LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
7.9.2007


----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 9:28 PM
Subject: LIITE KANTELUUNI OIKEUSKANSLERILLEi - YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta, sekä tämän aiheuttamista seurauksista - Fw: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:

 

Antti Heiskala

7.9.2007

www.lapsenoikeus.info


 

OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO
(09) 16001
(09) 160 23950
kirjaamo@okv.fi 
 
KANTELU OIKEUSKANSLERILLE
   LIITE KANTELUUNI   /

                          

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista suomennoksen johdosta,sekä  tämän aiheuttamista  seurauksista

                                           

       

 

 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 8:55 PM
Subject: Fw: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:
 
 
Ystävällisiä terveisiä Helsigin Sanomien toimitukselle!
 
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info
0440111050
 
 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: hannele.valkeeniemi@yle.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 3:58 PM
Subject: Fw: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:

 
Tervehdys!
 
Sain tiedon, että sinä vastaat tällä hetkellä Silminnäkijästä, joten käännän sinulle tämän postin.
 
ystävällisin terveisin
antti heiskala
 
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info
0440111050
 
 
 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: paivi.hirvela@om.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; hannele.varsa@stm.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; Tomi Timperi ; liisa.hyssala@stm.fi ; ben.zyskowicz@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 3:42 PM
Subject: Fw: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:

 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: matti.virtanen@yle.fi ; kari.mokko@yle.fi ; paivi.istala@yle.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 3:38 PM
Subject: Fw: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:

 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: esa.uusi-kakkuri@poliisi.fi
Cc: tuija.brax@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.tarkkonen@gmail.com ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; jouni.varanka@stm.fi ; pirkko.makinen@stm.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 3:26 PM
Subject: Muutama valtiollisen "valvovan" elimen väkivaltatutkimukseen liittyvä tiedote: -Fw:

Antti Heiskala
7.9.2007
www.lapsenoikeus.info
antti.heiskala@lapsenoikeus.info
0440111058
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei,
 
 
 alla muutama valtiollisen "valvovan" elimen ja niiden kanssa yhteistyötä tekevien tahojen tiedote:
 
 
 
 
 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
 
 
 alla suora lainaus Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sivuilta: TANE toteaa:

 

"Asia

Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausuntoHyväksytty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2/2005 29.4.2005."


".... Lopputuloksena voi olla uhrin kuolema, tai tekijän kuolema, sillä tutkitusti miehensä taposta tai murhasta tuomitut naiset ovat pääosin pitkän parisuhdeväkivallan uhreja.

Seuraavaan on tehtävänannon mukaisesti listattu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan priorisoimat teemat koskien kansallista ohjelmaa väkivallan vähentämiseksi.

1 Naisuhritutkimus

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan 1997 tehdyn uhritutkimuksen uusiminen vuonna 2005. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta korostaa tämän uhritutkimuksen toteuttamisen tärkeyttä. Kansainväliseen naisuhritutkimukseen osallistumista pidetään myös tärkeänä, mutta kansallinen tutkimus tulee priorisoida.

2 Uhrin syyllistäminen

TANE toteaa, että uhrin syyllistäminen ei ole hyväksyttävää.... "


 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
 
 
 


VÄKIVALTATUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ TIEDOTTEITA:

 
 
suorat lainaukset alkavat:
 


TIEDOTE
Vihreät Naiset ry
Gröna Kvinnorna rf
The Green Women’s Association
Julkaisuvapaa 12.2.2004

Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vihreät Naiset ry on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Vihreät Naiset ry muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Lähisuhteissa tapahtuvasta fyysisestä väkivallasta noin 90 prosentissa väkivallan tekijä on mies, noin 10 prosentissa nainen.

Vihreät Naiset ry:n mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan. Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat naisjärjestöjen yhteisen käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vihreät Naiset ry muistuttaa tärkeästä erosta rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa, eikä aggressiivista käytöstä ja fyysistä väkivaltaa voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistama väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne). Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Vihreät Naiset ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA:
Pääsihteeri Elina Hatakka, 050 586 5729.....................................................................................................Vasemmistonaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Vasemmistonaisten hallitus on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntän Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa-hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen. - RAY:n tukeman hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös naisten henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Vasemmistonaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle - omalla lohkollaan korvaamattoman arvokasta työtä tekevälle - Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla ne lasten äidit, jotka ovat lasten isien väkivallan kohteina ovat Vasemmistonaisten käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Vasemmistonaiset haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. On hyvä, että rahoitusta ohjataan tulevaisuudessa myös henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen ja ehkäisyyn, lähtökohdaksi on otettava kuitenkin molemmat sukupuolet. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan ydin on edelleen miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti uhreille, eli pääsääntöisesti naisille, suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta.

Lisätietoja: Naispoliittinen sihteeri Lena Paju 050 5911216 , sähköposti

Vasemmistonaisten hallitus - 16.2.2004


 

.......................................................................................................Suomen Keskustanaiset ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Suomen Keskustanaiset on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004-2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa. Keskustanaiset muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä nainen. Keskustanaisten mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat NYTKISin käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua. Suomen Keskustanaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille.

LISÄTIETOJA: Puheenjohtaja Susanna Haapoja, 050 – 511 3114
Järjestösihteeri Anni-Mari Perkkiö, 0400 – 700 608


Suomen Keskustanaiset ry:n hallitus Helsingissä 7.2.2004:
 

....................................................................................................
 


TIEDOTE 12.2.2004

Naisjärjestöjen Keskusliitto ihmettelee RAY:n avustusten jakoa

Naisjärjestöjen Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota uuden, naisten aggressiota käsittelevän hankkeen laajamittaiseen tukemiseen. RAY on alustavasti myöntänyt Naisen aggressio läheisissä ihmissuhteissa –hankkeelle (2004 - 2008) 430.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa naisten fyysisen väkivallan lisäksi myös henkistä ja seksuaalista väkivaltaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisin maa. Suomalaisen lähisuhdeväkivallan suurin ongelma on miesten naisiin kohdistama fyysinen väkivalta. Fyysinen väkivalta on laissa määritelty rikokseksi. Tilastokeskuksen tekemä kansallinen kyselytutkimus vuodelta 1998 osoitti muun muassa, että joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Vuositasolla tämä tarkoittaa 90 000 naista. Noin 90 prosentissa lähisuhteissa tapahtuvan fyysisen väkivallan tekijä on mies ja noin 10:ssä prosentissa nainen.

Keskusliiton mielestä on outoa, että RAY tukee laajasti sellaista väkivallan ehkäisytyötä, joka ei kohdistu em. suomalaisen väkivallan perusongelmaan, vaan ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoida merkittäviä summia lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn suunnatuista varoista valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle, Ensi- ja turvakotien liitolle (ETU). Lasten suojelun rinnalla lasten äidit, jotka ovat useimmiten lasten isien väkivallan kohteina, ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton käsityksen mukaan ensisijainen väkivallalta turvaamisen kohde. Naisten suojelu on parasta lasten suojelua.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa myös korostaa tärkeää eroa rikokseksi määritellyn fyysisen väkivallan ja muun väkivallan välillä. Aggressiivinen käytös ei oikeuta fyysistä väkivaltaa missään tilanteessa eikä niitä voi rinnastaa toistensa vastapuoliksi. Mikäli RAY pitää tärkeänä ohjata tulevaisuudessa varoja henkisen väkivallan ja aggressiivisen käytöksen systemaattiseen kartoittamiseen, lähtökohdaksi on otettava suomalaisen väkivallan perusongelma: miesten naisiin kohdistuvasta väkivalta eikä naisten miehiin kohdistama väkivalta. Lyöntien välillä myös mies käyttää henkistä väkivaltaa (uhkailua, pelottelua, kiristystä, manipulointia, haukkumista, taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä kontrollointia jne.). Fyysinen väkivalta aiheuttaa lisäksi aina henkisiä seurauksia. Aggressiivinen käytös ilman fyysisen väkivallan ulottuvuutta ei ole Suomessa yksinomaan naisten ongelma eikä myöskään rikos.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että avustuksista päätettäessä kohdistetaan huomio erityisesti naisille suunnattuihin palveluihin, joita tarjotaan myös perheettömille, lapsettomille ja vammais- ja maahanmuuttajanaisille. Uhrien turvallisuuden takaaminen tulee olla palvelujen peruslähtökohta

 
 
suorat lainaukset loppuvat

..........................................................
 
 
 
 
Tälle lapsen turvallisuuden, monissa tapauksissa jopa hengen vaarantavalle, lasten kohtaaman todellisuuden piilottavalle, salalailevalle linjalle antoivat tukensa monet muutkin vaikutusvaltaiset tahot, rikosylikonstaapeli Marja Vuennon minulle lähettämän tiedonannon mukaan mm. myös Kokoomusnaiset,  jota rikosylikonstaapeli Marja Vuento minulle lähettämässään kirjeessään paheksui vahvasti, ollessaan itse Kokoomuksen  ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa .

Tuota samaa yltä ilmenevää "asiantuntemusta" esittelemässä olivat myös mm. NYTKIS ja Naisasialiitto Unioni,
 
 
Kuinka ollakaan, NYTKIS  ja Naisjärjestöjen keskusliitto ovat TANE:n ainoat pysyvät "asiantuntijajäsenet".
 
 Eli koko tuo todellisuudessa lapsen turvallisuuden ja lapsen oikeudet  vaarantava operaatio oli mitä ilmeisimmin valtiollisen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ( TANE ) masinoima.
 
Presidentti Tarja Halosella puolestaan on hyvin läheiset suhteet mm. Naisjärjestöjen keskusliittoon ja Setaan, ja esimerkiksi hyvin hyvin asenteellinen, jopa sukupuolirasistinen, ja valheellisen kuvan suomalaisesta parisuhdeväkivallasta ja sen todellisuudesta antanut UTH  ( Uhri, Toivo , Hakkaus ) oli Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteerin Leena Ruusuvuoren mukaan nimenomaan juuri "Tarja Halosen ansiota".
 
 
 
Mielestäni olisi syytä laittaa tutkintaan koko tuon toiminnan laillisuus, josta yllä esittämäni on vain pieni näyte..
 
