LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
12.10.2007

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
maj-lis.tanner@aka.fi ; Juha Holma ; J.... T...... ; helena.vanska@aka.fi
Sent: Friday, October 12, 2007 3:01 PM
Subject: Edellytän Suomen Akatemialta edellisen väkivaltatiedotteensa karkeita asiavirheitä ja vääriä tietoja korjaavaa uutta tiedotetta STT:lle: Suomen Akatemian rooli ja vastuu - tapaus: lehtori Juha Holma12.10.2007
Antti Heiskala

Arvoisa Suomen Akatemia ja lehtori Juha Holma,


Ensin haluan kiittää lehtori Holmaa hänen antamastaan vastauksesta, joskin hyvin laihaksi jääneestä sellaisesta.

Tämän laihaksi jääneen vastauksen lisäksi, luonnollisestikin, edellytän Suomen Akatemian ja lehtori Juha Holman toimittavan STT:lle tämän nyt kritiikin alla olevan tiedotteensa, sen esittämiä valtavia asiavirheitä ja täysin valheellisia käsityksiä suomalaisen perheväkivallan todellisuudesta propagoineen väkivaltatiedotteensa väittämiä oikovan uuden tiedotteen.


Luonnollisestikin odotan heidän myöskin tekevän näin: viivyttelemättä.

Edellisen, karkeita asiavirheitä sisältäneen ja vääriä tietoja antaneen, väkivaltatiedotteensa antamia tietoja korjaavan uuden tiedotteensa pohjana Suomen Akatemia ja lehtori Holma voivat käyttää vaikkapa tuon eilen Jyväskylän yliopiston rehtorille Aino Salliselle osoittamani kirjeen antamia Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Lastensuojelun keskusliiton antamia tietoja suomalaisesta perheväkivallan todellisuudesta. Liitän tuon kirjeen mukaan tähän postiin.*


ystävällisesti
lapsenoikeusterveisin
antti heiskala

www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info

Antti Heiskala
................
................
................
................
* ..........................................................................................


11.10.2007

Antti Heiskala
.......
............
antti.heiskala@lapsenoikeus.info


Jyväskylän Yliopisto
Rehtori Aino SallinenHei,


Yhtyen J.... T....... Jyväskylän yliopiston rehtorille jättämään selvityspyyntöön lehtori Juha Holman ja Suomen Akatemian STT:lle "jutunpohjaksi tai sellaisenaan käytettäväksi" toimittamasta väkivaltatiedotteesta:

Liittyen ennen kaikkea siihen perheväkivaltaan, joka kohdistuu kaikkein puolustuskyvyttömimpiin yhteiskuntamme jäseniin, heihin jotka ovat myös täysin riippuvaisia heitä pahoinpitelevästä tahosta: Lapset.

Kysyn ja totean lisäksi seuraavaa:
1 ) Mihin Suomen Akatemia ja esimerkiksi lehtori Juha Holma unohtavat "perheväkivallasta" puhuessaan aivan kokonaan: lapset ?


2 ) Millä perusteella Suomen Akatemia ja mm. lehtori Juha Holma väittävät tässä nyt esiin nostetussa tiedotteessaan seuraavaa:
"Tutkimusten perusteella lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten aiheuttamaa." ?


............


Seuraavassa muutama luotettaviin tilastotietoihin pohjaava tieto suomalaisen perheväkivallan todellisesta olemuksesta, siitä jonka nyt Juha Holman kaltaiset tutkimustaan mitä ilmeisimmin vain ideologisista lähtökohdistaan tekevät tutkijat ( sitä tuottavat ja ahkerasti myös mediaan propagoivat, kuten nyt kritiikkimme alla oleva Suomen Akatemian arvovallalla julkisuuteen toimitettu väkivaltatiedote ) ovat tarkoitukselliseti vaienneet, monien lasten kohdalla sananmukaisesti kuoliaaksi:


Alla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tarkkaa tilastotietoa vakavimmasta mahdollisesta perheväkivallasta:
lapseen tai puolisoon kohdistuneesta kuolemaan johtaneesta väkivallasta, tekoihin syyllistyneet sukupuolittain jaoteltuna

( kuolemaan johtanut väkivalta on myös eräs kaikkein luotettavimmista mittareista, sillä se ei voi jäädä ilmoittamatta ):

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos:
"Ajanjaksolla surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista ( 60 % ) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän ( 36 % ) isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa." (1.6.2002 - 31.12.2005 ) ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


- 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa.vastaavasti:


"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista." ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


- kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana.Kun noita edellisiä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen antamia tarkkoja perheväkivaltaan kuolleiden aikuisten ja lasten tilastoja verrataan, niin nähdään, että perheväkivaltaan kuolleiden lasten lukumäärä on jopa hälyyttävän suuri, ottaen huomioon lapsuuden suhteellinen lyhyys ihmisen koko elämän mittaan suhteutettuna.
......................Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,
lääninoikeuslääkäri, dos.


"Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:

lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä ------ äiti --------- isä -------- muu

alle 1 v --------- 73 %------- 23 %------- 4 %

1- 4 v ----------- 63 %------- 29 %------- 8 %

5-14 v ---------- 41 % -------53 % ------ 6 %"
.....................


uusimpia tilastoja:


"Alle 15-vuotiaiden lasten surmat 2002-2006:

Äidin surmaamia 18
Isän surmaamia 10

Muut tekijät 4
Alaikäinen veli 1 "


.........................

Edelleen, miksi lehtori Juha Holma myös Suomen Akatemian arvovallalla ja jopa STT:n uutisissa väittää aina vain seuraavaa: "Tutkimusten perusteella lähes kaikki vakava ja pitkäkestoinen väkivalta on kuitenkin miesten aiheuttamaa." ?


- Miten lapsi voi kuolla väkivaltaan joka ei ole vakavaa?


Entä mitä mieltä olette alta ilmenevästä suhteutettuna mm. lehtori Juha Holman Suomen Akatemian tuella julkisuuteen syytämiin väitteisiin:........................................................

lainaus / YLE Uutiset :


"
Naiset väkivaltaisempia kasvattajia kuin miehet

Julkaistu 26.09.2007, klo 17.37 (päivitetty 26.09.2007, klo 17.41)


Naiset käyttävät ruumiillista väkivaltaa lasten kasvatuksessa useammin kuin miehet, käy ilmi Lastensuojelun keskusliiton teettämästä kyselytutkimuksesta. Naiset kuitenkin hyväksyvät väkivallan käytön harvemmin kuin miehet.

Lähes 60 prosenttia naisista ilmoitti tukistaneensa lastaan, kun miehistä samaan oli syyllistynyt puolet.

Naiset myös näpäyttävät lastaan sormille useammin kuin miehet. Naisista tätä väkivallan muotoa oli käyttänyt 33 prosenttia, miehistä 27 prosenttia.

Asenteet väkivallan käyttöä kohtaan tiukentuneet

Kolme neljäsosaa suomalaisista sanoo vastustavansa lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa. Väkivallan käytön kasvatuksessa hyväksyy 26 prosenttia, kun viime vuonna vastaava osuus oli 29 prosenttia.

Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Mauri Upanne on ilahtunut asennemuutoksesta, mutta ihmettelee silti suomalaisten suhtautumista lapseen kohdistuvaan väkivaltaan.

Esimerkiksi piiskan antamista lapselle pitää puolet vastaajista pahoinpitelyn sijaan ruumiillisensa kurituksena. Lapsen tukistaminen on 62 prosentin ja läimäyttäminen 40 prosentin mielestä ruumiillista kurittamista, ei pahoinpitelyä.

Lapsen ravisteluakin pitää pahoinpitelynä vain kaksi kolmesta, vaikka esimerkiksi vauvojen ravistelu voi aiheuttaa lapselle vakavia fyysisiä vammoja.

Hälyttävänä Upanne pitää myös tietoa, että lapsen potkaisemista tai lyömistä nyrkillä runsas kymmenesosa vastaajista pitää "vain" ruumiillisena kurituksena.

Puolet suomalaisista tukistanut lastaan

Lasten ruumiillinen kuritus on ollut kiellettyä Suomessa vuodesta 1984. Silti tutkimuksen mukaan suomalaisista puolet on tukistanut lastaan, 27 prosenttia näpäyttänyt häntä sormille, 16 prosenttia läimäyttänyt ja 12 prosenttia nipistänyt. Seitsemän prosenttia vastaajista oli antanut lapselleen piiskaa.

- Työtä asenteiden ja väkivaltaisten kasvatuskäytänteiden muuttamiseksi tarvitaan selvästi edelleen. Tavoitteena kuritusväkivallan suhteen on nollatoleranssi. Sen saavuttamiseksi vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa positiivisista ratkaisumalleista niihin arkipäivän tilanteisiin, joissa aikuisen kontrolli uhkaa pettää, Upanne sanoo.

Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle oli vuonna 2006 sijoitettu 15 682 lasta. Heidän kotinaan on lastensuojelulaitos, perhekoti tai sijaisperhe.

Tiedot väkivallan käytöstä kasvatuksessa käyvät ilmi Lastensuojelun keskusliiton syyskuussa Taloustutkimuksella teettämästä Omnibus-tutkimuksesta, johon osallistui noin tuhat 15 - 79-vuotiasta suomalaista.

