teologi Raimo Mäkelän suuren suosion saanut kirja- jo kahdeksas painos. Da Vinci- koodi ja Naamiona terve mieli, sekä dosentti Jussi Viitalan suuren suosion saavuttaneet kirjat "Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen", sekä "Vapaasta tahdosta" olisi kaiketikin syytä sisällyttää koulujen perusopetukseen.

Raimo Mäkelä ja Jussi Viitala olisi ilmeistikin syytä ottaa joskus esitelmöimään ja luennoimaan tahoille, jotka joutuvat työssään käsittelemään ihmissuhde- ja vuorovaiktuskysymyksiä. Pelkkä perinteinen psykologia ja psykiatria eivät ehkä ole riittävän laaja pohja, eikä välttämättä kata ihmisen "eläimellisen puolen, primitiiviviettien, ja pimeyden ymmärtämistä".

Tänään oli TV1.sen aamu-uutisissa Susanna Rahkamo ja Lyly Rajala inttämässä aiheena "Seksin ostokielto". Myöhästyin hieman, enkä nähnyt koko uutislähetustä, mutta Susanna Rahkamo piti kiinni tiukasti Oikeusministeriön työryhmän lausunnosta.
Uusinta ilmeisestikin tänään TV2 klo 13.25

Ilmeisestikin Oikeusministeriön työryhmän lausunto perustuu Ulkoaisiainministeriön Naisjärjestöjen keskusliitolta pyytämään lausuntoon "Ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toimeenpanosta.
NKL Lausunto 12.10 2005 Ulkoasiainministeriön Ihmisoikeuspolitiikan laitoksen yksikölle.

Muut Lausunnot:
Oikeusministeriö Lausuntapyyntönne 21.7.2003 OM 32/41/2002. Lausunto ihmiskauppa työryhmän osamietinnöstä "Ihmiskauppa, paritus, prostituutio 9.10.2003.

Sosiaali- ja terveysministeriö "Hallituksen tasa-arvo ohjelmaluonnos.
http://www.naisjarjestojenkeskusliitto.fi/lausunnot.html

Lausuntapyyntöjä on muistaakseni toimitettu myös muille viranomais ja päättäjätahoille. Eräs merkittävä taho ja vaikuttaja näihin päättäjätahoihin on Reet Nurmi -Monika naiset ry, jolla on linkkejä niin eduskunnan naisverkostoon, Stakesiin, Oikeuusministeriöön Hän on hyvin usein mediassa antamassa asiantuntijalausuntoja.

TV2 Tänään klo 18.20 Akuutti. Lapsuuden musta aukko. Kuinka lapsi selviää kokemastaan traumasta? Kuinka hän pärjää aikuisena? Minkälaista apua hän tarvitsee? Terveysdokumenntti lapsuudesta, joka ei mennytkään onnellisesti

TV1 Klo 20.00 Tosi tarina Pornoa ja pyhimyksiä:
Kuvateiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Vilja Takalo eli Tiitu sanoo olevansa käytännönläheinen feministi. Kuvataiteilijan työssään Tiitua innoittavat niin porno, kuin pyhätkin aiheet.

TV2 klo 21.00 Ajankohtainen kakkonen mm. Saksan futis-bordellit ja Suomen seksinostolaki.

Harmittaa, kun en löytänyt nettilinkkiä eilen lukemaani Wikipediassa olleeseen tietopakettiin perheväkivallasta. Tämä Wikipedian katsaus on erittäin laaja ja kattava, jossa tarkastellaan perhe- ja parisuhdeväkivallan lisäksi lasten kaltoinkohtelua ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Eli paljon sellaista tietoa, jota ei aikaisemmin paljoakaan käsitelty julkisessa mediassa. Mutta ei hätä ole tämännäköinen, sillä kyseinen ja muita aiheeseen liittyviä kannaottoja löytyy googlen haulla > wikipedia perheväkivalta <_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES
 

Lähetetty: Tii Huh 18, 2006 1:50 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------

100 % proof


Nimimerkki "tutkijanainen" kirjoittaa / Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry! / Re:KIRJOITUKSIA KOSKEN POIKIEN TAPAUKSESTA Tänään ajankohtana 01:58:50pm »

----------------------------------------------------------------------------

"Kiihkeät isä-aktivistit, jotka möykkäävät sukupuolifasismista ja muusta sellaisesta, ovat todellisuudessa loukkaantuneita vain siitä, että heiltä on viety heidän omaisuuttaan, siis lapsi omaisuutena. Kaikki muu on vain tämän asian peittelyä. Kaikki uho ja selittely on sekä petosta muita kohtaan että usein petosta myös itseä kohtaan. Tämän kierteen katkaiseminen onnistuu vain sillä, että ottamalla heiltä lapset pois estetään tämän ihmistä halveksivan "omistuskulttuurin" siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Tutkijanainen "


-------------------------------------------------------------------------

No suosittelin "tutkijalle" sopivampia aiheita ja kyselin tietenkin arvoisan "tutkijanaisen" nimen perään:
"Tutkija"naisen tyypillisiä "tutkimuksia"


Mihin perustat väitteesi, no niin sitä minäkin, et mihinkään. Varsin tyypillistä näissä keskusteluissa.

Käsittääkseni tässä keskustelussa aktiivinen jtarkkon elää onnellisessa ydinperheessä, ja itsekin puhun vain siitä mitä olen ympäröivässä yhteiskunnassa nähnyt, siitä kuinka tämä maa käyttäytyy, vääristyneestä viranomaistoiminnasta, kuten esimerkiksi tässä Outi Kosken tapauksessa - Siis rikollisesti, aina hyvin korkeille askelmille yhteiskunnan hierarkiassa asti.

Who cares?Sopivampia tutkimusaiheita


Jälleen eräs rikolliseen toimintaan valmis "tutkijanainen" siis kirjoitti:

"ottamalla heiltä lapset pois estetään tämän ihmistä halveksivan "omistuskulttuurin" siirtyminen sukupolvelta toiselle."

- Kiitos ei, yritäpäs, niin tulee sinullekin aivan uudet seinät tutuiksi, voit sitten tutkia niitä, olen varma että ne olisivat sinulle sopivampia tutkimuksia.

Arvoisan tutkijanaisen on siis hyvä muistaa, että rikollisesta lapsikaappauksesta on mahdollista langettaa pitkiäkin vankeustuomioita, myös silloin kun kaappaaja on "tutkijanainen"!


aaa------------------------------------------Arvoisa nimimerkki tutkijanainen,


Olisitko niin ystävällinen, että kertoisit nimesi, niin tietäisimme kenen toiminnasta tässä viranomaisia lapsikaappausten suorittamiseen kehottamisessa on kyse.


a

_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Tii Huh 18, 2006 2:33 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------Mitähän vikaa tai "epätieteellistä" tässä Jar jarin varsin tarkasti maailmaa havainnoinutta puheenvuoroa kommentoivassa vastauksessani oli:Lainaus:


Kuinkas muuten

Jar jar on oikeassa, hän menee suoraan asiaan, havainnoi todellista maailmaa, eikä vain sitä minkälaisen sen jotkut väittävät olevan - tietenkin omalle toiminnalleen edullisesti, kuinkas muuten.

On helppoa kieltää tekevänsä väärin, kun sitä kysytään. Itse asiassa niin ON tehtäväkin, kuinkas muuten. Eikö vain olekin, hyvät "akateemisesti keskustelevat" herrat?Tupakoinnin haitallisuus

Jos et Pasi ymmärtänyt, niin tuossahan oli kyseltiin itse asissa sen perään, melko lailla analogisesti, että onkohan aivan järkevä "akateeminen" tutkimusmenetelmä kysellä esim. tupakkatehtailijoilta sitä onko tupakointi vaarallista, tai sitä että eivätkö he välitä tuotteidensa käyttäjien terveydestä, ja jättää todellisen maailman tapahtumien havainnointi sikseen.

Voisitko kertoa mikähän tuossa kommentissani oli ”akateemiseen” keskusteluun sopimatonta? Tai tässä. Sekö, että kyseenalaistin tutkimusmetodisi, ja siten tutkimuksesi uskottavuuden.Puolitettu todellisuus, puolitettu tutkimus


Entä onko todellisesta maailmasta dokumenttien esittäminen "epäakateemista" ja puolitetun todellisuuden ja puolitetun tutkimuksen tekeminen akateemista( esim sukupuolittunut väkivalta )?

Minusta vähintä mitä järkevältä keskustelulta voi vaatia on se, että keskustelijat tukevat väitteensä joihinkin dokumentteihin, eikä vain asiassa asian kannalta jääveihin lausunnonantajiin.


a_____________________________________________________________________
Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Kes Huh 19, 2006 10:30 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------Google tietää:

"myös Miessakkien keskustelusivustoa ovat profeministit vaatineet suljettavaksi siitä syystä, ettei keskustelu noudata heidän dogmejaan. ..."


- varsin mielenkiintoista.

aaa


_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 509

Lähetetty: Kes Huh 19, 2006 10:32 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------

Että silleen...


Pasi Malmi: ( Kymmenen syytä olla profeministi )


Lainaus:
10.

Pohjoismaisessa feminismissä ilmenee vahva legalistinen perussävy, joka näkyy mm. siinä, että myös miehiin kohdistuvat positiiviset erityistoimet voidaan katsoa tietyissä tilanteissa hyväksyttäviksi (vrt. Ahtela 2004 sekä Anttila 2005). Pohjoismaiseen feminismiin on myös sisältynyt runsaasti miehiin kohdistuvaa syrjintää kritisoineita sekä miehille myönteisiä uudistuksia ajaneita kannanottoja. Näitä ovat mm. Tuija Braxin (vihr.) aloite huoltajuusriidoissa ilmenevän miesten syrjinnän poistamiseksi sekä Rosa Meriläisen (vihr.) ja Naisasialiitto Unionin esittämät aloitteet vain miehiä koskevan asevelvollisuuden poistamiseksi. Nämä aloitteet ovat miesten kannalta erittäin tärkeitä, koska ne luovat miehille uskoa miesmyönteisen feminismin olemassaolon mahdollisuuteen sekä ehkäisevät ”sukupuolten välisen sodan” rantautumista Suomeen. Poimimalla itselleen edellä kuvatut feminismin parhaat palat paatunutkin ”antifeministi” saattaa löytää oman sisäisen profeministinsa. Hedelmätön feminismin ja antifeminismin vastainen taistelu lienee tällöin mahdollista muuttaa analyyttiseksi sisäiseksi keskusteluksi.

aaa


_____________________________________________________________________

"Pianomies"!
MIES


Lähetetty: Per Huh 21, 2006 11:53 am Viestin aihe:
---------------------------------------------------------
VALEMUISTOSYNDROOMA! FALSE MEMORY SYNDROME.


Olen aika ajoin pistäytynyt Uskontojen uhrit ry:n sivuilla ja kirjoittanutkin niiden herättämistä ajatuksista, pohdinnoista ja mietteistä aikaisemminkin, joita heidän sivut ovat minussa herättäneet.

Näkisin, että myös tässä, kuten monissa muissakin keskusteluissa voi aistia jonkinlaista "uskontojen uhriutta". Tarkoitan tällä samaa, mistä päätoimittaja Riitta Viialainen kirjoitti Dialogi lehden pääkirjoituksessa "Sukupuolten sota- todeten mm. "Kun jonkun asian puolesta kampanjoidaan kiihkeästi, keskustelun logiikka johtaa helposti siihen, että asetelmasta tulee mustavalkoinen; siinä missä miehestä tulee perusolemukseltaan raakimus, naisesta tulee pyhimys. On feministisiä tutkijoita, joiden mielestä kaiken väkivallan, myös naisten tekemän, syy on miehessä. Ei ihme, jos miesaktivismi nostaa päätään".

Mikä on valemuistosyndrooma, False Memory Syndrome (FMS)?

"Kun muistoja on vääristelty, tuloksena voi olla niin kutsuttu valemuistosyndrooma: tilanne, jossa henkilön minäkäsitys ja ihmissuhteet keskittyvät traumaattiseen muistoon, joka on objektiivisesti väärä, mutta johon henkilö itse vankkumatta uskoo.

Väärät muistikuvat eivät sinänsä merkitse syndroomaa. Jokaisella on epätarkkoja muistoja. Syndrooma voidaan diagnosoida silloin kun muisto on niin syvään juurtunut, että se vaikuttaa yksilön kaäyttäytymiseen, elintapoihin ja hänen koko persoonallisuuteensa.

