LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
1.10.2007

----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; hanna.hamalainen@unicef.fi ; tiina.perkiomaki@unicef.fi ; raisa.sulamaa@unicef.fi ; kirsti.dalman@unicef.fi ; Inka Hetemäki ; mia.granqvist@unicef.fi ; veera.videnius@unicef.fi ; emili.osara@unicef.fi ; mari.hakojarvi@unicef.fi ; tuuli.lahti@unicef.fi ; liisa.susiluoto@unicef.fi ; sanna.merilainen@unicef.fi ; sara.park@unicef.fi ; karolina.roiha@unicef.fi ; santeri.ihalainen@unicef.fi ; minna.karvinen@unicef.fi ; helena.laukko@ykliitto.fi ; irja.avonius@ykliitto.fi ; hanna.juntunen@ykliitto.fi ; joonas.sarvamaa@ykliitto.fi ; mikko.sauli@ykliitto.fi ; kati.lyytikainen@ykliitto.fi ; marianne.kaspi@unicef.fi ; susanna.mcglynn@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; ilpo.kiiskinen@amnesty.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; jyrki.tarkkonen@gmail.com ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; jari.sarasvuo@trainershouse.fi ; matti.apunen@aamulehti.fi ; matti.soinio@aamulehti.fi ; inka.leisma@ykliitto.fi
Sent: Monday, October 01, 2007 1:54 AM
Subject: Lähdemateriaali tässä / Transparency International - Re: Heikoimmat lenkit - Re: Suomalaisten luottamus oikeuslaitokseensa hyvin heikkoa - Re: " Meaning of ´as far as possible´ "- Re: Presidenttimmekin puhui YK:ssa ihmisoikeuksista -t

Antti Heiskala
1.10.2007
 
 
Hyvää huomenta!
 
 


"The Transparency International Global Corruption Barometer 2003


A total of 40,838 people were surveyed in 47 countries in the Voice of the People survey, a general
household survey conducted by Gallup International in July 2002. The survey included a series of
questions on behalf of Transparency International, specifically the TI Global Corruption Barometer
survey. In addition, 1,315 adults were surveyed in the Palestinian Authority by the Palestinian Center
for Policy and Survey Research in April 2003, the results of which are not included in the overall totals.
30,487 people were polled in 44 of the countries on the following question*. They were asked:
 

If you had a magic wand and you could eliminate corruption from one of the following institutions, what would your first choice be? "


(  poimin taulukosta Suomen ja kaikkien  tutkimuksessa mukana olleiden maiden yhteisen keskiarvon teille tähän vertailtavaksi  )
------------------------ Finland --------- Overall total (%)Business ------------- 9.5 % ------------ 7.0 %
licensingCourts ---------------- 27.7% ------------ 13.7 %Customs -------------- 0.7% ------------- 4.2 %Education------------- 1.3 % ------------ 7.5 %
System


Political ------------- 38.0 % ------------ 29.7 %
parties


Utilities
(Telephone----------- 1.6 % ------------- 4.1 %
etc.) %


Medical---------------- 6.1 % ------------- 8.4 %
services


Immigration,---------- 3.6 % ------------ 3.3 %
passports


Police ------------------ 4.2% ------------- 11.5 %Private ----------------- 3.1% -------------- 3.1 %
sectorTax ----------------------- 3.9% ------------ 5.2 %
revenueOther -------------------- 0.3% ------------- 2.2 %
"* Data was missing for this and other questions from Gallup International data for Pakistan, China and Brazil "

......................................................................
 
 
 
 
 
 
Sekaannuksien välttämiseksi, tarkennus: 
 
 

Kyse edellisessä yhteenvedossa oli siis siitä, mitä kansalaiset pitivät missäkin maassa heidän oman maansa vähiten luottamuksen arvoisina yhteiskunnan osa-alueina, ja mitkä niistä heidän mielestään kaipasivat eniten muutosta asiassa.
 
 Suomessa ne olivat oikeuslaitos ja poliittinen koneisto.

 
 

Outoa seuraa* Suomelle :
 
Suomalaiset vastaajat olivat muutoin hyvin tyytyväisiä yleisesti ottaen varsin korruptoitumattomaan maahansa, mutta - ja juuri edellä mainitusta syystä - toiveet epäluottamuksen (  ruma sana kuuluu: korruption  ) vähentämiseksi niin oikeuslaitoksen kuin poliittisen koneistomme kohdalla nousivat suhteellisesti hyvin korkeiksi,  ja siis kaikkiin muihin tutkittuihin osa-alueisiin verrattuna, ja myös verrattuna kansainvälisesti. 
 
( 100 %  oli  tietenkin se johon tuo tyytymättömyys eri yhteiskunnan osa-alueittain tietenkin suhteutettiin - jokaiselle maalle ja sen kansalaisten huolenaiheille tuli siis aina prosenttiluku per korruptio / total: 100%  - vaikka absoluuttisesti korruptiota tietenkin on  eri määrä eri yhteiskunnissa.)
 
