----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: .... Tarkkonen ; Pekka.Hyvarinen@jsn.fi ; Nina.Porra@jsn.fi ; Ilkka.Vanttinen@jsn.fi ; merituuli.saikkonen@sanoma.fi
Sent: Thursday, November 05, 2009 12:50 AM
Subject: VALITUS JULKISEN SANAN NEUVOSTOLLE / osallistun Jyrki Tarkkosen Julkisen sanan neuvostolle tekemään valitukseen


Osallistun Jyrki Tarkkosen Julkisen sanan neuvostolle tekemään valitukseen seuraavalla huomiolla:
 


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo.helsinki@poliisi.fi ;.............................................
.............................
Sent: Wednesday, November 04, 2009 10:51 PM
Subject: Helsingin Sanomat - MEDIASTA ja täysin tahallisesta harhaanjohtamisesta - väkivaltatutkimuksesta uutisointiin liittyen LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
 4.11.2009


 


MEDIASTA ja
täysin tahallisesta,


Harhaanjohtamisesta

Jyrki Katainen, käytettyään Stefan Wallinin hänelle antamia "sukupuolisilmälaseja"


Helsingin Sanomat uutisoi seuraavasti:


"Perheväkivaltaan kuolee Suomessa vuosittain 20–30 henkeä


Joka viides suomalainen nainen on kokenut väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Ruokakunnan sisäisistä pahoinpitelyissä 70 prosenttia kohdistuu naiseen, 15 prosenttia mieheen ja 15 prosenttia lapseen."Mitä muuta tuohon voisi enää todeta kuin, että varsin uutta todellisuutta luovasti on Helsingin Sanomissa taas noita lukuja yhdistelty, todellisuus kun saman ruokakunnan sisäisistä kuolemantapauksista ja saman ruokakunnan sisäisistä törkeistä pahoinpitelyistä ja henkirikosten yrityksistä on kuitenkin tämä:


Perheväkivalta Suomessa

--Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen
http://www.optula.om.fi/uploads/3ey309hz08t.pdf


Optulan tutkimuksesta:

Saman ruokakunnan sisäiset henkirikokset 2007 - Uhrit
( absoluuttisia lukuja ) ( kuvio 7 )


Nainen 13

Mies 9

Lapsi 3

 
Tutkimuksesta ilmenee myös, että naiseen kohdistuneista selvänä suoritetuista* puolisosurmista "joka seitsemännessä puolestaan oli kyse parantumattomasti sairaan uhrin surmaamisesta hänen omasta vakaasta tahdostaan."

Omana huomiona esittäisin vielä sen, että yllättävän pieneltä vaikuttaa nuo saman ruokakunnan sisällä tapahtuneet lapsen surmat kun muistelee viime vuosien uutisia.

Omana huomiona myös tämä: Saman ruokakunnan sisäisissä törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikosten yrityksissä naiset ovat jo käyneet vuoden 2006 kohdalla miesten yläpuolella (kuvio 12)

Lievemmissä väkivaltatapauksissa näyttäisi tuon Optulan tutkimuksen mukaan olevan niin, että miehet ilmoittavat niistä poliisille huomattavasti harvemmin.

"Lasten kodissaan näkemä väkivalta on useimmin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei äitiin tai isään kohdistuvaa"(uudelleen:)Rakkaat "Journalisti"-ystäväni:


Kertokaa tästä tutkimuksesta jo pian TANEN "Miehen työ"-palkinnolla palkitsemalle Jeff Hearnille.
 
Rakkaat aktiiviset lukijani, kertokaa tämä "Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan" ( TANE ) "miesjaoston" "asiantuntijalle" Arto Jokiselle, että voi sitten kertoa "miespäivillä".

