Miten tapahtuu Lectio Divina?

Isä Paolo Bertiltä Helsingissä 25.5.2002

LECTIO DIVINA

Määritelmä

L.D. on Jumalan kirjoitetun puheen (Raamatun) tarkkaavaista ja huolellista lukemista, ei älyllisen uteliaisuuden tyydyttämiseksi vaan uskonelämän ravinnoksi. L.D. on Puheen "eksistentialistista" lukemista.

L.D. koostuu kahdesta perusosuudesta: (1) Raamatun tarkkaavaisesta ja uskonnollisesta lukemisesta, jonka aikana uskova KUUNTELEE Isän ääntä, joka kääntyy hänen puoleensa henkilökohtaisella tavalla. (2) Uskovan vastauksesta RUKOUKSESSA, liittyen Puheeseen, ylistäen Jumalan suuruutta ja hyvyyttä Hänen pelastamissuunnitelmansa ihmeessä; rukouksessa epätäydellisyyden ja epäuskon anteeksiantamiseksi.

L.D. on yritys koota (lectio) tekstiin sisältyvä ajatus ja keskittyä (meditatio) sen ilmaisemaan sanomaan. L.D.:ssa halutaan enemmänkin lukea Jumalaa kuin lukea Jumalasta, oppia itse Jumalasta enemmänkuin Häntä koskevista asioista.

Lectio Divinan ajat

(1) LECTIO = LUKEMINEN

  - Tekstin lukeminen ja kertaaminen, jotta ymmärretään käytetty rakenne ja tärkeimmät termit. - Huomioidaan aihe: ketkä ovat toimijat? ... tärkeimmät? Huomataan aktiiviset ja passiiviset toimijat. - Huomioidaan sanat: mitä toimijat sanovat? Mitä sanoja he toistavat? Merkitykselliset läheiset sanat? Mitkä ovat tärkeimmät? - Huomioidaan milloin ja missä tämä kertomus tai tapaus on kerrottu: mikä on tekstin yhteys. - Huomioidaan, mitä muistetaan muista samanlaisista tai läheisestä tekstikohdista (luetaan sitaatit esim. Raamatun viitteistä) - Määritellään ne avainsanat (tai ele tai hetki), missä valossa voidaan lukea koko kertomus.

Tässä kohdassa yritetään kerrata kertomus tai vertaus siinä valossa, joka on opittu Lection analyysista.


Lectio Divina Helsingin birgittalaiskommuniteetissa

(2) MEDITATIO = MIETISKELY

  Mietiskely on hengen teko, joka etsii palvoen, järjen opastamana, salatun totuuden tuntemista... Se noudattaa tekstin sisäistä tuntemusta... Lukeminen kantaa ravintoa suuhun, mietiskely pureskelee sitä. Mietiskely vastaa kuullun ja tutkitun Puheen merkitykseen astumalla sisään sen sanoman syvyyteen. - Huomioidaan henkilöiden tunteet ja mielenliikkeet - Palautetaan mieleen muut kokemukset, muut Raamatun tilanteet tai puheet, jotka voivat valaista tekstiä jota tullaan mietiskelemään. - Muistellaan jotakin psalmin sanontaa tai runon kappaletta tai laulun kohtaa, jotka valaisevat tekstiä. - Mitä neuvoja, kysymyksiä, herätteitä, vastaväitteitä ja ehdotuksia harkitset Jumalan Puheen tekstissä.

Meditaation vaatimus: älä kiirehdi, hiljenny, kirjoita (mahdollisesti) ylös neuvot, joita Puhe synnyttää.

(3) ORATIO/CONTEMPLATIO = RUKOUS/KONTEMPLAATIO

  Rukous on L.D.:n nouseva linja. Lukemisessa Jumala kääntyy minun puoleeni, rukouksessa minä käännyn Jumalan puoleen. Se on ihmisen sydämen ja Jumalan sydämen kohtaamista Jumalan puheen välityksellä. Rukous on sydämen, ei huulten, toimintaa, koska Jumala ei ohjaa puhetta vaan sydäntä, joka rukoilee. - Mitä tahdot minulta, Herra? - Mitä asioita (L.D.:n valossa) tahdon pyytää anteeksi? Missä haluaisin vielä muuttuma? Mitä minulta vielä puuttuu? - Mistä asioista tahdon kiittää? Mistä tunnen halua ylistää? Mistä asioista tunnen rakkautta?

(4) OPERATIO = TOIMINTA

  Haluamme ymmärtää ja ajatella itse, mitä Kirjoituksissa lukee, koska koko Raamattu on kirjoitettu juuri meille. Tämän L.D.:n välityksellä vaaditaan uskon kuuliaisuutta, jotta kaikki minussa (ajatukset, puheet, ponnistelut, arvioinnit ja teot) ovat uskon vastaus. Puheen on tultava toiminnan tarkoitukseksi ja suunnitelmaksi (kuuluisa "aikomus").

  - Mitä kohtaa Puheen viikottaisen matkan varrella (lukeminen - mietiskely - kontemplaatio) pyydät, rukoillessasi Herraa; minkä pienen, konkreettisen, suorittamiskelpoisen velvollisuuden voit ja tahdot ottaa tehtäväksi seuraavalla viikolla.

(5) COLLATIO = KOKOAMINEN

  Kokoaminen on yksilön anti ryhmässä tai parin kanssa tai perheessä, minkä kautta jokainen saa hyötyä muiden tuomasta osuudesta. Se on omien ajatusten rinnastamista ja vertaamista muiden ajatusten kanssa. Se on asettumista yhdessä muiden rinnalle siinä, miten lähellä Lectio on jokaista. Se joka hyötyy, valaisee eniten Puhetta ja iloitsee tuomastaan osuudesta, kokemuksesta ja näkökohdasta muille. Pyydetään myöskin tuomaan osuus elämän positiivisista ja negatiivisista kokemuksista tutkitussa, mietiskellyssä ja rukoillussa Puheessa.

  Kokoaminen on hyödyllistä ja hyvin merkityksellistä, kun asutaan yhteisössä tai kun tehdään Lectio ryhmässä (esim. hengellisen retriitin aikana tai jaksottaisessa Lectio-tilaisuudessa tai perheessä).

 

 
Takaisin Seuraava