 
Nyt päädyimme oikeuslaitoksellemme annettavan arvosanan kohdalla siis niin heikoille, että oikeuslaitoksensa suhteessa muuhun yhteiskuntaan rankkasivat kansalaiset heikommaksi vain seuraavissa maissa: Peru, Indonesia ja Kamerun. * 
Hyvässä oikeudellisesta, ihmisoikeudellisessa seurassa siis ollaan. Ja onhan tämä seura myös nähty, juuri siksi seuraksi minkä Suomen oikeuslaitos ansaitseekin, myös lukemattomin julkisuudessa ja julkisuudelta piilossa olleiden täysin ala-arvoisten oikeustapausten, sekä jopa täysin laittomien lakien luomisessa maahamme, sammutetuin lyhdyin, nekin pohjaten vieläpä jopa valtiojohdon ja oikeusministeriön yhdessä tekemiin ihmisoikeussopimus v ä ä r e n ö k s i i n.


Ylipäänsä tuota lainaamaani tutkimusta koskien, on kansalaisten oikeusturvan ja lainsäädön uskottavuuden kannalta hyvin huolestuttavaa, että kaikkein vähiten kansalaiset luottavat nimenomaan oikeudelliseen järjestelmäänsä ja poliittiseen koneistoonsa, kun ne kuitenkin suomalaisten pohjimmaisen oikeusturvan toteutumisen ja lainsäädännön sanelevat.


 
lapsenoikeusterveisien
antti heiskala
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: .................
Sent: Sunday, September 30, 2007 3:32 PM
Subject: Heikoimmat lenkit - Re: Suomalaisten luottamus oikeuslaitokseensa hyvin heikkoa / Transparency International - Re: " Meaning of ´as far as possible´ "- Re: Presidenttimmekin puhui YK:ssa ihmisoikeuksista - Valtiojohtomme v ä ä r e n t

Antti Heiskala
30.9.2007
 
Vielä selvennys edelliseen postiini:
 
Edellisessä postissani antamani Transparency Internationalin korruptiotutkimuksesta saadut luvut eivät siis ole absoluuttisia,
vaan ne siis kertovat jokaisen tutkitun maan kansalaisten käsityksen siitä mitkä ovat kunkin yhteiskunnan heikoimmat lenkit.
 
 
 
 
Heikoimmat lenkit
 
 
ja  Suomessa ne siis olivat :
 
 
oikeuslaitos ja poliittinen koneisto
 
 
 
 
=  varsin huolestuttavaa kansalaisten oikeusturvan ja lainsäädännön kannalta.
 
 
 

Tuo esittelemäni tulos / sen antamat luvut ovat siis suhtettuja kunkin yhteiskunnan, sisäiseen, kansalaisten tuntemaan luottamukseen noiden yhteiskuntien eri osien korruptoitumattomuudesta, eli vertailu ei ole tuolta osin maiden välillä luvuiltaan absoluuttinen, vaan suhteellinen. Tulos kertoo kuitenkin  hyvin selkeästi kunkin yhteiskunnan heikoimmat lenkit, jotka ovat siis Suomessa oikeuslaitos ja aivan pahnan pohjimmaisena poliittinen koneistomme. - so. Vain Perussa, Indonesiassa ja Kamerunissa noiden maiden kansalaiset asettivat luottamuksensa poliittisen koneistonsa ja oikeuslaitoksensa korruptoitumattomuudesta alemmalle tasolle, suhteessa muuhun yhteiskuntaan, kuin Suomessa.
 
 
 
lepopäivän ratoksi,
ystävällisesti 
antti heiskala
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: .......................................................................
Sent: Sunday, September 30, 2007 1:07 PM
Subject: Suomalaisten luottamus oikeuslaitokseensa hyvin heikkoa / Transparency International - Re: " Meaning of ´as far as possible´ "- Re: Presidenttimmekin puhui YK:ssa ihmisoikeuksista - Valtiojohtomme v ä ä r e n t ä m ä ihmisoikeussopimus -

Antti Heiskala
30.9.2007
 
 

Suomalaisten luottamus oikeuslaitokseensa hyvin heikkoa


Transparency Internationalin vuonna 2003 tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus oikeusjärjestelmänsä korruptoitumattomuuteen on hyvin vähäinen, sitä heikompaa on vain luottamus poliittiseen systeemimme korruptoitumattomuuteen. Tässä Transparency Internationalin kyselytutkimuksessa, joka oli tehty 44:ssä maassa, ja jossa haastateltiin 30 487 ihmistä, kansalaiset luottivat oikeuslaitokseensa vähemmän vain Perussa, Indonesiassa ja Kamerunissa.
 antti heiskala


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE.