Maapallon ilmastohistoriaIL:n Maapallon ilmastohistoriaa käsittelevässä osassa teksti on pääosin hyvinkin asiallista. Siinä pohditaan muun muassa napajäätiköiden muodostumista tai ihmetellään minne ovat maapallon alkuaikojen korkeat hiilidioksidipitoisuudet häipyneet. Myös jääkausien vaihteluille ja lyhyt-aikaisemmille ilmastonvaihteluille esitetään vakiintuneita selityksiä: Napajäätiköiden muodostumisesta kerrotaan, että 50 miljoonan vuoden aikana maapallon ilmasto on muuttunut kylmempään suuntaan. Tosin vasta reilu kaksi miljoonaa vuotta sitten alkoi nopeampi lämpötilojen heilahtelu, jonka seurauksena lukuisat jääkaudet ja niiden väliset lämpimämmät jaksot seurasivat toisiaan, kuten oheinen kuva osoittaa.temp5ma.gif

Merenpohjan sedimenttikerrostumissa tallentuneiden eliöiden happi-isotooppisuhteiden perusteella laadittu lämpötilakäyrä 5 miljoonan vuoden ajalta. (Näpäytä kuvaa suuremmaksi - aineisto: Lisiecki and Raymo, 2005, käänteinen kuva) Tähtitieteellistä jääkausivaihteluteoriaa käsittelevässä osiossa IL esittää jääkausien tulemisen ja menemisen johtuvan maapallon elliptisestä aurinkoa kiertävästä radasta ja siinä esiintyneistä pienistä muutoksista. IL ei kerro miksi nämä Milankovichin ratateoriaan perustuvat tapahtumat alkoivat yllättäen vajaat 3 miljoonaa vuotta sitten, kun sitä aiemmin maapallon ilmasto oli pari sataa miljoonaa vuotta huomattavan lämmin eikä jääkausista ollut merkkiäkään. Selityksiä haetaan mm. muutoksista kasvihuonekaasujen määrissä ja tulivuoritoiminnasta. IL ei kuitenkaan mainitse uusinta, israelilaisen tähtitieteilijän, Nir Shavivin selitysajatusta, joka perustuu aurinkokunnan kulkuun oman galaksimme (Linnunradan) kierteissumuissa. Shaviv onkin yhdessä kanadalaisen Jan Veizerin kanssa päätyneet toisenlaiseen tähtitieteelliseen teoriaan, jossa on yhtymäkohtia tanskalaisen Henrik Svenmarkin kosmoklimatologiseen teoriaan.


Svensmarkin kosmoklimatologinen teoria lähtee olettamuksesta, että ulkoavaruudesta maapalloon kohdistuvaa kosmista säteilyä säätelee (rajoittaa) auringon aktiivisuus. Vastaavasti maapallon lämpötilaa säätelevä pilvisyys näyttää olevan kytköksissä kosmisen säteilyn vaihteluun.


Lopuksi IL:n Maapallon ilmastohistoria-sivulla pohditaan lyhytaikaisempia ilmastonvaihteluita, joihin vaikuttavat sekä maapallon sisäsyntyiset että maapallon ulkopuoliset tekijät. Näistä lisää IL:n linkissä Aurinko ja ilmastonmuutos johon omat kommenttini löytyvät tästä.<Takaisin alkuun>