LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
5.9.2005----- Original Message -----
Sent: Monday, September 05, 2005 10:40 AM
Subject: Kiitos kirkkohallitukselle suoraselkäisyydestä 05.09.2005
Antti Heiskala

Hyvä kirkon edustaja,

 

Kiitos Kirkkohallitukselle  lasten oikeuksien suoraselkäisestä puolustamisesta kannanotossaan hedelmöityshoitolakiin.Samasta asiasta on käyty runsaasti keskustelua seuraavassa osoitteessa:


Tässä muutama puheenvuoroni keskustelusta:

Antti Heiskala
11.8.2005

                        
                                           

Kenellä kellot soivat  

                                       

Olisiko seuraava kaikkein oleellisin kysymys koko keskustelussa?

Miten toisen ihmisen ”oikeutta” biologiseen vanhemmuuteen ( jopa keinotekoisestikin alkuun saatettuun ), voidaan perustella toisen ihmisen niin biologisen kuin sosiaalisenkin vanhemmuuden merkityksen kieltämällä?


Kenelle kellot soivat...... jäikö jokin osa tasa-arvosta huomaamatta?

            
  

Kenelle kellot soivat

Isän ja isyyden merkityksen kieltäminen lapselta jo oletusarvoisesti

Minusta ongelmallisin on nimenomaan isän, ja isyyden merkityksen kieltäminen lapselta jo oletusarvoisesti.

Millä oikeudella kukaan voi sellaista tehdä? Niin millä? Voisiko joku vastata tähän kysymykseen? Kenellä on sellainen oikeus?    

Ja  kuka  sen on antanut.

.

.


uudelleen sama / toinen muotoilu jonka olen esittänyt lukuisia kertoja HS:n keskusteluissa  –  silti -  ei yhtä ainutta vastausta tähän mennessä:

.

Edellytykset jotka lain on täytettävä:

.

a )  Onko tämä laki tällaisenaan edes mahdollinen rikkomatta liki kaikkia painavampia säädöksi ja lakeja, joista päällimmäisinä YK:n yleinen ihmisoikeuksien julistus, ihmisoikeussopimukset, Lapsen oikeuksien sopimus, perustuslakimme ja tasa-arvolaki.

Haluan jonkun osoittavan että tämä olisi mahdollista, ennen kuin koko lakia voidaan edes ajatella käsiteltävän eteenpäin.


b )   Oleellisimmat moraaliset ja oikeudelliset kysymykset:

.

1.  Onko, ja millä perusteella voisi olla, kenelläkään oikeutta evätä lapseltaan jo lähtökohtaisesti toinen vanhempansa.

2.   Miten toisen ihmisen oikeutta jopa keinotekoiseen biologiseen vanhemmuuteen voidaan perustella toisen ihmisen niin biologisen kuin sosiaalisenkin vanhemmuuden merkityksen kieltämällä.


 

.

 

.

_________________________

 

.

 

Antti Heiskala Ehtoollisellakin hoitoainetta -
3.9.2005 12:58

Hiekkaa rattaissa

opit kielletty jo ainakin kolmastiHesarin mielipidesivulla puhuu keinohedelmöityksestä toinen pappi, Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka ( taas Espoosta! ).

Heikan mielestä "kirkkohallituksen kannasta on jäänyt pois rakkauden merkitys". Mutta miksi hiippailija-piispa ei huolehdi lainkaan siitä mitä lapsille ja elämälle yleensäkin saa tehdä? Siintääkö piispa Heikalla jo mielessään vain ihana taivas ja tuonpuoleinen, niin että ihmiset saisivat täällä sen puoleen tehdä lapsillekin aivan mitä lystäävät? Mitä väliä.

IS: "Heikka kysyy Helsingin Sanomien mielipidesivulla, miten voi puolustaa kantaa, joka näyttää poikkeavan luterilaisen kirkon perinteisestä linjasta."

Minä kysyn Heikalta: Mikä on piispa Heikan mielestä luterilaisen kirkon perinteinen linja? Mairea helppoheikkimäinen kaikkien kalastelu ja mihinkään eettiseen kysymykseen kantaa ottamattomuus - kirkon oppien, Raamatun ja eettisten arvojen kolmasti kieltäminen? Mitä tehdä kirkolla joka kieltää oppinsa kolmasti. Vastaus on selvä: se kelpaa kyllä silloinkin vielä täysin sisällöttömien ja periaatteettomien löpinöiden ja seremonioiden tuottamiseen.

" – En toivo, että ne varjot, joita katolisen kirkon käsitykset abortista, ehkäisystä ja kantasolututkimuksesta synnyttävät, peittäisivät myös luterilaisen kirkkomme"


ehtoollisellakin hoitoainetta


Eli piispa Heikan mielestä tämänpuoleinen elämä on arvotonta, sille voi tehdä mitä vain, no problem.

Kysymys piispa Heikalle: Koska piispa Heikka alkaa tarjoilla ehtoollisella hoitoaineita perinteisempien tarjoomusten sijasta?
_____________________
 

 
Antti Heiskala
Rogue State Finland - Tiedonanto hallitukselle
 
 
3.9.2005 23:01

 Vastaa viestiin
Ihmisoikeustuomioistuin odottaa SuomeaHaluan tehdä selväsi jo tässä vaiheessa että mikäli hallitus aikoo esittää hedelmöityshoitolakia eduskunnan hyväksyttäväksi, on selvää että tulemme viemään lain ihmisoikeussopimustenmukaisuuden - varsinkin sen suhteen Lasten oikeuksien sopimukseen - ihmisoikeustuomioistuimien ratkaistavaksi.

