LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
  17.5.2006

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi ; leena.luhtanen@om.fi ; tuula.haatainen@stm.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; tiina.astola@om.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ...............................@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Cc:.................... varanka@mappi.helsinki.fi ; Sent: Wednesday, May 17, 2006 10:46 AM
Subject: "vain maallikon tulkinta"


Antti Heiskala
17.5.2006"Vain maallikon tulkinta"Perustuslakivaliokunta keskittyi hedelmöityshoitolakiesitystä tarkastellessaan kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvään problematiikkaan, mutta ainoastaan sukupuolisen suuntautumisen näkökulmasta, ja siinäkin se näki tärkeäksi ainoastaan eri naisryhmien välisen tasa-arvon sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

Jotain perustuslakivaliokunnaltamme nyt kuitenkin unohtui? Unohtuivatko lapset kokonaan? Unohtuiko toinen sukupuoli?
Tottumattomat maallikonsilmäni

Maallikon tottumattomat silmäni näkevät perustuslakimme kansalaisten yhdenvertaisuudesta säädetyssä pykälässä kuitenkin heti ensimmäisenä määreenä, jonka perusteella syrjintä on kiellettyä: "sukupuolen", eikä silmäni erota perustuslaistamme minkäänlaista mainintaa sukupuolisesta suuntautumisesta.

Tällaiset aivan pikkujutut eivät kuitenkaan näytä häiritsevän oikeusoppineitamme, asiantuntijoita, tai heidän lausuntojaan kuullutta perustuslakivaliokuntaamme mitenkään.

Vehkeilyyn aivan harjaantumattomat maallikonsilmäni huomaavat oudosti myös sen, että nyt valmistellun hedelmöityshoitolain myötä lapselta ollaan nyt jo lain voimin viemässä allekirjoittamamme ja Suomea sitovan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen takaama "oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan, mikäli mahdollista".

Perustuslakivaliokuntamme ja heidän ”asiantuntijansa” ilmeisesti tuumaavat niin, että, no, ei siinä mitään, sehän ei ole mahdollista kun säädämme sellaisen lain ettei ole.Maallikon suullani kaikesta huolimatta muistutan, ettei näin voida mitenkään lakiemme mukaan toimia :
Hallituksen lakiesitys loukkaa ilmiselvästi lapsen perusihmisoikeuksia - ja alentaa lapsen tilaustuotteeksi jolla ei omia ihmisoikeuksia lähtökohtaisesti edes ole - isyyden merkityksen toimia vain spermantuottajana naisen tarpeita varten.

- vrt. Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Lastensuojelun keskusliiton lausunnot


"vain maallikon tulkinta"


( eli, älkää nyt hyvät ihmiset, arvoisat kansanedustajat antako "oikeusoppineiden" ja "asiantuntija"lobbareiden huijata itseänne kaikessa, ja aivan miten vain )


"Maallikon tulkintani" tapauksesta Eric Comet oli alusta alkaen täsmälleen sama kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viikon takainen ratkaisu

- että se niistä "oikeusoppineidemme" ja "maallikkojen" tulkinnoista.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin


Kannattaa siis muistaa, että Suomi sai juuri tuomion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, sen vuoksi että se oli rikkonut lasten isän ( ja oikeasti tietenkin myös lasten ) ihmisoikeuksia tapauksessa Eric Comet.

Suomessa tuollaisesta Suomelle tavanomaisesta ihmisoikeusrikkomuksesta ei tietenkään välittänyt yksikään viranomainen tai poliitikko. Eikä siinä ole mitään uutta - pikemmin se on vain tavanomaista Suomen tyyliä - siis pelkän banaanioikeusvaltion. Laittaa ehkä sekin esim. perustuslakivaliokuntamme oikeaan valoon.