Valemuistosyndrooma on erityisen tuhoisa sen takia, että yksilö ei hyväksy mitään todisteita, jotka haastaisivat hänen muistonsa. Siten se alkaa elää omaa elämäänsä vastustaen kaikkia korjausyrityksiä.
Muisto saattaa ottaa nin suuren osan henkilön elämässä että hän ei pysty enään kohtaamaan todellisia ongelmia". (Feminismin uhrit"???).
(Aiheesta enemmän allolevassa linkissä).

(Teksti on vapaa käännös Yalen yliopiston psykologian professorin John F.Kihlströmin ehdottamasta määritelmästä. Asiasta kiinnostuneita kannattaa lukea False Memory Syndrome Foundationin sivuston artikkelita >linkki sivustoon tekstissä).
htt://www.uskontojenuhrientuki.fi/falsem.html

"Uskontojen uhrien tuki UUT ry"

"Sitoutumaton yhdistys, jonka tavoite on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisä. UUT pyrkii ehkäisemään ongelmia käsittelemällä julkisesti asioita, jotka aiheuttavat ahdistusta uskonnollisten yhteisöjen jäsenille". -(Entä feminismin uhreille?).

Sivustolla käsitellään useita eri aiheita, kuten -usko ja manipulaatio, -aivopesua vapaasta tahdosta, -vaaralliset uskonnolliset liikkeet, -uskonnolliset yhteisöt eivät aina ole terveitä, -väärien muistikuvien luominen, -väärien muistojen ylläpitäminen, -kuinka muisti toimii, -jälleensyntymisteoriat, -ufoaduktiot, -saatanalle uhratut vauvat ja insesti saatanapalvontaseremonioissa, jne, jne.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/index.html

Helsingin sanomien Sunnuntaidebatissa on meneillään keskustelu "Kirkon tulisi tunnustaa mielipide-erot". Ei liity varsinaisesti tähän aiheeseen, mutta eriliset käsitykset, ymmärrys ja uskomukset "totuudesta" nousevat debatissa esiin, kuten tässäkin keskustelussa.

_____________________________________________________________________

"Pianomies"!
MIES


Lähetetty: Per Huh 21, 2006 12:02 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------------


Taas tuli virhe tuohon ensimmäiseen linkkiin. -Istutetut muistot" Kyseinen sivusto löytyy myös Googlen haulla >istutetut muistot<. Ekalla sivulla ensimmäisenä on linkki samaiselle sivustolle. Tässä nyt kuitenkin tuo linkki korjattuna. Toivottavasti nyt toimii.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/falsems.hlml
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Per Huh 21, 2006 2:20 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------
Kansanedustajan tärkeysjärjestys

Löyhästi aiheeseen liittyen, menkääpä katsomaan mikä oli asia joka riitti innostamaan kansanedutaja Susanna Rahkosen vastaamaan julkiseen keskusteluun. Oliko se Perustuslakimme mahdollien rikkominen uusia lakeja säädettäessä? Lain naisten ja miesten välisestä tasa-avosta loukkaaminen? Vai mikä kumma se oikein olikaan?

ks. http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?start=390&messageID=622739#622739 - sivu 40

:a)


_____________________________________________________________________

Jarmo
Äijä


Lähetetty: Lau Huh 22, 2006 10:25 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------
 


Pitäisiköhän kansanedustajan ammattia suojella siten, että haastatteluja pyytävien lehtimiesten (-naisten) tekoa pidetään rangaistavana samaan tapaan kuin seksin ostoa esitetään rangaistavaksi? Jos Susanna R. erehtyy riisumaan itsensä haastattelussa alasti, niin eikö kuka tahansa nainen saata joutua samanlaiseen tilanteeseen ja päätyä alasti poseeraamaan kameralle? Alastonposeerauksesta on jo lyhyt matka seksiteollisuuteen?

Itse vastustan seksin ostoa ja minusta ostamista voi pitää rikollisena toimintana aina; vaikken vakuutu siitä, että seksiostolaki mitenkään suojelee seksin ammattilaisia - paremminkin suojelun sijaan se heikentää prostituoidun asemaa. Seksin ostamisen kriminalisointi vaikuttaa asiakkaan kykyyn auttaa pulaan joutunutta prostituoitua. Koska asiakas on rikollinen, hän ei voi ottaa yhteyttä poliisiin.

Ehkä Susanna haluaa omia itselleen yksin koko alastomuuden monopolin?
Se olisi surullista, sillä seksin oston kieltäminen liittyy mielestäni samaan kehityshistoriaan kuin orjien ostokielto. Ei orjiakaan saa ostaa, vaikka ostettava itse vapaaehtoisesti suostuisi ostettavaksi.

_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 22, 2006 10:17 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------------


THE MISSING LINK


Jokin yhteinen tekijä?- Niin, onko näillä alla luetelluilla Tanen "tasa-arvoa valtavirtaan" sivuilta poimituilla, TANEn tasa-arvovaikuttajiksi ja tasa-arvovalmentajiksi nimeämillä henkilöillä ja tahoilla jokin yhteinen tekijä? Puuttuuko joukosta jotain?SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ|
Tasa-arvo asiain neuvottelukunta, TANE


/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/index.htx
kokoonpano
/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo[/b]/tane/tiedotteet/index.htx
/ Tane tiedottaa
/http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/tiedoteet/index.htx
/ hankkeita
/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tahkk/index.htx
/Tasa-arvoon liittyviä hankkeita
/ Tasa-arvo valtavirtaan

/ TASA-ARVOA VALTAVIRTAAN
/http://www.eurofem.net/valtavirtaan/


/ Tasa-arvovalmentajat ja - vaikuttajat
/http://www.eurofem.net/valtavirtaan/valmentajat.html
TASA-ARVOVALMENTAJIA JA -VAIKUTTAJIATasa-arvovalmentajat

Nimi
Marja-Liisa Anttalainen
Soili Hermunen
Liisa Horelli
Saija Koskensalmi
Johanna Lammi-Taskula
Leenamaija Otala
Merja Palasrinne
Aila Peltoniemi
Hannele Varsa
Anna Liisa Savolainen
Eeva Koponen
Leila Kouvonen
Anja Kulmala
Milja Saari
Riitta Martikainen
Sinikka Mustakallio
Hanna Onwen
Lena Paju
Johanna Pakkanen
Maija Pietilä
Anne Sarja
Marjo UllakonojaTasa-arvovaikuttajat


NAISTEN RESURSSIKESKUSTOIMINTA
Maaseudun naisteemaryhmä
INTRA RY
Naisten resurssikeskus Karhutar
OlenNainen-projekti
TosiNainen-projekti
Osuuskunta Naisten Talo
Pohjois-Karjalan Karellikeskus — naisten voimavarakeskus Oy (Karellikeskus Oy)
Rannikkoseudun Naisten Resurssikeskus Qvinssi
NicePlace - Naisyrittäjäkeskus
Sähköinen palveluverkko maaseudun naisille
Sven Tuuvaa siellä ei näy?


:a?
_____________________________________________________________________

jtarkkon

Urho


Lähetetty: Tii Huh 25, 2006 7:34 am Viestin aihe:
-------------------------------------------------------Etelä-Afrikassa oli apartheidin aikaan eri bussit valkoisille ja mustille. Suomessa on eri kuntosalit vain naisille. Milloin Suomessa saadaan vain naisille tarkoitettuja linja-autoja? Eivätkä päätöksentekijät ymmärrä, että monien naisten mielestä on vastenmielistä matkustaa samassa autossa niljakkaiden ja tuijottavien miesten kanssa?


_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho


Lähetetty: Tii Huh 25, 2006 8:10 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------------Tanja Karpela os. Vienonen on kiistatta hyötynyt seksuaalisuudestaan noustessaan vallan huipulle, enkä tarkoita tässä hänen mahdollisia henkilökohtaisia suhteitaan, vaan esimerkiksi laatikossani olevaa vanhaa tyttökalenteria, jonka voin myydä eniten tarjoavalle, myyntihän on sallittua. Muistissa on myös vanha IS kansikuva vappuna noin 10 v. sitten, jossa Vienonen pyllistelee siihen malliin, että sellaista ei IS enään kanteensa kehtaisi laittaa.
_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Kes Huh 26, 2006 12:45 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------

Koplinki


Parittelemalla naisen kanssa, ja saamalla lapsen, mies koplaa itsensä ja isyytensä osaksi äitiyttä, mutta niin tekee nainenkin joka parittelee miehen kanssa ja saa lapsen tämän kanssa, hän koplaa äitiytensä osaksi lapsen isän isyyttä. Tämä vain unohdetaan kovin usein, Suomessa, nyt jopa laittomien lakien muodossa.äitiyttä ei ole olemassakaan ilman lasta ja lapsen isää

eikä isyyttä ilman lasta ja lapsen äitiä.


vai onko? miten sellainen isyys tai äitiys syntyy?

sikiää pyhästä hengestä?Tämä yhteiskunta toimii rikollisesti isiä ja lapsia kohtaan, ja se on asia joka on korjattava, ei joskus, ehkä; ei - "tämä asia on niin kovin monitahoinen", ei siis noin, vaan nyt. Simple as that.

On toimittava lakiemme mukaan. Kuinkas muuten, arvoisat päättäjämme ja virkamiehet?a

_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Per Huh 28, 2006 11:02 am Viestin aihe:
-------------------------------------------------------


ESSENTIALIS

( Pelleydestä IV )Estimoiva, mahdollisesti internaalisesti dissonoiva, antiessentialistiprofeministi- kulttuurisesti määritellyltä sukupuoleltaan -mies,

eli,

Arvioiva, conceivably, possibly sisäisesti ristiriitainen, oleelliseen keskittymistä vastustava naisliikkeen kannattaja - a - in the culturally attributed sense - man,


Pasi Malmi,Miksi aivan hiljenit nyt kun saimme keskustelun käyntiin?

Entäpä jos keskittysimmekin välillä oleelliseen ( essentialis )?


aaa
_____________________________________________________________________


Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?
Siirry sivulle Edellinen 1, 2, 3, 4


_____________________________________________________________________
Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Per Huh 28, 2006 11:25 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------------
Pasi Malmi,

Valistit meitä tuolla aiemmin ( olet ilmeisesti nyt sitten sensuroinut omaa tekstiäsikin, kun en enää löytänyt ), että estimointi on luotettavampaa ja tieteellisempää kun arviointi. Laittaisitko tuon valistavan tekstisi uudelleen tähän luettavaksi, niin opimme varmemmin, kertaus, katsos kertaus se on.

No, nytpä minulla onkin kuitenkin ongelma joka huutaa ratkaisuasi: Miten mahtaakaan olla kun kaksivuotias manchesteriläispoika estimoi hiekkalaatikolla sitä millainen maailmankaikkeutemme on, siinähän taitaa jäädä kaikki suomalaisten tähtitieteilijöiden arviot asiasta ihan kakkoseksi, meinaan tieteellisessä mielessä, ja uskottavuudessa.

a_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 29, 2006 11:25 am Viestin aihe: estimointi
------------------------------------------------------------------


Aegualis

( pelleydestä V )


Neonomide, kirjoitit jtarkkonille: "Maallikko-maskulinisteiksi voisi hyvällä syyllä sanoa tätä nimenomaista foorumia jatkuvasti floodaavaa kahta miekkosta, joiden nimet jätän sivistyksen ja toveruuden nimissä nyt mainitsematta."Enuchus


Arvaapa miksi sinua voisi hyvällä syyllä sanoa?


aaa_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 29, 2006 11:34 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------------------------

Aestimatus


Estimointia:

Nuo arviot olivat siis tietenkin vain puhdasta estimointia!


aaa_____________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 29, 2006 1:18 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------------Kirkuivat iljettävästiNeonomide, kirjoitit:

Lainaus:
Minusta tälläkin foorumilla voisi aikuisten oikeasti purkaa ja käsitellä asioita sivistyneesti, ilman tällaista poteropelleilyä, missä Isot Miehet ovat alkaneet leikkiä sukupuolten välistä sotaa äärifeministien pahimpia ylilyöntejä vastaan. Kyllähän minä sen ymmärrän, että sukupuolikeskustelussa on ylilyöntejä jne, mutta tällainen yltiönegatiivinen vittuiluilmapiiri on yksinkertaisesti syvältä perseestä. Sainpas sanotuksi, ja helpotti kummasti.


"Äärifeministien pahimpia ylilyöntejä" ?