Tulemme myöhemmin lähettämään tämän luontoisen tiedonannon myös suoraan hallitukselle perusteluineen.Uusi laki joka jo kertoo että isä voidaan sivuuttaa perheestä kokonaan

"Miksi eduskunta säätää lakeja, kun se on kykenemätön valvomaan niiden toteutumista?"Rikollista lainsäätämistä

Eduskunta on paljon kiinnostuneempi säätämään laittomiin perusteisiin tukeutuvia laittomia lakeja, joiden myötä Nazmin tapauksen kaltaiset tapaukset tulevat tulevaisuudessa yhä vain lisääntymään, nyt nämä ihmisoikeusrikkomukset siis legitimoidaan lailla, joka kertoo että isä voidaan sivuuttaa perheestä kokonaan, eikä siitä koidu haittaa lapselle.

This is Finland - the land of no law.SE Tasa -arvosta

"Kiitos" myös presidentillemme ”osallistumisesta” ihmisoikeuskeskusteluun: SE Tasa-arvosta.

Mutta enää emme aio hyväksyä tätä rikollista pelleilyä.
 
 
 
 
__________________________
 
 
 
 
Alla oleva, ehkä värikäskin kirjoitukseni, koskien sitä ettei tasa-arvovaltuutettumme tunnu pitävän muita tasa-arvokysymyksiä kuin naisten keskeisiä tasa-arvokysymyksiä missään arvossa, ei vaikka tasa-arvolaki, päinvastoin, edellyttää nimenomaan sukupuolten välisen tasa-arvon vaalimiseen, kuten alimpana siteeraamastani  tasa-arvolain § 7 hyvin  hyvin selkeästi käy ilmi. Minusta huolestuttavinta on että nimenomaan valvova elin ei itse välitä laista, ei sitten yhtään mitään:
 
 
 
 
Antti Heiskala Kirjeeni tasa-arvovaltuutettu Romanoville
1.9.2005 22:43

 Vastaa viestiin
Antti Heiskala
01.09.2005
Arvoisa tasa-arvovaltuutettu Romanov,
Mikäli ette ole tietoinen sukupuolilla tarkoitetaan miestä ja naista - ei heteronaista ja lesbonaista.

Olen vain huomannut, että niin kutsutun hedelmöityshoitolain yhteydessä on monilla tahoilla kokonaan sekoitettu mitä tasa-arvolain § 7 tarkoitetaan, ja varsinkin se mitä sukupuolilla tarkoitetaan siinä yhteydessä.

Pahoin pelkään että nimenomaan te olette sekoittanut nämä asiat, koska olette ollut niin vaitonainen tasa-arvottoman lain valmistelusta, ja muutenkin tasa-arvosta. Siksi muistutin asiasta.

Rehellinen ollakseni, myös siksi että virkanne velvoittamana puuttuisitte viipymättä tuon tasa-arvolakia rikkovan lain valmisteluun. Mitä muutakaan te voisitte tehdä, syyllistymättä virkavirheeseen?Kertauksen vuoksi:

-  

ja tämä tulee teille ehkä yllätyksenä:

-tasa-arvo ei tarkoita miesten syrjintää.


Muistatteko nyt nuo asiat?

Vai ovatko asiat jo kunnossa, ja olette jo ryhtyneet asian mukaisiin toimiin miehen ja naisen tasa-arvon vastaisen ns. hedelmöityshoitolain suhteen. Mikäli ette, niin odotan teidän ryhtyvän niihin pikimmiten, sillä täytyyhän teidän noudattaa tehtävänantoanne, valvoa tasa-arvolain noudattamista edes lainsäädännön valmisteluun liittyvissä asioissa, jos nyt en ole sitä juuri muualla teidän nähnytkään tekevän.

Mikäli kuitenkin kieltäydytte toimimasta tehtävänantonne mukaan naisten ja miesten tasa-arvon vaalimisesta, minulla ei liene muuta vaihtoehtoa kuin prosessoida asiaa eteenpäin, sillä niin ikävää kuin se varmaan onkin, ei virkamiehellä, ei edes tasa-arvovaltuutetulla! ole muuta vaihtoehtoa kuin lain noudattaminen.ystävällisin terveisin,
Antti Heiskala

Täysin riippumatta siitä mitä mieltä me olemme asiasta tasa-arvolaki sanoo seuraavaa ( poimin tiedot internetsivuiltanne) :tasa-arvolaki § 7

Syrjinnän kielto
(17.2.1995/206)

Syrjintä välittömästi tai välillisesti
sukupuolen (!)perusteella on kielletty. Syrjinnällä sukupuolen perusteella (!) tarkoitetaan tässä laissa :

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen (! ) perusteella;

2 ) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä; tai *HUOM.

3) eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen (!) liittyvän syyn perusteella. HUOM.

HUOM* Syrjinnällä tarkoitetaan myös menettelyä, jonka vaikutuksesta henkilöt joutuvat 2 momentissa tarkoitetuista syistä keskenään tosiasiallisesti eri asemaan.
 
 
 
____________________


ystävällisin terveisin,
Antti Heiskala
 
 
  
 ........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE


.