LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle


SUOMEN VALTION TASA-ARVOPOLITIIKKA"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus isäänsä"
"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus biologisiin vanhempiinsa"
"Missään ei sanota että lapsella olisi oikeus vanhempiensa läsnäoloon"
"Äitikin voi olla isä"

-- Suomen valtio, suomalaista lainvalmistelua, lainsäätämistä ja "tasa-arvoa".


"Riippumatta äidin seksuaalisesta orientaatiosta, lasten ja äidin suhde oli lämpimämpi jos perheessä ei ollut isää"
-- Suomen valtio, suomalaista lainvalmistelua, lainsäätämistä  ja "tasa-arvoa".
 / STAKES / "tutkimuskatsaus" hedelmöityshoitolain pohjaksi/ kehittämispäällikkö Tytti Solantaus

"Sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
--setavallan presidentti Tarja Halonen
*
 -- "SUOMEN TASAVALLAN lasten PRESIDENTTI"
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden 2009 suojelijana presidentti Tarja Halonen


The 20th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, in Finland

*http://gaytoday.badpuppy.com/garchive/world/020800wo.htm

Tarja-rap

in English

........................................................


 LOL


LOL -ETUSIVULLE