LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
 
       


........................................
                                     
             


Suomalaista rakenteellista väkivaltaa:
STM/ TANE
propagandaministriön sivuilta poimittua:

 
 
 

Nais- ja miestutkimus

Naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilma
Minna, valtakunnallinen naistutkimus- ja tasa-arvoportaali
Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti
Tampereen yliopisto, Naistutkimuksenlaitos
Åbo Akademi, Institutet för kvinnoforskning
Oulun yliopisto, Naistutkimussivut
Jyväskylän yliopisto, Naistutkimussivut
Joensuun yliopisto, Naistutkimuksen sivut
Lapin yliopisto, naistutkimus
SUNS, Suomen Naistutkimuksen Seura
Kriittinen miestutkimus
Naistutkimus kvinnoforskning -lehti
Akka-info, kansalliset naistutkimuksen sivut


/ STM/ TANE
/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/linkit.htx

 
 
....................................................................
 


"MIEHEN TYÖ"-palkinto 2002


"Tänä vuonna Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto on päättänyt esittää palkinnonantoa miestutkija Arto Jokiselle. Jokinen on pyrkinyt pitkään edistämään kriittisen miestutkimuksen vakiinnuttamista ja järjestäytymistä. Hän on toiminut muun muassa kriittisen miestutkimuksen koordinaattorina. Kirjassaan Panssaroitu maskuliinisuus (Tampere University Press, 2000) hän on selvittänyt miesten ja väkivallan kytköksiä antaen näin lisäpontta aktivistien työlle...."

....."Erityisesti perinteiseen miehisyyteen ja sukupuolijärjestelmään kyseenalaistavasti suhtautuva kriittinen miestutkimus mahdollistaa miesten tutkimisen" .......

....."Tilaisuuden jälkeen samassa tilassa jatketaan Miesten rooli tasa-arvossa ja feminismissä – paneelilla..."
 
 
 
.....................................................................................

"MIEHEN TYÖ"-palkinto 2003

"Miehen työ -palkinto Jussi Nissiselle SETA:sta"

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsee vuosittain tasa-arvotyötä tehneitä miehiä. Näin pyritään osoittamaan, ettei tasa-arvo ole vain naisten asia, vaan koskettaa monin tavoin myös miehiä. Samalla kannustetaan myönteisen esimerkin antaneita miehiä jatkamaan työtään."...

"Tänä vuonna Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto on päättänyt esittää palkintoa Jussi Nissiselle, joka toimii Seksuaalinen tasavertaisuus eli SETA ry:n pääsihteerinä. Hän on pitkäaikainen ihmisoikeusaktivisti, joka on työskennellyt kolmisenkymmentä vuotta sen eteen, että miesten ja naisten moninaisuus ja erityisesti homo- ja biseksuaaliset sekä transsukupuoliset ihmiset huomioitaisiin yhteiskunnan palveluissa ja että heidän asemansa tunnustettaisiin tasa-arvoiseksi. Samalla hän on pyrkinyt laajentamaan mielikuvaa ihmisten, miesten ja naisten, seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Nissisen työ seksuaalisuuden, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuuden puolesta on tärkeä osa tasa-arvon puolesta tehtävää työtä."...
 
 
 
.....................................................................................
 
 

"MIEHEN TYÖ"-palkinto 2004

"Miehen työ -palkinto ohjaaja, kirjailija Reko Lundánille
15.6.2004

Taide tasa-arvon edistäjänä

......"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa, että taiteen avulla voidaan merkittävällä tavalla käsitellä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka on viime vuosina Suomessa saanut osakseen kasvavaa huomiota."... 
 
aaa

......................................

..............................
..........................................................
 

 


 
                       .