Tiedoksi tämä on hyvä antaa myös vaikkapa Yleisradiolle ja sen täysin puolueettomalle toimitukselle, Helsingin Sanomille, Anne Moilaselle, Sari Näreelle, Emmi Latulle, Minna Piispalle, Tampereen arvostettua naistutkimusta harrastelevalle Teija Hautaselle, Kirsi Erärannalle, Suomen Miestutkimuksen Seuran ihmeen viisaalle johtajalle Pia-Livia Hekanaholle ( ja muille tiedemaailmamme ihmeille ) ja Suomen "Amnestyn" Jussi Förbomille ( luonnollisesti ), Leena Ruusuvuorelle ja eräälle Tarja Haloselle. Myös mm. "Tasa-arvo on myös miesten ystävä" Jouni Varanka kuulee näistä tilastoista mielellään, ja kertoo asiaa eteenpäin profeministimiespiireissään yhdessä miestä lyövän linjan iessakkien Tomi Timperin ja älykkö Jouni Karhun kanssa.


........................................................


LOL


LOL -ETUSIVULLE
( * Lisäys jälkeenpäin  / pahoittelen  /  tarkennus - selvänä suoritetuista - oli epähuomiossa jäänyt tekstistäni pois. Asiaa käsitelleestä
 kappaleesta suoraan lainaamassani lauseessa kun tuota tarkennusta ei ollut. Korjaus ilmoitettu myös postin vastaanottajille.  )

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 04, 2009 10:19 AM
Subject: Fwd: Valitus---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: ..... Tarkkonen <....tarkkonen@gmail.com>
Päiväys: 4. marraskuuta 2009 10.19
Aihe: Valitus
Vastaanottaja: Pekka.Hyvarinen@jsn.fi, Nina.Porra@jsn.fi, Ilkka.Vanttinen@jsn.fi, merituuli.saikkonen@sanoma.fi


..... Tarkkonen

..............

.........

 

Kantelu julkisen sanan neuvostolle

 

Artikkeli: HS 3.11.2009 sivu A5 Merituuli Saikkonen

 

Journalistin ohjeiden kohdat, joihin viittaan:

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

8. Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

 

Tausta


Suomessa on 1980-luvun lopulta harjoitettu feminististä perheväkivaltatutkimusta ja politiikkaa, jota nykytiedon valossa voidaan pitää lähinnä uskonnolliseen toimintaan verrattavana toimintana kuin vakavasti otettavana tieteenä. Uskonnollisesta toiminnasta poiketen feminismin uskon perusolettamat voidaan osoittaa valheellisiksi.


Toiminta käynnistyi varsinaisesti Usko-, Toivo-, Hakkaus (UHT) kyselytutkimuksella. Tuo naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kartoittava ”tutkimus” toteutettiin siten, että kysymyksiä esitettiin vain naisille ja lähes kaikki miehen koskaan naiseen kohdistama epämiellyttävä käytös tilastoitiin väkivallaksi ja näin saatiin järjettömiä lukuja, jotka käytännössä kaikki merkittävät tiedotusvälineet painoivat sivuilleen täysin kritiikittä.

Usko-, Toivo-, Hakkaus kyselytutkimuksen rahoituksesta Leena Ruusuvuori on julkisesti kiitellyt Tarja Halosta. Tämän ”tutkimuksen” jälkeen Suomessa on yhteiskunnan varoin rahoitettu lukuisa joukko ”tutkimuksia”, joissa kansalaiset on jaettu syntyperäisen ominaisuuden perusteella hyviin ja pahoihin jo lähtökohtaisesti. Kaiken tuotetun roskan ovat kaikki merkittävät uutisen välittäjät Suomessa uutisoineet täysin kritiikittömästi.


Esimerkiksi tilanne jossa nainen yrittää lyödä miestään keittiöveitsellä ja mies henkensä pitimiksi tarttuu naisen käteen, vääntää veitsen pois ja pakenee paikalta tilastoidaan UTH-typpisessä tutkimuksessa siten, että vain mies tilastoituu väkivaltaiseksi, koska on naiseen kiinni tarttunut.

