LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
26.9.2005Paimenkirjeitäni  Suomen "Amnestylle"
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
amnesty@amnesty.fi ; frank.johansson@amnesty.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi
Cc: ....................................................................................................
.........@eduskunta.fi ; .............................................................
Sent: Monday, September 26, 2005 10:19 AM
Subject: Puolisoon ja lapsiin kohdistuva väkivalta Suomessa

Antti Heiskala
26.092005

Arvoisa Suomen Amnesty International,Sivuillanne väitetään seuraavaa: " 90 % väkivaltatapauksista tekijä on mies ja kohde nainen."  " - Arviolta 30-40 % väkivaltatilanteista puolison pahoinpitelyyn liittyy myös lasten pahoinpitely."


Mutta koska suomalainen todellisuus ei ole missään lähelläkään ilmoittamaanne, niin katson että jollette heti muuta toimintaanne, jota onkin pidettävä tiettyä kansanosaa vastaan kiihottamisena, ja sitä jopa täysin valheellisen tiedon avulla, en voi muuta kuin ryhtyä toimiin jotka rikoslain 11 luvun § 8 ja § 9 mahdollistavat.

Tämänluontoisena toimintaanne on pidettävä myös toimintana jonka tarkoituksena on yleisten yhtäläisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen kiihottaminen, ja siltä osin se on asenteeltaan selkeän rikollista.

Puolisoväkivalta Suomessa:

- Poliisitilastojen mukaan törkeiden pahoinpitelyjen osalta nainen on viimeisen kahdeksan vuoden aikana ollut tekijänä keskimäärin 40,3 prosentissa puolisopahoinpitelyistä.

Lapsiin kohdistuva väkivalta Suomessa:
Lääninoikeuslääkäri dosentti Karkolan tilastointia Suomesta:"LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola, lääninoikeuslääkäri, dos.
Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:


lapsi ----------------------tekijä
 

lapsen ikä------ äiti---------isä---------muu

alle 1 v----------- 73 %------- 23 %-------4 %

1- 4 v ------------ 63 %------- 29 %-------8 %

5-14 v --------- --41 % ------ 53 % ------6 %Lisää informaatiota lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. 

POLIISILEHTI 2003/4

"Lapsiin kohdistuva pahoinpitely numeroina:

Vuosittain Suomessa 200-300 lasta saa vaikean vamman, jonka epäillään syntyneen pahoinpitelyn tuloksena. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 70 alle kouluikäiseen lapseen kohdistunutta pahoinpitelytapausta. Vuosittain Suomessa kuolee 10-15 lasta väkivallan seurauksena (luku sisältää itsemurhat).

Vuosina 1970-1994 Suomessa menehtyi 292 lasta perheen sisäisen väkivallan uhrina (Vanamo ym. 2001).

Johtava kuolinsyy lasten pahoinpitelyssä on Shaken baby –oireyhtymä, joka syntyy ravistelemalla vauvaa.On arvioitu, että kaikista lasten luunmurtumista 25 % ja palovammoista 10 % aiheutuu pahoinpitelystä”


Rikoslaki


8 § (21.4.1995/578)


Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.9 § (21.4.1995/578)
«Syrjintä»

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.ihmisoikeusterveisin,
ihmisoikeusaktivisti Antti Heiskala
 
 
 
 


...........................................................................................................................................

Wednesday, September 28, 2005 3:21 PM
Subject: Amnesty HS

Suomen Amnesty ja toista sukupuolta vastaan kiihottaminenSuomen Amnesty Internationalin sivuilla väitetään seuraavaa:

"90 % väkivaltatapauksista tekijä on mies ja kohde nainen."
"Arviolta 30-40 % väkivaltatilanteista puolison pahoinpitelyyn liittyy myös lasten pahoinpitely."
Iltalehti uutisoi
28.9.2005:


"Amnesty: Naisten suojelu ontuu kunnissa


Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy on Suomen kunnissa riittämätöntä, katsoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Naisiin kohdistuva väkivalta on paha ongelma. Amnestyn Suomen osaston tuoreen selvityksen mukaan valtaosalla kunnista ei ole kokonaissuunnitelmaa väkivallan torjuntaan eikä tutkittua tietoa lähisuhdeväkivallan yleisyydestä."


Toinen paha ongelma

Suomen Amnesty on aivan oikeassa siinä, että naisiin kohdistuva väkivalta on paha ongelma Suomessa, mutta siinä ei ole koko totuus suomalaisesta perheväkivallasta.