.... samaan aikaan kun, ei enempää, ei vähempää kuin nyt jo hallituksemme esittää täysin laitonta, sitovin kansainvälisin ihmisoikeussopimuksin tuvattujen, lasten ihmisoikeuksien rikkomista, ei enempää, ei vähempää, kuin nyt jo siis lain voimin, ja samalla kun ns. tasa-arvoviranomaisemme ilmaisevat, opastuksena hallituksen"tasa-arvopolitiikkaa" varten ( TANE - "tasa-arvoyksikkö" - ja sen ainoa miespuolinen jäsen - miesten oikeuksien heikentämiseen keskittynyt Jouni Varanka... jne. ), "asiantuntija"-näkemyksenään, ettei edes Laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tulisi väittää, "koska lait ovat miesten näkökulmasta laadituttuja!".

Arvoisa Neonomide, miltä tuntuu olla puolustamassa lasten ihmisoikeuksien rikkomista, ja kutsua sitä sivistyneeksi keskustelutavaksi? - Vastaistko?
Sivistyneesti artikuloiva mies

Natsikomedantin ei tarvinnut keskeyttää harrasta ja sivistynyttä joulujuhlaansa kun kammioihin vietävät juutalaiset kirkuivat iljettävästi.

Ja kuten nimimerkki jtarkkon tuolla aiemmin manitsikin, Josef Goebbels oli kouluja käynyt ja sivistyneesti artikuloiva mies.


aaa
_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIESLähetetty: Lau Huh 29, 2006 1:40 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------hah hah, mkä komedia!

Olinpa minä sivistymätön kun kirjoitin vahingossa "natsikomedantin", vaikka jokainen sivistynyt ihminenhän tietää, että se on "natsikomendantti!, varmaankin jopa Neonomide!

hah hah, mikä moukk:a!


_____________________________________________________________________Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Huh 29, 2006 2:40 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------
hah! niinpä näyttää, aina vain sivistymättömämpi olen, kun löin taas huolimattomasti u-kirjaimen, ja jäi pois ihan omia aikojaan, siis näin sen piti kuulua, arvoisa asiantuntija, vaiko peräti "specialist" Neonomide:


Eunuchus


Arvaapa miksi sinua voisi hyvällä syyllä sanoa?

aaa


_____________________________________________________________________Antti Heiskala
MIES
 

Lähetetty: Sun Huh 30, 2006 10:52 am Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------------------------


TIETOTURVAPÄIVITYS / SIIRTO TOISESTA ( mielivaltaisesti sensuroidusta) THREADISTA :

PÄIVITYS / RESTAUROITU KESKUSTELU( Siirrän tähän nyt tuosta toisesta sittemmin raajarikoksi sensuroidusta keskustelusta siihen kirjoitettuja kommentteja joita ei ole kuitenkaan postattu tähän KOKO sensuroidun keskustelun sisältävään theadiin - liki koko/ sen minkä sain pelastettua :a )

_____________________________________________________________________Pasi Malmi
Äijä


Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 6:47 pm Viestin aihe: Pianomiehelle
------------------------------------------------------Pianomies: ”Tuntuu aivan siltä, kuin nämä runsaat 60 naisjärjestöä, joihinka kuuluu runsaat puoli miljoonaa jäsentä ja lisäksi profeministimiehet tehtailisivat päätoimisesti kaikenmaailman ongelmia, joissa nainen nähdään uhrina.”

Voitko antaa minulle jonkin lähdeviitteen, jonka kautta voisin tarkistaa, mitkä nämä 60 naisjärjestöä ovat, ja kuinka paljon niihin kuuluu jäseniä? Tieto olisi hyödyllinen sen hahmottamiseksi, minkälainen vaikutusvaltaverkosto näistä järjestöistä muodostuu – ja miten ne kytkeytyvät julkishallinnon päätöksentekoon.

Pianomies: ” Suosittelenkin, että tuohon työn alla olevaan tutkimukseesi kävisit tutustumassa Sonera Plaza Ellit keskustelupalstoilla oleviin keskusteluihin, joita löytyy kymmenittäin ja ongelmia tuhansittain. Lueskelemalla näitä naisten "Ongelma-alueita", joita naiset kohtaavat "todellisessa" elämässä ja jotka ovat suuressa ristiriidassa omaan käsitykseen naiseudesta, äitiydestä, parisuhteesta, perheestä, lasten kasvatuksesta etc.

Kun tutustuu näihin keskusteluiden "Ongelma-alueisiin", niin olettaisin, että kysymyksenasetttelun voisi tarkentaa vastaamaan heidän mielikuvamaailmaansa ja käsityksiään reaalimaailmasta ja elämästä.”

En löytänyt Elleistä sellaisia ongelma-alueita kuvaavia kirjoituksia, joista kerroit. Löydätkö tarkempaa linkkiä?
_____________________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä

Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 6:49 pm Viestin aihe: Jarmolle

---------------------------


Jarmo: ”Kuten "mil", myös minä kiinnittäisin huomiota siihen, että kysymyksesi ei välttämättä kykene pureutua aiheeseen kuten syvähaastattelu kykenisi. Nuo antamasi tulokset poikkeavat jossain määrin tosielämän kokemuksistani.” 

Tarkoitukseni on syventää näkemystä haastattelujen avulla.
_____________________________________________________________________

Pasi Malmi
Äijä


Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 6:58 pm Viestin aihe: Tarkkoselle ---------------------------------------------------------------


Jtarkkonen: ” Feminismi on ideologia siinä kuin fasismi tai stalinismi. Feminismi on näistä opeista vahingollisin ja mm. aiheuttanut erityisesti enemmän isättömyyttä kuin nuo muut opit, vaikka Stalin tapatti 20 miljoonaa miestä.”


Feminismi on hyvin hajanainen ideologia. Myös hyvää feminismiä on olemassa. Jos joku kannattaa tasa-arvoa ja sillä perusteella mieltää itsensä feministiksi, niin mitä pahaa tämän ihmisen ideologiassa on?

Hyvä vertailukohde feminismille on ”oikeistolaisuus”. Voitko todella tuomita jokaisen markkinataloutta kannattavan ihmisen ”kauhistuttavaa oikeistolaisuutta kannattavaksi fasistiksi” sillä perusteella, mitä äärioikeisto on joskus tehnyt?

Jtarkkonen: ” Keskustelualueen moderaattori toivoo, että keskustelualueelle ei kirjoitettaisi kirjoituksia voimakkaan antifeministisestä näkökulmasta”

Tämä toivomus perustuu siihen, että voimakkaat vastakkainasettelut tekevät keskustelusta täysin hedelmätöntä. Jos haluat kirjoittaa pisteliään katkeralla tyylillä, voit käyttää tämän foorumin muita osioita siihen tarkoitukseen.


Jtarkkonen: ”Pasi Malmi voisitko jo vastata esitettyyn kysymykseen?”

Kysyit sitä, pidänkö luotettavina niitä vastauksia jotka sain kyselyyn. Pidän niitä suuntaa-antavina ja tiedostan sen, että niihin voi vaikuttaa vastaajien halu todistaa, että eivät ole lainkaan miesvihamielisiä. Kiinnostavan tutkimustuloksista tekee se, että vaikka avointa miesvihamielisyyttä ei esiinnykään, vastaajien keskuudessa nauttii erittäin suurta kannatusta sellainen paradigma, jonka mukaan naiset ovat erittäin voimakkaasti syrjittyjä lähes kaikilla elämänalueilla. Jos tasa-arvo-ongelmat hahmotetaan tällä tavoin, seuraukset voivat olla melko miesvihamielisiä tai miehille haitallisia, vaikka nämä feministit olisivatkin aatteen ja tunteen tasolla voimakkaasti tasa-arvoa kannattavia ja jopa miesmyönteisiä.

Jtarkkonen: ” Miksi muuten käytät sivistyssanoja, kuten dissonanssi, vaikka sinulla on jopa suomenkielinen vastinen tiedossasi? Haluatko korostaa akateemisuutta? Mitä se tuollainen sanoilla keikaroiva akateemisuus on?”

En tiedä kunnollista vastinetta sanalle dissonanssi. Akateemisessa keskustelussa on tärkeää käyttää sellaisia käsitteitä, joiden avulla lukijat pystyvät saamaan selville, mihin muihin keskusteluihin kirjoitus kytkeytyy. Tässä tapauksessa dissonanssi on tärkeä käsite, koska se kytkee keskustelun dissonanssiteoriaan. (Jos googletat ”dissonance theory” löydät todennäköisesti jotain, mutta hakusanalla ”ristiriitaisuusteoria” et löydä mitään tai löydät jotain ihan muuta kuin olisit halunnut).


Jtarkkonen: "Lisäksi kysyn. Oletko profeministi?"

Kuten Minna-porttaalissa julkaistussa artikkelissani kirjoitin, feminismi on niin monimuotoinen ideologia, että olen yhtaikaa sekä antifeministi että profeministi. Oma profeminismini liittyy tasa-arvon edistämiseen ja antifeminismini liittyy siihen, että vastustan sukupuolittuneen väkivallan tutkijoiden (feministien) tehtailemia miesvihamielisiä ja virheellisiä yleistyksiä, jotka eivät yleensä perustu luotettavaan ja monipuoliseen tutkimustietoon vaan miesten väkivaltaisuutta maksimoivien tilastojen poimimiseen kymmenien erilaisten tilastojen joukosta.


Jtarkkonen: "Miksi profeministinen liike on heterokielteinen? "

Luulisin, että oikeampi luonnehdinta olisi "silmiinpistävän homomyönteinen ja heteronormatiivisuutta kritisoiva". Oletan, että tämän ajattelutavan taustalla on marxilaisuudesta juontuva ajattelutapa, jossa keskiluokkaiset valkoihoiset heteromiehet mielletään kaiken pahan alkujuureksi Myös miestutkimuksen "grand old man" Robert Connel glorifioi homoseksuaalisuutta ja suhtautuu melko kriittisesti "hegemonista maskuliinisuutta" edustaviin heteromiehiin._____________________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä


Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 7:00 pm Viestin aihe: Feministille
---------------------------------------------------------------feministi: ” ps. myönnän, olen SOVINISTI-vihamielinen. kuten aika monet muutkin, tiedoksenne.”

Myös minä olen sovinisti-vihamielinen, kuten todennäköisesti useimmat muutkin miehet tällä listalla.
Toivon, että tällä listalla keskityttäisiin enemmän yllä mainitun kaltaisten samaa mieltä olemisten analysoimiseen kuin pelkkään erimielisyyksien maksimoimiseen. On varsin hedelmätöntä muodostaa vastapuolesta viholliskuvia tyylin:

- Hullut fasistis-sovinistiset miesasia-aktivististit
- Miesvihamieliset ja itsekkäät, naisten ylivaltaa tavoittelevat feministit

PS. Feministi, älä lopeta kirjoittamista tälle palstalle. Tämä palsta on moderoitu juuri siksi, että myös feministit voisivat täällä kirjoittaa tuntematta joutuneensa vihamielisen ja raivopäisen joukon keskelle.
_____________________________________________________________________

Pasi Malmi
Äijä

Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 7:13 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------
Antti Heiskala kirjoitti:
Lainaus:

Kirjoitat otsikolla Kymmenen syytä olla profeministi suomalaisen naistutkimuksen Minna-portaalissa vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa seuraavaa:

"Antiessentialismi on tärkeä ajatussuunta miesten kannalta, koska se vastustaa miesten stereotypisoimista väkivaltaisiksi vaimon ja lasten pahoinpitelijöiksi, insestin harjoittajiksi, taitamattomiksi lasten huoltajiksi sekä yhteistyökyvyttömiksi ja kilpailullisiksi vallantavoittelijoiks."

Pasi Malmi hyvä, onko miehen luokitteleminen tuollaiseksi hyväksyttävää, mikäli mies ei suostu profeministinä kiillottamaan feministin saappaita "antiessentialsitiprofeministinä"?Minusta miesten luokitteleminen tuollaisiksi ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää.

Lainaus:
Lainaus:

- Miten niin ”jäykkä ja vanhanaikainen sukupuolijärjestelmä”?


Jäykkä ja vanhanaikainen sukupuolijärjestelmä on sellainen sukupuolijärjestelmä, joka stereotypisoi ja roolittaa miehen ansiotyön tekijäksi kun taas kodinhoito ja lasten huoltajuus jäävät naisen valtakunnaksi. Jäykkyys on tietysti suhteellinen käsite: Onhan yhteiskunnassamme sukupuolijärjestelmä koko ajan muuttumassa, joten jäykkyys ei tarkoita muuttumattomuutta. Kyse on pikemminkin siitä, että muutokset ovat melko hitaita.

