Parannusehdotuksia Erätukun TOPO-Suomeen • Perusongelmana Erätukun topokartoissa on paikannimien virheellinen luokittelu, jolloin pikkupaikat sotkevat isompien nimet näkymättömiin (ohjelmisto huolehtii siitä, että nimet näkyvät kokonaisina).
 • Syvyyskäyrät on määritelty vain tarkalle zoom-tasolle, veneillessä niiden pitäisi näkyä isommilla mittakaavoilla.
 • Turhia labeleita: LAIVAVÄYLÄ, VENEREITTI, RAKENNUS, Talo, Kivi, OJA, Joki, Kallio, Vesistö.
 • Täysinä jalkoina ilmoitetut korkeudet/syvyydet näkyvät Map Sourcessa metreinä väärin (20 ft -> 6.1 m p.o. 19.69 ft).
 • (Matka)veneilytarkoituksiin yli 6 m syvyyskäyrät tarpeettomia, sotkevat näyttöä.
 • Maastotyyppejä (Pelto, Niitty yms.) näkyvissä liian isoissa mittakaavoissa.
 • Yksittäiset syvyys- ja korkeustiedot (pisteet) sotkevat varsinkin GPS:n näyttöä.
 • Erätukun TOPO-Suomea sekä Garmin Vapaa-ajan karttoja on vertailtu sivulla http://mekri.joensuu.fi/alpo/gps/gps.htm. Sivulla on myös linkit valmistajien sivuille.


Millaista kunnollisen vektoriaineiston pitäisi olla? • Esimerkkinä hyvin toteutetusta aineistosta toimii Uusi Loisto-ohjelman kartat, toivottavasti Garminin ladattava kartta-aineisto saadaan joskus samalla tasolle (tosin yksityiskohtia pitäisi ehkä GPS:n tapauksessa vähentää, voisi kuvitella, että ainakin GPSmap 60C olisi tiukoilla)!
 • Katso täysikokoiset esimerkkikuvat klikkaamalla alla olevia kuvia. Huom. älä anna selaimen pienentää kuvaa, jotta kuvan laatu ei kärsi. Vie tarvittaessa hiiren osoitin avautuvan kuvan oikeaan alakulmaan ja klikkaa siihen ilmestyvää selaimen Laajenna normaalikokoon-painiketta.
 • Uusi Loisto Kuopio Uusi Loisto Vuorela Uusi Loisto Itkonniemi
 • Jos et tarvitse GPS:ään ladattavaa aineistoa vaan sinulle riittää PC:ssä tai PDA:ssa GPS-liitännällä varustettu ohjelmisto ja aineisto, niin Suomesta löytyy kunnollisiakin totetutuksia sekä rasteri- että vektoripohjaisina.
 • Vektoripohjaisen aineiston tuottaminen on teknisesti vaikeampaa kuin rasteroidun (skannatun). Sama koskee myös karttaohjelmia, tosin vektoaineistoa hyödyntävä ohjelma tarjoaa runsaasti etuja, joita rasteriaineistolla ei voida saavuttaa (esim. kartan paremmat zoomausominaisuudet, kääntäminen kulkusuunnan mukaan jne.). Valitettavasti vektoriaineisto on jonkin verran rasteripohjaista kalliimpaa, myös saatavuudessa saattaa olla rajoituksia (esim. koko Saimaan alueelta ei toistaiseksi ole tiedon tuottajalla eli Merenkulkulaitoksella olemassa digitaalista merikarttaaineistoa, jolloin vektorikarttojen tuottaminen ei näiltä osin onnistu)
 • Tunnetuimpia (ja ainoa) veneilykäyttöön vektoriaineistoa hyödyntäviä ohjelmia on Hannu Säleksen valmistamasta Loisto-tuoteperhe kts. www.hannusales.fi.
 • Tällä sivulla on alakkain esimerkkikuvat samasta alueesta TOPO Suomi, Garmin Vapaa-ajan kartta, Uusi Loisto, Garmin Blue Chart Atlantic v.8 ja MeriCD M 1999 PC-ruutukaappauskuvina sekä joitain mallikuvia Tasku Loistosta.
 • Muita tunnettuja navigointi- ja karttaohjelmia Suomessa on rasterikarttoja hyödyntävä Elmeriina Oy:n valmistama Elmeri
 • .