 
 
 
_________________________________________________
 
 
 
 
edelleen suora lainaus :
 
 
 

TANE TIEDOTTAA:YTL Jaana Kuusipalo:

MIKÄ ON SE TASA-ARVO, JOTA TASA-ARVOPOLITIIKKA TAVOITTELEE?


(Lyhennelmä alustuksesta)"
......
"Yhtäläisiin mahdollisuuksiin perustuva lainsäädäntö kohtelee ihmisiä tasapuolisesti vain niiden ominaisuuksien suhteen, jotka liitetään mieheen ja pitää naisten ”erityistarpeita” poikkeuksena. Naisnäkökulma kritisoi tätä ja politisoi henkilökohtaista, kuten naisiin kohdistuva väkivalta perheessä. Se toi tasa-arvopolitiikkaan myös positiiviset erityistoimet. Tasa-arvoa ei taata vain neutraalin lainsäädännön avulla, vaan antamalla naisille tasoitusta sillä vallitseva sukupuolihierarkia suosii miehiä."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: esa.uusi-kakkuri@poliisi.fi
Cc: .......... ; .......................
Sent: Friday, September 07, 2007 2:31 PM
Subject: Re:

Antti Heiskala
7.9.2007
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 Esa Uusi-Kakkuri hyvä,
 
 
Ymmärrän, että vaikka poliisin ensisijainen tehtävä onkin suojella ihmisiä rikoksilta, niin poliisin on kuitenkin  myös vältettävä lausuntoja jotka olisivat omiaan aiheuttamaan ihmisissä ylimitoitettua pelkoa ja hysteriaa. 
 
 Erään nyt näiden insuliinimurhatapausten yhteydessä julkisuudessa esiintyneen poliisin mukaan näissä hoitajien tekemissä insuliinimurhissa on kyse vain yksittäistapauksista. Muistutan kuitenkin, että näihin hoitajien tekemiin insuliinilla tapahtuneisiin murhiin on syyllistynyt jo ainakin 4 hoitajaa aivan viime vuosien aikana ; pahimmillaan saldo heidän teoistaan voi kasvaa jo lähelle 15 murhattua tai enemmän.  Nyt ei siis todellakaan ole  villaisen vähättelyn aika.
 
ystävällisesti
antti heiskala
 
 
 
 
 
                              ___________________________________________________________________________________________________________________________
liitteeksi muutamia huomioita:
 
 
 
 
 
 
Yhdysvaltain oikeusministeriö:


Lesbosuhteissa eniten parisuhdeväkivaltaaMuutama viikko sitten poliisi-TV esitti dokumentin, jossa tuli esille Suomessa aiemmin sukupuolipoliittisista syistä tarkoituksella pimitettyä tilastotietoa, dokumentti kertoi homosuhteiden väkivallasta ja niissä esiintyvistä raiskauksista.

Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkimuksen mukaan
40 %:ssa lesbosuhteista on väkivaltaa ja raiskauksia.

Tuossa ohjelmassa mainitut tilastot olivat siis Yhdysvaltain oikeusministeriön tekemät, ja niistä kävi ilmi, että kaikkein eniten parisuhdeväkivaltaa oli lesbosuhteissa, toiseksi eniten homosuhteissa ja vähiten ydinperheissä.
 
 
Tyypillisesti, nykyiselle suomalaiselle tiedonvälitykselle ja vastaavien viranomaisten julkisuuteen saattamiin lausuntoihin nähden, tuokin  tieto on täsmälleen päinvastaista kuin mitä meillä Suomessa etenkin valtiollisten "tasa-arvoelimien" toimesta julkisuuteen annetaan. Se miksi näin tapahtuu selviää  helposti, vain katsomalla noiden "tasa-arvo"viranomaisten sukupuolijakaumaa, joka sekin on ainakin moraalisella tasolla äärimmäisessä ristiriidassa sen lain kanssa jonka valvojiksi heidät on asetettu ( Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta )
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
Lehdistön osuutta:
 
 
 
 
 
 

Iloinen naispari

 
 
 


Iltalehti:
 6.9.2007 2:11


Vangitut hoitajat iloinen naispari
6.9.2007 2:11

Kehitysvammaisen leiriläisen myrkytyksestä vangitut, 51- ja 35-vuotiaat naishoitajat olivat työn ulkopuolella avoimesti parisuhteessa elävä naispari.Naapurit kuvailevat naisia aurinkoisiksi tuttavuuksiksi, jotka aina kyselivät pihamaalla ikäihmisiltä päivän vointia.

Naiset viettivät silloin tällöin iltaa paikallisessa karaokeravintolassa.

- Työskentelen kehitysvammaisten parissa, henkilökohtaisena avustajana. Harrastan käsitöitä ja lukemista ja karaokessa käyntiä (kuuntelen sujuvasti toisten laulua), nuorempi kirjoittaa Koulukaverit.comissa.

Vanhemmalla naisella lapsia

- Vanhempi heistä on täältä kotoisin ja ollut aiemmin naimisissa. Siitä liitosta on nyt jo aikuisia lapsia, jotka käyvät heidän kotonaan säännöllisesti kylässä, naapuri kertoo.

Avioliiton jälkeen 51-vuotias löysi itseään huomattavasti nuoremman, samaa sukupuolta olevan puolison.

- Eivät he koskaan salanneet elämäänsä, vaikka tämä on pieni paikkakunta. Kun hän toi nuorikkonsa tänne, hän kertoi meille naapureille aikeistaan esitellä tyttöystävänsä vihdoin anopille.

Kummallakin pitkä kokemus vammaistyöskentelystä

Anoppi on vanha ihminen ja jo niin huonossa kunnossa, että tarvitsee apua päivittäisissä askareissa.

Vangituista naisista toinen on koulutukseltaan lähihoitaja ja toisella on koulunkäyntiavustajan ja perhepäivähoitajan koulutus. Heillä kummallakin on pitkä kokemus vammaisten kanssa työskentelemisestä.

Lisää aiheesta torstain Iltalehdessä


SANNI GRAHN
sanni.grahn@iltalehti.fi
JUSSI MANSIKKAMAA


 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Antti Heiskala
4.9.2007
Alla allekirjoittaneen tekemin korostuksin toteutettu huomio lehtenne tai ainakin jutun kirjoittaneen toimittajan asenteesta:
 
 

Arvoisa Iltalehti  ja toimittaja Riina Jussila:

 

 

 "miltä PERHEENÄIDISTÄ tuntuu"

 
 
 
 
 
Hoitaja ei hae vapauteen
4.9.2007 0:37

Murhista epäillyn sairaanhoitajan kolmivuotias poika jatkaa vierailuja poliisivankilassa.

Kahdesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä epäilty sairaanhoitaja on reilun viikon ajan voinut hakea käräjäoikeudelta uusintakäsittelyä, jotta hän pääsisi vapaalle jalalle odottamaan poliisitutkinnan valmistumista. Naisen asianajajan, Jouni Hirsimäen mukaan pyyntöä ei kuitenkaan tulla esittämään ainakaan vähään aikaan.

- Realiteetit on tunnustettava. Tiedämme poliisin kannan asiaan ja sen, miten käräjäoikeudet yleensä suhtautuvat näihin pyyntöihin. Ei tässä kannata joka välissä päätään seinään lyödä, Hirsimäki toteaa suoraan.

Kolmivuotiaan poikalapsen äiti on nyt noin kuukauden kestäneen vankeutensa ajan kiistänyt jyrkästi kaikki syytökset. Uusintakäsittelystä onkin Hirsimäen mukaan keskusteltu naisen kanssa.

- Eihän sitä kukaan ole vangittuna mielellään päivääkään ylimääräistä, mutta nyt tilanne on tämä. Jokainen voi kuvitella, miltä perheenäidistä tuntuu olla seitsemän neliön betonikopissa kuukauden ajan.

Tapaamisia äidin pyyntöjen mukaan

Sairaanhoitajan kolmivuotias poika on yhä ainut perheenjäsen, joka saa käydä tapaamassa naista Tampereen poliisivankilan tiloissa. Tutkinnan tässä vaiheessa pojan lisäksi vain poliisit ja asianajaja saavat keskustella naisen kanssa.

- Käräjäoikeuden päätöksellä poika saa äitiään tavata. Hän on käynyt täällä epätasaisin väliajoin, lähinnä naisen pyyntöjen mukaan, kertoo jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Paavo Tuominen keskusrikospoliisin Tampereen yksiköstä.

Tuomisen mukaan sairaanhoitajaa on puhuteltu päivittäin, mutta virallisia kuulusteluja ei enää järjestetä joka päivä.

Lisää aiheesta tiistain Iltalehdessä

 
 
 
 
 
......................................................
 
 
ystävällisesti
 
antti heiskala
 
 
 
 
 

 
----- Original Message -----
From: antti heiskala
To: hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; Jyrki Tarkkonen ; heikki.sariola@lskl.fi
Sent: Monday, August 20, 2007 4:01 PM
Subject: Re: uutisia suomalaisesta naisesta - uutisia suomalaisesta mediasta ja järjestelmästä - ja median yhdestä silmästä

 
20.8.2007
Antti Heiskala
0440111058
 
 
 
 
 
Insuliinimurhat  ja  "naisviha"
 

Onkohan suomalaisista miehistä kertovista uutisista erikoisen kiinnostunut Helsingin Sanomat huomannut, että viime päivät olemme saaneet ihmetellä aivan uusia, entistä laajempia, ilmeisesti, naisvihan poistoyrityksiä, Nokian Ylöjärven suunnalla, ainakin mikäli "sukupuolitutkija" tohtori Sari Näreen aivoituksia on seuraaminen.

Minua alkoi kiinnostamaan, oikein toden teolla, mitä kuuluu sille toiselle insuliinilla murhanneelle sairaanhoitajanaiselle, sille joka murhasi tuoreen aviomiehensä, perintö silmissään kiiluen, tapaus josta oli mm. ohjelma TV:ssä muistaakseni Suomalaisia henkirikostapauksia - otsikolla. Kaipa hän sentään on jo saanut palata hellään hoivatyöhönsä?

