LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
21.10.2009
LAPSIKAAPPAUKSET
ja
suomen "oikeuslaitos"

Syyttäjät Syrjivät sukupuolen perusteella
HS 21.10.2009 :

"Espoon käräjäoikeudessa alkoi tänään keskiviikkona poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa Espoon kaupungin sosiaalityöntekijälle luettiin syyte avunannosta lapsikaappaukseen.

Syyttäjän mukaan nainen syyllistyi rikokseen, kun hän kehotti äitiä olemaan palauttamatta poikaansa Ruotsista Suomeen. Lapsen äiti saa syytteen lapsikaappauksesta.

Syyttäjä vaatii työntekijälle ja äidille sakkorangaistuksia.".......
Antti Heiskala
21.10.2009

Syyttäjät Syrjivät sukupuolen perusteella


- Kun suomalainen tai ulkomaalainen isä kaappaa lapsensa ( yleensä sosiaalitätien harjoittamaan jatkuvaan syrjintään väsyttyään ) on siitä normituomio ollut 1,5 vuotta ehdotonta vankeutta.


- Venäläiselle naiselle tuomio 1,5 vuotta ehdollista vankeutta.


- Suomalaiselle naiselle tuomio on, kovimmillaankin, joitain sakkoja ja päänsilittelyä. Yleensä suomalainen nainen saa yhteiskunnaltamme rahaa ja muuta tukea teolleen, kuten nytkin sai.


- Sosiaaliviranomainen on lain yläpuolella.


- Laillisuusvalvontaviranomainen toimii laittomasti, kääntää katseensa muualle.


- Syyttäjät Syrjivät, sukupuolen perusteella, mikä onkin Suomessa suotavaa ja sallittua, kun syrjitty on mies.


- Suomen "oikeuslaitos" on vitsi.
.....Edellinen oli siis kommenttini Helsingin Sanomien keskusteluun: Äiti ja sosiaalityöntekijä kiistivät syytteet lapsikaappausjutussa

http://www.hs.fi/keskustelu/%C4iti+ja+sosiaality%F6ntekij%E4+kiistiv%E4t+syytteet+
lapsikaappausjutussa/thread.jspa?threadID=211376&tstart=0&sourceStart=40&start=40rakkaat lukijat, nauttikaa tästä:Suomalaiset SulottaretOuti "Eduskunta" Koski

( Median lemmikki-Outsalle vankkumaton tuki suorittamalleen lapsikaappaukselle myös Suomen valtiolta, joka siis tuki lapsikaappausta ja osallistui siihen )

Kerstin "Halolla päähän" Campoy

( Suomen valtiolta tukea liki 1000 000 markkaa, lapsikaappaukselle, lisäksi mm. Martti Ahtisaaren lapsikaappaukselle presidenttinä antama tuki. )

mies jota ei ole,
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info

____________________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
-- presidentti Tarja Halonen

PS.

--------------------------

Rikoslaki 19.12.1889/39
25 luku (21.4.1995/578)

Vapauteen kohdistuvista rikoksista
5 a § (22.12.2005/1161)

Lapsikaappaus

Jos lapsen omavaltaisessa huostaanotossa

1) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja

2) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä,

rikoksentekijä on tuomittava lapsikaappauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi....................
11 luku (11.4.2008/212)
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan11 § (11.4.2008/212)


Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


_______________________
"sitten lapsella vain on kaksi äitiä"
-- presidentti Tarja Halonen

et sillee taas tänään, "mies jota ei ole"


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE
 
( Rikoslain 11 luvun kertova väliotsikko jäi vahingossa pois alkuperäisestä postista, korjasin sen tähän  )
.