Työkaluja kartta-aineiston muokkaamiseenKäytetyt työkalut löytyvät täältä:
 • topo.zip (110 kt) sisältää alempana mainitut skriptin ja batit paketoituna yhteen zip-tiedostoon.
 • topo.pl on Perl -skripti tiedostojen cGPSMapperilla tehtyjen tekstitiedostojen muokkaamiseen, lisätiedot tiedoston kommenteissa.
 • compile.bat on komentotiedosto yhden img-tiedoston muokkaamiseen (käyttää Perlin lisäksi cGpsMapperia).
 • 657.bat ja 654.bat on komentotiedosto yhden karttasarjan (TOPO Suomi alue 9 ja alue 6) muokkaamiseen. Esimerkissä alkuperäiset alue 9:n img-tiedostot on kopioitu cGPSMapperin ohjelmahakemiston alle hakemistoon 657 Map Sourcen alta löytyvästä hakemistosta FAMILY_657. Muutetut tiedostot kopioidaan takaisin alkuperäisten päälle, alkuperäisistä kannattaa pitää tallessa varmuuskopiot! Jos haluat käsitellä muiden alueiden karttoja, muokkaa komentotiedostoa siten, että hakemistot ja tiedostonimet vastaavat muokattavan alueen koodeja.
 • cGpsMapper on ohjelma, joka osaa kääntää Garminin binäärimuotoisen vektoriaineiston (*.img) selväkieliseksi (?) tekstitiedostoksi (*.mp) ja osaa tehdä käännöksen myös toisin päin. cGPSMapperista on saatavilla rajoitetuilla ominaisuuksilla varustettu ilmainen Freeware-versio sekä tässä käytetyn Shareware-version (n. 20 e) lisäksi mm. reititysominaisuuksilla varustettu Pro-versio.
 • Perl on komentokieli, joka soveltuu hyvin mm. suurten tekstitiedostojen ohjelmalliseen muokkaamiseen. Perl-skriptit ovat ohjelmia, jotka ajetaan Perl-tulkin alaisuudessa (niitä ei siis käännetä). Perl on ladattavissa yksityiskäyttöön ilmaiseksi.
 • FAQ.txt tekstitedostoon olen koonnut sähköpostilla lähettämiäni vastauksia esitettyihin kyselyihin.
Muuta mielenkiintoista:
 • GPSMapEdit on Windows-ohjelma, jolla voi graafisesti muokata cGPSMapperin mp-tiedostoja. Pienten muutosten kuten esim. tontti- tai metsästysaluerajojen lisääminen piirtämällä onnistuu tällä ohjelmalla helposti.
 • ModifyMaps.zip-pakettiin on pakattu cGPSMapperin Freeware-versio v. 0080 sekä ModifyMaps.exe ohjelma C++ lähdekoodeineen. Ohjelma osaa muokata määriteltävien asetusten perusteella mp-tiedostoja (lisätiedot kts. _ReadMe.txt).
 • Arin Kaapelitehdas on edullinen hankintapaikka Garmin ja Magellan GPS-kaapeleille.
Aineiston muokkaaminen sujuu pääpiirteittään seuraavasti:
 • Map Sourcen GPS:ään ladattava img-binääritiedosto muutetaan cGPSMapperilla tekstimuotoon.
 • Tekstimuotoista mp-tiedostoa muokataan Perl-skriptillä. Tässä käytettyä skriptiä on helppo (?) muokata vastaamaan omia tarpeita, tosin muokkaaminen vaatii jonkin verran Perl-taitojen lisäksi cGpsMapperin mp-tiedostojen rakenteen ymmärtämistä.
 • Muokattu tiedosto käännetään cGPSMapperilla takaisin binäärimuotoon ja kopioidaan alkuperäisen paikalle. Tiedostoja basemap.img ja product.tdb ei tarvitse muokata.
Muokattua aineistoa on jatkossa tarkoitus käyttää veneessä sekä kannettavassa tietokoneessa että tarvittaessa Garmin GPSmap 60C:ssä.

Huom. cGPSMapperista on käytössä ollut Shareware-versio, vapaasti saatavassa Freeware-versiossa voi olla rajoituksia aineiston käsittelyssä.

Shareware-version omistajille saatavana sähköpostilla pyydettäessä Perl-skripti, jolla saa tehtyä ns. POI-only kartan karttasarjan kaduista eli kadun nimen perusteella voi hakea karttasarjan sisältä halutun nimistä katua (tai tarkemmin sanottuna sen alkupistettä, ei siis talonumeroa). Katso esimerkki sivun alareunassa.Virheitä ja muuta huomioitavaaKonversiossa syntyy joitain pieniä virheitä ja epäloogisuuksia
 • Kuvia konversiossa syntyvistä virheistä (kts.FAQ.txt keskustelu viesteissä 16.03.2005):

  - Ruutujen raja  alkuperäinen  muokattu
  - Viivat vesistöissä
  - Pyöristys(?)virheet

 • Miksi reimareille ei käytetä samoja symboleja kuin merikartoilla?

  Tämä johtuu pelkästään Map Sourcen / GPS:n ominaisuuksista. cGPSMapperin tukemassa symbolivalikoimassa ei ole meikäläisten merikarttojen mukaisia symboleja, joten valitsit sellaiset merkit, jotka ovat lähinnä oikeat sekä Map Sourcessa että GPS:ssä. Mm. punainen viitta näkyy Map Sourcessa punaisena kolmiohuippuisena merkkinä ja GPS:ssä punaisena tolppana (huippukuvion kuuluisi olla neliö, mutta sellaista merkkiä ei valikoimista löydy).