 Tuo edellinen insuliinimurhajuttu oli koko valtakunnan "tutkimuksen" ja "tasa-arvopolitiikan" tasolla aivan uskomaton, olihan arvoisa "sukupuolitutkija" tohtori Sari Näre oikeudessa SYYTTÄMÄSSÄ SURMATTUA,  "naisvihasta"...

Sosiologi Sari Näre todisti oikeudessa, että murhattu oli hänen tutkimustensa mukaan ( kuoleman jälkeen tehty selvitys syytetyn haastattelun perusteella ) tyypillinen naisvihaaja. Syytetty ei syyllistynyt murhaan, vaan murhattu tappoi itsensä ja lavasti syylliseksi vaimonsa. Näin siis Sari Näre, joka on Suomen johtavia "tasa-arvotutkijoita", feministejä.

Tohtöörille on siis taas hommia, mutta se minua ihmetyttää, että oliko tämän Ylöjärven myrkyttäjähoitajan veljen vauvastakin kasvamassa naisvihaaja?  Nyt haluaisin kuulla arvostetun sukupuolitutkija tohtori Sari Näreen kannan asiaan. Miksei Hesarikin voisi selitellä asiaa taas tapansa mukaan.
 
 
 Median yhdestä silmästä
 
 
Tyypillistä ja järkyttävää muuten on, että ennen hedelmöitys"hoito"lain hyväksymistä naisten  väkivallasta, niin yksinhuoltajien lasten kohtaloista kuin naisten keskinäisestä, lesbosuhteissa tapahtuvasta väkivallasta vaiettiin järjestelmällisesti. Kieltäydyttiin edes sivuamasta sitä.  Myös pelokas sopulimainen mediamme vaikeni asian, aukottomasti.  Vasta kun oli  lainsäädännön kannalta liian myöhäistä YLE lähetti ohjelman joka sivusi asiaa, ja kertoi jotain mikä on täysin käänteistä sille "sateenkaaren" kirjon imelin värein maalaillulle kuvalle joka kansalle ja päättäjille päätettiin väkisin syöttää.

Virallinen "laaja kansalaiskeskustelu" oli pelkkää teatteria. Lesbosuhteet olivat sen mukaan yhtä hellyyttä ja lämpöä.
Lesboraiskauksista, väkivallasta lesbosuhteissa ei kuulunut sanakaan. . Lapselle ylivoimaisesti turvallisin perhemalli esitettiin pahimpana, ja huonoin parhaimpana, näin siis valtion ja sen siipien suojissa ja suojeluksessa toimivan lesbofeministisen sturmfurer-joukon toimesta.

Tässä maassa luodaan siis lakeja valheisiin ja pimittämiseen turvautuen, armaan presidenttimme vankkumattomalla tuella. Minkä se tekee tästä valtiosta? Roistovaltion.
 
 
ystävällisesti "uutisia suomalaisesta mediasta ja järjestelmästä"
antti heiskala
0440111058
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: antti heiskala
To: Jyrki Ta........n ; joanna.palmen@hs.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; heikki.sariola@lskl.fi
Sent: Saturday, August 11, 2007 7:49 PM
Subject: Re: uutisia suomalaisesta naisesta

Ilta-Sanomat kirjoittaa:
 
  ( korostukset allekirjoittaneen)

 

lainaus alkaa:

Lapsensurmaan voivat johtaa stressi ja liialliset odotukset

7.8.2007 18:33

 - On harvinaista, että nainen ottaa hengiltä yli 1-vuotiaan lapsensa, arvioi psykiatrian dosentti Hannu Lauerma, joka työskentelee Turussa ja Vantaalla toimivan Psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä.

Miehet ovat yleensä ottaen vastuussa sekä valtaosasta kaikista henkirikoksista että myös lasten surmista. Vastasyntyneiden väkivaltaiset kuolemat ovat poikkeus sääntöön, sillä niissä surmaaja on liki aina nainen.

Teot tapahtuvat usein ohimenevän, synnytyksen jälkeisen masennuksen kourissa.

Jos nainen surmaa vauvaikäistä vanhemman lapsen tai useampia lapsia, jopa 70 prosentissa tapauksista taustalla on vakava, mielisairauden asteinen tila.

 

            lainaus loppuu.

 

 

Kysymykseni: Miksi Ilta-Sanomat ja Hannu Lauerma noin sanovat, miksi?   Miksi, vaikka kylmistä tilastoista voi päätellä aivan toista, ks. seuraava:

 

 

 

LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA
 
 

Kuopio 08.11.2002 Kari Karkola,

lääninoikeuslääkäri, dos.

 

"Lapsen kuolemaan johtanut väkivalta:
 
lapsi ---------------------tekijä

lapsen ikä------ äiti------- isä--------muu
 
alle 1 v--------- 73 %------- 23 %-------4 %
 
1- 4 v ---------- 63 %------- 29 %-------8 %
 
5-14 v --------- 41 % -------53 % ------6 %"


 

 

 

Kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta
YHTEENLASKU

( puoliso- ja lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoa suhteutettuna saman mittaiseen ajanjaksoon )
"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista."( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )

- eli, kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana.Lisäätään tuohon sitten se mistä on virallisesti vaiettu:

"Ajanjaksolla (1.6.2002 - 31.12.2005 ) surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista (60 %) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän (36 %)isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa."   ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )


eli 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa .Suhteutetaan aviopuolisoiden surmat saman mittaiseen ajanjaksoon kuin lastenkin surmat ( 3,5 vuoteen )
39 / 3 vuotta = 45,5 / 3,5 vuotta
12 / 3 vuotta = 14 / 3,5 vuotta

lisätään saatuihin puolisosurmien suhdelukuun / 3,5 vuotta lasten surmat / 3,5 vuotta
45,5 + 9 = 54,5 / miehet ( suhdelukuja )
14 + 15 = 29 / naisettuon perusteella vastaisivat miehet 65 % kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta, naiset 35 % :sta.Ei taida olla ihan sitä mitä meille jatkuvasti virallisessakin tiedoituksessa opetetaan, sitä mitä sitten kuulutetaan aina ulkomaille asti, jopa ulkoministeriön voimin, onhan UM kunnostautunut muun muassa työntämällä muutaman viimeisen UM:n Lapsen oikeuksien valvontaraportin täyteen "Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa" ja "Naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa".

Sitä ei ulkoministeriön "valvonta"raportissa sitten muistettukaan mainita, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennos" on siellä UM:n nurkissa parhaillaan uudelleen suomennettavana - kun sain kuin sainkin Suomen Unicefin tuon "suomennoksen" pitkin hampain viimein UM:lle uudelleen suomennettavaksi lähettämään, sen jälkeen kun huomasivat, että olin kääntynyt asiassa myös jo kansainvälisen Unicefin puoleen. Ensin ilmoittivat täällä, etteivät he ryhtyisi mihinkään toimiin. Tästä asiasta ei tainnut UM Lapsen oikeuksien "valvonta" "raportissa" ollakaan sitten mitään mainintaa?


Tämä valtio- ja "asiantuntija"tasolla tapahtuva täydellinen lasten oikeuksilla pelleily on saatava loppumaan.

 

ystävällisesti
antti heiskala

 

PS. Jos aihepiiri kiinnostaa niin paljon lisää mukavaa luettavaa löytyy sivustolta  http://www.lapsenoikeus.info/

 

 

 


 

25.8.2007
Antti Heiskala
0440111058
 
muutamia laskemia:
Lapseen kohdistuvan väkivallan väitetystä "harvinaisuudesta"

- suhteutettuna muuhun perheväkivaltaan.
"harvinaista" - kuten mm.profeministimiehet
ja Hannu Lauerma, näihin asioihin suhtautumisessaan
rikollista asennetta lähestyen, väittävät. 
 

 
 
ensin tuttu posti koskien tilastoja, alustukseksi :
 

Kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta


YHTEENLASKU

( puoliso- ja lapsiin kohdistuvan väkivallan tilastoa suhteutettuna saman mittaiseen ajanjaksoon )"Vuonna 2003 kuoli 13 naista aviomiehensä surmaamana ja 5 miestä aviovaimonsa surmaamana, 2004 4 miestä ja 15 naista, 2005 3 miestä 11 naista." - ( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )

eli, kolmen vuoden aikana kuoli siis 39 naista ja 12 miestä aviopuolisonsa tappamana.


Lisätään tuohon sitten se mistä on virallisesti vaiettu:

"Ajanjaksolla (1.6.2002 - 31.12.2005 ) surmattiin kaksikymmentäviisi alle 15-vuotiasta lasta, neljätoista poikaa ja yksitoista tyttöä. Heistä viisitoista (60 %) oli joutunut äitinsä ja yhdeksän (36 %)isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-iskussa."

( lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos )

- eli 3,5 vuoden aikana äiti tappoi lapsensa 15 tapauksessa, isä 9 tapauksessa .


Suhteutetaan aviopuolisoiden surmat saman mittaiseen ajanjaksoon kuin lastenkin surmat ( 3,5 vuoteen )
39 / 3 vuotta = 45,5 / 3,5 vuotta
12 / 3 vuotta = 14 / 3,5 vuotta

lisätään saatuihin puolisosurmien suhdelukuun / 3,5 vuotta lasten surmat / 3,5 vuotta
45,5 + 9 = 54,5 / miehet ( suhdelukuja )
14 + 15 = 29 / naisettuon perusteella vastaisivat miehet 65 % kuolemaan johtaneesta perheväkivallasta, naiset 35 % :sta.


 

________________________


 
 
sitten  uuteen asiaan:
 


Säännönmukaisesti äitien/naisten suorittamia lastensurmia vähätellään ja selitellään mm. sillä, että he käyttävät enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen.

- vai niin,

mutta jos aika on ratkaiseva asia tässä kysymyksessä, niin suhteutetaanpas lapsuuden pituus ja aikuisuuden pituus ja vertaillaan lukuja sen jälkeen.

