LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 22.4.2006


 Lau Huh 22, 2006:
--------------------------------------------------------------------------------------

THE MISSING LINK

Jokin yhteinen tekijä?- Niin, onko näillä alla luetelluilla Tanen "tasa-arvoa valtavirtaan" sivuilta poimituilla, TANEn tasa-arvovaikuttajiksi ja tasa-arvovalmentajiksi nimeämillä henkilöillä ja tahoilla jokin yhteinen tekijä? Puuttuuko joukosta jotain?
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ|
Tasa-arvo asiain neuvottelukunta, TANE


/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/index.htx
kokoonpano
/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo[/b]/tane/tiedotteet/index.htx
/ Tane tiedottaa
/http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tane/tiedoteet/index.htx
/ hankkeita
/ http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/tahkk/index.htx
/Tasa-arvoon liittyviä hankkeita
/ Tasa-arvo valtavirtaan

/ TASA-ARVOA VALTAVIRTAAN
/http://www.eurofem.net/valtavirtaan/


/ Tasa-arvovalmentajat ja - vaikuttajat
/http://www.eurofem.net/valtavirtaan/valmentajat.html
TASA-ARVOVALMENTAJIA JA -VAIKUTTAJIA


Tasa-arvovalmentajat

Nimi
Marja-Liisa Anttalainen
Soili Hermunen
Liisa Horelli
Saija Koskensalmi
Johanna Lammi-Taskula
Leenamaija Otala
Merja Palasrinne
Aila Peltoniemi
Hannele Varsa
Anna Liisa Savolainen
Eeva Koponen
Leila Kouvonen
Anja Kulmala
Milja Saari
Riitta Martikainen
Sinikka Mustakallio
Hanna Onwen
Lena Paju
Johanna Pakkanen
Maija Pietilä
Anne Sarja
Marjo Ullakonoja


Tasa-arvovaikuttajat

NAISTEN RESURSSIKESKUSTOIMINTA
Maaseudun naisteemaryhmä
INTRA RY
Naisten resurssikeskus Karhutar
OlenNainen-projekti
TosiNainen-projekti
Osuuskunta Naisten Talo
Pohjois-Karjalan Karellikeskus — naisten voimavarakeskus Oy (Karellikeskus Oy)
Rannikkoseudun Naisten Resurssikeskus Qvinssi
NicePlace - Naisyrittäjäkeskus
Sähköinen palveluverkko maaseudun naisille

Sven Tuuvaa siellä ei näy?


:a?

........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.