Lainaus:
Lainaus:

Mielestäni kirjoituksessasi esitetyt argumentit olivat kuin heikon, itsensä ja minuutensa kanssa sekaisin olevan ja identiteetistään epävarman ihmisen armon anelua: "Jos sanon näin, niin ette kai enää lyö".Minusta on melko hupaisaa, että kirjoitukseni Minna-porttaalissa on saanut niin ristiriitaisen vastaanoton. Toisaalta sitä on kehuttu feministien taholta - toisaalta halveerattu miestutkijoiden "eliitin" taholta - ja lisäksi muutamat miesasia-aktivistit ovat pitäneet sitä hervottoman hyvänä vitsinä, jolla pistin halvalla feministejä

Minun puolestani voit vapaasti valita näistä tulkinnoista sen, mikä sinulle parhaiten sopii.


Viimeinen muokkaaja, Pasi Malmi pvm Kes Huh 12, 2006 7:27 pm, muokattu 1 kertaa
_____________________________________________________________________Pasi Malmi
Äijä

Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 7:19 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------------Antti Heiskala kirjoitti:

Lainaus:

Luin väitöskirjasi beta-versiota, ja sieltä havaitsin, että siellä "estimoitiin" kovin usein, niinpä kysymykseni kuuluukin, että onko estimoiminen jotenkin akateemisempaa kuin arvioiminen?Estimointi tarkoittaa lähes samaa kuin arviointi. Estimointi on kuitenkin käsite, jota käytetään tilastotieteellisessä ja tieteellisessä asiayhteydessä hieman useammin kuin arviointia. Jos jossain siis lukee "estimoida" se viittaa siihen, että kyse on tieteellisestä arvioimisesta eikä esimerkiksi mielipiteenluonteisesta arviosta.


Viimeinen muokkaaja, Pasi Malmi pvm Kes Huh 12, 2006 7:26 pm, muokattu 1 kertaa_____________________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä


Lähetetty: Kes Huh 12, 2006 7:24 pm Viestin aihe: Moderointi
-----------------------------------------------------------------------


TIEDOKSI MIESTUTKIMUKSEN KESKUSTELUALUEEN MODEROINTIPERIAATTEISTA

Poistan tästä ketjusta kirjoituksia, jotka ovat luonteeltaan aggressiivisia kiukunpurkauksia, henkilöön käyviä hyökkäyksiä tai muutoin luonteeltaan epäakateemisia. Pitkät valituskirjelmät ja ketjun otsikkoon liittymättömät kirjoitukset saavat myös kyytiä.

Toivon kuitenkin, että ne kirjoittajat, joiden tekstejä on joutunut poistettavien joukkoon, jatkaisivat tässä ketjussa kirjoittamista hieman rauhallisemmalla ja akateemisemmalla tyylillä.

Jotkut poistetuista kirjoituksista ovat olleet erittäin hyviä tasa-arvopoliittisina kirjoituksina - mutta eivät kuitenkaan luonteeltaan riittävän tieteellisiä, jotta niiden paikka olisi tällä keskustelualueella._____________________________________________________________________jtarkkon
Urho

Lähetetty: Maa Huh 17, 2006 11:04 am Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------Pasi Malmi,

Palataanpa asiassa vähän taaksepäin. Alla on ensimmäinen sensuroimasi kommentti, jonka kirjoitti jarjar. Voisitko perustella miksi se piti sensuroida? Ymmärrän, että kysymykset ovat profemmareille kiusallisia. Riittääkö se sensurointiperusteeksi?jar jar
Äijä

Lähetetty: Per Maa 31, 2006 10:34 pm Viestin aihe: Haloo

Nyt olet Karri mielestäni ihan pihalla tässä asiassa. Oikeampi kysymys kai voisi olla, ovatko suomalaiset "miesaktivistit" naisvihamielisiä. Eikö?


Käytännön ilmenemismuotoja tästä voisi olla mm. miesaktivistit protestoisivat sitä, että RAY kehtaakin myöntää rahaa miesten väkivaltaisuutta selvittävää hankkeeseen, miesaktivistit harjoittaisivat tutkimusta, jonka tuloksena olisi aina se, että kaikki epäkohdat johtuvat viimekädessä siitä, minkälaisia naiset ovat, miesaktivistit vaatisivat yhteisistä liikuntatiloista itselleen sellaisia liikuntavuoroja, joihin naiset eivät saisi osallistua, miesaktivistit syyttäisivät naisia siitä tavasta, jolla he katsovat miehiä, miesaktivistit esittäisivät naisille haittaveroa, miesaktivistit vaatisivat sellaisen lainsäädännön kehittämistä, joka paremmin tunnistaa naisille tyypilliset vallankäytön muodot ja että näistä vallankäytön muodoita rankaistaisiin erityisellä ankaruudella, miesaktivistit vaatisivat tasa-arvopolitiikan lähtökohdaksi miesten syrjäytymisen estämisen (ennen tämän tavoitteen toteutumista ei puhuta mistään muista aiheista), miesaktivistit esittäisivät, että naisten harjoittama väkivalta miehiä kohtaan on ihmisoikeusrikos, mutta miesten naisiin kohdistama ei ole, miesaktivistit esittäisivät loputonta kritiikkiä erilaisia feminiinisyyden ilmentymiä kohtaa, miesaktivistit syyttäisivät naisia miesten pakollisesta varusmiespalveluksesta, miesaktivistit vaatisivat poliittisilla foorumeilla täysin yksisilmäisesti miesten etujen vaalimista, miesaktivistit saisivat inhon väristyksiä ajatellessaan naista masturboimassa ("hyi helvetti"), miesaktivistit varaisivat sukupuolelleen oikeuden olla arvostelun ulkopuolella, miesaktivistit saisivat väittää olevansa tasa-arvon kannattajia, mutta vaatisivat itselleen silti jalustakohtelua naisilta, ...

_____________________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä

Lähetetty: Maa Huh 17, 2006 11:33 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------------Kirjoitin jo aiemmin näin: "Jotkut poistetuista kirjoituksista ovat olleet erittäin hyviä tasa-arvopoliittisina kirjoituksina - mutta eivät kuitenkaan luonteeltaan riittävän tieteellisiä, jotta niiden paikka olisi tällä keskustelualueella."

Jar-jarin kirjoitus oli hyvä tasa-arvopoliittinen kirjoitus, muttei tarpeeksi [tieteellinen luonteeltaan. Nyt olen kuitenkin hieman muuttanut moderointilinjaa siihen suuntaan, että myös tasa-arvopoliittiset kirjoitukset ovat ok, kunhan ne on huolellisesti argumentoitu ja ne ovat luonteeltaan asiallisia.
_____________________________________________________________________


jtarkkon
Urho

Lähetetty: Maa Huh 24, 2006 8:11 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------Antti,

Akateemisuus miestutkimuksessa ei ole mitään muuta kuin lattea tapa peitellä tökerösti todellisuutta ja valehdella.
_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho

Lähetetty: Per Huh 28, 2006 8:15 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------


Mielestäni oikea termi aatteelleni on tasa-arvon aate. Jos haluaa pelleillä vierasperäisillä termeillä, niin se voisi olla esim. equilatirismi, joka on tietysti yhdenvertaisuutta tarkoittava suomen kieleen sopimaton sana. Feministin vastakohta ei semaattisesti ole muuten sovinisti, vaan se on maskulinisti.

_____________________________________________________________________


Näin oli tietoturvapäivitys taas tehty!

:a)


____________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 509

Lähetetty: Sun Huh 30, 2006 11:10 am Viestin aihe:
------------------------------------------------------


vaan eipä ollutkaan päivitys vielä valmis. Rakas Neonomide ainakin meinasi myös unohtua! voivoi._____________________________________________________________________


Donald
Skloddi


Lähetetty: Per Huh 28, 2006 6:58 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------
 


jtarkkon kirjoitti:
Lainaus:
Mielestäni oikea termi aatteelleni on tasa-arvon aate. Jos haluaa pelleillä vierasperäisillä termeillä, niin se voisi olla esim. equilatirismi, joka on tietysti yhdenvertaisuutta tarkoittava suomen kieleen sopimaton sana. Feministin vastakohta ei semaattisesti ole muuten sovinisti, vaan se on maskulinisti.


Näin juuri. Miksi yhdenkään miehen, joka on oikeasti kiinnostunut sukupuolten tasa-arvosta, pitäisi kutsua itseään anti-, pro- tai miksikään muuksi feministiksi? Feministi-sanahan viittaa jo itsessään naissukupuoleen, eikä tasa-arvossa ole kyse vain naisista. Ei edes ensisijaisesti, tämän päivän Suomessa. Feministiksi itseään kutsuvat miehet alistuvat siihen osaan, jonka äärifeministit heille suvaitsevat antaa, eli nämä hännystelijät päätyvät lähinnä kynnysmatoiksi. Kieli on vallankäytön väline, joten feministi = tasa-arvon kannattaja-kytköksestä on päästävä irti. Epätäsmällinen ja sukupuolittunut määritelmä vain tarjoaa äärifeministeille savuverhon, jonka suojissa he voivat toimia tasa-arvoa vastaan.

Sitä paitsi, sanojen merkitys voi muuttua. Alunperin (toisinaan nykyäänkin) sovinistilla tarkoitettiin erittäin kansalliskiihkoista henkilöä, mutta tänä päivänä sovinistilla tarkoitetaan ihan jotain muuta. Tietosanakirjat pitäisi laittaa uusiksi myös feminismin osalta.

Itse asiassa, tasa-arvossa ei ole kyse edes sekä naisista, että miehistä, vaan ihmisistä. Asioiden sukupuolittaminen vain pahentaa tilannetta. Tasa-arvosta voidaan puhua vasta silloin, kun ihmiset hyväksytään tasa-arvoisesti sellaisina kuin he ovat, riippumatta sukupuolesta, iästä, rodusta, uskonnosta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä jne._____________________________________________________________________


Neonomide
Jätkä

Lähetetty: Per Huh 28, 2006 10:20 pm Viestin aihe:
-----------------------------------------------------jtarkkon kirjoitti:
Lainaus:
Mielestäni oikea termi aatteelleni on tasa-arvon aate. Jos haluaa pelleillä vierasperäisillä termeillä, niin se voisi olla esim. equilatirismi, joka on tietysti yhdenvertaisuutta tarkoittava suomen kieleen sopimaton sana. Feministin vastakohta ei semaattisesti ole muuten sovinisti, vaan se on maskulinisti.


Egalitarismi lienee termi, mitä ajat nyt takaa.

Maallikko-maskulinisteiksi voisi hyvällä syyllä sanoa tätä nimenomaista foorumia jatkuvasti floodaavaa kahta miekkosta, joiden nimet jätän sivistyksen ja toveruuden nimissä nyt mainitsematta.
_____________________________________________________________________

Neonomide
Jätkä

Lähetetty: Per Huh 28, 2006 10:43 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------Donald kirjoitti:
Lainaus:
Itse asiassa, tasa-arvossa ei ole kyse edes sekä naisista, että miehistä, vaan ihmisistä. Asioiden sukupuolittaminen vain pahentaa tilannetta. Tasa-arvosta voidaan puhua vasta silloin, kun ihmiset hyväksytään tasa-arvoisesti sellaisina kuin he ovat, riippumatta sukupuolesta, iästä, rodusta, uskonnosta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä jne.


Periaatteessa olet varsin oikeassa, mutta kuka ja ketkä hyötyvät siitä, että asioita tarkastellaan myös sukupuolittuneesti. Rohkenen nimittäin väittää, että sukupuoli on tärkein ihmisiä erotteleva tekijä kaikissa kulttuureissa. Siksi sen näkökulman käsittelemisen tulisi olla itsestäänselvyys. Tasa-arvosta puhumisen ei toisin sanoen tulisi jättää tätä näkökulmaa huomiotta. "Hyväksyminen" edellyttää siis minusta tietoista keskustelua ja asioiden artikuloitua esittämistä, ihmisten kunnioittamista sekä rakentavaa asennoitumista. Kritisointi on hieno asia, mutta joskus tuppaa tappamaan rakentavuuden. Ilman jälkimmäistä jäämme vain poteroihimme kiroilemaan, miksi maailma on niin paska paikka kuin se [muka] on.

Moniäänisyys on aina hyvä asia, mutta samalla tulisi aika ajoin miettiä, mitä ryhmittely todellisuudessa rajaa ja sulkee pois. On esimerkiksi erilaisia tapoja olla mies ja nainen, eikä todellakaan aina ole edes mielekästä tehdä tätä jakoa. Toisaalta sukupuoli voi liittyä paljonkin siihen, millaiseksi ihmiseksi tämä kasvatetaan ja millaisia asenteita ja arvoja tälle tuputetaan kersasta lähtien.