Tulokseksi taitaakin tulla se, että perheväkivallan kohdalla yleisin kuolemaan johtanut tapahtuma suhteutettuna ikäjaksojen mitalla on äidin suorittama lapsensurma
.Lapsuus: syntymästä - 14 vuotta vanhaksi - ajanjakso siis  = 14 vuotta


Aikuisuus: suomalaisten keskimääräinen elinikä, oletetaan se 78:ksi vuodeksi, josta aikuisuus 78 - 14  = 64 vuotta.


suhdeluku:  joka on otettava kertoimeksi tapahtumien todennäköisyyttä arvioitaessa on siis 14 vuotta / 64 vuotta
 ( tai siis toisinpäin 64/ 14 ) 
 
 -eli,  aikuisuus on  ( tällä keskimääräisen eliniän oletuksella )   ( 64 / 14 )
 
 = 4,57 kertaa pitempi ajanjakso kuin lapsuus.


Eli, jotta aikuisuus ja lapsuus olisivat vaarallisuutensa suhteen samalla viivalla tulisi aikuisten surmia olla 4,57 kertaa se mikä lapsia surmataan.

yksityiskohtana, kun ( piiloteltuja ) lapsen äidin tekemiä surmia oli tuon yllä olevan tilaston mukaan vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 4,29 vuodessa, vastaa se lapsuuden mittaan ( 14v ) ja aikuisuuden mittaan suhteutettuna (64 v ) ( 4,29 x 4,57 ) 19,6 ikuisiällä tehtyä surmaa, aikajakson mittaan nähden.asian vakavuus huomioon ottaen,"eräitä tahoja", suhtautumisestaan näihin asioihin johtuen, ei tipan tippaa kunnioittaen,
 
ystävällisesti

antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 virkamiehen / tutkijan vastuu toiminnastaan
- ja kuinka hän sen kantaa, tulee kantamaan ...
 
 
 Kun


viranomainen, virkamies vain yrittää vaikeuttaa totuuden julki tulemista,
 

Kun viranomainen, virkamies antaa todellisuudesta väärää todistustaLainaus Aamulehden palstalta, jonne nimimerkki A.Dworkin oli poiminut tämän alla oleva kiinnostavan artikkelin:
 
_________________________________________________________________________________________
nimimerkki : A.Dworkin kirjoittaa:
 
 
 Miehet asialla - homososiaaliset Jokinen & Varanka kertoo

Lähetetty: 24.8.2007 20:59
 
 
 

Miehet asialla


Julkaistu: 11.10.2002 Nyt-liitteessä

Anu Silfverberg

helsingin sanomatMiehetkin puhuvat tasa-arvosta. Mitä he tahtovat?


Tasa-arvo on sana, josta tulevat mieleen naiset. Naiset ajavat tasa-arvoa, jotta saisivat sitä. Miehiä tasa-arvokeskustelussa on vähemmän, mutta heitä on. Mitä suomalainen miesliike haluaa?


"Miesliike on väärä sana", sanoo miestutkija Arto Jokinen. "Siihen kuuluvat kaikki näiden miesten asioiden ympärillä pyörivät ihmiset, mutta liikkeestä ei voida puhua. Enemmän se on sellainen... hässäkkä."

Hässäkässä ovat mukana muun muassa Tanen (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) mies-jaosto, Miessakit ry sekä feminismiä tukevat miesryhmät kuten Profeministimiehet. Yliopistoissa tehdään kriittistä miestutkimusta, jonka tekijät ottavat osaa keskusteluun.


Väkivaltaa tutkiva Jokinen kuuluu itse viimeksi mainittuun ryhmään.
Hän keskustelee tänä viikonloppuna tasa-arvosta Tampereen miespäivien paneelissa. Keskustelua johtaa Jouni Varanka, joka on seurannut tasa-arvokeskustelua Tanen miesjaoston sihteerin paikalta.

"Suomessa miesten ja tasa-arvopolitiikan yhteydessä käytävä keskustelu koskee paljolti perhettä ja isyyttä", Varanka kertoo.

"Aktiivinen isyys on alue, jossa ei nähdä negatiivisia seurauksia kellekään. Sen tukeminen yhdistää feministit ja miesten etuja ajavat tahot."

Tanekin on julkaissut tiedotteen isyysvapaan käytöstä. Varangan mukaan isyystematiikka on oiva peruste miehille kiinnostua tasa-arvosta.

"Toisaalta isyyttä korostavassa keskustelussa on vaara, että sivuutetaan homo- ja lesbovanhemmat perhepolitiikan kentältä", hän muistuttaa.

Isyyden lisäksi tasa-arvoon liittyy ikävämpiä asioita, kuten palkkasyrjintä ja väkivalta. Niistä keskustellaan Varangan mielestä julkisuudessa liian vähän.

"Kesän raiskauskeskustelussa toisteltiin vain, mitä naiset voivat tehdä, vaikka raiskaus kyllä liittyy miehiin olennaisesti."

Puhumattomuus liittyy Varangan mukaan siihen, että varotaan syyllistämästä miehiä. "Se miesten reaktio, että 'olenko minä muka syyllinen siihen, että naisia on ennen sorrettu', on mielestäni väärä. Syyllisyydentunto - tai vastuu - herättää siihen, että ennen on tehty väärin ja jos minä en puutu asioihin nyt, olen vastuussa siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu."

Varanka on ollut mukana profeministisessä miesliikkeessä, opiskellut naistutkimusta ja työskennellyt Tanessa. Aika paljon tasa-arvoa. Miksi?

"Aika usein taustalla on feministisesti ajatteleva nainen. Mullakin on kumppani, jonka kanssa olen puhunut."

Myös läheisen naisen kohtaama raaka väkivalta pysäytti. Lopulta Varanka lähti mukaan seksismiä ja väkivaltaa vastustavaan mielenosoitukseen: "Tuntui, että siinä on nyt ehkä pieni mahdollisuus muuttaa jotain. Ja että se on myös velvollisuus."

Mielenosoituksen järjesti Profeministimiehet-niminen ryhmä, joka toimii väkivallan ja arkipäivän seksismin vastustamisen parissa. Paikan päällä Varankaa odotti näky, johon on silloin tällöin voinut törmätä Kiasman edessä: joukko miehiä seisoo kylttiensä kanssa sanaakaan sanomatta. Monia hiljaiset mielenosoitukset ärsyttävät, ne ovat päässeet iltapäivälehtien kolumneihinkin: minkä hiton takia äijät seisovat tuppisuuna lumihangessa?

Siksi, että yleensä julkisuudessa juuri miehet ovat äänessä, Varanka vastaa. Toisaalta ärsyyntyjien mielipidettä ei luultavasti muuttaisi se, jos miehet elämöisivät kovaan ääneen.

Varankakin kutsuu itseään profeministiksi, ei feministiksi. "Miehellä ei voi olla naisen kokemusta; emme halua ottaa haltuun feminismiä. Ja samalla nimi alleviivaa, että miehetkin voivat kannattaa feminismiä."


Termi ei ole ryhmän patentti, vaan sitä käyttävät itsestään monet tasa-arvoa kannattavat miehet. Ulkomailla profeministinen miesliike on paljon laajempi, ja Suomessakin suuri osa aktiiveista on ulkomaalaisia.

Myös miesaktivisti Bert Bjarland nimeää aatteensa profeministiseksi. Hän liittyi ensimmäiseen miesryhmäänsä jo 1970-luvun puolivälissä, jolloin maassa toimi pieniä, useimmiten ruotsinkielisiä miesryhmiä. Niissä puhuttiin perinteisestä miehen roolista ja tasa-arvopyrkimyksistä. Bjarland vetää keskusteluryhmää edelleen, koska sellaisen tarve ei ole hänestä vähentynyt: "Suomalaista miehen roolia pitäisi analysoida ja tiedostaa, mitä se sisältää; onko valinnanvaraa. Nyt sitä luullaan jotenkin luonnolliseksi."


Muutama vuosi sitten hän käynnisti Suomessa kansainvälistä White Ribbon -liikettä, joka vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Sukupuolittunut väkivalta onkin teema, joka löytyy kaikkien miesaktivistien asialistalta.
Miksi juuri väkivalta, miksei vaikka palkkakuilu?

Bjarlandin mukaan väkivalta on olennainen tasa-arvokysymys, koska vaiennetulla väkivallalla "pidetään naisia kurissa" ja ylläpidetään epätasa-arvoista maailmaa. "Ainoa tapa lopettaa se on lakata vaikenemasta."Tasa-arvoaajavat miehet vaikuttavat yksimielisiltä ainakin kahdesta asiasta: väkivalta on ongelma, ja keskustelua tarvitaan.

Riitasointujakin esiintyy.

Viime keväänä Tane järjesti keskustelutilaisuuden otsikolla Miesten rooli tasa-arvossa ja feminismissä. Paneelikeskusteluun osallistui Varangan, Jokisen ja Bjarlandin lisäksi muun muassa Miessakit ry:n puheenjohtaja Matti Rimpelä. Keskustelun argumentit jakautuivat nopeasti kahtia naisasiaan ja miesasiaan.


Rimpelä syytti "naisten hyvinvointimonopolia" miesten huonovointisuudesta. Jotkut yleisössä istuneet Miessakkien jäsenet nimittivät feminismiä miesvihaksi ja profeministejä feministien hännystelijöiksi.


Keskustelun jälkeen Bert Bjarland kirjoitti avoimen kirjeen, jossa hän tivasi Miessakkien suhdetta tasa-arvoon ja naisliikkeeseen. Uusi väittely lähti nopeasti käyntiin sähköpostilistalla ja Miessakkien Urho-lehden sivuilla.

Arto Jokinen sanoo vähän "kyllääntyneensä" koko mieskeskusteluun.

"Ei voida sanoa, että se olisi varsinaisesti naisia vastaan, mutta käsitykset ovat hirveän stereotyyppisiä ja perustuvat tietämättömyyteen. Tuntuu, että siellä vain hakkaa päätään seinään."

Miesliikettä vaivaa sama kuin naisliikettä: feminismistä puhuvat ovat usein akateemisesti koulutettuja, ja vastakkainasettelu "tavallisten" ihmisten ja akateemikkojen välillä syntyy helposti. Jokinen muistuttaa, että monilla miehillä on myös hyvin aito kokemus, että heillä ei ole valtaa. Syrjäytyneelle ja työttömälle 20 prosentin palkkaero ei ole konkreettinen asia.

"Toisaalta ei ole mikään ihme, että miehet torjuvat tasa-arvopuheen", Jokinen sanoo. "Se ei ole miehille asia, jossa yhtälailla saadaan ja menetetään."

Miessakkien Matti Rimpelän mukaan Miessakeissa pohditaan paljon tasa-arvoa, ja erityisesti miesnäkökulmasta.

"Olemme käsitelleet esimerkiksi perheväkivaltaa miesnäkökulmasta. Tarjoamme apua niille miehille, jotka ovat ajautuneet tähän ongelmaan."

Järjestössä on pienryhmätoimintaa, jossa velkaantuneet ja eronneet miehet keskustelevat. Isäryhmää puuhataan.
Rimpeläkin viittaa isyyskysymykseen: miesten vanhemmuutta vähätellään joka tasolla.

Rimpelän mukaan tällä hetkellä ajankohtainen ongelma on naisten hyvinvointimonopoli, joka kattaa kaikki sivistys- ja sosiaalipalvelut.

"Hyvinvointipalveluissa enemmistö toimijoista on naisia. Vaikka naiset kärsivät enemmän, miksi miehet kuolevat nuorempina?
Olen päätynyt pohdiskeluun, että naisten oireisuus on terveyden merkki. Kun naiset raportoivat enemmän oireita, se ei merkitse, että naiset voivat huonommin, vaan he kuulevat mielensä ja elimistönsä viestit."

Jouni Varanka sanoo, että miesten syrjäytyminen ja isyyden sivuuttaminen ovat oikeita ongelmia. Hän suhtautuu asiaan kuitenkin varovaisesti: "Miehillä on luokkana tai ryhmänä paljon etuoikeuksia ja valtaa suhteessa naisiin. On hyvin ongelmallista, jos se sivuutetaan ja tasa-arvoretoriikkaa käyttäen vaaditaan miehille 'sorrettuna sukupuolena' tasa-arvoa. Naisia sorretaan tässä yhteiskunnassa miehiä monin tavoin enemmän."


Keväällä alkanut keskustelu tasa-arvosta jatkuu viikonloppuna Tampereen miespäivillä, missä Matti Rimpelä, Arto Jokinen ja Jouni Varanka istuvat taas samaan paneelipöytään.

"Sukupuoleen liittyvistä asioista on vaikea puhua helposti ymmärrettävällä tavalla", Jokinen pohtii. "Sukupuoli on tavallaan hirveän ilmeinen, mutta kun se ei kuitenkaan ole."

---

Varanka tosiaankin on seurannut keskustelua, mutta ei sitten muuta olekaan tehnyt, mitän nyt vähän joka väliin tiedottaa ja puhuu miesten väkivallasta naisia kohtaan. Siinä meillä oikein profeministimies, jonka vastuulle Tasa-arvoyksikössä irvokkaasti kuuluu miehiin ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Voi helevata sentään...
Varanka on ollut mukana profeministisessä miesliikkeessä, opiskellut naistutkimusta ja työskennellyt Tanessa. Aika paljon tasa-arvoa siis...voi jeesuksen kevät.

 ____________________________________________


sitten väliosa:Ajankohtaisen kakkosen 14.8.2007 lähetetyssä harvinaisen rehellisesti asiaan suhtautuvassa lähetyksessä esitettiin seuraavaa:


Alle 15-vuotiaiden lasten surmat 2002-2006:

Äidin surmaamia 18
Isän surmaamia 10

Muut tekijät 4
Alaikäinen veli 1aiheellinen huomio:

Olisipa kiinnostavaa nähdä kuinka puolestaan tuomiot näistä teoista jakautuivat, ja kuinka kauan rangaistuksia kärsittiin, jos ylipäänsä rankaistiin.


realismia:


On kuitenkin jo ennalta selvää, ettei tämä valtio tule tuollaista tutkimusta koskaan tekemään, vaan tämänkin asian tutkiminen jää yksityisten ihmisten harteille, ja viranomainen vain yrittää vaikeuttaa asiaa. Valtiolle syyllinen ja rangaistava on valmiiksi selvä.
 


Linkki tuohon Ajankohtaisen kakkosen lähetykseen: http://areena.yle.fi/toista?id=683836.

( Yllä olevan tilaston lähdettä ei mainittu, mutta se ovat selvästi linjassa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosien 2002 - 2005 tilastojen ja lääninoikeuslääkäri dosentti Kari Karkolan aiempien tilastojen kanssa )


______________________________________________________

Kysymys edellä esitetyn pohjalta:Kysymys virkatehtäviensä hoitamisesta kieltäytyvälle, ja itse asiassa tehtävänantoaan vastaa toimivalle "erikoistutkija" "projektipäällikkö" Jouni Varangalle:Haluan saada Jouni Varangan ja myös muiden TANE:n homososiaaliseen kerhoon kuuluvien miesten kommentin tämän kommenttini esittämään kokonaisuuteen.

Minusta ainakin Jouni Varangan on jo virkansa puolesta PAKKO vastata kysymykseeni. Vaadin, että hän/he tekevät sen julkisesti, ja valottavat siinä omaa osuuttaan yllä ilmenevään. 


antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 
PS:  Mikäli Jouni Varanka ei itse ymmärrä erota tehtävistään, on hänet syytä välittömästi erottaa vuosikausia kestäneen  tehtävänantonsa vastaisen toiminnan johdosta ; virkatoiminnassa suoritetusta tahallisesta sukupuolisyrjinnästä ja siis tarkoituksellisten ja harkittujen vuosikausia kestaäneiden jatkettujen virkavirheiden johdosta.
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, August 23, 2007 10:43 PM
Subject: Re: uutisia suomalaisesta naisesta

23.8.2007
Antti Heiskala
0440111058
 
 
 
Pahempaa kuin Grimmin saduissa


Viitaten alla olevaan Jyrki T......... teille lähettämään postiin kysyn:  Kuka / ketkä vastaavat siitä, että tässä maassa lasten tilanne alkaa joiltain osin olla kauheampi kuin Grimmin saduissa.

Mikä on esimerkiksi maahamme juurrutetun valheellisen "sukupuolittuneen väkivallan" "tutkimuksen" ylipapittarien vastuu?  Mikä on esimerkiksi valtion palkkalistoilla "tasa-arvoviranomaisina" toimivien  -  ja siinä asemassa toisille viranomaisille ja mediaan vuodesta toiseen vääristelyä totuutta ( ja suoria valheita ) "sukupuolittuneesta" väkivallasta levittävien -  vastuu tällaisiin tapahtumiin joita alla oleva kirje käsittelee. Koska he sen vastuun kantavat?  Miten on mahdollista, että yhteiskunta maksaa tuollaisen  valheellisen, välinpitämättömän ja selkeästi syrjivän ( siis rikollisen ) kauheisiin seurauksiin johtavan toiminnan, ja lisää resursseja sellaiseen,  vuodesta toiseen? Miksi yksikään virallinen taho tässä maassa ei valvo näiden viranomaisten toimintaa, ei mieti heidän toimintansa seurauksia, ei edes reagoi silloin kun yksityiset kansalaiset heidän huomionsa näihin asioihin yrittävät kiinnittää?
 
Siltä vaikuttaa, etteivät viranomaiset ole enää vuosiin tässä maassa välittäneet koko tilanteesta, eivät toimintansa seurauksista, ei  tiukkua ristiin, media pitkälti samalla mallilla. Who cares.

Sinkkuäidille sulhanen.antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: J..............
Sent: Thursday, August 23, 2007 8:59 PM
Subject: Re: uutisia suomalaisesta naisesta

Alla tuore uutinen ja se mitä julkisuus jättää korrektisti kertomatta, kun tekijä on nainen:

 

 

