Muutamme ilmastoaOlemme varmasti kaikki havainneet, että muuttaessamme ympäristöämme erilaisin maankäyttötoimenpitein (rakentaminen, metsien raivaukset, vesistömuutokset, ym.) muutamme samalla myös paikallista tai alueellista ilmastoa. Onhan metsässä “ilmasto” erilainen kuin kaupungin keskustassa tai laajalla peltoaukealla, mutta onko tämä myös Ilmatieteenlaitoksen mielikuva.


Ilmatieteenlaitoksen nettiosoitteesta aukeavasta yläpalkista valitaan Ilmastonmuutos, jolloin avautuu aloitussivu - Muutamme ilmastoa. Sen sijaan, että tässä käsiteltäisiin laajemmin ilmastoa ja sen muuttumista, IL jo alkusivulla keskittyy ihmisen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaksi väitettyyn ilmastonmuutokseen. Siinä todetaan, että IL:n sivuilta löytyy tietoa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutuksesta ilmastoon ja miten niiden oletetaan ilmastomallien perusteella kohtelevan maapalloa ja sen eliöstöä. Kuten tulen myöhemmin osoittamaan, ilmastopelottelu malleihin vedoten on täysin perustelematonta.


En usko kenenkään väittävän etteikö maapallon ilmasto ole jonkin verran lämmennyt ns. pienen jääkauden jälkeen. Tästä sekä geologit että historian tuntijat ovat puhuneet vuosikymmeniä. Kukaan ei myöskään kiellä ihmisen vaikutusta ilmastoon. Kysymys on vain vaikutuksen laajuudesta, sillä onhan selvää, että esimerkiksi laajat maankäyttömuutokset aiheuttavat ei vain paikallisia vaan jopa alueellisia muutoksia niin lämpötiloihin (esim. kaupunkisaarekevaikutuksen kautta) ja sadantaan (metsänhakkuut), mutta maapallonlaajuiseen vaikutukseen ne ovat vielä mittaustarkkuuden saavuttamattomissa.


aloitussivu.gif

Avaussivulla olevan lämpötila- ja hiilidioksidikäyrän tarkoituksena on antaa lukijalle mielikuva, että maapallon keskilämpötilan muutos seuraa ilmakehän hiilidioksidi-pitoisuuden kasvua ja näin todistaisi, väitteen, että ihmisten kasvihuonepäästöt säätelevät lämpötilaa - onhan kuvassa näiden kahden tekijän välillä silmiinpistävä korrelaatio, tosin hyväkään korrelaatio ei tässä tapauksessa todista kausaalisuutta.


Väite, että ilmakehän lisääntynyt hiilidioksidi olisi syynä havaittuun lämpenemiseen perustuu ilmastomallien antamiin tuloksiin, joita ei kuitenkaan mittauksin ole voitu todentaa.


Todellisuudessa niin maapallon keskilämpötilan kuin CO2 pitoisuuden mittauksista lasketut keskiarvot eivät täytä tilastoinnille asetettavia alkeellisimpiakaan vaatimuksia (perustelut).


Uudet teoreettiset laskelmat tyrmäävät ajatuksen hiilidioksidin lämmittävästä vaikutuksesta, esim. Gerlich ja Tscheuschner, 2007 toteavat kirjoituksensa abstraktissa, että:


1. Lasisten kasvihuoneiden ja keksityn ilmakehän kasvihuonevaikutuksen rinnastukseen ei löydy yhteisiä fysikaalisia lakeja.

2. Planeetan pinnan keskilämpötilaa ei voida laskelmilla määrittää.

3. Kasvihuonekaasujen ansiosta usein mainittu 33 astetta korkeampi lämpötila on perusteeton luku, joka on laskettu väärin.

4. Mustan kappaleen säteilykaavoja on sovellettu väärin.

5. Oletus säteilytasapainon vallitsemisesta on epäfysikaalinen.

6. Terminen johtuminen ja kitka eivät voi saada arvoa nolla; ilmakehän kasvihuoneajatus on virheellinen.


IL:n sivun alaosassa oleva linkki vie IL:n keräämille Ilmastonmuutostiedon lähteille. Siihen omat kommenttini löytyvät. tästä.<Takaisin alkuun>