Mielestäni siis tasa-arvokeskustelu on usein keskittynyt typerästi käsittelemään vain sukupuolten välistä tasa-arvoa tasa-arvolain tulkintaa mukaillen, jättäen joskus samalla esimerkiksi eri viiteryhmissä, eri historiallisissa tai yhteiskunnallisissa paikoissa ihmisen identiteettiä määrittävät myös muut tekijät, kuten ihonvärin, etninen ryhmän, sosiaalisen statuksen, yhteiskuntaluokan ja uskonnollisen taustan huomiotta. Tämä minusta auttaisi näkemään ihmisiä useammalla tavalla ihmisinä, kuin pelkkinä kromosomimöykkyinä (eikä sekään aina määrää biologista sukupuolta, kuten hyvin tiedämme).

Miestutkija Jokisen sanoja ryöstölainatakseni: eikö myös heteroiden ja homojen tulisi olla tasa-arvoisia keskenään? Entä lapset ja aikuiset, työttömät ja työlliset, eliitti ja kansa, kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat, rikkaat ja köyhät, valkolaiset ja mustalaiset? Mitä vikaa siis yleisessä keskustelussa on, kun tasa-arvo typistetään yhä sekä ideoiden että sanojen tasolla pelkästään sukupuolta koskevaksi? Tämä on minusta kelaamisen arvoinen ajatus. Poteroihin hyppääminen on typerää, koska rakentavuus on vaikeaa kranaattien sinkoillessa ilmassa.

Jokinen kiteyttää aihepiirin asian paljon paremmin kuin minä ikinä, joten linkataan suoraan miehen, minusta aivan loistavasti ongelman luonteen kiteyttävään, tekstiin:
"Keskusteltaessa sukupuolista tulee myös muistaa, että kun puhutaan miehistä tai naisista niillä tarkoitetaan kategorioita. Miehen kategorialle on tyypillistä jokin ja naiskategorialle jokin toinen. Sosiaalinen todellisuus on silti vaihtelevampaa kuin kategoriat. Kun kirjoitan, että miehillä on yhteiskunnallinen valta, tiedän toki, että kaikilla miehillä ei ole valtaa. Toteamus, että valta on miehistä tai maskuliinista, viittaa siihen, että valta on keskittynyt miehille ja siitä on historian kulussa muotoutunut yksi miehinen tai paremminkin maskuliininen käytäntö."

http://wwwuta.fi/laitokset/naistutkimus/miestutkimus/ -> artikkeli "Sukupuolten sodasta tasa-arvoon"

Minusta tälläkin foorumilla voisi aikuisten oikeasti purkaa ja käsitellä asioita sivistyneesti, ilman tällaista poteropelleilyä, missä Isot Miehet ovat alkaneet leikkiä sukupuolten välistä sotaa äärifeministien pahimpia ylilyöntejä vastaan. Kyllähän minä sen ymmärrän, että sukupuolikeskustelussa on ylilyöntejä jne, mutta tällainen yltiönegatiivinen vittuiluilmapiiri on yksinkertaisesti syvältä perseestä. Sainpas sanotuksi, ja helpotti kummasti._____________________________________________________________________


jar jar
Äijä

Paikkakunta: Espoo
Lähetetty: Sun Huh 30, 2006 1:05 am Viestin aihe: Leimakirves heiluu
-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Neonomide kirjoitti:

Lainaus:
Maallikko-maskulinisteiksi voisi hyvällä syyllä sanoa tätä nimenomaista foorumia jatkuvasti floodaavaa kahta miekkosta, joiden nimet jätän sivistyksen ja toveruuden nimissä nyt mainitsematta.Ensin pieni närkästyksen ilmaisuni: miten sinä Neonomide annat tuollaisia leimoja täällä keskusteleville ihmisille. Profeministimiesten keskustelufoorumilla ollaan aivan näppylöillä, kun Pasi Malmi uskaltaa kysyä siltä porukalta (jonka sinäkin Neonomide koet jonkinlaiseksi viiteryhmäksesi, eikö niin), että oletteko liberaaleja profeministejä vai radikaaleja profeministejä - siis jo pelkästä asian kysymisestä!!! Tänne sinä tulet sitten vaan ykskantaan toteamaan, että nämä ja nämä keskustelijat täällä ovat maskulinisteja. Ja sitten vielä tuo halventava "maallikko" -etuliite

Kerropa Neonomide mitä tarkoitat tuolla maskulinisti ilmaisulla ja millä tavalla nämä "kaksi miekkosta" ovat maskulinisteja.

Haluatko Neonomide lisäksi valottaa miksi avattaresi täällä Miessakkien keskustelufoorumilla on tuollainen äijähtävä kalamies ja profeministimiesten keskustelufoorumilla silkkiin kätkeytynyt androgyyni? Onko se vain sattumaa?

_____________________________________________________________________

jtarkkon
Urho

Lähetetty: Sun Huh 30, 2006 1:43 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------------Neonomiidi,

Kovasti olikin jo ikävä sinua. Saako sinua hereille millään muulla keinoin kuin tavaamalla jonkin sivistyssanan väärin?

Kysyit: " Miestutkija Jokisen sanoja ryöstölainatakseni: eikö myös heteroiden ja homojen tulisi olla tasa-arvoisia keskenään?"

Kyllä mielestäni muutoin, mutta homot ja lesbot eivät lisäänny keskenään ja lapsen etu on homon edun yläpuolella, joten tältä osin homot ja lesbot irti lapsista.

Kirjoitit: "Keskusteltaessa sukupuolista tulee myös muistaa, että kun puhutaan miehistä tai naisista niillä tarkoitetaan kategorioita." Ihailen tapaa, jolla kykenet kirjoittamaan aivan täydellistä paskaa. En tiedä, mitä paska on latinaksi, pahoittelen. Sukupuolet ovat kuitenkin mies ja nainen, eivätkä mitkään kategoriat.

Kirjoitit: "mutta tällainen yltiönegatiivinen vittuiluilmapiiri on yksinkertaisesti syvältä perseestä. Sainpas sanotuksi, ja helpotti." Kiva, että helpotti. Eikö mikään muu kuin perse helpota oloasi?_____________________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Sun Huh 30, 2006 10:07 am Viestin aihe:
----------------------------------------------------
Kategoriavaltuutettu Päivi Romanov

Niin, meillähän on siis Laki kategorian ja kategorian välisestä tasa-arvosta jota kategoriavaltuutettu Päivi Romanov valvoo? Ja ainakin näyttää vahvasti siltä, että miehet ja lapset on Päivi Romanovin ja Tarja Halosen ja kumppanien johdolla heitetty noista "kategorioista" ulos jo kauan sitten.

a_____________________________________________________________________
Tässä yksi kommenttini lisää tuosta Pasi Malmin täysin järjettömästi ja mielivaltaisesti sensuroimasta keskustelusta:


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Tii Tou 16, 2006 11:57 am Viestin aihe:
------------------------------------------------------------


DOKUMENTTI
Antti Heiskala
16.5.2006

Antti Heiskala
...................
...................
..................
...................
..................


OIKEUSKANSLERINVIRASTO

Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950

kirjaamo@okv.fi
Liite kanteluihini

14.11.2006

ja

9.2.2006


Juristeria


Porsaan mentäviä reikiä etsimässäLakiemme ja ihmisoikeussopimustemme kunnioittamista uusien lakien laatimisen yhteydessä ei voi ratkaista ( yksipuolisen ideologian ) porsaan mentäviä reikiä etsivä juristeria.

- kyse on ihmisten ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta - ei kvanttifysiikan käsittämättömistä kummallisuuksista - yhteiskunnan toimivuudesta ja hyvinvoinnista - se ei voi tulla jäämään kiinni mistään "oikeusoppineen" lainkiertämisistä ja muiden yläpuolelle asettumisesta.

Laki lopultakin on paljon yksikertaisempaa kuin juristit haluavat meille uskotella, meillä on koneistomme ja allekirjoitetut sopimuksemme, jotka takaavat sen että yksittäisillä kansalaisella tulee olla mahdollisuus puolustaa laillisia oikeuksiaan, jopa ihmisoikeuksiaan - niin ikävää kuin se monista virkamiehistämme ja päättäjistämme onkin.

Meillä on jopa viranomaisia joiden tehtävänanto edellyttäisi ( ! ) sitä että he tekevät sen puolestasi.
Huomautus


Oikeusministeri Luhtaselle, oikeusministeriölle, tasa-arvovaltuutettu Romanoville ja oikeuskansleri Nikulalle:

Rikoslakimme kriminalisoi "virkatehtävässä tai julkisessa asemassa" "sukupuolen perusteella" "syrjinnän". ( 11 luku 9 § )

ohessa asiaani liittyvää postiani:


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ................. osmo.soininvaara@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc: .............. ; varanka@mappi.helsinki.fi
Sent: Monday, May 15, 2006 2:13 PM
Subject: Juristeria, sopulit, Mauno Koivisto ja Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta rikkoneet


Antti Heiskala
15.5.2006

"kuin elokuvien lopussa?"Eric CometVain muutamat ihmiset tässä maassa asettuivat ( uskalsivat asettua ) tukemaan Eric Cometia hänen pyrkimyksissään saada oikeutta lapsilleen ja itselleen. Jopa minuun otettiin yhteyttä ja kehotettiin olla puhumatta Eric Cometin ja hänen lastensa kohtalosta - "seuraukset voisivat olla vakavat" .

- Toimin tietenkin juuri päinvastoin, ja laitoin asian näkyvästi esille kaikille niille foorumeille joille kirjoittelin. Ja puhuin asioista niiden oikeilla nimillä. Välillä tekstini sensuroitiin kokonaan - ilmeisesti samojen uhkauksien edessä, mutta sitten esitin niiden olevan vain hypoteettisia fiktiivisiä kertomuksia, joilla ei ole yhteyttä todellisiin tapahtumiin ( kuten elokuvien lopussa! tekstit usein kertovat - hankaluuksien välttämiseksi )... niin taas meni läpi kuin vettä vain, ja asia eteni sittenkin.


Eric Comet - täysin alistetussa asemassa, ei ole liioiteltua sanoa - Suomen valtion raiskaama.
Miehen Työ-palkinto Virtaselle!

Suurin kiitos, tietenkin, kuuluu YLE:n Matti Virtaselle, jolle jo ehdottelinkin TANE:n vuosittain myöntämää Miehen Työ-palkintoa! ( taisi tänä vuonna jäädä kokonaan myöntämättä - kumma juttu eikö v:a)in?Sopulit

Yleensä ihmiset ovat ilmeisesti sopuleita, siinä presidentti Mauno Koivisto oli oikeassa toimittajien osalta - monet heistä vain surkeita pieniä opportunisteja, oman edun tavoittelijoita, myötäilijöitä - ilman heitä natsi-saksakaan ei olisi ollut mahdollinen - Cometin tapauksessakin vain muutama hassu uskalsi asettua häntä kirjoituksillaan puolustamaan, ja ottamaan vastaa sen mitä siitä hyvästä vastaansa sai - koko maa jonkinlaisen joukkopsykoosin vallassa. Ihme jengiä


Juristeria vs. muu substanssi


- Mitä ne ny olikkaa - ihmisoikeukksii? Joo niitä just.Väitän, ettei meillä edes ole sellaisia juristeja jotka tämän yhteiskunnallisen kuvion osaisivat ja tuntisivat - heillä on ollut muuta tointa - olen keskustellut aika monenkin kanssa, eräänä heistä mm. ns hedelmöityshoitolain laatinut oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola.

Juristit kyllä tuntevat miten oikeuslaitoksemme toimii, mutta asiantuntemus tämän yhteiskunnallisen vyyhdin suhteen on aivan muualla - ehkä lähempänä kuin aavistatkaan ( - täällähän haisee! )


Lakiemme ja ihmisoikeussopimustemme kunnioittamista uusien lakien laatimisen yhteydessä ei voi ratkaista ( yksipuolisen ideologian ) porsaan mentäviä reikiä laeistamme etsivä juristeria ;

kyse on ihmisten ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta - ei kvanttifysiikan käsittämättömistä kummallisuuksista - yhteiskunnan toimivuudesta ja hyvinvoinnista - se ei voi tulla jäämään kiinni mistään "oikeusoppineen" lainkiertämisistä ja muiden yläpuolelle asettumisesta.