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1426783

~~~
Lapsensa tukehduttanut äiti pakkohoitoon
23.8.2007 13:52, päivitetty 23.08. 16:50

Joensuun käräjäoikeus jätti tänään rangaistukseen tuomitsematta 30-vuotiaan naisen, joka surmasi 2-vuotiaan lapsensa Kiteellä viime joulukuussa. Syyttäjä vaati naiselle rangaistusta murhasta, mutta käräjäoikeus tulkitsi teon tapoksi.

Poikalapsi kuoli, kun äiti tunki lapsen kurkkuun kolme kangaskaistaletta.

Oikeuslääkärin todistuksen perusteella käräjäoikeus arvioi, että lapsi oli voinut menettää tajuntansa jo minuutissa.

Sen vuoksi teko ei ollut oikeuden mielestä erityisen julma tai raaka, mitä murhatuomio olisi edellyttänyt. Mielentilatutkimuksen mukaan nainen oli teon tehdessään syyntakeeton.

Vankilan sijasta nainen passitettiin tahdosta riippumattomaan mielenterveyshoitoon.

Yksinhuoltajaäiti ei kertonut teosta sanallakaan poliisikuulusteluissa eikä oikeudenkäyntien aikana.

Naisella on toinenkin lapsi, joka otettiin huostaan jo muutama vuosi sitten. Oikeudessa todistaneen sosiaalityöntekijän mukaan kaksivuotiaasta pidettiin hyvin huolta ja kaksikon arkielämä sujui.

 

Ja sitten tekotapa:

 

Lapsen kurkkuun oli laitettu asettimen kanssa tampooneja.

 

Toinen tekotapa:


Espoossa kesällä hukkuneet tytöt hukkuivat koska äiti makasi kännissä rannalla ja lapset hakivat äitinsä huomiota uhoamalla, että nyt he menevät uimaan. Tytöt eivät jaksaneet uida takaisin, takertuivat toisiinsa ja hukkuivat. Saamani tiedon mukaan äiti on Espoon kaupungin palveluksessa oleva viranomainen.

Jos media oikeasti kertoisi mitä maassa tapahtuu, niin näitä äitejä ei enää pidettäisi uhreina ja asioihin ehkäpä oikeasti puututtaisiin.

Onko Hesarin osalla niin, että olette kirjoittaneet niin monta vuotta paskaa, että todellisuudesta kirjoittaminen ei onnistu enää millään?


Jyrki T...................21.8.2007 Jyrki ................> kirjoitti:

Hei!

Päivän alla olevan uutisen mukaan nainen iski veitsen miehensä selkään siirtolapuutarhassa. Voisiko Hesari tehdä aiheesta jutun naisesta uhrinäkökulmasta? Esim. otsikolla "Nainen joutui itsepuolustukseksi lyömään veitsen miehensä selkään?"

Voisiko Hesari tehdä jutun suomalaisista sarjamurhaajista? Jos sarjamurhaksi lasketaan vähintään kolmen ihmisen tappaminen, niin jutun juurta tarjoaisi Sanna Sillanpää, lapsensa kaivoon hukuttanut nainen, Espoon tuore lastenmurha, ehkäpä Nokian hoitajatäti tai mahdollisesti ykkösenä Aileen Wuornos, joka telotettiin Yhdysvalloissa vuonna 2002 kuuden miehen murhista. Tuollaisella raivolla heteromiehiä murhannutta naista ei toista yhdysvaltojen rikoshistoria sitten tunnekaan. Kenellekään teistä tuskin yllätyksenä, että Aileen oli suomalaista sukujuurta ja Suomessa syntyneiden isovanhempiensa kasvattama, vai kuinka?

Ei. Hesari ei mitään tuollaista kirjoita. Hesari kirjoittaa naisiin ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja sulkee silmänsä uskollisesti toiselta puolelta todellisuutta. Sellainen on meidän Hesari. Mikä on Hesarin vastuu? Kohtuullista olisi laittaa lapsen ruumis toimittajan syliin ja kysyä "Miltä tuntuu pitää sylissäsi työsi konkreettista tulosta?" Tuollaista jälkeä syntyy, kun media sulkee silmänsä todellisuudelta ja antaa poliittisen koneiston suunnata yhteiskunnan väkivallan vastaiset resurssit vääristyneeseen tyyliin. Onko lehden feministisen linjan ylläpito oikeasti tärkeämpi kuin totuus ja lapsen elämä?

Ystävällisesti

Jyrki Tarkkonen

 

 

Vaimo iski veitsen miehensä selkään siirtolapuutarhassa
21.8.2007 12:55

54-vuotias nainen puukotti miestään selkään myöhään sunnuntai-iltana Ruskeasuon siirtolapuutarha-alueella Helsingissä. Pariskunta oli riidellyt juomisesta.

Riita kärjistyi hieman ennen puolta yötä siihen, että vaimo tuli mökistä veitsi kädessä ja iski sen pihalla olleen 64-vuotiaan miehen selkään.

Paikalla oli myös pariskunnan täysi-ikäinen lapsi.

Kuulusteluissa vaimo on kertonut, että hän ajatteli, että mies pitäisi tappaa. Vaimoa epäillään tapon yrityksestä.

Mies on sairaalahoidossa. Hän toipuu vammoistaan.

Puhtaasti onnellinen sattuma esti vakavamman vahingon syntymisen, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Rautaheimo Helsingin väkivaltarikosyksiköstä kertoi.11.8.2007 Jyrki .................. kirjoitti:

Hei!

Korjaus juttuun "Uutisia suomalaisesta naisesta"

Ruoskan kanssa riehunut nainen oli somalitaustainen. Minä en halua syyllistää suomalaisia naisia somalien teoista, kuten feministit uutisoivat ja syyllistivät suomalaista miestä, kun turkkilaistaustainen mies puukotti vaimonsa Hakaniemen torilla.

Suomalainen sukupuolifasismin yksi kulmakivi on 1998 julkaistu Usko-, Toivo, Hakkaus- kyselytutkimus, jossa todellisuus puolitettiin ja puolitetun todellisuuden perusteella tehtiin väestötason johtopäätöksiä. Mitä, jos tehtäisiin kyselytutkimus vastaavin periaattein arjalaisille ja kysyttäisiin samat kysymykset juutalaisista? "Onko juutalainen lähettänyt sinulle häiritsevän tekstiviestin?", "Onko juutalainen pankkiiri aiheuttanut sinulle vaikeuksia esim. raha-asioissa?" Sitten rinnastettaisiin kaikki häirintä väkivallaksi julkistettaisiin tilasto, että 28 % suomalaisista on kokenut väkivaltaa juutalaisten taholta.

UTH:n taustavaikuttajana oli muuten Tarja Halonen. Naisjärjestöjohtaja Leena Ruusuvuori on julkisesti kiitellyt Halosta ja todennut, että koko UTH:n rahoituksen takana oli nimenomaan Halosen toimet. Tuo tutkimus oli merkittävä osa sitä kampanjaa, jossa lastensuojelu on muutettu naistensuojeluksi. Tuossa ideologiassa lapsi kelpaa perheväkivallan uhriksikin ainoastaan kun lapsi näkee kun isä lyö äitiä. Äidin kaltoinkohdellessa lastaan pyritään asia salaamaan, sitä ei missään kyselytutkimuksissa kysytä ja jos se pääsee julkisuuteen, niin asia selitellään äidin väsymyksellä tms. ja siirretään vastuu äidin ja naiseuden ulkopuolelle.

Kannattaa muuten panna merkille, että kaikki keskeiset naisjärjestöt ja eduskunnan puolueiden naisjärjestöt vastustivat naisen väkivallan tutkimushankkeen rahoitusta jokin aika sitten ja lähes identtisellä kirjeellä. Minulta saa nuo kirjeet jos kiinnostaa.

Helsingin Sanomat on ollut myös ansiokkaasti mukana tukemassa feminististä maailmankuvaa. Tämän työn seurauksena lapsi ei äitinsä väkivallan uhrina yleensä saa sitä yhteiskunnan tukea, johon jo ihmisoikeussopimuksetkin meidät velvoittavat. Ei ole liioiteltua todeta, että myös Helsingin Sanomien toimituksen kädet on lapsen veressä. Tuo veri on sellaista, että maailmasta ei löydy sellaista suihkua, jolla tuo veri olisi pois pestävissä.

Historiallisesta vastuustanne ette pääse eroon, mutta tulevaisuudessa voitte muuttaa lehden linjaa. Tuollaisesta linjanmuutoksesta olisivat varmasti kiitollisia tulevaisuudessa monet lapset, jotka linjanmuutoksen seurauksena saisivat kasvaa aikuisiksi asti. Nyt on vallan vahtkoiran viimeistään herättävä ja tehtävä työnsä. Suomen lapset ansaitsevat sen.

Ystävällisesti

 Jyrki Tarkkonen

Espoo11.8.2007 Jyrki T.................................. > kirjoitti:
Hei!

Tässä vielä pari lisäystä juttuunne "uutisia suomalaisesta naisesta"

Ystävällisesti

Jyrki Tarkkonen

Nainen kuritti 10-vuotiasta tyttöä erittäin raa'alla ja julmalla tavalla yksityisasunnossa Kajaanissa. Nainen sitoi ensin puolustuskyvyttömän lapsen kädet ja jalat, minkä jälkeen hän kiinnitti vielä tytön käsistä kylpyhuoneen pyykinkuivaustelineeseen. Tämän jälkeen alkoi julma pahoinpitely. Kolmena yönä 37-vuotias nainen ruoski pikkutyttöä sähköjohdolla erittäin rajusti. Uhri sai kaikkiaan kaksikymmentä verta vuotavaa haavaa. Osa arvista on edelleen nähtävissä. Kajaanin käräjäoikeus tuomitsi eilen 37-vuotiaan naisen törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomittu joutuu korvaamaan uhrille pysyvästä kosmeettisesta haitasta 700 euroa. Käräjäoikeus piti pahoinpitelyä törkeänä ja lapsen ihmisarvoa halventavana. Olisikohan mies saanut vastaavasta rikoksesta ehdottoman vankeusrangaistuksen?


Lapsensa hylännyt äiti etsintäkuulutettiin 15.7.2006 07:16Espanjan poliisi on antanut etsintäkuulutuksen noin 35-vuotiaasta Aurinkorannikolla asuvasta suomalaisäidistä, joka hylkäsi pienet lapsensa.Viimeisin havainto naisesta on viime viikon alusta, kun poliisipartio havaitsi hänet kotinsa lähettyvillä Mijasin pikkukaupungissa. Huomattuaan poliisit hän pakeni paikalta.

IS 30.9.2006 "Nainen poltti miehensä"

Arvostettu mieslääkäri oli vuosia vaimonsa terrorin kohteena. Vaimo on myöntänyt, että mies ei lyönyt vaimoa kertaakaan 30 vuotta kestäneen avioliiton aikana. Nainen pahoinpiteli miestään lähes päivittäin. Muun muassa hakkaamalla koiran remmillä. Mies joutui useasti nukkumaan kylpyhuoneen lattialla, koska se oli ainut lukittava tila asunnossa. Nainen havaitsi kaupungilta tullessaan, että mies oli pienessä maistissa ja päätti, että nyt saa miehen juopottelu riittää. nainen ruiskutti tärpättiä miehen päälle ja sytytti tämän palamaan. Naisella itsellään oli veren alkoholipitoisuus kaksi promillea.