  Kardinaalimerkeille ei ole sopivaa symbolia lainkaan, joten käytin valkoista tolppaa, jonka vieressä merkintä N, E, S tai W. Erikoismerkeille tekstinä X. Blue Chart kartoista oikeat symbolit löytyisivät, mutta cGPSMapper ei toistaiseksi tue tätä karttatyyppiä. Stan on luvannut tukea jatkossa myös muita symboleita (marine symbols), nähtäväksi jää, mitä valikoimasta myöhemmin tulee löytymään.

  Tein pienen Map Source kartan, josta löytyvät kaikki käytettävissä olevat alue- (RGN80), viiva- (RGN40) ja pistetyypit (RGN10, RGN20). Kartta on pakattuna tiedostoon 668.zip


Päivityksiä05.06.2005
 • Läppärinäytöllä siniset syvyyskäyrät eivät varsinkaan päivänvalossa erotu kunnolla sinisestä veden väristä. Muutin 3 m käyrät pisteviivaksi ja 6 m käyrät ohueksi yhtenäiseksi tummaksi viivaksi.
 • Kuntarajat vesialueilla sekaantuvat helposti laivaväyliin, joten poistin kuntarajat kokonaan.
 • Esimerkkikuva uudella skriptillä muokatusta kartasta ja tässä on uusi topo.pl


Nämä muutokset on tehty vain demonstraatioksi aineiston parantamismahdollisuuksista.

Muutosten tekemisen laillisuus perustuu seuraavaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#a7.5.1993-419

Tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevia erityissäännöksiä (3.4.1998/250)

25 j § (24.3.1995/446)

Joka on laillisesti hankkinut tietokoneohjelman, saa valmistaa ohjelmasta sellaiset kappaleet ja tehdä ohjelmaan sellaisia muutoksia,
jotka ovat tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen. Tämä koskee myös virheiden korjaamista.


Esimerkkejä alkuperäisistä ja muokatuista kartoista sekä vastaava alue Garmin Vapaa-ajan kartasta

Alkuperäinen Muokattu
Alkuperäinen Muokattu

Map Source 300 m ja GPSmap 60C 80, 120 ja 200 m mittakaavassa (layer 0) näkyviä eroja:
 • Laivaväylä muutettu katkoviivaksi (erottu esim. kunta- ja rauh.alueen rajoista yms.), reimarit lisätty (kardinaaliviitoille ei ole sopivaa symbolia, joten tässä on käytetty yleismerkkiä ja kirjaimia N, E, S, W ja X).
 • >6 m syvyyskäyrät poistettu (ei oleellisia veneillessä), samoin yksittäiset syvyyspisteet.
 • Tekstejä poistettu (Vesistö, Laivaväylä) ja osin lyhennetty (Talo -> T, Rakennus -> R).
Tässä hieman yksityiskohtaista tietoa aineiston muutoksista (liittyy cGPSMapperin tuottamiin mp-tiedostoihin, joita muokataan Perlillä):
 • [RGN40] Type=0x28 VENEREITTI ja LAIVAVÄYLÄ Labelit pois, Data0 kopiointi Data1:ksi -> Reitit näkyvät myös isommissa mittakaavoissa.
 • [RGN20] Type=0x15 (Region name (no Point, big)) pikkupaikat -> Type=0x0c00 (City name (Point, small)), Data2 pois.
 • [RGN20] Type=0x0 -> Type=0xc00 ja Type=0x1f -> Type=0xc00 (City name (Point, small)), Data2 pois.
 • Turhat Labelit tyhjiksi [RGN10] Kivi [RGN20] Talo, RAKENNUS [RGN40] VENEREITTI, LAIVAVÄYLÄ, OJA [RGN80] Joki, Kallio, Vesistö.
 • [RGN40] Type=0x0 -> Type=0x15 (Shoreline)
 • [RGN20] Type=0x62 (Height with point in feet one decimal place) ja Type=0x63 (Height without point in feet no decimal place) (korkeus/syvyysmerkinnät) pois.
 • [RGN80] Type=0x53 (Flats) (Pelto, Niitty yms.) Data1 -> Data0, näkyvissä vain pienissä mittakaavoissa (MapSourcessa <700m).
 • [RGN10] Type=0x660a (Forest) (Havumetsä, Lehtimetsä yms.) pisteet pois.
 • [RGN40] Type=0x23 (Depth Contour (thin) Depth in feet)
  - syvyystieto täysille metreille käyttäen jalan desimaaliosia (esim. Label=10 -> Label=9.84)
  - 3 m käyrälle Type=0x23 -> Type=0x25 (Depth Contour (thick) Depth in feet)), Data0 kopiointi Data1:ksi
  - yli 6 m käyrät pois

