UFOBÖCKER: ALLT VAD DU VILL VETA OM UFO.

Björn Borg är numera (2006) Finlands mest kända författare av ufoböcker. Han har författat 5 olika ufoböcker, av vilka UFO-Finland har publicerat på finska boken "TOSIASIOITA UFOILMIÖSTÄ" (="FAKTA OM FENOMENET UFO") år 2001 och "ONKO UFOILMIÖSSÄ LOGIIKKAA" (="FINNS DET NÅGON LOGIK I FENOMENET UFO?") år 2003 samt " TÄHTITIETEILIJÄT JA UFOT" ( = " ASTRONOMERNA OCH UFOS" ) år 2004.Dessa böcker finns t.e.x. på biblioteken runtom i Finland. Dessutom så har författaren sammanställt en litteraturlista som är den mest vidlyftiga som någonsin har sammanställts i Finland. Också UFO-Sverige i Sverige och SUFOI i Danmark känner bra till författaren. Alla böckerna är ursprungligen skrivna på svenska, men har av författaren själv översatts också till finska.
Alla böckerna är planerade så att de lätt kan uppdateras och författaren uppdaterar regelbundet dessa böcker och böckerna kan beställas i elektroniskt format av författaren själv.


Följande elektroniska böcker på svenska kan beställas av författaren:

  1. "FAKTA OM FENOMENET UFO" vars finska version har publicerats av UFO-Finland år 2001. Boken är en allmän översikt av fenomenet UFO och berättar om de viktigaste händelserna på detta område. Den publicerade finska versionen är på 472 sidor. I författarens dator är den uppdaterade svenska versionens sidoantal 438 sidor och 1,1 MB. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

  2. Boken "UFO OCH VETENSKAPSMÄNNEN". I denna bok har författaren samlat alla professorer och doktorer som han har hittat i ufolitteraturen, och vilka har sagt något om UFO, oberoende av vad de har sagt ( Cirka 1300 vetenskapsmän). Boken är på 339 sidor i författarens dator och på 1 MB. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

  3. Boken "UFO OCH ASTRONOMERNA". I denna bok har författaren samlat alla astronomer som han har hittat i ufolitteraturen, och som har uttalat sig om UFO, oberoende av vad de har sagt ( cirka 400 astronomer). Denna bok har publicerats på finska av UFO-Finland år 2004. Den uppdaterade boken är i författarens dator på 146 sidor och 435 K. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

  4. Boken "FINNS DET NÅGON LOGIK I FENOMENET UFO?". Den finska versionen av denna bok har publicerats av UFO-Finland år 2003. Den finska publicerade versionens sidoantal är 228 sidor. Den svenska uppdaterade versionen är i författarens dator på 125 sidor och 395 K. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

  5. Boken "UFOS OCH MIB". I denna bok har författaren samlat de MIB-berättelser som han har hittat inom ufolitteraturen. I författarens dator är boken på 145 sidor och 422 K. Denna bok rekommenderas inte åt läsare med dåliga nerver. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

  6. "LITTERATURFÖRTECKNING". I denna litteraturförteckning finns alla de
    engelsk-och svenskspråkiga ufoböcker som författaren har hittat. I skrivande stund finns där cirka 2 200 böcker.Förteckningens sidoantal i författarens dator är 77 sidor och 243 K. Priset är 30 euro eller 280 kronor.

Om du önskar beställa en eller flera av de ovannämnda böckerna, skicka då det begärda priset per post i vanligt kuvert till nedannämnda adress. Glöm inte att noggrant anteckna din egen returadress eller e-mejladress.
De beställda böckerna levereras per e-mejl till beställarens dator så snart beställningen har kommit. (Det är ingen skillnad om beställaren har en PC eller Macintosh).
Alternativt kan de skickas som Macintosh-diskett om så önskas. (I så fall måste du ha en Macintosh-dator eller en PC med Macintosh-översättare).
Om du så önskar kan du betala det begärda beloppet till bankkonto Nordea/Helsingfors- Kampen, konto: 218518- 13311. Vänligen beakta då att författaren erhåller kontoutdrag bara en gång i månaden, så svaret kan komma långsamt.
Vänligen beakta att författaren är en privatperson som ibland är bortrest. Om författaren är bortrest då beställning inkommer så levereras boken så snart författaren är hemma igen.

Björn Borg
Somerovägen 8 L 118
00550 Helsingfors,Finland
e-mejl:b.borg@kolumbus.fi