Tekonsa jälkeen nainen soitti heti hätäkeskukseen, mutta sanoi vain miehensä saaneen palovammoja liuottimesta, mutta ei maininnut mitään liekeistä. Hälytystä ei kirjattu kiireellisenä. ensihoitaja kertoo: "Eteisessä seisoi alasti pahoin palanut mies. En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mies oli sen näköinen, että hänen ei olisi pitänyt olla elossa, mutta hän puhui selkeästi ja käveli itse ambulanssiin. Myös vaimo käyttäytyi täysin rauhallisesti hän vain seisoi eteisessä ja odotti miehensä kanssa ambulanssia." mies kuoli vammoihinsa kaksi kuukautta myöhemmin.

Vaimoa syytetään taposta ja hän vastasi käräjäoikeudessa syyskuussa teostaan vapaalta jalalta. Syyttäjä Vilja Kutvosen mukaan teko ei osoita erityistä raakuutta eikä julmuutta, eikä murhasyyte ole tarpeellinen. Jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin nainen saa teostaan yhdyskuntapalvelua.

Olisiko mies vastannut vastaavasta teosta vapaalta jalalta?

Elinkautisvanki I. K:sta (tuomittu murhasta) esitettiin joitakin vuosia sitten dokumentti televisiossa, jossa näytettiin kuinka sosiaaliviranomaiset veivät lapset äitiään vankilaan tapaamaan, kun olivat liian vanhoja enää äiti-lapsi-osastolla äitinsä kanssa vankilassa lusimaan.

Samoin dokumentissa Musta kissa lumihangella esitetään kuinka miehensä taposta tuomittu nainen aloittaa elämäänsä vapaudessa lapsensa kanssa, joka on täysin tietämätön siitä, että äiti on tappanut hänen isänsä ja sosiaaliviranomaiset sekä lastenpsykiatrit tukevat tätä äitiä tässä vanhemmuudessa.

Samaan aikaan monet rehelliset ja kunnolliset työssä käyvät sekä akateemisesti koulutetut miehet eivät saa tavata lapsiaan - tämä, jos mikä on räikeä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien irvikuva, joka voi tapahtua vain ja ainoastaan Suomen kaltaisessa sivistymättömässä takapajulassa.


7.8.2007 Jyrki ...............................> kirjoitti:

Uutisia suomalaisesta naisesta

Kuukausiliitteessä julkaistiin viime numerossa otsikolla "uutisia suomalaisesta miehestä" juttu, jossa oli lueteltu suomalaisten miesten väkivallantekoja. Tasapuolisuuden vuoksi toivon, että julkaisette seuraavassa numerossa tämän jutun.

Kolme lasta on löytynyt surmattuina kerrostaloasunnosta Espoossa. Espoon poliisi löysi lapset kuolleina eilen päivällä Suvelassa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä lasten vuonna 1967 syntyneen äidin.

22-vuotias nainen vangittiin Raahen käräjäoikeuden päätöksellä epäiltynä todennäköisin syin tapon yrityksestä. Nainen oli jostain syystä raivostunut ja iskenyt vieressä istuvaa aviomiestään grillihaarukalla kaulaan. Mies selvisi puukotuksesta nipin napin, sillä grillihaarukan kaksi terävää kärkeä ohittivat kaulavaltimon niukasti molemmin puolin.

Isäänsä puukottanut tyttö sai jäädä vapaalle jalalle. Lohjan käräjäoikeus jätti isäänsä puukottaneen 16-vuotiaan tytön vangitsematta. Poliisi esitti nummelalaista tyttöä vangittavaksi perjantaina teon törkeyden perusteella. Tyttöä epäillään tapon yrityksestä.

Aviovaimo viilteli miehensä pahoin Kotkassa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kotkan käräjäoikeus vangitsi naisen eilen tapon yrityksestä epäiltynä.

Mies surmattiin teräaseella tiistai-iltana Nastolassa. Poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä naisen, jolla on aiemmin ollut seurustelusuhde surmatun kanssa. Uhri oli syntynyt vuonna 1964, ja pidätetty on vuoden nuorempi.

Varkaus. Lauantaiaamuna 53-vuotiasta miestä puukotettiin hengenvaarallisesti vatsaan ja selkään. Puukottaja oli 40-vuotias nainen. Puukotus tapahtui yksityisasunnossa, jossa oli paikalla neljä henkilöä.

22-vuotias nainen puukotti 24-vuotiasta kihlattuaan keskivartaloon Iisalmen keskustassa maanantai-iltana kuuden aikaan. Uhri vietiin lääkäri- ja pelastushelikopteri Ilmarilla suoraan leikkaukseen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Oulun käräjäoikeus määräsi tiistaina lapsensa hukuttaneen naisen mielentilatutkimukseen. Oikeuden mukaan nainen on syyllistynyt tekoon. Oikeus ei kuitenkaan vielä ratkaissut, onko kyseessä murha vai tappo.

Nainen iski sängyn päällä torkkunutta miestä rintaan keittiöveitsellä, jossa on 20 cm pitkä terä. Kainalon alapuolelle lähelle kainalokuoppaa osunut veitsi läpäisi kylkivälilihakset ja keuhkopussin, jonne virtasi 0,8 litraa verta.

Tamperelaisnainen sai puolitoista vuotta ehdollista vankeutta, koska hän yritti myrkyttää naispuolisen työtoverinsa Nokialla.

Vaimo kaatoi nukkuvan lääkärimiehensä päälle tärpättiä ja sytytti tuleen. Mies kuoli kahden kuukauden kuluttua vammoihinsa.  Vaimo sai vastata vapaalta jalalta, eikä teko osoittanut tuomioistuimen mukaan erityistä raakuutta eikä julmuutta.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina 41-vuotiaan helsinkiläisen naisen todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen.

Karkkilassa oli äiti ollut epäiltynä yhden lapsensa polttomurhasta ja toisen lapsensa myrkyttämisestä. Talossa oli ollut epäilyttäviä palon alkuja ja naapurit valittivat viranomaisille, että äiti uhkaa polttaa lapsensa elävältä. Lapset pelkäsivät hysteerisesti tulta. Näistä lähtökohdista äiti sai pitää ja puukottaa sekä polttaa vielä kaksi lasta lisää.

Porvoossa oli eläinsuojelu hakenut äidiltä koirat pois, mutta äiti sai pitää ja polttaa elävältä kaksi pientä lasta.

Olisiko jo aika lopettaa yksipuolinen uutisointi ja sukupuolivihan lietsominen ja ryhtyä oikeasti pohtimaan mistä väkivalta johtuu ja miten tulevaisuudessa väkivaltaa voisi vähentää?
 

 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Jyrki T..............
To: joanna.palmen@hs.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; antti.heiskala@kolumbus.fi ; heikki.sariola@lskl.fi
Sent: Saturday, August 11, 2007 1:44 PM
Subject: Re: uutisia suomalaisesta naisesta

Hei!

Korjaus juttuun "Uutisia suomalaisesta naisesta"

Ruoskan kanssa riehunut nainen oli somalitaustainen. Minä en halua syyllistää suomalaisia naisia somalien teoista, kuten feministit uutisoivat ja syyllistivät suomalaista miestä, kun turkkilaistaustainen mies puukotti vaimonsa Hakaniemen torilla.

Suomalainen sukupuolifasismin yksi kulmakivi on 1998 julkaistu Usko-, Toivo, Hakkaus- kyselytutkimus, jossa todellisuus puolitettiin ja puolitetun todellisuuden perusteella tehtiin väestötason johtopäätöksiä. Mitä, jos tehtäisiin kyselytutkimus vastaavin periaattein arjalaisille ja kysyttäisiin samat kysymykset juutalaisista? "Onko juutalainen lähettänyt sinulle häiritsevän tekstiviestin?", "Onko juutalainen pankkiiri aiheuttanut sinulle vaikeuksia esim. raha-asioissa?" Sitten rinnastettaisiin kaikki häirintä väkivallaksi julkistettaisiin tilasto, että 28 % suomalaisista on kokenut väkivaltaa juutalaisten taholta.

UTH:n taustavaikuttajana oli muuten Tarja Halonen. Naisjärjestöjohtaja Leena Ruusuvuori on julkisesti kiitellyt Halosta ja todennut, että koko UTH:n rahoituksen takana oli nimenomaan Halosen toimet. Tuo tutkimus oli merkittävä osa sitä kampanjaa, jossa lastensuojelu on muutettu naistensuojeluksi. Tuossa ideologiassa lapsi kelpaa perheväkivallan uhriksikin ainoastaan kun lapsi näkee kun isä lyö äitiä. Äidin kaltoinkohdellessa lastaan pyritään asia salaamaan, sitä ei missään kyselytutkimuksissa kysytä ja jos se pääsee julkisuuteen, niin asia selitellään äidin väsymyksellä tms. ja siirretään vastuu äidin ja naiseuden ulkopuolelle.

Kannattaa muuten panna merkille, että kaikki keskeiset naisjärjestöt ja eduskunnan puolueiden naisjärjestöt vastustivat naisen väkivallan tutkimushankkeen rahoitusta jokin aika sitten ja lähes identtisellä kirjeellä. Minulta saa nuo kirjeet jos kiinnostaa.

Helsingin Sanomat on ollut myös ansiokkaasti mukana tukemassa feminististä maailmankuvaa. Tämän työn seurauksena lapsi ei äitinsä väkivallan uhrina yleensä saa sitä yhteiskunnan tukea, johon jo ihmisoikeussopimuksetkin meidät velvoittavat. Ei ole liioiteltua todeta, että myös Helsingin Sanomien toimituksen kädet on lapsen veressä. Tuo veri on sellaista, että maailmasta ei löydy sellaista suihkua, jolla tuo veri olisi pois pestävissä.

Historiallisesta vastuustanne ette pääse eroon, mutta tulevaisuudessa voitte muuttaa lehden linjaa. Tuollaisesta linjanmuutoksesta olisivat varmasti kiitollisia tulevaisuudessa monet lapset, jotka linjanmuutoksen seurauksena saisivat kasvaa aikuisiksi asti. Nyt on vallan vahtkoiran viimeistään herättävä ja tehtävä työnsä. Suomen lapset ansaitsevat sen.

Ystävällisesti

 Jyrki T.............

Espoo11.8.2007 Jyrki T.........> kirjoitti:
Hei!

Tässä vielä pari lisäystä juttuunne "uutisia suomalaisesta naisesta"

Ystävällisesti

Jyrki T.............