Laki lopultakin on paljon yksikertaisempaa kuin juristit haluavat meille uskotella, ja meillä on koneistomme ja allekirjoitetut sopimuksemme, jotka takaavat sen, että yksittäisillä kansalaisella tulee olla mahdollisuus puolustaa laillisia oikeuksiaan, jopa ihmisoikeuksiaan - niin ikävää kuin se monista virkamiehistämme ja päättäjistämme onkin. Meillä on jopa viranomaisia joiden tehtävänanto edellyttäisi (!) sitä että he tekevät sen puolestasi.Mahdoton vaatimus

Epäilenpä, että monet kuitenkin luulevat aivan liikoja oikeuskanslerinviraston tai oikeusministeriömme lainvalmisteluosaston tasosta, oikeuskanslerikaan ei kuitenkaan osaa vastata kuin "luonnon oikeudella". Ei ollut lainsäädäntöjohtaja Astolakaan kopea kun hänen laatimastaan laista hänelle huomautin - sen laittomuudesta, kiltisti kuunteli - jotenkin tuli sellainen olo kuin olisi ollut häpeissään.

Mutta laillisuusvalvonnan suhteen kaikki on päätetty jo etukäteen - ellei sitten nouse poliittista myrskyä - joka taas on mahdollista saada aikaiseksi vain osallistumalla keskusteluun ja olemalla aktiivinen asiassa. Ja vaatimalla lakiemme kunnioitusta - sellaista vaatimusta on mahdotonta torjua! ( kätevää! ) eipä niitä näytä muuten kunnioitettavan - edes lain laadinnassa, ei tipan tippaa.Kummaa jengiä

Hedelmöityshoitolakiesitys nyt jos jokin on ihmisoikeussopimusten vastainen, eipä asiasta juuri voi olla epäselvyyttä, samoin niin myös Perustuslakimme ( etenkin 6 § ), kuin Lakimme naisten aja miesten välisestä tasa-arvosta ( etenkin 7 § )

Myös rikoslakimme kriminalisoi "virkatehtävässä tai julkisessa asemassa" "sukupuolen perusteella" "syrjinnän". ( 11 luku 9 § ) Huom. oikeusministeri ja oikeusministeriö!Silmät syvältä suljetut

Silti kukaan ei tuntunut kiinnittävän hedelmöityshoitolakiesityksen laittomuuteen mitään huomiota - joten aloin meluamaan asiasta vähän joka puolella - Hesarikin lopulta julkaisi kirjoitukseni tästä laillisuusnäkökulmasta, painetunkin sanan puolella, kun kyselin miksei millään mennyt läpi - ensimmäisen kerran tuosta laillisuusnäkökulmasta yritin jo pitkälti yli vuosi sitten - sanoivat vielä viime talvena, että kun kukaan ei ollut sellaista näkökulmaa heille esittänyt! Julkaisivat sitten lopulta - aiemmin heillä oli kyllä ollut lehdessä jopa kirjoituksia joissa perustuslakimme sisältöä oli väärennetty, kirjoitus jossa perustuslakimme yhdenvertaisuuspykälästä sen manitsema ensimmäinen määre, jonka perusteella syrjiminen on kiellettyä, "sukupuoli", oli otettu pois ja tilalle laitettu "sukupuolinen suuntautuminen"!

Käsittämätöntä porukkaa meillä - lakiesitys joka on monilta osin, ei pelkästään sisällöltään vaan jopa sanasta sanaan laiton ja eikä yksikään oikeus"oppinut " ymmärrä asiasta edes huomauttaa.
Sitten joku vääristelee perustuslakiamme valtakunnan ykköslehdessä - ei vastakirjoituksia oppineilta. Kummaa jengiä.
Ei anna laillisuusvalvonnan näkökulmasta syytä mihinkään toimiin


"Mutta laillisuusvalvonnan suhteen kaikki on päätetty jo etukäteen - ellei sitten nouse poliittista myrskyä "

Tarkoitin tuossa oikeuskanslerin osuutta, en tietenkään eduskunnan, joka on tässä asiassa paljon vartija, kanslerimme kun ei varmasti puuttuisi asiaan vaikka joku älyäisi ehdottaa, että lapsia voitaisiin tuottaa jonkun hampurilaisketjun raaka-aineeksi. - "Ei anna laillisuusvalvonnan näkökulmasta syytä mihinkään toimiin".
Kun ei niin ei, kaikki on hienosti. - Yksi hampurilainen kiitos!

a -antaa syytä toimiin:
Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta rikkoneet


( ja rikoslakia 11 luku §9 )Tutkintapyyntö tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovista

On ollut vain minun laiskuuteni ja kauniiden ilmojen syytä, etten ( vielä? ) ole käynyt tekemässä tutkintapyyntöä tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovista, ja niistä muistakin "tasa-arvo"puljuista, Jouni Varankaa tietenkään unohtamatta - yhtenä pahiten virkatehtävänsä ja tehtävänantonsa unohtaneista ja Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta rikkoneista.

Näin nuo elimet eivät voi missään tapauksessa jatkaa. Tämä nykyinen pelleily kyllä loppuu ajallaan - kunhan säät huononevat.Epätasa-arvovaltuutettu


Ns. tasa-arvovaltuutettumme pyrkii viimeiseen asti välttämään lausuntoja aiheisiin jotka paljastaisivat toiminnan todellisen tarkoitusperän ja luonteen, eli juuri päinvastaisen toiminnan kuin mitä hänen tehtäväkseen laissa tasa-arvovaltuutetusta on määritelty. Hän kai lukee sen laiksi epätasa-arvovaltuutetusta. Mutta ihmekös tuo kun hallituksen lakiesityksessäkin sanotaan, että ihmisiä ei suinkaan saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella - mutta sukupuolten eroavaisuuksista johtuvista syistä saa kyllä!

En tiedä itkeäkö vai nauraa, mutta huomenna marssin ehkä poliisilaitokselle.

Lapsiasiavaltuutettu

Kuin sukassa


- eikä kuulunut hiiskaustakaan YK:n yleissopimuksesta lapsen oikeuksista
LAPSIASIAVALTUUTETUN TEHTÄVÄNANTO


( lapsiasiavaltuutetun omien sivujen mukaan )
lähde:http://www.lapsiasia.fi/Resource.phx/lapsiasia/perustietoa/index.htx


"Lapsiasiavaltuutetun tehtävät ja valtuudet

8.3.2006
Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä päätöksenteon ja lainsäädännön tasolla. Hän toimii yhteistyössä toisten viranomaisten, järjestöjen, lapsitutkimuksen sekä muiden lapsiasioita käsittelevien tahojen kanssa. Pyrkimyksenä on myös parantaa lapsipolitiikan toimijoiden keskinäistä koordinaatiota.

Lapsiasiavaltuutettu arvioi lasten oikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä seuraa lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinolosuhteita.

Valtuutettu seuraa lainsäädäntöä ja muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa lapsinäkökulmasta. Tärkeänä tehtävänä on kehittää päätösten lapsivaikutusten arviointia.

Valtuutettu tekee havaitsemistaan epäkohdista aloitteita sekä antaa lausuntoja, neuvoja ja ohjeita lapsia ja nuoria yleisesti koskevissa asioissa.

Valtuutettu pitää yhteyttä lapsiin, nuoriin ja lasten parissa työskenteleviin sekä välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekijöille.

Lapsiasiavaltuutetun erityisenä tehtävänä on edistää YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista sekä siitä tiedottamista Suomessa."
Kuin sukassa

Vaan mitä tekeekään lapsiasiavaltuutettumme Maria Kaisa Aula kun Suomen hallitus esittää YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista rikkovaa uutta lainsäädäntöä?

- Ei mitään. Hän ei pukahdakaan. Hän ei tee yhtään mitään. Ei mitään, vaikka hänellekin on asiasta kyllä moneen otteeseen huomautettu - eikö hänen tehtävänantonsa, vastoin hänen omien sivujensa kertomaa, ollutkaan seuraava: "Lapsiasiavaltuutetun erityisenä tehtävänä on edistää YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista sekä siitä tiedottamista Suomessa."

?


Kun kaikki olivat oppineet ketkä ovat hirviöitä


Poliitikkomme ja lasten ihmisoikeudet

Ihmiskauppaa - palkkiona ääniäKysyttäessä, monet poliitikkomme kyllä saattavat yksityisesti myöntää, että lasten ja isien kohtelu ei ole kohdallaan tässä maassa, mutta mitään ei tehdä asian eteen, ei tikkua ristiin - sen sijaan on mukavaa kirjoitella vaikkapa kymmenettä tuhannetta poliittisesti korrektia kirjoitusta "miesten väkivaltaisuudesta perheessä" - eli vaikuttaa juuri vastakkaiseen suuntaan - heikentäen edelleen isien ja lasten mahdollisuutta saada tiukan paikan tullen vähääkään oikeutta tässä maassa, leimaten isät täysin perusteettomasti joksikin hirviöjoukoksi josta on hyväkin saada lapset erilleen - vaikkapa sitten kätevästi "tasa-arvoisen" ja "rakastavan", lapsen ihmisoikeuksilla pilkkaa tekevän "hedelmöityshoito"lain voimin.Mitä väliä


Mitä väliä todellisesta maailmasta ja sen tapahtumista - kunhan vain oma äänestäjäkunta on ennakkoluuloineen samaa mieltä - ja onhan se, on oppinut tuhannennen samansisältöisen kirjoituksen kohdalla - sellainen kirjoittelu myy myös hömppälehtiä hienosti, kun kaikki ovat oppineet ketkä ovat hirviöitä. Niitä on hyvä sitten yhdessä kauhistella.


kauppatavaraa

Eikö eräitä suomalaisia poliitikkoja ja "journalisteja" yhtään hävetä se miten he lapsia nyt kohtelevat - kuin kauppatavaraa - siis todellista ihmiskauppaa - palkkiona ääniä, ja oma lehmä ojassa, vaikka kovaan ääneen ihmiskaupasta muissa yhteyksissä puhuvat.


The Land of Thousand, well - Losers

Erinomainen asia on että Strasbourgista tuli Suomelle nyt tuomio. Tietenkin senkin piti tulla maan rajojen ulkopuolelta - niin tyypillistä tälle Tuhansien Vätysten Maalle.PS.


Kun susi tulee tulee oikeasti

Saatoin erehtyä viime viikolla kommentoimani Maria Guzeninan kolumnin kertomuksen aitouden suhteen - on enää vaikeaa erottaa kun susi tulee oikeasti.

Tarkoitukseni ei kuitenkaan ollut loukata, vaan vain tuoda esiin se kuinka vääristyneestä näkökulmasta näitä asioita on yleisellä tasolla lehdistössä yleensä käsitelty - tulee mieleen että se on aivan tietoista toimintaa - toisten poliittisten tarkoitusperien ajamiseksi.
Esim. keskustelussa tuosta hallituksen esittämästä hedelmöityshoitolaista on usein esitetty ajatus siitä, miten onnellisista onkaan kun lapsen ei tarvitse elää kauheassa "väkivalta-insesti -päihde-ydinperheessä", eikä tuntea isäänsä, eli niin kaukana todellisuudesta oleva väite kuin vain mahdollista, tilastojen ja tutkimuksen valossa.POIKANI


Kun oma poikani oli kuuden vanha, hän närkästyi lasten elokuvassa olevaa asetelmaa, jossa poika pelkäsi isäänsä:

"Tää on ihan älytöntä - Hei isi tuu kattoon! Mitä järkeä tossa nyt on, miten tuo poika muka isäänsä voisi pelätä?"

