LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle.
 

www.profeministimiehet.uni.cc"
/
http://www.profeministimiehet.net/
 
 
 
Profeministimiehet:
"Koskien Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelman lukua 3.7. Sukupuolten välinen tasa-arvo (s. 12-13)


Hallitusohjelma pitää sisällään monia hyviä päätöksiä koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa. Haluamme kommentoida ohjelman mainintoja tasa-arvon miesnäkökulmasta sekä väkivallan vastaisesta työstä.Hallitusohjelmassa todetaan: "Tasa-arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta." On hyvä, että huomioidaan tasa-arvon koskettavan myös miehiä. Tällaisenaan muotoilu avaa kuitenkin ovia joillekin ongelmille:Ei voida sanoa olevan mitään yhtä kaikille miehille yhteistä näkökulmaa. Tämän vuoksi tulee välttää sitä, että yksi tai muutama toimija pääsisi monopolisoimaan "miesnäkökulman" tasa-arvopolitiikan arvioinnissa.

Miesnäkökulma ei saisi kaventua tarkoittamaan pelkästään sellaista näkökulmaa tasa-arvopolitiikkaan, jossa huomioidaan vain miesten sukupuolensa vuoksi kokemat ongelmat (esimerkiksi heikompi asema lasten huoltajuutta koskevissa kiistoissa avioerotilanteissa). Arvioinnissa käytettävän miesnäkökulman tulisi olla tietoinen myös miesten naisille, toisille miehille ja itselleen aiheuttamista ongelmista (esimerkiksi väkivalta avioerojen yhteydessä ja kuinka miehet voivat osallistua sen vähentämiseen).

Tasa-arvon miesnäkökulmaa on mahdollista käyttää perusteluna naisten aseman huonontamiseen ja toteutuneen tasa-arvokehityksen purkamiseen. Tämä tulee välttää.

Yksi tasa-arvon miesnäkökulmista on profeministinen. Profeministisessä näkökulmassa huomion painopiste on miesten yhteiskunnallisen ylivallan vähentämisessä, yrityksissä ratkaista miesten toiminnallaan toisille ja itselleen aiheuttamia ongelmia sekä hyödyissä, joita myös miehille koituu tasa-arvoisuudesta.

Suhtaudumme myönteisesti hallitusohjelman sitoumukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn resurssoinnista. Erityisesti STM:n käynnistämät ja Stakesiin sijoitetut Naisiin kohdistuvan väkivallan ja Prostituution ehkäisyn hankkeet (1997-2002) olivat hyvä alku tälle työlle. Hankkeissa työskenteli kahdeksan henkeä. Odotamme, että tämä hallitus suhtautuu asiaan vähintään yhtä vakavasti kuin edellinenkin ja että nyt STM:ään perustettava puolivuotinen ylitarkastajan virka saa jatkoa samalla kun henkilöresursseja kasvatetaan tästä vastaamaan vuosien 1997-2002 tasoa.


Parhain terveisin,

Profeministimiehet


www.profeministimiehet.uni.cc"

/
http://www.profeministimiehet.net/........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.