Nainen kuritti 10-vuotiasta tyttöä erittäin raa'alla ja julmalla tavalla yksityisasunnossa Kajaanissa. Nainen sitoi ensin puolustuskyvyttömän lapsen kädet ja jalat, minkä jälkeen hän kiinnitti vielä tytön käsistä kylpyhuoneen pyykinkuivaustelineeseen. Tämän jälkeen alkoi julma pahoinpitely. Kolmena yönä 37-vuotias nainen ruoski pikkutyttöä sähköjohdolla erittäin rajusti. Uhri sai kaikkiaan kaksikymmentä verta vuotavaa haavaa. Osa arvista on edelleen nähtävissä. Kajaanin käräjäoikeus tuomitsi eilen 37-vuotiaan naisen törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomittu joutuu korvaamaan uhrille pysyvästä kosmeettisesta haitasta 700 euroa. Käräjäoikeus piti pahoinpitelyä törkeänä ja lapsen ihmisarvoa halventavana. Olisikohan mies saanut vastaavasta rikoksesta ehdottoman vankeusrangaistuksen?


Lapsensa hylännyt äiti etsintäkuulutettiin 15.7.2006 07:16Espanjan poliisi on antanut etsintäkuulutuksen noin 35-vuotiaasta Aurinkorannikolla asuvasta suomalaisäidistä, joka hylkäsi pienet lapsensa.Viimeisin havainto naisesta on viime viikon alusta, kun poliisipartio havaitsi hänet kotinsa lähettyvillä Mijasin pikkukaupungissa. Huomattuaan poliisit hän pakeni paikalta.

IS 30.9.2006 "Nainen poltti miehensä"

Arvostettu mieslääkäri oli vuosia vaimonsa terrorin kohteena. Vaimo on myöntänyt, että mies ei lyönyt vaimoa kertaakaan 30 vuotta kestäneen avioliiton aikana. Nainen pahoinpiteli miestään lähes päivittäin. Muun muassa hakkaamalla koiran remmillä. Mies joutui useasti nukkumaan kylpyhuoneen lattialla, koska se oli ainut lukittava tila asunnossa. Nainen havaitsi kaupungilta tullessaan, että mies oli pienessä maistissa ja päätti, että nyt saa miehen juopottelu riittää. nainen ruiskutti tärpättiä miehen päälle ja sytytti tämän palamaan. Naisella itsellään oli veren alkoholipitoisuus kaksi promillea.

Tekonsa jälkeen nainen soitti heti hätäkeskukseen, mutta sanoi vain miehensä saaneen palovammoja liuottimesta, mutta ei maininnut mitään liekeistä. Hälytystä ei kirjattu kiireellisenä. ensihoitaja kertoo: "Eteisessä seisoi alasti pahoin palanut mies. En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mies oli sen näköinen, että hänen ei olisi pitänyt olla elossa, mutta hän puhui selkeästi ja käveli itse ambulanssiin. Myös vaimo käyttäytyi täysin rauhallisesti hän vain seisoi eteisessä ja odotti miehensä kanssa ambulanssia." mies kuoli vammoihinsa kaksi kuukautta myöhemmin.

Vaimoa syytetään taposta ja hän vastasi käräjäoikeudessa syyskuussa teostaan vapaalta jalalta. Syyttäjä Vilja Kutvosen mukaan teko ei osoita erityistä raakuutta eikä julmuutta, eikä murhasyyte ole tarpeellinen. Jos vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin nainen saa teostaan yhdyskuntapalvelua.

Olisiko mies vastannut vastaavasta teosta vapaalta jalalta?

Elinkautisvanki I. K:sta (tuomittu murhasta) esitettiin joitakin vuosia sitten dokumentti televisiossa, jossa näytettiin kuinka sosiaaliviranomaiset veivät lapset äitiään vankilaan tapaamaan, kun olivat liian vanhoja enää äiti-lapsi-osastolla äitinsä kanssa vankilassa lusimaan.

Samoin dokumentissa Musta kissa lumihangella esitetään kuinka miehensä taposta tuomittu nainen aloittaa elämäänsä vapaudessa lapsensa kanssa, joka on täysin tietämätön siitä, että äiti on tappanut hänen isänsä ja sosiaaliviranomaiset sekä lastenpsykiatrit tukevat tätä äitiä tässä vanhemmuudessa.

Samaan aikaan monet rehelliset ja kunnolliset työssä käyvät sekä akateemisesti koulutetut miehet eivät saa tavata lapsiaan - tämä, jos mikä on räikeä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien irvikuva, joka voi tapahtua vain ja ainoastaan Suomen kaltaisessa sivistymättömässä takapajulassa.


7.8.2007 Jyrki ......... kirjoitti:

Uutisia suomalaisesta naisesta

Kuukausiliitteessä julkaistiin viime numerossa otsikolla "uutisia suomalaisesta miehestä" juttu, jossa oli lueteltu suomalaisten miesten väkivallantekoja. Tasapuolisuuden vuoksi toivon, että julkaisette seuraavassa numerossa tämän jutun.

Kolme lasta on löytynyt surmattuina kerrostaloasunnosta Espoossa. Espoon poliisi löysi lapset kuolleina eilen päivällä Suvelassa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä lasten vuonna 1967 syntyneen äidin.

22-vuotias nainen vangittiin Raahen käräjäoikeuden päätöksellä epäiltynä todennäköisin syin tapon yrityksestä. Nainen oli jostain syystä raivostunut ja iskenyt vieressä istuvaa aviomiestään grillihaarukalla kaulaan. Mies selvisi puukotuksesta nipin napin, sillä grillihaarukan kaksi terävää kärkeä ohittivat kaulavaltimon niukasti molemmin puolin.

Isäänsä puukottanut tyttö sai jäädä vapaalle jalalle. Lohjan käräjäoikeus jätti isäänsä puukottaneen 16-vuotiaan tytön vangitsematta. Poliisi esitti nummelalaista tyttöä vangittavaksi perjantaina teon törkeyden perusteella. Tyttöä epäillään tapon yrityksestä.

Aviovaimo viilteli miehensä pahoin Kotkassa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kotkan käräjäoikeus vangitsi naisen eilen tapon yrityksestä epäiltynä.

Mies surmattiin teräaseella tiistai-iltana Nastolassa. Poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä naisen, jolla on aiemmin ollut seurustelusuhde surmatun kanssa. Uhri oli syntynyt vuonna 1964, ja pidätetty on vuoden nuorempi.

Varkaus. Lauantaiaamuna 53-vuotiasta miestä puukotettiin hengenvaarallisesti vatsaan ja selkään. Puukottaja oli 40-vuotias nainen. Puukotus tapahtui yksityisasunnossa, jossa oli paikalla neljä henkilöä.

22-vuotias nainen puukotti 24-vuotiasta kihlattuaan keskivartaloon Iisalmen keskustassa maanantai-iltana kuuden aikaan. Uhri vietiin lääkäri- ja pelastushelikopteri Ilmarilla suoraan leikkaukseen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Oulun käräjäoikeus määräsi tiistaina lapsensa hukuttaneen naisen mielentilatutkimukseen. Oikeuden mukaan nainen on syyllistynyt tekoon. Oikeus ei kuitenkaan vielä ratkaissut, onko kyseessä murha vai tappo.

Nainen iski sängyn päällä torkkunutta miestä rintaan keittiöveitsellä, jossa on 20 cm pitkä terä. Kainalon alapuolelle lähelle kainalokuoppaa osunut veitsi läpäisi kylkivälilihakset ja keuhkopussin, jonne virtasi 0,8 litraa verta.

Tamperelaisnainen sai puolitoista vuotta ehdollista vankeutta, koska hän yritti myrkyttää naispuolisen työtoverinsa Nokialla.

Vaimo kaatoi nukkuvan lääkärimiehensä päälle tärpättiä ja sytytti tuleen. Mies kuoli kahden kuukauden kuluttua vammoihinsa.  Vaimo sai vastata vapaalta jalalta, eikä teko osoittanut tuomioistuimen mukaan erityistä raakuutta eikä julmuutta.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi sunnuntaina 41-vuotiaan helsinkiläisen naisen todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen.

Karkkilassa oli äiti ollut epäiltynä yhden lapsensa polttomurhasta ja toisen lapsensa myrkyttämisestä. Talossa oli ollut epäilyttäviä palon alkuja ja naapurit valittivat viranomaisille, että äiti uhkaa polttaa lapsensa elävältä. Lapset pelkäsivät hysteerisesti tulta. Näistä lähtökohdista äiti sai pitää ja puukottaa sekä polttaa vielä kaksi lasta lisää.

Porvoossa oli eläinsuojelu hakenut äidiltä koirat pois, mutta äiti sai pitää ja polttaa elävältä kaksi pientä lasta.

Olisiko jo aika lopettaa yksipuolinen uutisointi ja sukupuolivihan lietsominen ja ryhtyä oikeasti pohtimaan mistä väkivalta johtuu ja miten tulevaisuudessa väkivaltaa voisi vähentää?No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.13/947 - Release Date: 11.8.2007 14:29
 
 
 
----- Original Message -----
From: Jyrki T..........
To: esa.uusi-kakkuri@poliisi.fi ; antti.heiskala@kolumbus.fi
Sent: Friday, September 07, 2007 12:46 PM

Esa Uusi-Kakkuri,

Olette todenneet julkisuudessa seuraavaa:

"Sitä kautta tutkinta on edistynyt, sanoo rikoskomisario Esa Uusi-Kakkuri Seinäjoen poliisista. IL:n saamien tietojen mukaan nuorempi nainen olisi myöntänyt teon. Poliisi ei kuitenkaan vahvista asiaa. En puhuisi tunnustamisesta, koska se on laajempi käsite. Siinä on kyse myös siitä, että motiivitasolla pitää asia saada selvitettyä, Uusi-Kakkuri sanoo."

Pyydän poliisia selvittämään onko kyseessä seksuaalirikos. On tiedossa, että laitoshoidossa potilaan riski joutua hyväksikäytetyksi on huomattavan korkea. Murhattu nainen on ollut aiemminkin ko. laitoksessa hoidossa. Hän on lehtitiedon mukaan niin ikään osannut muita potilaita paremmin ilmaista itseään. Ovatko meidän aina niin rakastavat lesbot murhanneet potilaan peittääkseen mahdollisia seksuaalirikoksiaan?

Julkisuudessa on tuotu esiin, että kyseessä ei voi olla murha, koska uhri on tunnettu vain muutaman tunnin. Henkirikosta voi suunnitella vaikka 10 vuotta, eikä uhria tarvitse tuntea lainkaan ja silti kyseessä voi olla murha. Merkillisiä perusteluja sitä saa lukea julkisuudesta, otaksun, että poliisi ei tuollaista suustaan päästä.

Niin tai näin. Tarja Halonen viimeistään sitten armahtaa nämä ihmisiä insuliinilla murhaavat siskot. Hänellähän on jo kokemusta asiasta, kun armahti insuliinilla miehensä murhanneen naisen hiljan 11 v. 6 kk kärsityn tuomion jälkeen, joka on ennätyslyhyt tuomio murhasta näinä aikoina.

Ystävällisesti

Jyrki T.........................................................


   LOL


LOL -ETUSIVULLE.