Olen vain lopen kyllästynyt tähän sukupuolisfasistiseen isien ja lasten välisen suhteen alentamiseen ja likaamiseen - alistamiseen. Ja niinpä olen ajatellut asialle jotain tehdäkin, ja teen.ystävällisesti
antti heiskala__________________________________________________________________________


ja toinen
.Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Maa Tou 01, 2006 10:59 am Viestin aihe:
-----------------------------------------------------------------

Alkeisoppia:( TANEN sivuilta poimittua )

http://www.stm.fi/Resourcephx/vastt/tarvo/tane/kokoonpano.htx


"TASA-ARVOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA TANE
Neuvottelukunnan kokoonpano"
.....

ns. "Pysyvät asiantuntijat":

puheenjohtaja Leena Linnainmaa Naisjärjestöjen Keskusliitto (pääsihteeri Leena Ruusuvuori)
vt. pääsihteeri Tanja Auvinen NYTKIS (puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne)"____________________________________________________


http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/linkit.htx
Suomalaisia tahoja


Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Tasa-arvoyksikkö
Tasa-arvovaltuutetun toimisto


Resurssit ja hankkeet

Tasa-arvotietopankki
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke 1998-2002
STAKES - Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työyhteisöissä -projekti (YTY)
Tasa-arvoa valtavirtaan -hanke *Puolueiden naisjärjestöjä

Keskusta - Suomen Keskustanaiset ry
Kokoomus - Kokoomuksen Naisten Liitto
Kristillisdemokraatit - Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry
SDP - Sosiaalidemokraattiset Naiset
Svenska folkpartiet - Svenska Kvinnoförbundet
Vasemmistoliitto - Vasemmistonaiset
Vihreä Liitto - Vihreät naiset


Työmarkkinajärjestöt

AKAVA
Palvelutyönantajat
SAK
STTK
Teollisuuden ja Työnantajain keskusliittoKansalaisjärjestöjä


Naisjärjestöjen Keskusliitto
Unioni - naisasialiitto Suomessa ry
Nytkis, Naisjärjestöt yhteistyössä
Miessakit ry
ProfeministimiehetMuita yhteistyötahoja

Eduskunta
Kuntaliitto
Tilastokeskus
STAKES
Lyömätön linja Espoossa
Nais- ja miestutkimus

Naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilma
Minna, valtakunnallinen naistutkimus- ja tasa-arvoportaali
Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti
Tampereen yliopisto, Naistutkimuksenlaitos
Åbo Akademi, Institutet för kvinnoforskning
Oulun yliopisto, Naistutkimussivut
Jyväskylän yliopisto, Naistutkimussivut
Joensuun yliopisto, Naistutkimuksen sivut
Lapin yliopisto, naistutkimus
SUNS, Suomen Naistutkimuksen Seura
Kriittinen miestutkimus
Naistutkimus kvinnoforskning -lehti
Akka-info, kansalliset naistutkimuksen sivut

 

_____________________________________________________


*
Tasa-arvoa valtavirtaan -hanke
 

( siis TANEN "tasa-arvo"-sivuilta poimittua: )TASA-ARVOVALMENTAJIA JA -VAIKUTTAJIA


Tasa-arvovalmentajat

Nimi

Marja-Liisa Anttalainen
Soili Hermunen
Liisa Horelli
Saija Koskensalmi
Johanna Lammi-Taskula
Leenamaija Otala
Merja Palasrinne
Aila Peltoniemi
Hannele Varsa
Anna Liisa Savolainen
Eeva Koponen
Leila Kouvonen
Anja Kulmala
Milja Saari
Riitta Martikainen
Sinikka Mustakallio
Hanna Onwen
Lena Paju
Johanna Pakkanen
Maija Pietilä
Anne Sarja
Marjo Ullakonoja
Missä olivat Pasi ja Arto?( Ei sitten yhden yhtä miehen nimeä, ei edes kapopoikiamme Pasia tai Artoa mainita - eli vielä on näilläkin kavereilla kova "akateeminen" urakka edessä ennenkuin tulevat ihmisten kirjoihin luetuiksi! )


( edelleen TANEN "tasa-arvo"-sivuilta poimittua: )


Tasa-arvovaikuttajat


NAISTEN RESURSSIKESKUSTOIMINTA syksy 2000
Maaseudun naisteemaryhmä
INTRA RY
Naisten resurssikeskus Karhutar
Taustayhteisö: Osuuskunta Sataosaajat
OlenNainen-projekti
Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus
TosiNainen-projekti
Lapin Yliopisto, täydennyskoulutuskeskus
Osuuskunta Naisten Talo
Pohjois-Karjalan Karellikeskus — naisten voimavarakeskus Oy (Karellikeskus Oy)
Rannikkoseudun Naisten Resurssikeskus Qvinssi
NicePlace - Naisyrittäjäkeskus
www.wenla.net -hanke
Sähköinen palveluverkko maaseudun naisille


____________


- En kyllä tiedä miksi ihmeessä autan noita pöllöjä "akateemikkojamme" lukemaan opettelemisessaan.

:a(
__________________________________________________________________________

Lisää Pasinkyytiä saanutta tuhmaa materiaalia, ja myös hyviä kommentteja ( Ne ovat Pasilta, ja nyt tällä kertaa jostain käsittämättömästä syystä englanniksi ) LaughingAntti Heiskala
MIES


Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 695

Lähetetty: Kes Tou 17, 2006 10:11 am Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi...............................@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc:.................... varanka@mappi.helsinki.fi ; Sent: Wednesday, May 17, 2006 10:46 AM
Subject: "vain maallikon tulkinta"


Antti Heiskala
17.5.2006


"Vain maallikon tulkinta"Perustuslakivaliokunta keskittyi hedelmöityshoitolakiesitystä tarkastellessaan kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvään problematiikkaan, mutta ainoastaan sukupuolisen suuntautumisen näkökulmasta, ja siinäkin se näki tärkeäksi ainoastaan eri naisryhmien välisen tasa-arvon sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

Jotain perustuslakivaliokunnaltamme nyt kuitenkin unohtui? Unohtuivatko lapset kokonaan? Unohtuiko toinen sukupuoli?Tottumattomat maallikonsilmäni

Maallikon tottumattomat silmäni näkevät perustuslakimme kansalaisten yhdenvertaisuudesta säädetyssä pykälässä kuitenkin heti ensimmäisenä määreenä, jonka perusteella syrjintä on kiellettyä: "sukupuolen", eikä silmäni erota perustuslaistamme minkäänlaista mainintaa sukupuolisesta suuntautumisesta.

Tällaiset aivan pikkujutut eivät kuitenkaan näytä häiritsevän oikeusoppineitamme, asiantuntijoita, tai heidän lausuntojaan kuullutta perustuslakivaliokuntaamme mitenkään.

Vehkeilyyn aivan harjaantumattomat maallikonsilmäni huomaavat oudosti myös sen, että nyt valmistellun hedelmöityshoitolain myötä lapselta ollaan nyt jo lain voimin viemässä allekirjoittamamme ja Suomea sitovan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen takaama "oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan, mikäli mahdollista".

Perustuslakivaliokuntamme ja heidän ”asiantuntijansa” ilmeisesti tuumaavat niin, että, no, ei siinä mitään, sehän ei ole mahdollista kun säädämme sellaisen lain ettei ole.Maallikon suullani kaikesta huolimatta muistutan, ettei näin voida mitenkään lakiemme mukaan toimia :

Hallituksen lakiesitys loukkaa ilmiselvästi lapsen perusihmisoikeuksia - ja alentaa lapsen tilaustuotteeksi jolla ei omia ihmisoikeuksia lähtökohtaisesti edes ole - isyyden merkityksen toimia vain spermantuottajana naisen tarpeita varten.


- vrt. Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Lastensuojelun keskusliiton lausunnot


"vain maallikon tulkinta"( eli, älkää nyt hyvät ihmiset, arvoisat kansanedustajat antako "oikeusoppineiden" ja "asiantuntija"lobbareiden huijata itseänne kaikessa, ja aivan miten vain )


"Maallikon tulkintani" tapauksesta Eric Comet oli alusta alkaen täsmälleen sama kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viikon takainen ratkaisu

- että se niistä "oikeusoppineidemme" ja "maallikkojen" tulkinnoista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin


Kannattaa siis muistaa, että Suomi sai juuri tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, sen vuoksi että se oli rikkonut lasten isän ( ja oikeasti tietenkin myös lasten ) ihmisoikeuksia tapauksessa Eric Comet.

Suomessa tuollaisesta Suomelle tavanomaisesta ihmisoikeusrikkomuksesta ei tietenkään välittänyt yksikään viranomainen tai poliitikko. Eikä siinä ole mitään uutta - pikemmin se on vain tavanomaista Suomen tyyliä - siis pelkän banaanioikeusvaltion. Laittaa ehkä sekin esim. perustuslakivaliokuntamme oikeaan valoon.


Todellisuus


Tarkastelkaamme välillä mitkä ovatkaan ne vanhemmuuskombinaatiot joista on ylipäänsä mahdollista syntyä lapsi:äiti + isä = lapsi

nainen yksin = ei

mies yksin = ei

lesbo + lesbo = ei

homo + homo = ei

lesboäiti + homoisä = lapsi - täysin mahdollinen


eli, tässä todellisuudessa vallitsevassa mallissa, ei siis ole mitään syrjintää sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella
MUTTA


Huomaatte varmaan, että mikäli tuota mallia lähdetään muuttamaan nyt esitetyn ns. hedelmöityshoitolain mallin mukaan, ollaan sukupuolisyrjinnän ehkä kaikkein suurimman peruskysymyksen edessä -

- vai onko niin että tasa-arvo liittyy vain rahaa ja uraa koskeviin kysymyksiin.

Täysin selvää syrjintää


Ratkaisevaahan ns. hedelmöityshoitolaissa on nimenomaan se, että lapsen oikeuksia molempiin vanhempiinsa ei kunnioiteta lainkaan - ja se, että siinä lisääntyminen irrotetaan miehen ja naisen välisestä suhteesta - toinen sukupuoli kokonaan ohittaen, sen koko vanhemmuuden merkityksen ylipäänsä kiistäen.

( täysin laitonta syrjintää - Rikoslaki 11 luku 9 § - Perustuslaki 2 luku 6 § - Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 § - YK:n lapsen oikeuksien sopimus )


- huomaa kenen ehdoilla tämä kaikki tietenkin tapahtuu.
Todellinen tasa-arvo

Muistutankin jälleen, että naisen on todellisuudessa aivan yhtä mahdotonta lisääntyä ilman miestä kuin miehenkin ilman naista - niin ei ole käynyt yhtään ainutta kertaa koko maailmanhistorian aikana - tämä on biologinen fakta

- sen sijaan minkäänlainen fakta, tai edes laillinen näkökulma, ei ole se hallituksemme esittämä ajatus, että ihmisiä "saisi asettaa eri asemaan sukupuolten biologisista eroista johtuen", vaikka sukupuolen perusteella syrjintä on kiellettyä - niin kuin hallituksemme täysin laittomasti - jopa rikoslain kriminalisoimasti - nyt esittää.


( naisen on todellisuudessa aivan yhtä mahdotonta lisääntyä ilman miestä kuin miehenkin ilman naista, ja juuri, ja vain, ja ainoastaan sen vuoksihan tätä lapsen ihmisoikeuksilla pilkkaa tekevää lakia nyt eräät tahot ajavatkin kuin käärmettä pyssyyn, miksi he muuten niin tekisivät? )
Hallituksemme vs. laki
Mielenkiintoinen yksityiskohta

Laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta:
"7 § (15.4.2005/232)

Syrjinnän kielto


Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä."

Selvääkin selvempää pässinlihaa, tietenkin


- kaikin puolin - harvinaisen selkeää - ( ja hyvin paljastava niiden suhteen joiden velvollisuus tuon lain noudattamisen valvominen on - siis olisi )


mutta kohdistetaanpa huomio tällä kertaa tuohon 7 § viimeiseen melkein huomaamattomaksi jäävään lauseeseen:

"käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä"Eli,

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen laittoman hedelmöityshoitolakiesityksen, niin sellaista lakia – ( ”käskyä tai ohjetta”) - "on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä". ( siis laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta )

Niin että onpahan aika moninkertaisesti laiton lakiesitys nyt livahtanut oikeusministeriöstä, ministeri Leena Luhtaselta, hallitukseltamme, oikeuskansleri Paavo Nikulan silmien editse, jne…

On siis aivan selvää, että hallituksemme on jo nyt räikeästi rikkonut lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta monellakin tavalla - ja tämä vain tasa-arvolain osalta...


melkoisen kyllästyneenä Suomen valtion toimintaan lasten oikeuksien näkökulmasta - mitä muuta kuin edes lasten ihmisoikeuksia kunnioittamaton roistovaltio.

Tämä oli tietenkin vain "maallikon tulkintani", joka ”jääköön omaan arvoonsa”
vai?antti heiskala
__________________________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Liittynyt: 14 Jou 2005
Viestejä: 695

Lähetetty: Kes Tou 17, 2006 2:01 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------

Tietoturvapäivitys:
___________________________________mil
Äijä
Lähetetty: Tii Tou 16, 2006 10:33 pm Viestin aihe:
-----------
-----------------------------------------------------------------------Pasi, interesting issues to consider. I still would add one perhaps quite important issue into these considerations.

It is one kind of double-bind in treating those issues Meaning that in the level of rhetoric the equality issues etc. and treating both genders/sexes equally are expressed, but at the same time at the level of the real activities the decisions and processes seem to be totally different.

