Sisters' Vesper  
The Sisters of St. Bridget of Sweden are running a guest house in Turku, South-Western Finland.
They also run a student hostel for girls
.

Birgittalais-karisma

BirgittalaiskarismaBirgittalaiskarismaBirgittalaiskarisma

Mother Elisabeth Hesselblad

Mother Elisabeth Hesselblad, reviver of the order

Äiti Elisabeth Hesselblad, järjestön uudelleenperustaja

Bridgettine lay oblates in Finland Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaattien sivut. Oblaatit ovat sääntökunnalle lupauksen antavia maallikoita.

Mother house of The Bridgettine Order Italiassa, Roomassa sijaitsee sääntökunnan äitiluostari ja yliabbedissa äiti Tekla Famigliettin toimisto (kuuria).

The Bridgettine convent in Tallinn, Estonia Tallinnan birgittalaisluostarin nimi on Marianlaakso. Siellä on myös vierastalo.

Catholic Church in Finland Katolisen Kirkon Suomen paikalliskirkon (Helsingin hiippakunta) sivut

The Parish of St. Birgitta in Turku, Finland Turun katolisen seurakunnan (P. Birgitan ja A. Hemmingin seurakunta) sivut