YLE Uutiset "................................................
Kysyn edelleen, hyvin vakavasti ja painokkaasti seuraavaa:


Mikä saa suomalaisen tiedeyhteisön, Suomen Akatemian ja sen rahoittamina toimivien tutkijoiden, kuten tässä tapauksessa lehtori Juha Holman, vääristelemään räikeästi suomalaisesta perheväkivallasta luotettavien tilastotietojen avulla saatavaa kuvaa, kaventaen sen vain muutaman ilmeisesti Könsmaktteorian hurauttaman ideologisista lähtökohdista "tutkimustaan" tekevien "tutkijoiden" halvaksi propagandaksi?

Korostan, että valheellisen tutkimuksen, sekä sen syöttämisestä julkisuuteen ja päättäjille, seurauksena mm. moni vakavan pahoinpitelyn kohteena jatkuvasti oleva lapsi jää nyt ilman suojaa ja turvaa.

Mikä on se asia, joka saa Suomen Akatemiankin valehtelemaan julkisesti, tämän valehtelun seurauksena yhteiskuntamme kaikkein puolustuskyvyttömimpien jäsenten turvallisuuden, jopa hengen, vaarantaen?

lapsenoikeusterveisin
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info


PS. Toiminnan räikeät yhteydet poliittiseen päätöksentekokoneistoon näkyvät alle liittämistäni dokumenteista:
TEHTY TYÖ:

Vastuuttomien tutkijoiden tekemän työn vaikutukset poliittiseen päätöksentekoon ja sitä kautta "vain lasten" turvallisuudelle:

KÄYTÄNNÖN TASOLLA:

Sukupuolistuneen tutkimuksen, toisen puolen todellisuudesta kokonaan vaikenevan sukupuolistuneen väkivalta -"tutkimuksen" siirtyminen toteutettuun politiikkaan valtakunnantasolla / "naistutkimuksen" mahdollistamaan lapsen ihmisoikeuksista vaikenemiseen ja peittelyyn liittyen:Esimerkki suoraan valtakunnan päätöksentekokoneiston sisältä:VÄKIVALTATUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOTTEITA:TIEDOTE 12.2.2004

Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.

Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta

.........................................................


( Naisjärjestöjen Keskusliitto on toinen valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, TANE:n "pysyvä asiantuntijajäsen", toinen selviää tästä kirjeestä alempaa * )

.........................................................


TIEDOTE
Vihreät Naiset ry
Gröna Kvinnorna rf
The Green Women’s Association
Julkaisuvapaa 12.2.2004

Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vihreät Naiset ry on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Vihreät Naiset ry muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Lähisuhteissa tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta noin 90 prosentissa väkivallan tekijä on mies, noin 10 prosentissa nainen.

Vihreät Naiset ry:n mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan. Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat naisjärjestöjen yhteisen käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vihreät Naiset ry muistuttaa tärkeästä erosta rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa, eikä aggressiivista käytöstä ja fyysistä väkivaltaa voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistama väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne). Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Vihreät Naiset ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA:
Pääsihteeri Elina Hatakka, 050 586 5729..........................................................Vasemmistonaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vasemmistonaisten hallitus on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntän Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa-hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen. - RAY:n tukeman hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös naisten henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Vasemmistonaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle - omalla lohkollaan korvaamattoman arvokasta työtä tekevälle - Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla ne lasten äidit, jotka ovat lasten isien väkivallan kohteina ovat Vasemmistonaisten käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vasemmistonaiset haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. On hyvä, että rahoitusta ohjataan tulevaisuudessa myös henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen ja ehkäisyyn, lähtökohdaksi on otettava kuitenkin molemmat sukupuolet. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan ydin on edelleen miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti uhreille, eli pääsääntöisesti naisille, suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta.

Lisätietoja: Naispoliittinen sihteeri Lena Paju 050 5911216 , sähköposti

Vasemmistonaisten hallitus - 16.2.2004....................................................................................Suomen Keskustanaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Suomen Keskustanaiset on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Keskustanaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä nainen. Keskustanaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat NYTKISin käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua. Suomen Keskustanaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA: Puheenjohtaja Susanna Haapoja, 050 – 511 3114
Järjestösihteeri Anni-Mari Perkkiö, 0400 – 700 608


Suomen Keskustanaiset ry:n hallitus Helsingissä 7.2.2004:

.......................................................................................- mukana samalla tavalla asiantuntemustaan esittelemässä olivat myös mm. seuraavat tahot:


* NYTKIS ( Naisjärjestöt yhteistyössä ) ( NYTKIS on toinen valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, TANE:n "pysyvä asiantuntijajäsen" - muita ei sitten olekaan )Naisasialiitto Unioni


Kokoomusnaiset......


aaa

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.