Merituulen sepustus

Jutussa otsikoidaan ”Väkivalta siirtyy isältä pojalle”. Samoin jutusta saa kuvan, että lapsiin kohdistuva väkivalta olisi lähinnä miesten vastuulla. Miten asia todellisuudessa onkaan? Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta päävastuun kantavat lasten äidit ja vieläpä painottuen siten, että mitä vakavampi on teko, niin sitä todennäköisemmin tekijä on lapsen oma äiti. Lapsen nähdessä väkivaltaa kotona on väkivallan uhrina yleimmin toinen lapsi ja isäkin on uhrina lähes yhtä usein kuin äiti. Lähteinä Poliisiammattikorkekoulun lapsiuhritutkimus, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen perheväkivaltaselvitys ja lääninoikeuslääkäri Kari Karkolan kuolinsyyselvitykset.

Väitöskirjasta Family predictors of severe mental disorders and criminality in the Northern Finland 1966 Birth Cohort sekä The Lancetissa julkaistun artikkelin mukaan poikalapsi syyllistyy aikuisena kahdeksan kertaa todennäköisemmin vankeusrangaistuksen tuottavaan väkivallantekoon, jos hänen lapsuudestaan puuttuu isä. Sellaisilla pojilla, joidan elämästä isä on puuttunut jo syntymästä on riski sekä väkivaltaiseen että itsetuhoiseen käytökseen kaikista korkein.Aiheutettu vahinko


Poliitinen motiovaatio on syntynyt feministisestä ideologiasta, joka jakaa ihmiset syntyperäisen ominaisuuden perusteella jo lähtökohtaisesti hyviin ja pahoihin. Poliittisen motivaation seurauksena rahaa on jaettu tutkimustoimintaan, joka on eetisesti yhtä heikolla pohjalla kuin natsien rotututkimukset. Vallan vahtikoira on kritiikittömästi kaiken roskan kansalle syöttänyt. Toiminnan seurauksena mm. lapsi Suomessa määrätään mieluummin väkivaltaisen äitinsä kuin vastuuntuntoisen isänsä hoivaan. Myös alla kuvatut lapset olisivat elossa, jos viranomaiskoneisto ei olisi ollut systemaattisen aivopesun kohteena.


Porvoossa oli Helena Ewaldsin masinoima perheväkivallan vastainen kampanja, jossa maan tavan mukaan 100 % huomiosta kiinnitettiin siihen, kun isä lyö äitiä ja suljettiin silmät todellisuudelta. Kampanjan kuluessa yksi äiti ampui koko perheensä sänkyihinsä ja toiselta oli eläinsuojelu hakenut koirat pois, mutta äiti sai pitää ja polttaa elävältä kaksi lastaan.


Karkkilassa oli äiti ollut epäiltynä yhden lapsensa polttomurhasta ja toisen lapsensa myrkyttämisestä. Talossa oli ollut epäilyttäviä palon alkuja ja naapurit valittivat viranomaisille, että äiti uhkaa polttaa lapsensa elävältä. Lapset pelkäsivät hysteerisesti tulta. Näistä lähtökohdista äiti sai pitää ja puukottaa sekä polttaa vielä kaksi lasta lisää. Tapahtumista ei ole haettu vastuuseen ainuttakaan viranomaista ja Karkkilan lastensuojelukin keskittyi pahoittelemaan, että ei ollut enempää osannut äitiä tukea vanhemmuudessaan.


Lisäksi esimerkiksi Suomen valtiolta YK:n edellyttämät lapsen oikeuksien valvontaraportit on viime vuosina ideologisista syistä työnnetty täyteen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, vaikka todellisuudessa lapsen suurin terveysuhka on juuri hänen oma äitinsä, eikä raportin pitäisi edes kattaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa teemana.


Lisäksi maassa myös syntyy vuosittain yli 600 päihdevaurioista lasta, koska mitään lakiin perustuvaa suojaa ei lapsella ole ennen syntymäänsä, vaikka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen alkuperäisversio selkeästi sitä edellyttää. http://www.lapsenoikeus.info/KANTELU-OIKEUSKANSLERILLE-lapsen-oikeuksien-sopimuksen-suomennoksesta.html


Tietoisena siitä, että tämäkään valitus ei tule johtamaan mihinkään koska näistä kysymyksistä valittaminen rikollisesa tilassa olevassa valtiossa on yhtä tehokasta kuin jos valittaisi natsihallinnolle juutalaisten kohtelusta.


.....Tarkkonen


.