Todellisuus


Tarkastelkaamme välillä mitkä ovatkaan ne vanhemmuuskombinaatiot joista on ylipäänsä mahdollista syntyä lapsi:


äiti + isä = lapsi

nainen yksin = ei

mies yksin = ei

lesbo + lesbo = ei

homo + homo = ei

lesboäiti + homoisä = lapsi - täysin mahdollinen


eli, tässä todellisuudessa vallitsevassa mallissa, ei siis ole mitään syrjintää sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella
MUTTA


Huomaatte varmaan, että mikäli tuota mallia lähdetään muuttamaan nyt esitetyn ns. hedelmöityshoitolain mallin mukaan, ollaan sukupuolisyrjinnän ehkä kaikkein suurimman peruskysymyksen edessä -

- vai onko niin että tasa-arvo liittyy vain rahaa ja uraa koskeviin kysymyksiin.

Täysin selvää syrjintää


Ratkaisevaahan ns. hedelmöityshoitolaissa on nimenomaan se, että lapsen oikeuksia molempiin vanhempiinsa ei kunnioiteta lainkaan - ja se, että siinä lisääntyminen irrotetaan miehen ja naisen välisestä suhteesta - toinen sukupuoli kokonaan ohittaen, sen koko vanhemmuuden merkityksen ylipäänsä kiistäen.

( täysin laitonta syrjintää - Rikoslaki 11 luku 9 § - Perustuslaki 2 luku 6 § - Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 § - YK:n lapsen oikeuksien sopimus )


- huomaa kenen ehdoilla tämä kaikki tietenkin tapahtuu.

Todellinen tasa-arvo


Muistutankin jälleen, että naisen on todellisuudessa aivan yhtä mahdotonta lisääntyä ilman miestä kuin miehenkin ilman naista - niin ei ole käynyt yhtään ainutta kertaa koko maailmanhistorian aikana - tämä on biologinen fakta

- sen sijaan minkäänlainen fakta, tai edes laillinen näkökulma, ei ole se hallituksemme esittämä ajatus, että ihmisiä "saisi asettaa eri asemaan sukupuolten biologisista eroista johtuen", vaikka sukupuolen perusteella syrjintä on kiellettyä - niin kuin hallituksemme täysin laittomasti - jopa rikoslain kriminalisoimasti - nyt esittää.


( naisen on todellisuudessa aivan yhtä mahdotonta lisääntyä ilman miestä kuin miehenkin ilman naista, ja juuri, ja vain, ja ainoastaan sen vuoksihan tätä lapsen ihmisoikeuksilla pilkkaa tekevää lakia nyt eräät tahot ajavatkin kuin käärmettä pyssyyn, miksi he muuten niin tekisivät? )


Hallituksemme vs. laki


Mielenkiintoinen yksityiskohta
Laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta:"7 § (15.4.2005/232)

Syrjinnän kielto


Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden.

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä."

Selvääkin selvempää pässinlihaa, tietenkin


- kaikin puolin - harvinaisen selkeää - ( ja hyvin paljastava niiden suhteen joiden velvollisuus tuon lain noudattamisen valvominen on - siis olisi )

mutta kohdistetaanpa huomio tällä kertaa tuohon 7 § viimeiseen melkein huomaamattomaksi jäävään lauseeseen:


"käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä"Eli,

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen laittoman hedelmöityshoitolakiesityksen, niin sellaista lakia – ( ”käskyä tai ohjetta”) - "on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä". ( siis laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta )

Niin että onpahan aika moninkertaisesti laiton lakiesitys nyt livahtanut oikeusministeriöstä, ministeri Leena Luhtaselta, hallitukseltamme, oikeuskansleri Paavo Nikulan silmien editse, jne…

On siis aivan selvää, että hallituksemme on jo nyt räikeästi rikkonut lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta monellakin tavalla - ja tämä vain tasa-arvolain osalta...


Melkoisen kyllästyneenä Suomen valtion toimintaan lasten oikeuksien näkökulmasta - mitä muuta kuin edes lasten ihmisoikeuksia kunnioittamaton roistovaltio. Tämä oli tietenkin vain "maallikon tulkintani", joka ”jääköön omaan arvoonsa”
vai?

antti heiskala

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE
.