Erittäin paha ongelma näyttää myös olevan se ettei Suomen Amnestyllä itsellään joko ole tutkittua tietoa suomalaisen lähisuhde - eikä varsinkaan perheväkivallan todellisuudesta lainkaan, tai että sillä kyllä on, mutta se on päättänyt levittää väärää tietoa suomalaisen perheväkivallan olemuksesta. Vai mihin perustuu sen täysin valheellinen väkivaltaisuuden sukupuolistaminen vain miehen ominaisuudeksi?

Mikä saa Amnestyn valehtelemaan todellisuudesta?Perkeleestä heti seuraavat -

Tuontyyppinen valheelliseen tietoon perustuva propaganda, johon Amnestykin nyt syyllistyy, on omiaan alentamaan ja häpäisemään isyyttä, isää - poikaa, miestä yleensäkin - ja vain sukupuolensa perusteella - se vaikuttaa koko perhe/lapsuus/ isyys -käsitykseemme, kokonaisuuteen, keskusteluun jossa eräät tahot haluavat alentaa miehen heti Perkeleestä seuraavaksi, ja joka on siitä syystä syytäkin häätää ulos perheestä.

 - Ja tasa-arvoelimet taputtavat käsiään?

Epäilemättä tuon Suomen Amnestyn esittämän häikäilemättömän propagandan varsin moni taas nielaisee sellaisenaan ja sillä perusteella ajattelee, ehkä joillekin sopivasti, että "perheiden" on parempikin jos ne koostuvat vain naisista, aivan uskomattoman "rakastavista" yksinäisistä naisista ja lesboista.

herkkupala

Jos Suomen Amnesty jatkaa sukupuolirasistista kampanjointiaan - kiihottamistaan kansanosaa vastaan, vieläpä täysin valheellisin perustein, on heidän syytä varautua rikosoikeudellisiin syytteisiin. Siinäpä olisikin herkkupala medialle: Amnesty käräjillä ihmisoikeusrikoksista!


IL jatkaa: "Amnestyn kunnille tekemään kyselyyn vastasi kevään ja kesän aikana 97 kuntaa eli reilu viidesosa kunnista. Niiden alueella asuu yli puolet Suomen asukkaista. Vain viidellä kunnalla oli oma, erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohjelma. Kolmella kunnalla oli osoitettu budjetissa pysyvä erä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn.

Toimintaohjelmat auttaisivat

Amnesty suosittaa, että kunnat keskittyisivät nykyistä enemmän naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan.

Esimerkiksi toimintaohjelma tarvittaisiin joka kuntaan. "- Onko Suomen Amnesty siis unohtanut lapset ja heihin kohdistuvan väkivallan kokonaan? Miesten kokemasta puolisoväkivallasta puhumattakaan. Ja miksi? Mitkä ovat heidän motiivinsa tällaiseen rikollisen vääristyneenä pidettävään tiedottamiseen?
..................................................................................................................................


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To:
amnesty@amnesty.fi ; frank.johansson@amnesty.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; anu.tuukkanen@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi
Sent: Thursday, October 06, 2005 11:11 PM
Subject: Suomen Amnesty esittää sivuillaan täysin valheellista tietoa / HS verkkokeskustelu

Antti Heiskala
6.10.2005 19:59

Riskitekijöitä lapselle


Yksinhuoltajuus

Eihän kyseessä ole pelkästään lesboparien keinohedelmöityksestä, vaan myös yksinäisen naisen keinotekoisesta hedelmöittämisestä, vaikka yksikään rehellisesti tehty tutkimus ei voi osoittaa etteikö yksinhuoltajuus olisi lapselle selvä RISKItekijä.


Lapseen kohdistuva väkivalta

Tämä riski on havaittavissa mm. lapseen kohdistuvissa väkivallassa - pahoinpitelyissä. ( niissä mistä isiä täysin valheellisin väittein jopa eräiden viranomaisten toimesta syyllistetään,  ikävä kyllä myös eräät ns. ihmisoikeusjärjestöt, mm. Suomen Amnesty, esittää sivuillaan täysin valheellista tietoa tässä asiassa )
 


Perhetaustan merkityksestä lapselle

Jo moneen kertaan näillä palstoilla siteerattu suomalainen väitöskirja ( yli 11 000 tutkittua 32 vuoden ajalta ) tietää kertoa ilman isää elävien lasten kehityksestä seuraavaa:

"Jos perheessä ei ollut isää, pojat tekivät kahdeksan kertaa muita poikia enemmän väkivaltarikoksia." ja
 
"Merkittävin tyttöjen aikuisiän rikollisuutta ennustava tekijä oli isän puuttuminen perheestä."

/ Psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kemppainen / Väitöskirjatutkimus lapsuuden perheen vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyshäiriöihin ja rikollisuuteen

 

 

muutama typovirhe korjattu jälkeenpäin


 LOL!

LOL -ETUSIVULLE