LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
17.10.2007


Suomen Akatemian vastaus:
----- Original Message -----
From: "Maj-Lis Tanner" <maj-lis.tanner@aka.fi>
To: <j......t....@gmail.com>; <antti.heiskala@.........fi>; <sepponen@...................org>
Sent: Wednesday, October 17, 2007 4:50 PM
Subject: vastauksemme


Hannu T. Sepponen
J.... T.......
Antti Heiskala"Asia: artikkeli väkivaltatutkimuksesta


Olette ottaneet Suomen Akatemiaan yhteyttä Akatemian medialle välittämästä
tiedeartikkelista. Yhteydenottojenne johdosta haluamme ystävällisesti tuoda
esille seuraavaa.

Suomen Akatemia rahoittaa monipuolisesti korkeatasoista tutkimusta. Akatemia
tekee myös rahoittamaansa tutkimusta sekä tiedettä ja tutkimusta yleensäkin
tunnetuksi suurelle yleisölle. Yksi käyttämistämme keinoista on verkkosivusto
www.tietysti.fi, jossa muun muassa esitellään suuren yleisön kannalta
mielenkiintoisia tutkimushankkeita ja kerrotaan meneillään olevien tai
päättyneiden hankkeiden vaikutuksista.

Tietysti.fi:ssä Tarinoita tieteestä -palstalla esittelimme 18.12.2006 Akatemian
rahoittaman tutkija Juha Holman tutkimuksen "Miksi mies lyö puolisoaan -
narratiivinen ja diskurssianalyyttinen tutkimus".

Akatemia on noin vuoden ajan käyttänyt TiedoteDeski Finland Oy:n tiedote- ja
artikkelipalvelua. Deski tekee Akatemian toimeksiannosta radiohaastatteluja ja
artikkeleita mielenkiintoisista ja yhteiskunnallisesti tärkeistä
tutkimusaiheista.

Toisin kuin Deski verkkosivuillaan sanoo, kyseessä tässä tapauksessa ei ollut
Akatemian tiedote, vaan Akatemian toimeksiannosta tehty radiohaastattelu ja
haastatteluun perustunut artikkeli. Deskin jokaisen meitä koskevan artikkelin
lopussa näyttää olevan vakioteksti "Artikkelin on tuottanut Suomen Akatemia.
Artikkeli on vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa sellaisenaan tai
käytettävissä juttupohjana." Tämän jälkeen Deskin järjestelmä liittää siihen
automaattisesti vielä toisen vakiotekstin: "Deski ei muokkaa tiedotetta.
Tiedote on tiedottajan toimittamassa muodossa." Tämän tekstin sananmuoto on
huonoa perua ajalta, jolloin Deskissä julkaistiin vain perinteisiä
lehdistötiedotteita.

Deski antoi Akatemian kanssa sovitun mukaisesti joukkoviestimille vapaasti
käytettäväksi 5.10.2007 lehtori, dosentti Juha Holman tutkimuksesta tehdyn
haastattelun (radionauhoitus) ja siihen liittyneen artikkelin.

Radiojuttu koostui pelkästään haastateltavan antamasta haastattelusta. Akatemia
oli olettanut, että Deskin toimittaja oli tarkistuttanut haastatteluun
liittynyttä artikkelia Juha Holmalla ja antoi siksi julkaisemisluvan.
Kysyessämme nyt myöhemmin asiaa Deskiltä saimme tietää, että näin ei ollut
tapahtunut. Deskin antaman selvityksen mukaan artikkeli kuitenkin perustui
kokonaan haastattelunauhaan, eikä artikkelissa väitetä haastateltavan sanoneen
muuta kuin mitä on nauhalla. Deski on Akatemialle kerrotun mukaan kuunnellut
haastattelun raakanauhan ja verrannut sitä tuottamaansa artikkeliin. Jokainen
artikkelissa esille tullut fakta on Deskin tarkastuksen mukaan Holman itsensä
mainitsema, useissa kohtaa artikkeli sanatarkasti siteeraa Holmaa. Asioiden
esiintymisjärjestystä on Deskin mukaan jonkin verran muokattu selkeyden vuoksi,
mutta asiayhteydet ovat pysyneet.

Otsikointi ja juttujen kärkien etsiminen ovat median päätettävissä.
Haastattelullahan ei työvaiheessa ole mitään otsikkoa, vaan se koostuu
pelkästään kysymyksistä ja vastauksista.

Lopuksi, Akatemia vastaa haastatellun kanssa sovitun mukaisesti haastattelun ja
artikkelin julkaisuluvan antamisesta. Tutkija vastaa tutkimustyössään
saavuttamistaan ja esittämistään tutkimustuloksista.

Akatemia on Holman pyynnöstä poistanut artikkelin Tietysti.fi-verkkosivuilta.


Suomen Akatemia
Maj-Lis Tanner
viestintäjohtaja
viestintäyksikkö"Kiitän Maj-Lis Tanneria tässä julkisesti, hänen antamastaan hyvin asiallisesta vastauksestaan. Kiitos.antti heiskala
.

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.