Unfortunately in many cases the research methods do not reach so well the level of the activity but the level of the rhetoric instead of that. Then no problems are found and the hidden activity structures continue to run, and all the claims against the discriminating systems are said to be not true. “…in scientifically proven arguments and ways…”
_____________________________________________________

Pasi Malmi
Äijä
Lähetetty: Kes Tou 17, 2006 6:56 am Viestin aihe: Misandric actions
---------------
-------------------------------------------------------------------------Misandric actions and decisions, at least when performed by public administrators, should be always documented. These documents should give written arguments for the choices and decisions.

If we assume that sufficient written argumentations exist, we should be able to apply discourse analysis to the argumentations.
_____________________________________________________________________mil
ÄijäLähetetty: Kes Tou 17, 2006 7:25 am Viestin aihe: The double bind
-----------------
-----------------------------------------------------------------------


Pasi Malmi kirjoitti:
Misandric actions and decisions, at least when performed by public administrators, should be always documented. These documents should give written arguments for the choices and decisions.

If we assume that sufficient written argumentations exist, we should be able to apply discourse analysis to the argumentations
.


Yes Pasi, those should be documented. But those issues are not so well documented in general practise. I have seen quite of lot that kind of documents.

The problem still exits, the rhetorics are used in those issues so, that the main intentions are not so easily revealed. Rhetoric is rhetoric. And the rhetoric do strongly in many cases differ if the target of the action performed by the authorities is woman or man, but how can you prove that this is the situation is a great challenge. The double bind unfortunately causes that.________________________________________________________

Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Kes Tou 17, 2006 1:58 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------------
Miesparat,

kaksi suomenkielistä kaveria, ja aivan perämetsistä :a)! keskustelemassa englanniksi asiasta josta keskustelu ei arvoisalta Pasilta onnistunut edes suomeksi oikeastaan ollenkaan. So, I have to ask you: What´s going on out there? I mean, Really.a


_____________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Tor Tou 18, 2006 2:04 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------------------------


tietoturvapäivitys 18.5.2006:

____________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä

Lähetetty: Kes Tou 17, 2006 3:05 pm Viestin aihe:
-----------------
---------------------------------------------------------Mil, sometimes short and impartial texts may be taken as indication of misandry. As has been noted, it is not only important what is said, but what is left unsaid. For example, below is the complete court argumentation in a recent case. This argumentation was used to give custody to the mother: "Because of the young age (2 years) of the child, it is the best of the child to be given to the custody of the mother".

Can this extremely short written argumentation be used as proof of misandry or bias against men?
___________________________________________________________

jtarkkon
MIES


Lähetetty: Tor Tou 18, 2006 8:58 am Viestin aihe:
-------------------
How lovely, I would like to have a nice cup of tea, please!
_____________________________________________________
Antti Heiskala
MIESLähetetty: Tor Tou 18, 2006 2:19 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------

Dear Pasi Malmi,


You wrote "As has been noted, it is not only important what is said, but what is left unsaid"

That really is the BIG QUESTION HERE in this thread,

but even - if possible - A BIGGER QUESTION HERE is what is being censored by you - yes, just by YOU , Pasi.


lol
AAA

_____________________________________________________


Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Tor Tou 18, 2006 2:49 pm Viestin aihe:
--------------------------------------------------------------

MISANDRY


Lukijoille:

Olen pahoillani, että tekstini ovat nyt melkein lukukelvottomia. Ylläpito päätti ( painostettuna? ) käytännössä tuhota ne, ottamalla HTML-tuen pois päältä näiltä sivuilta. Misandry.


miss andy?


:a(__________________________________________________________________________


 

12.3.2010 lisäys :Aiemmat, muotoillut, tekstit oli siis tässä vaiheessa niiden tuhoamistarkoituksessa muutettu sellaisiksi että niissä näkyvät kaikki muotoilukoodit tyyliin: [ b] [size= 18 ] päläpäläpälä [ </b] [/size ]


_____________________________________________________
Antti Heiskala
MIESLähetetty: Tor Tou 18, 2006 5:18 pm Viestin aihe:
-------------------------------------------------------------

tietoturvasiirto - toisesta keskustelusta:
HOW FAR FROM REAL LIFE CAN YOU GET?


At the moment *, we are just about to get a new, no less than a LAW - supported by the powerful Finnish feminist groups and officials - that denies children their basic human rights, assured by the Convention on the Rights of the Child. - a law that also suggests that fathers are of no importance to children and their well-being.

In “research” made for this new law ( no need to tell it was made by a woman living together with another woman ), they even suggested as follows:

“the relation between children and their mother, was warmer, if there was no father in the family, regardless the sexual orientation of the mother”

*
At the same time, what do we see here? A couple of self-promoted "academics" discussing about a survey made by the other, where this man - famous for his estimation studies - asked these feminists, and only them, if THEY see any misandry in their OWN behaviour. - Well, what do you know...


a_____________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Tor Tou 18, 2006 7:41 pm Viestin aihe:
------------------------------------------------
-------------------------

tietoturvasiirto - toisesta - miestutkimusosiossa olevasta - jatkuvasti sensuroidusta keskustelusta:

__________________________________________________________________________jtarkkon
MIES


Lähetetty: Tor Tou 18, 2006 7:01 pm Viestin aihe:
------------------------
------------------------------------------------
Mr. Pasi Malmi,

I want to inform you that Antti has put some unwanted and uncensored material to this thread. Would it be possible to send a profeminist group to his home and put a cork on him?
_____________________________________________________
Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Lau Tou 20, 2006 11:16 am Viestin aihe:
-----------------------------------------
-------------------------------


( Tässä vaiheessa oli estetty muotoilemasta tekstejä ) ( tekstien muotoileminenkin oli lisäksi "epäakateemista" - vaikka keskustelu oli jo sen turvaamiseksi siirretty pois Pasi Malmin "moderoinnin" alta toisaalle turvaan / "tietoturvapäivitykset" - Mitä se auttoi jos huomautin, että jopa sanomalehdissä näkyy otsikoita, ei mitään. )

Mitä vielä puhutte!
SUOMALAISFEMINISTITHÄN TUKEVAT ERITYISESTI ISYYTTÄ!ISIÄ KYLLÄ SUOMESSA TUETAAN!

Suomessa on viimeaikoina panostettu erityisesti nimenomaan isyyden tukemiseen. On luotu uusia hienoja isyyttä tukevia malleja, esimerkiksi "tuetut tapaamiset" isille!VISIONÄÄRINEN ISYYSPOLITIIKKAMME

Maallamme selkeät tulevaisuusvisiot isyyspolitiikalleen: mm. tapaus Kata Kärkkäinen edustaa tuota uljasta visiota, lapsen isää tuetaan hienosti oman lapsensa tapaamisissa - kaksi tuntia kuukaudessa kera kapon - oliko se niin?da CAPO

Tukea tulee tietenkin myös profeministimiehiltä, jotka ovat luokitelleet isien oikeuksen liikkeen niin "antifeministiseksi" ja "taantumuksellisksi" kuin myös "poliittisesti varalliseksi".kiitos paljon tuesta

aaa
__________________________________________________________
Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Lau Tou 20, 2006 1:12 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------
--------------------------
outo suomalaisilmiö:

ns. hedelmöitys"hoito"laki
MITÄ VIKAA SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOON NYT YHTÄKKIÄ TULI?


Meitä on moneksi, niin naisia kuin miehiäkin, ja silti meidän tulee olla keskenämme tasa-arvoisia myös elämän suurimpienkin asioiden edessä, sukupuolesta riippumatta, eikö totta?

Niin että, mitä vikaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon todellakin nyt yhtäkkiä tuli? Tähän kysymykseen haluan vastauksen, myös tasa-arvovaltuutetultamme. Itse asiassa vaadin häntä vastaamaan siihen.

aaa
___________________________________________________________www.miessakit.fi
Miessakkien keskustelufoorumi

Ovatko suomalaiset feministit miesvihamielisiä?

Siirry sivulle Edellinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


___________________________________________________________Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Sun Tou 21, 2006 11:47 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------

Tietoturvapalvelusta:
_____________________________________________________


Pasi Malmi
ÄijäLähetetty: Per Tou 19, 2006 7:48 am Viestin aihe:
------------------
 ------------------------------------------------------


Miksi et itse tekisi syyttäjälle rikosilmoitusta jostain miehiin kohdistuvasta syrjintätapauksesta, jos kerran sellaisia olet havainnut?

Eikö sinua itseäsi kiinnostaisi käynnistää rikosoikeudenkäyntiä, josta muodostuisi kansainvälisesti merkittävä ennakkotapaus?
________________________________________
Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Lau Tou 20, 2006 7:21 pm Viestin aihe:
-----------
----------------------------------------------------------

AIKAKIRJAT
Pasi,


Mikä saa sinut olettamaan, ettei jtarkkon olisi jo kauan sitten toiminut neuvomallasi tavalla. Entä, luuletko tosiaan, että se johtaisi tässä maassa johonkin. Itse kyselin asioiden perään silloiselta tasa-arvovaltuutetulta jo liki kymmenen vuotta sitten.


tulos:

Sitä että miehillä ja naisilla ei ole yhtäläisiä oikeuksia jälkeläisiinsä, ei ole pidettävä tasa-arvolain vastaisena sukupuolisyrjintänä, koska se on jo laissa.


- et silleen


No, nythän olemme jälleen saamassa uuden lain, jonka toteuttamaa sukupuolisyrjintää sitten taas

"ei ole pidettävä tasa-arvolainvastaisena, koska se on jo laissa".


- et silleen.AIKAKIRJAT


Silti aion nyt tehdä tutkintapyynnön poliisille tasa-arvovaltuutetun toiminnan johdosta, ja taitaa mennä "erikoistutkija", vastuualueenaan miesten tasa-arvokysymykset, siihen samaan syssyyn.

aaa__________________________________________________________


Antti Heiskala
MIES


Lähetetty: Sun Tou 21, 2006 11:49 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------

lisää tietoturvapalvelusta 22.5.2006
____________________________________________________________________________


Pasi Malmi
Äijä


Lähetetty: Sun Tou 21, 2006 6:56 pm Viestin aihe:
----------------------------------------------------------------------Antti ja Jtarkkonen,

kun teette rikosilmoituksia tai tasa-arvovalituksia, kannattaa ilmoitus tai valitus perustaa lakiin. Jos selkeää kytkentää tiettyihin pykäliin ei ole, rikosilmoitukset ja valitukset eivät johda mihinkään.

Jos vetoatte perustuslaissa olevaan yhdenvertaisuuden vaatimukseen tai tasa-arvolain pykälään, joka kieltää syrjinnän, teidän pitää pystyä osoittamaan seuraavat asiat:

1) Kuka on syrjinyt ja ketä

2) Millä yksiseliteisellä teolla syrjintä on saatu aikaiseksi

3) Millä tavoin kyseinen teko on aiheuttanut tietyn miehen (tai kaikkien miesten) joutumisen huonompaan asemaan kuin vastakkainen sukupuoli.

En tiedä, oletteko huomioineet nämä seikat aiemmissa rikosilmoituksissa tai valituksissa.____________________________________________________

Antti Heiskala
MIES

Lähetetty: Sun Tou 21, 2006 11:43 pm Viestin aihe:
---------------------------------------------------------------------- Zeesus sentään Pasi!


Tämä alkaa nyt mennä jo liian pitkälle!a


_____________________________________________________

lisäys 12.3.2010
Tämä oli paras:Lainaus:
Pasi Malmi: "Antti ja Jtarkkonen,

kun teette rikosilmoituksia tai tasa-arvovalituksia, kannattaa ilmoitus tai valitus perustaa lakiin."Että oikein lakiin. Kiitos paljon asiantuntijan neuvosta!

Laughing

Niin mutta sittenhän hymy kyllä hyytyi Sad kun Profeministimiehet ry ja fundamentalistifeministit saivat Miessakit ajamaan alas koko keskustelupalstansa. ( "Uusia väyliä Miehille": Se tarkoittaa: Turpa kii siis. Muuten iessakeille ei tipu rahaa ) 

........................................................Miesten tasa-arvo ry:n varapuheenjohtajan, vihreät miehet ry:n edustajan Pasi Malmin ajatuksia


Pasi Malmi: "Kymmenen syytä olla profeministi"


Henry Laasasen mukaan Pasi Malmi on miesten tasa-arvo ry:n meritoitunein mies,
kertomansa mukaan Akateeminen Malmi "ei usko huru-ukkoihin" ( Malmi SK 2009 )"Antiessentialistinen profeministimies"

 ”Miesliikkeeseen kuuluu kohta enemmän naisia kuin naisjärjestöihin”  ( Malmi SK 2009 )


........................................................LOL


LOL -ETUSIVULLE.