ETELÄ-SUOMEN KOSMOLOGINENSEURA

  Pääsivu    Seura     Tähtikuvia       Torni     Kuvagalleria     Muuta    Yhteistiedot
 

                                  Sopimuskirja

Me allekirjoittaneet olemme tänään perustaneet yhdistyksen nimeltään Eteläsuomen kosmologisen seura ja sopineet yhdistykselle seuraavat säännöt:

 

1§         Yhdistyksen nimi on Eteläsuomen kosmologinen seura.

 

2§         Yhdistyksen kotipaikka on Pornaisten kunta.

 

3§        Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsenten pyrkimyksiä selvittää maailmankaikkeuden alkuperä ja tarkoitus. Tätä tarkoitusta varten yhdistys perustaa ja ylläpitää havaintosuojan Pornaisten kunnan Halkian kylässä. Yhdistys voi tukea jäsentensä harrastustoimintaa myös muilla tavoin.

Havaintosuojan käytöstä laaditaan erilliset säännöt.

 

4§        Yhdistyksen jäsenet vastaavat tasaosuuksin havaintosuojan rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista. Yhdistyksen jäsenet vastaavat tasaosuuksin yhditykselle yhteisellä päätöksellä hankittavasta omaisuudesta.

 

5§        Yhdistyksen jäsenmäärä on rajattu kymmeneen jäseneen. Jäseneksi pääsy edellyttää yhdistyksen kokouksen yksimielisen hyväksymisen. Jäseneksi liittyvältä peritään liittymismaksuna yhdistyksen kokouksen kohtuulliseksi katsoma summa vastineeksi

uuden jäsenen käyttöön tulevasta yhdistyksen omaisuudesta. Uusi jäsen on heti hyväksytyksi tultuaan yhdistyksen täysivaltainen jäsen.

 

6§        Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan suullisesti kahdelle jäsenelle. Yhdistyksen kokous toteaa eroamisen.

Yhdistyksen kokous voi painavista syistä, kuten taloudellisten velvoitteiden laiminlyönnistä, erottaa jäsenen. Erottamispäätöksen tulee olla yksimielinen lukuunottamatta erotettavaa jäsentä. Eroavan tai erotettavan jäsenen osuudesta yhdistyksen omaisuudesta päättää yhdistyksen kokous.            

 

7§        Yhdistyksen kokous valitsee keskuudestaa presidentin johtamaan yhdistystä sekä taloudenhoitajan hoitamaan yhdistyksen omaisuutta ja pitämään siitä kirjaa sekä ylläpitämään jäsenluetteloa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

            Yhdistyksen asioista kokousten välillä päätää ja vastaa presidentti
            noudattaen yhdistyksen kokousten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi
            enemmistö-päätöksellä vaihtaa presidentin tai taloudenhoitajan.

            Yhdistykse presidentiksi valittiin Kai Forssén ja taloudenhoitajaksi Ari Jokinen

8§        Yhdistyksen kokouksen kutsuu tarvittaessa koolle presidentti tai kolme yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on kutsuttu koolle viikoa aiemmin ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä lukuunottamatta jäseneksiottamista, erottamista ja taloudellisia velvoitteita aiheuttavia toimia.

Kokousta koolle kutsuttaessa on mainittava kokouksen pääasiallinen syy. Kokouksen esityslista voidaan laatia kokouksen kuluessa. Kokouksessa puhetta johtaa presidentti tai hänen estyneenä ollessaan kokouksessa valittu puheenjohtaja.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

 

9§       Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Purettaessa
yhdistys, omaisuus jaetaan tasan jäsenten kesken.

 

 

Allekirjoitukset

 

Järvenpäässä 16. Toukokuuta 2002

 

____________________________    ____________________________

 

____________________________    ____________________________

 

____________________________    ____________________________

 

____________________________   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kosmologit - Ari Jokinen