 • [RGN10] Type=0x6618 (Woods) -> pois, jos ei Label= osuutta
 • Paikkojen luokittelua varten kaupungit yms. taulukoitu ja pisteen tyyppi asetetaan taulukon tietojen perusteella.
 • Saimaan reimarit taulukoitu, kartta-aineistoon lisätään kartan nurkkakoordinaattien sisällä olevat reimarit.
 • [RGN40] Type=0x28 (Pipe line, suomeksi laivaväylä/venereitti) yhtenäinen viiva katkoviivaksi Type=0x1b (Ferry).
GPSmap 60C alkuperäinen GPSmap 60C muokattu Garmin Vapaa-ajan kartta [iso kuva]

Topo Oma Vapaa
Topo Oma
Topo Oma
Alkuperäinen Muokattu
Alkuperäinen Muokattu

Map Source 1,5 km (layer 1) ja GPSmap 60C 300, 500 (layer 0) ja 800 m mittakaavassa (layer 1) näkyviä eroja:
 • Yksittäiset syvyyspisteet poistettu
 • Laivaväylät kopioitu tälle tasolle (Data1:ksi) eli Map Sourcessa GPS seuranta ja navigointi onnistuu.
 • Matalikkojen eli 3 m ja sitä pienemmät syvyyskäyrät kopioitu näkyviin tässä mittakaavassa.
 • GPS:n 500 m mittakaavassa näkyy, miten laivaväylä ei erotu kunnolla alkuperäiskartan syvyyskäyrien joukosta.
 • Alkuperäiskartassa ei väyliä näy 800 m ja sitä suuremmissa mittakaavoissa.
GPSmap 60C alkuperäinen GPSmap 60C muokattu Garmin Vapaa-ajan kartta [iso kuva]

Topo Oma Vapaa
Topo Oma
Topo Oma
Alkuperäinen Muokattu
Alkuperäinen Muokattu

Map Source 3 km (layer 1) ja GPSmap 1,2 km ja 2 km mittakaavassa (layer 1) näkyviä eroja:
 • Alkuperäisessä (merkityksettömät) paikannimet ja metsäsymbolit täyttävät GPS:n näytön.
 • Muokatussa Map Source kartassa laivaväylä erottuu kunnan ja raihoitusalueen rajasta.
 • GPS:ssä Declutter ei hävitä merimerkkejä, ainoastaan paikannimet.
GPSmap 60C alkuperäinen GPSmap 60C muokattu Garmin Vapaa-ajan kartta [iso kuva]

Topo Oma Vapaa
Topo
Oma
Topo
Declutter päällä
Alkuperäinen Muokattu
Alkuperäinen Muokattu

Map Source 7 km (layer 2) ja GPSmap 60C 3 km, 5 km ja 8 km mittakaavassa (layer 2) näkyviä eroja:
 • Paikannimistä vain oleelliset näkyvissä ja lukiteltuina koon mukaan (mm. kaupungit ja pienet paikat).
GPSmap 60C alkuperäinen GPSmap 60C muokattu Garmin Vapaa-ajan kartta [iso kuva]

Topo Oma Vapaa
Topo Oma
Topo Oma
Alkuperäinen Muokattu
Alkuperäinen Muokattu

Map Source 20 km (layer 2) ja GPSmap 60C 20 km mittakaavassa (layer 2) näkyviä eroja:
 • Paikannimistä vain oleelliset näkyvissä ja lukiteltuina koon mukaan (mm. kaupungit ja pienet paikat), ero alkuperäiseen toteutukseen korstuu tässä mittakaavassa.
GPSmap 60C alkuperäinen GPSmap 60C muokattu Garmin Vapaa-ajan kartta [iso kuva]

Topo Oma Vapaa
GPSmap 60C käytössä olevat kartta-asetukset


Menu_1


Menu_2


Menu_3


Esimerkki osoitteen hausta alueen 9 sisällä

Esimerkissä haetaan katua "Microkatu". Katunimet löytyvät tässä toteutuksessa 'Attractions' kohdasta ja pisteet on sijoitettu kadun alkukohtaan.

Haku vaatii toimiakseen sen, että GPS:ään on ladattu erityinen katuindeksinimistö (POIonly-kartta) Str_9.
POIonly-kartan kääntäminen vaatii cGPSMapperista vähintään Shareware-version, ilmaisella Freeware-versiolla käännös ei onnistu.
Perl-skripti cGPSMapperin mp-tiedoston tekemiseen on saatavana pyydettäessä sähköpostilla ari.torpstrom@kolumbus.fi.


ST_01


ST_02


ST_03


ST_04


ST_05


ST_06


ST_07


ST_08